Covid 19 gjer at det er ei ustabil tid og mykje usikkerhet. Leiarane for Småbarnstreffet har difor bestemt at det ikkje vert samlingar no i vår, men at ein vil prøva å starta på nytt frå tidleg haust. Med andre od: Ikkje Småbarnstreff onsdag 10. mars.

kb