• kl. 11.15: Gudsteneste v/ sokneprest Kjersti B. Boge. Røysterett for Alle syng til opning.
  • kl. 12.30: Minnemarkeing ved Bautasteinen. Uskedal Musikklag. 5. klasse les diktet Ved Bautasteinen av Olaf Agnar Gausvik.
  • kl. 12.45: Folketog frå Bautasteinen til Friluftsplassen
  • Kl. 13.15: Minnemarkering på Friluftsplassen. Minnetale og blomenedlegging v/ Ruth Maria Myklebust. Uskedal skulemusikk.
  • kl. 13.30: Folktog frå Friluftsplassen til skulenover Dønhaug.
  • Kl. 14.00: Leikar for born og vaksne. Sal av mat og drikke i Aktivitetshuset.
  • Kl. 15.00: Festprogram i Aktivitetshuset. Tale for dagen v/ Asle Reime. Uskedal Musikklag. Uskedal Skulemusikk. Trekning av gevinst.
Programnemnda