Set av laurdagen. Då vert det Haustmarknad i regi av SPAR og andre samarbeidspartar. Det vert boder utanfor butikken. Uskedal helselag serverer gratis kaffi og kaker. Atle Fredheim syng og spelar. Han er ein alsidig artist, både som pubmusikarar og medlem i ulike grupper. Nytt er innslaget frå Stabburet Gardsbutikken på Ljosnes. Sindre Aksnes deltek med trearbeid, også nytt for mange. Bilete syner Atle Fredheim ( til venstre ) i gruppa MEIRSO. Les meir om kven som elles vert med på marknaden:

Sindre Aksnes med sitt trearbeid vert med på Haustmarknaden.
  • Friheim Gardsmat
  • Eik Gård
  • Gina frå Holmen
  • Strikke Tove
  • Kjellaug med krotakaker
  • Rødsten Bil AS
Tekst/nett: Kristian Bringedal/ Thor Inge Døssland
Foto: Arkivfoto