Festidalen treng frivillige innan ulike arbeidsoppgåver, mellom anna til rigging, scenearbeid, vakthald, bar og servering. Hugs at utan frivillige – ingen festival. Leiar i frivilliggruppa er Marit Skåla. Å vera frivilling er ein sosial og viktig jobb. Du vert kjend med mange menneske og det er ein fin sjanse til å utvida nettverket sitt. Gå inn på Facebook Festidalen og registrer deg.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Arkivfoto