på Stemneplassen mandag 6.september kl.18.

Ta gjerne med personar som har interesse for arbeidet i gruppa.