1 dag
Uskedal bedehus

Det vert årsmøte i Uskedal Bedehusforsamling ( UBF )
Fredag 26. mars. kl. 17.30 på Bedehuset. Smittevernreglane gjeld.

Styret