Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Stordflyet er av typen ATR - 42 med eit mannskap på 3 og eit passasjertal på 46.
Sommarrute frå Stord til Billund og Legoland
Lufthamnsjef, Jan Morten Myklebust, har ei gladmelding til alle i Uskedalen og Kvinnherad. Frå juni vert det opna ei direkterute frå Stord til Billund. Legoland ligg i Billund. Dette rutetilbodet er noko Stordflyet har jobba med i hausthalvåret 2018. No er det realitet. Familiar kan med dette reisa på weekendtur tli Danmark og få med seg store opplevingar i Legoland.
08.02.2019
 
Marit Hjønnevåg og Anja Strüter har vore sentrale i profileringa av Uskedalen den siste tida.
Profilering - tema på årsmøte i Uskedal utvikling.
Profilering var tema på årsmøte i Uskedal utvikling. Anja Strüter fortalde om innspelinga av programmet Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, frå fyrste kontakten med redaksjonen til ferdig program. Marit Hjønnevåg, dagleg leiar i Hjønnevåg AS, tok oss med på ei kort historisk reise og vidare om det å vera fiskematprodusent med fagkunnskap, hardt arbeid og strenge krav til kvalitet.
08.02.2019
 
Eva Haugland i Uskedal Helselag er engasjert i saka og gjer eit stort arbeid med å få til kreftkafe som eit varig tiltak.
Kreftkafeen i Uskedalen - eit tilbod som bør halda fram.
Tysdag i denne veka var det ny samling i Gamleskulen, det som har fått namnet Kreftkafe. Det er andre gongen Uskedal helselag inviterer kreftsjuke, pårørande og andre interesserte til ei samling om ei viktig sak. Eva Haugland er pådrivaraen. Ho helsa velkomen og informerte om kor viktig det er å møtast for erfaringsutveksling og det å få støtte når sjukedomen rammar.
07.02.2019
 
Gunn Mari Moberg tok attval som leiar i Uskedal Utvikling.
Gunn Mari Moberg held fram som leiar i Uskedal Utvikling.
Gunn Mari Moberg tok attval som leiar i Uskedal Utvikling på årsmøte i kveld. Med seg i styret har ho: Egil Myhre, Oddbjørn Kroka, Andreas Tarberg og Henrik Lyse. Oddbjørn Kroka har med dette fast plass i styret. Ny varamedlem er Remi Andre Onarheim. Kristian Bringedal gjekk ut av styret for å samla seg om arbeidet med Uskedalen.no.
06.02.2019
 
Faksimile frå travmagasinet til DNT, med Magne Huglen, Lena Iren Jensen og Terje Natland.
Kvinnherad Travlag med sterke innslag frå Uskedalen.
Kvinnherad Travlag er Noregs ynsgste travlag.Terje Natland er leiar. Lena Iren Jensen frå Uskedalen er nestleiar. Med i styret er også Malin Sele Kårstad. På medlemslista finn vi mellom anna Magne Huglen, Roy Døssland, Linda Jensen og Tommy Røssland. Gunvor Ullebust, som før budde i Uskedalen, har ein sentral rolle i miljøet med hesten sin og hennar  sterke prestasjonar på travbanen.
06.02.2019
 
Thomas M. Heggøy mottar bronsemedaljen under NM i Haugesund i helga.
Bronsevinnarar i NM friidrett.
To lovande friidrettsutøvarar med Uskedalstilknytning vann bronse i NM i friidrett innandørs i Haugesund i helga.  Thomas Myklebust Heggøy som mange kjenner frå Rabben Feriesenter, hadde berre to konkurrentar føre seg i mål på 800 m, medan Ingar Kiplesund, med mormor på Haugland, fekk same plassering i lengdehoppkonkurransen.

04.02.2019
 
Det er sett opp ny kasse med strøsand i oppkøyrsla til Halsabrotet byggeelt og til Dønhaugstølen.
Kommunal strøsand i Halsabrotet og i Eikevegen.
Det er verskifte på gang. Vinteren er over for denne gong, men det kan i overgangen frå kulde- til plussgrader vera glatt, særleg der det har vore is i vegbanen. Det er komen ny sandkasse i oppkøyrsla til byggefeltet i Halsane. Informant på Eik fortel at det er to sandkassar med strøsand i Eikevegen.
04.02.2019
 
Faste medlemer i Uskedal sokneråd i denne perioden har vore: Svanhill Haugland ( leiar ), Thor Inge Døssland, Eli Roseth Eik, Kristian Bringedal, Sigmund Myklebust og Ove Magne Myhre.
Klargjering til Kyrkjevalet 2019.

Uskedal sokneråd har starta arbeidet fram mot Kyrkjevalet 2019. Valdagen er 9. september. Det er same dagen som for Kommunevalet. Vala er samlokalisert, ikkje i same rommet, men på same plassen. Kyrkjevalet 2019 handlar om to val: Val til det lokale soknerådet og val til nytt bispedømeråd. Frist for innlevering av liste til nytt sokneråd er 30. mars. Alle som er medlemer i Den norske kyrkja og som står i manntalet, er valbare. Alderen er 18 år. Røystrettsalderen er 15 år.
03.02.2019
 
KOM DEG UT DAGEN på sundag kl. 12 - 15 i Fjellhaugen skisenter.
KOM DEG UT-DAGEN på sundag.
Årets KOM DEG UT- DAGEN vert markert i helga, sundag 3. februar mellom kl. 12 og 15. Frammøte i Fjellhaugen skisenter. Det  er Barnas Turlag som er formell tilskipar. Det er mellom anna lagt opp til skileik, aking, hopp og andre friluftsaktivitetar. Det vert fyr på bålpanna og kaffi i kjelen. Ta med grillpølse og niste.
01.02.2019
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
17.02.2019
Sveinung Pile på AP lista i Stad kommune.
Sveinung Pile ( 41 år ) frå Nedre Fet i Uskedalen er ført opp som nr. 28 på AP lista i nye Stad kommune. Hjartesakene hans er: Oppvekstsaker, næring og verdiskaping, forsvaret/HV og omstilling i ei digital og grønare framtid. Pile bur på Hjelle, har utdanning frå maritim næring, men har i dag arbeidet sitt innan kultur. Sveinung Pile er ein av grûndarane bak FestiDalen.

kb
17.02.2019
Thaivogna opnar fredag 22. februar.
Den populære Thaivogna i Uskedalen opnar etter vinteren fredag 22. februar kl. 14. Opningstida framover vert fredag - sundag kl. 14 - 20. Det er ny meny.

kb
14.02.2019
Årsmøte i Idrettslaget 19. mars kl. 20 i Gamleskulen.
Det vert med dette kunngjort at årsmøte i Uskedal Idrettslag vert 19. mars kl. 20 i Gamleskulen. Saker frå medlemene må vera sendt til styret v/ Chris Fossli innan 5. mars. E-post: chris.fossli@gmail.com  Røysterett på årsmøte har medlemer som er fylt 15 år og som har betalt årspengar.

Styret
13.02.2019
Naturprogrammet Helt naturlig med innslag frå Skorpo.
Det er no klarlagt at Jan Grønseth sitt program Helt naturlig vert synt på NRK 1. Fyrste episode av totalt fire er sett opp med sendestart i veka etter påske. Det er ikkje stadfesta i kva episode innsalget frå Johannes Hauge sitt tun på Skorpo kjem. Det vert kunngjort så snart redaksjonen veit meir.

kb
13.02.2019
Forvaltningskomiteen rår til oppstart av detaljreguleringsplan.
Forvaltningskomiteen har i møte 06.02.2019 rådd til at det vert starta arbeid med detaljreguleringsplan for felles småbåthamn på132/2 på Skorpo. Tiltakshavar er Sameige Skorpo Marina v/ Hans Skorpen. Hamna skal ha plass til 8 - 10 småbåtar. Det er Fylkesmannen som krev fullverdig planprosess.

kb
12.02.2019
Årsmøte i Uskedal Friluftslag, torsdag 21. februar.
Medlemslaga og andre interesserte vert innkalla til årsmøte i Uskedal Friluftslag torsdag 21. februar kl. 19 på Stemneplassen. Medlemslaga har høve til å møta med to representantar kvar. I tillegg til årsmøtesaker vert det lagt opp til drøfting om prioriterte oppgåver i åra framover.

Styret
11.02.2019
Årsmøte i Uskedal Helselag, tysdag 6. mars.
Det vert kunngjort at årsmøte i Uskedal Helselag er tysdag 5. mars kl. 19 i Gamleskulen. Saker frå medlemene må meldast til styret v/ Berit H. Myklebust innan 25. februar. Det er også fristen om nokon har søknader til helselaget om støtte.

kb
10.02.2019
Velkomne til kveldsgudsteneste kl. 19.30.
Soknerådet minner om at det er kveldsgudstenste i kyrkja i kveld kl. 19.30. Gudstenesta er ved sokneprest Reidar Ådnanes. Etter gudstenesta er det årsmøte i soknet med årsmelding, rekneskap og evt. andre saker.

kb
10.02.2019
Deltar i landskamp.
Thomas Heggøy, Gular, son til Magne Lorentz og Tove Myklebust Heggøy på Rabben Feriesenter, spring i dag 800 m for Norge i Nordenlandskampen i friidrett. Han er dermed på lag med Jakob og Filip Ingebrigtsen og dei andre mest kjende friidrettsutøvarane i landet.

tid
10.02.2019
Flott morsdagshelsing.
Grenda presenterer i dag ei fin helsing til alle mødre i samband med at det er morsdag.  Det er 8 elevar ved Kvinnherad vidaregåande skule som medverkar, og mellom dei er dei to uskedelingane Jonas Ridzivicius og Mats Løland Eik.  Dei andre er: Ida Prestnes, Isac Jørgensen, Erik Voster Solberg, Don Clifton Morstad Attille, Sander Valstad Torget og Rikke Løland Sælen.  Filmen varer ca. 10 minutt. De kan sjå den flotte helsinga ved å klikka HER.

tid
Siste Nyhende
16.02.2019
Lager for hjelpesendingar til Ukraina vi letta innsamlinga.
Tomod Myklebust i THK stifelsen har lenge vore på leit etter eit lager for innsamlng i samband med hjelpesendingar til Korosten i Ukraina. Med stor velvilje frå Terje Myklebust og Kåre Guddal i Uskedal Trelastlager er problemet inntil vidare løyst. Ledige lokale i Byggeriet, i det som tidlegare mellom anna har vore brukt til post, rammeverkstad og byggekontor, vert no lager for stiftinga i Kvinnherad. Eit lager vil letta innsamlinga og ved avtale kan ein no få levert varer. Ein slepp venta på den årlege innsamlinga og transporten til Ukraina.
15.02.2019
Prosten Nils Dahl frå Uskedalen bad folk byggja i stein.
Sokneprest og folkeopplysar Nils Griis Dahl ( 1778 - 1852 ) i Eidvindvik oppmoda folk om å byggja i stein. Sjølv fekkk han bygd ein 1,5 km lang steinmur rundt prestegarden i Gulen. NIls Dahl kjem frå Uskedalen og er den kjende presten og prosten Henrik Wergeand skriv om i diktet Brød at Steen og Aand av Striiler. Steinbygging var tema på Kvinnherad Senioruniversitet sitt møte i går der journalist og forfattar Eva Røyrane kåserte og synte bilete frå boka Av stein.
14.02.2019
Ver merksam på regulert vatn og utrygg is.
I god tid før vinterferien og seinare i  påskeferien legg SKL ut varsel om regulert vatn  og utrygg is på Mannsvatn i Uskedalen. Dette gjeld også elva frå demningen og ned til inntaksdammen som ligg nokre hundre meter lenger nede i lia. Reguleringa gjeld som sagt Mannsvatn og elva som forsyner Tverrelva Kraftverk på Haugland.
13.02.2019
Uskedalsmotiv på salsutstilling på Lagunen Storsenter.
Sist laurdag opna Aud Sørheim Myklebust ( f. 1935 ) utstilling på Lagunen Storsenter i Bergen. Det er ein rein salsutstilling med over 100 kunstverk av ulike salg, alt frå biletvev via trykk til måleri. Barnebarna hennar, Ingvild Reistad Myklebust og Annveig Myklebust Fjelstad, var med på opninga med song og musikalske innslag. Kunstnaren sjølv las eigne dikt og sa fram takk til alle som hadde hjelpt henne med å få dette til.
12.02.2019
Ny utlysing om støtte frå SpareBank 1-stiftinga.
Søknadsskjema frå SpareBank 1-stiftinga, Kvinnherad er lagt ut. Lag og organisasjonar registrert i Brønnøysundregisteret og med organisasjonsnummer kan no skriva søknader på gode prosjekt. Søknadsfristen er 12. mars. Det vert vurdert støtte til tiltak av ålmennnyttige føremål. Søknader skal skrivast og sendast elektronisk. Meir informasjon finn du på stiftinga si heimeside.
11.02.2019
Salmekveld med 20 salmar frå 7 musikalske tidsperiodar.
Salmar til alle tider er overskrifta på salmekvelden i Uskedal kyrkje måndag 18. februar kl. 19. Kantor Eva Megyesi har vald ut 20 salmar frå dei fyrste 200 salmane i Norsk salmebok. Salmane avspeglar salmetonen frå sju ulike tidsperiodar, frå folketonane til melodiar frå nyare tid. Når heile salmeboka skal syngjast på denne måten, er dette ei nyskaping og har truleg ikkje vore gjort før.
10.02.2019
Vindmøller i Uskedalsfjella er framleis med i vurderinga.
NVE sitt arbeid med Nasjonal ramme for vindkraft på land nærmar seg no slutten. Hovudrapporten skal offentleggjerast 1. april. I alt har dei peika ut 43 aktuelle område for utbygging over heile landet, og tre av desse omfattar deler av Kvinnherad.
Miljødirektoratet og Riksantikvaren har no kome med framlegg til område der dei ikkje ønskjer utbygging ut frå ulike verneinteresser. I Kvinnherad er det berre fjellområda i Mauranger som er tekne med her. Med dette er fjella kring Uskedalen framleis med i vurderinga.

09.02.2019
Vart kretsmeister i langrenn.
I dag vart det tradisjonelle Ulvikarennet arrangert.  Løpet gjekk i fristil, og rennet var også kretsmeisterskap for Hordaland i denne stilarten.  Rennet samla dermed eit stort tal deltakarar frå heile fylket.  Fleire løparar frå UIL deltok i rennet, og dei hevda alle seg godt i kamp med dei beste skiløparane i fylket.  Kari Bråtun gjekk heilt til topps i kvinneklassen.
09.02.2019
Aud S. Myklebust 84 år og med utstilling på Lagunen Storsenter.
I dag kl. 12 opnar Aud Sørheim Myklebust utstilling på Lagunen Storsenter. Utstillinga syner det store mangfaldet som særkjenner Aud sitt arbeid. Med over 100 kunstverk finn du biletvev, maleri og monotypi. Mange av tekstilprodukta er laga på veven i Fløyen, arbeidshytta hennar i Uskedalen. Fleire av bileta har motiv frå Ulvanoso. Utstillinga er open på Lagunen fram til 23. februar.
Sponsorar
Ospelunden
S. Rødsten Bilforretning A/S
Spar
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Brødrene Hjønnevåg AS
Gros Blomster
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Auto 88
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
kvinnheringen
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
iDrift AS
grenda
Kvinnherad Renhold service
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS