Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Ikkje så ofte vi får vera med på Sommarkonsert med to kantorar.
Sommarkonsert med to kantorar og nystarta kvartett.
Sommarkonserten i Kvinnherad kyrkje i kveld, torsdag 25. juni, kl. 19.00 har eit variert program med musikkuttrykk frå folketonar og salmar til sving. Sommarkonserten med to kantorar er eineståande i sitt slag. Med kantor tenkjer vi ofte på ein organist med høgare utdanning, i ei domkyrkje, ein som er leiar for eit kyrkjekor. Kvinnherad har ikkje domkyrkje, men to kantorar, kyrkjekor og mindre songgrupper.  
25.06.2020
 
Carsten Mrusek vert den nye soknepresten i Uskedalen.
Carsten Mrusek ny sokneprest i Uskedalen.
Carsten Mrusek har takka ja til å vera sokneprest i Uskedalen. Saman med familien bur han i Jondal og fungerer som sokneprest i Utne, Skare og Røldal. Mrusek kjem frå Bremenområde i Tyskland, er utdanna og har vore prest i Den katolske kyrkja. Han fann kjærleiken i Noreg, flytta hit, konverterte, tok utdanning og vart prest i Den norske kyrkja.
23.06.2020
 
Gaute Moberg(f.v.), Tor Øystein Myklebust, Kenneth Stensletten, Sindre Eidsvik, Stian Haugland og Kjell harald Tungesvik utgjer ein særs kompetent brantropp saman med Kristian Haugen og Roy Helge Døssland.
Feira brannstasjons-vedtaket med kake.
- Dette er ei gladsak som er så stor og viktig for bygda at det er vanskeleg å forstå.  Det står om liv og helse, vart det sagt blant gjestene då Uskedal Utvikling inviterte til feiring av kommunestyrevedtaket om at Uskedal brannstasjon skal bestå.  Saka om brannatsjonen har skapt svært stort engasjement i bygda, og gleda var svært stor då kommunstyret sist torsdag gjorde vedtak om at det framleis skal vera brannstasjon her i bygda.
22.06.2020
 
GLIMRAH i fargerike sommarkle syng mellom anna Bellman.
GLIMRAH med midtsommarkonsert på Hønsestølen på Stord.
Midtsommarkonserten til vokalensemblet GLIMRAH, som ofte har vore i Helgheim, var denne gongen lagt til Hønsestølen på Stord, heime hos dirigenten Maria Malmsten. Det var som vanleg sommarstemning med loddsal og heimebakst. I tillegg til det musikalske legg ein vekt på ein koseleg, fargerik og sommarleg atmosfære. Gevinstane er heimestrikka og hekla produkt. Egga kjem frå frittgåande høns i tunet. Maten er kortreist.
22.06.2020
 
14 damer fann ei lokal løysing på KK mila i år.
14 damer arrangerte KK mila lokalt i Uskedalen.
KK mila er eit årleg gateløp i Oslo der du kan gå eller springa 10 km eller 5 km. Det er vekebladet Kvinner og Klær som frå 2010 har vore arrangør. Dei siste åra har det vore ein stor delegasjon damer frå Uskedalen og Kvinnherad som har reist med eigen buss for å delta. I år vart det annleis, men det stoppa ikkje damene. Frøydis Gjuvsland inviterte til ein lokal vri på KK mila med løypetraseen lagt til rundt Uskedalen.
21.06.2020
 
Kyrkjegardsboka - band 2 er i sal.
Kyrkjegardsboka band 2 er i sal.
Band 2 med små og store soger frå kyrkjegardane i Kvinnherad er klar. Her kan ein mellom anna lesa om kyrkjegardane på Husnes, Hatlestrand og Halsnøy, samt om ei vandring på den gamle kyrkjevegen på Varaldsøy. Band 1, som kom i fjor, tok for seg 12 av kyrkjegardane i Kvinnherad. No er forfattar Morten Nygård klar med bok nummer 2.
20.06.2020
 
Haldis Aakra frå styret overrekte nydelege blomar til dirigent Tor Skeie Olsen då han avslutta sin 10. sesong.
Avslutta sin 10. sesong som dirigent i skulemusikken.
- Eg trur dette er den beste sesongen vi har hatt når det gjeld utvikling i mi tid som dirigent.  Ja, eg meiner det når vi tenkjer på utgangspunkt i fjor haust og hindringar som korona som vi har møtt gjennom sesongen, sa Tor Skeie Olsen etter strandkonserten onsdag ettermiddag.  Han var også raus med rosen til både musikarane og styret.  Konserten markerte også avslutninga på Tor sin 10. sesong som dirigent i korpset.
19.06.2020
 
7.klasse med kontaktlærar og assistent på avslutningsfesten.
7. klasse hadde ein verdig og fin avslutningsfest.
I går hadde vi avslutningsfest for 7.klassen på skulen vår. Det vart ein noko annleis fest enn vi har hatt tidlegare, men det vart ei kjekk stund. Elevar frå 7.klasse hadde sjølve hatt ansvar for planlegginga av festen, med bestilling og innkjøp av mat, drikke, kake, blomar og anna naudsynt festutstyr. Med eige festbudsjett og anna planlegging av logistikk, så var det ei utfordrande oppgåve, men det tok elevane på strak arm.
19.06.2020
 
Forrige onsdag hadde korpset ein kjekk tur til Låganåso.
Korps i medvind sesongavslutta med tur til Låganåso og strandkonsert.
Det var eit korps i god medvind som avslutta sesongen då Uskedal skulemusikk hadde konsert for foreldre, søsken og andre inviterte i strandstova i båthamna onsdag ettermiddag.  Etter ein trang start i fjor haust har medlemstalet blitt meir enn dobla gjennom sesongen, og musikarane gav dei frammøtte ei herleg musikkstund saman med dirigenten Tor Skeie Olsen.
18.06.2020
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
29.06.2020
Redusert drift på uskedalen.no i denne veka.
Grunna ferietur vert det redusert drift på Uskedalen.no i denne veka ( Veke 27 ). Thor Inge Døssland og Hans Ordin Østebø legg ut hastemeldingar, kunngjeringar og notisar. Ferdige manus med bilete vert, så langt det let seg gjera, redigert og lagt ut. Send til: uskedalen.no@gmail.com

Red.
27.06.2020
Harald Nilsen Tangen startar mot Vålerenga.
Talentfulle Harald Nilsen Tangen med røter på Sanden her i Uskedalen startar på midtbanen i kveldens eliteseriekamp der Viking møter Vålerenga.  Ein annan kvinnhering, Johnny Furdal, sit på benken klar til å komma innpå.  Kampen startar kl.20.30, og den blir vist på TV Norge.

tid
25.06.2020
Stor helikoptertrafikk i Uskedalen.
Det er Forsvaret sine helikopter som er over Uskedalen i denne veka. Det er truleg ei øving der fjella i Uskedalen er eit øvingsobjekt. Det er så langt Uskedalen.no kjenner saka.

kb
23.06.2020
Meir informasjon om fiske.
Det er stor interesse for fiske i Uskedalselva. Grunna tekniske vanskar har det vore problem med fiskekortsal på nettet i dag. Problema skal vera løyste innan utgangen av dagen. Nytt i år er at det vert soneinndeling i elva. Meir om fiskereglane og sal av fiskekort kjem som eige innlegg i morgon, onsdag 24. juni.

kb
23.06.2020
Elvefiske 2020 opnar torsdag 25. juni.
Elveeigarlaget melder frå om at fiske i Uskedalen opnar i denne veka, torsdag 25. juni. Det er høve til å kjøpa fiskekort frå i dag, tysdag 23. juni. Alle med grunneigarkort kan fiska frå i dag kl. 18.00.

Styret
23.06.2020
Fylkesmannen har oppheva vedtak i dispensasjonssak i Halsabrotet.
Etter avklaring av planstatus i Halsabrotet har Fylkesmannen i Vestland oppheva vedtaket i Forvaltningsutvalet om å gi dispensasjon i byggesak 122/16. Saka er sendt tilbake til kommunen med ei grunngjeving om kvifor dei ikkje  godkjende vedtaket. Svaret og saka ligg på postlista i kommunen.

kb
22.06.2020
Byggeløyve på våningshus med carport, 125/7 - Haugland.
Lina Marie og Tor Håkon Haugland har motteke byggeløyve på våningshus med carprot på 125/7 på Haugland. Ansvarleg søkjar er Norgeshus AS. Byggfirma er Kjell Høyland AS. INTO Røyr har alt røyrarbeidet. Alle formelle godkjenningar er på plass. Arbeidet kan ta til straks.

kb
21.06.2020
Namnet på ny sokneprest vert kunngjord på tysdag.
Det er søkjar til prestestillinga i Uskedalen. Namnet vert kunngjord på tysdag i denne veka. Uskedalen har vore utan eigen sokneprest i tida etter at Lina Håland slutta. Vikarprest og andre sokneprestar har fungert i stillinga. Etter at Reidar Ådnanes slutta, har Kjersti Brakestad Boge vore prest i Uskedalen.

kb
21.06.2020
Indremisjonssamskipnaden med live sending frå Uskedalen i dag.
Indremisjonssamskipnaden ( IMS ) har stopp med live sending på Facebook ved Uskedal Bedehus i dag med ulike aktivitetar i det dei kallar Kjør igjøno basar. Seinare i dag er det stopp på Halsnøy. Dei som ynskjer å kjøpa lodd, kan bruka VIPPS: 102696. Mange fine premiar.

kb
21.06.2020
Marknadsføringsmidlar til fornying av uskedalen.no.
Saka om tildeling av marknadsføringsmidlar 2020 er no vedteken i F. skapet. Uskedal Utvikling vart etter søknad tildelt kr. 25.000,- som skal nyttast til oppgradering av nettsida Uskedalen.no til ny nettløysing. Det vart søkt om kr. 100.000,- til fleire profileringstiltak. Før saka vart utsett tilrådde K.direktøren på eit tilskot på kr. 50.000,- Endeleg løyving vart kr. 25.000,-.

kb
Siste Nyhende
03.07.2020
Nye uteplasser og serveringsløyve på Rabben Feriesenter.
Rabben Feriesenter ligg idyllissk til i sjøkanten like ved elveosen.  Før denne sesongen har Magne Heggøy gjort nokre oppgraderingar som har gjort plassen endå meir fullkommen.  Han har bygt opp to felles uteplasser som vil vera til stor glede for både gjestene og andre.  I tillegg har Rabben Feriesenter fått innvilga serveringsløyve.
03.07.2020
Mange vil bu i Ospelunden.
Det verkar som om interressa for Ospelunden byggjefelt berre aukar.  Det er lett å forstå, for etter kvart som nye deler av byggjefeltet vert tilrettelagt, vert det meir og meir tydeleg kor vanvittig flott utsikt det er.  Ein ser i alle retningar, både innover og utover, og ein har utsikt langt uti leia over dei flotte øyane.  Det forklarar nok den store interessa og aktiviteten.
02.07.2020
Kosa seg med slektstreff på Rabben Feriesenter.
Då eg var nedom Rabben Feriesenter onsdag føremiddag, sat ein fornøgd gjeng og kosa seg skikkeleg med frukosten på den nye flotte uteplassen som campingeigar Magne Heggøy har laga i tilknytning til servicebygget.  Smila sat laust hos den trivelege gjengen av slekt og venner frå Gol og Voss som møttest og nytte gode feriedagar i lag.
01.07.2020
Brødrene Musland byggjer storhall i Børnes.
Frå brørne Tore og Roar Musland etablerte entreprenørverksemda Brødrene Musland Maskin for 15 år sidan, har firma utvikla seg til eit solid og høgt repektert entreprenørselskap i dag.  Jamt og trutt har maskinpark blitt fornya og utvida, og siste store investeringa i selskapet er ein stor lager- og garasjehall som no vert bygt på arealet deira i Børnes industriområde.
29.06.2020
To systerskip gjennom Storsund i dag.
To eller fleire prikk like skip vert kalla systerskip. SEADREAM 1 og SEADREAM 2, bygde i 1984 og 1985 i Finland, går på kystcruise denne sommaren og begge skipa er i Rosendal i dag. Skipa kom frå Oslo via Skagen i Danmark og fyrste destinasjon i Noreg er Rosendal. Cruiseskipa tilhøyrer reiarlaget SeaDream Yacht Club ved Atle Brynestad som eigar.
28.06.2020
Fyrsteslåtten unnagjort på ei veke.
For meir  enn ei veke sidan var fyrsteslåtten ferdig. Det meste av skrapslåtten er også slegen. Fossheim Maskin ved Kjetil Fossheim driv stort med grasberging. Han har komplett utstyr med slåmaskin, pressa og riva. Nokre av bøndene i Uskedalen har utstyr og gjer deler av jobben sjølve. Utviklinga går mot meir spesialisering der ein leiger inn entreprenør for rask og effektiv hausting. 
26.06.2020
Fantastisk feriestart for 22 ungdommar.
Mandag, tirsdag og onsdag gjekk Base Camp Kvinnherad av stabelen her i Uskedalen, og gjennom varierte naturaktivitetar fekk 22 ungdommar i alderen 13 til 16 år ein super start på sommarferien.  Det er andre året denne campen vert arrangert, deltakarlistene var fullteikna, og deltakarane fekk tre dagar fullspekka med varierte, kjekke og utfordrande naturaktivitetar i det nydelege sommarveret.
26.06.2020
Puslespel - meir populært enn på lenge.
Etter nedstenginga og koronastriksjonane 12. mars fekk puslespel auka og ny bruk. Brått var det stor etterspurnad og bokhandelen i Rosendal og på Husnes måtte svinga seg rundt med å skaffa eit variert utval av puslespel, alt frå enkle knottespel til spel med 3000 bitar. Det siste er 3D spel der ein får fram landskap og bygningar tredimensjonalt.
25.06.2020
Uskedalselva med ny organisasjon og soneinndeling for fiske.
Sal av fiskekort i Uskedalselva tok til i går, onsdag 24. juni. Fiskestarten er i dag, torsdag 25. juni. Elveeigarlaget har no namnet Uskedalselva Forvaltning og det er innført soner. Kvar sone har sitt fiskekort. Kvar sone er knytta opp til gardsnamna, t.d. Døssland, Dønhaug, Musland, Haugland osv. Grunneigarane kan fiska i den sona gardsbruket tilhøyrer. Elles er reglane mykje godt dei same som før. Det er mykje fisk i elva og med nedbør i helga, kan det verta ein god start på sesongen.
Sponsorar
Kvinnherad Breiband
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
S. Rødsten Bilforretning A/S
Ospelunden
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Eidsvik Eigedom AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Renhold service
Spar
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS