Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Kunstgrasbanen er stengd for treningar og aktivitetar.
Kunstgrasbanen, klatreparken og trimområde er stengd.
Kunstgrasbanen, klatreparken og trimområde er inntil vidare stengd. Det er Christoffer Fossli, leiar i Uskedal Idettslag, som melder dette og bed oss gjera det kjend for alle brukarar og brukargrupper. Stenginga er gjort etter tilråding frå Norges Friidrettsforbund ( NFF ). Dei kommunale kunstgrasbanane og idrettsanlegga er alt stengde. 
25.03.2020
 
Rabben Feriesenter er stengd ned - ingen påskegjester i år.
Ingen påskegjester på Rabben Feriesenter i år.
Det vart ikkje slik Tove og Magne Heggøy hadde tenkt og planlagd. Den fyrste påsken etter overtakinga blir ikkje noko av. Innehavaren av Rabben Feriesenter må retta seg etter pålegg frå styresmaktene om å ikkje feriera eller opphalda seg på hytter og fritidseigedomar i annan kommune enn der ein bur. Magne Heggøy sender helsing til alle sine gjester på Facebook. Tove og Magne har motteke oppmutrande tilbakemeldingar på denne helsinga, med forståing og gode ynskje for drifta vidare.
24.03.2020
 
Jone Harkestad i Valen Gartneri og Vedlkehald har jobben med å fornya gjerde ved Uskedal skule.
Oppgraderer gjerde ved Uskedal skule.
Arbeidet med fornying og oppgadering av gjerde rundt barnehagen og skulen held fram. No gjeld det eit område mot Stølavikjo, frå pumpehuset til porten ved kunstgrasbanen, om lag 50 meter. Gamal gjerdenot og stolpar skal bort, men før det må murfundamentet reiskast for røter og tre. Det er Valen Gartneri og Vedlikehald ved Jone Harkestad som er innleigd for å gjera jobben for Kvinnherad kommune.
23.03.2020
 
Plakaten som syner at du kan finna ein blom og bruka VIPPS som betaling.
Finn ein blom og betal med VIPPS.
Gro`s Blomster er kreativ og går nye vegar i ei koronatid. Dersom du kvir deg med å gå inn i butikken, kan du finna ein blom og betala på VIPPS. Innehavar Gro Myklebust har tillit til sine kundar og ho er trygg på at varene vert betalte. Tale Hauso i NRK1 merka seg dette kreative tiltaket og hadde innslag på radioen i veka som var.
23.03.2020
 
MS ULLENSVANG ( bygd 1952 ) i Stavangerruta.
Torsdagen - det store dagen for båtstopp i Uskedalen.
Harald Sætre frå Uskedalen, bur i Indre Arna, gjer eit djupdykk i HSD sitt rutehefte frå 1955. Han ser særleg på rutestopp i Uskedalen, som den gongen hadde to D/S kaiar og ekspedisjonar. Uskedalen ligg sentralt til geografisk i overgangen mellom Sunnhordland og Hardanger. Bygda hadde difor mange rutestopp med korrespondanse. Les kva Harald Sætre skriv:
22.03.2020
 
Poon Tip`s Thai take away ynskjer gamle og nye kundar velkomne til den 8. sesongen i Uskedalen.
Poon Tip`s startar sin 8. sesong i Uskedalen.
Poon Tips`s Thai take away startar sin 8. sesong i Uskedalen. Opninga med thaimat i Uskedalen var i 2013 og etter det har det vore drift kvart år utan stopp. Det vart rett nok ein vindfull opning i år. Mykje regn, sterk vind med dramatiske vindkast førte til at vogna har vore stengd tre gonger. No skal ein finna ny løysing der luka vert forsterka.
21.03.2020
 
Doble naust med maksimal arealbruk er kostnadsffektivt.
Meir areal og redusert kostnad med sambygg av naust.
Det er kostnadseffektivt å byggja doble naust. Grunnflata aukar og ein sparer driftskostnader med ein vegg mindre å vedlikehalda i åra framover. Den største sparinga heng saman med grunnarbeidet, betong og sjølve bygginga. Alt dette arbeidet vert gjort i ein omgang når ein har maskinar og byggmeister på plassen.
20.03.2020
 
Gang- og sykkelveg Uskedal bru - Steinsletto må koma på plass i ny trafikksikringsplan.
Varsel om oppstart av revisjon av Trafikksikringsplan.
Fram til 1. mai 2020 er det høve til å koma med innspel til ny trafikksikringsplan for Kvinnherad kommune. Varsel om oppstart er kunngjord og mellom anna skular, barnehagar, FAU, bygdelag, næringsliv og einskildpersonar kan senda innspel til ny plan. Planen erstattar eksisterande plan frå 2012.
19.03.2020
 
Infoarket Kjære kunde går ut til alle som er innom kundemottaket og til alle Auto 88 har kontakt med.
Auto 88: Tilpassingar - god tilgang på arbeid.
Auto 88 har god tilgang på arbeid. Odreboka er full 2 - 3 veker framover. Koronaviruset har med andre ord ikkje bremsa aktiviteten og tilgangen på arbeid på verkstaden Auto 88. Verksemda har iverksett tiltak for å redusera faren for smitte mellom kundar og tilsette, dette for å koma seg gjennom ei vanskeleg tid.
19.03.2020
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
08.04.2020
Open kyrkja 1. påskedag kl. 19.30 - kl. 21.00.
Det vert open kyrkja i Uskedalen 1. påskedag frå kl. 19.30. Det høve til å ta turen til kyrkja for ei stille stund, lystenning, litt musikk og evt. salmesong. Open kyrkje skal meldast inn til Bispen i Bjørgvin med dokumnetasjon for smittehindrande tiltak. Medlemer frå soknerådet vil vera med.

kb
08.04.2020
Kollisjonsskada bil parkert i sentrum.
Ein kollisjonsskada bil er parkert på vegkanten ved leileghetsbygget til Sunnhordland Eiendom as. Vi kjenner ikkje til denne hendinga på noverande tidspunkt. Det er heller ikkje skrive noko på Vest politidistrikt si side.

kb
08.04.2020
Ingen kultur- og idrettsarrangement i tida fram til 15. juni.
I tida fram til 15. juni er det forbod mot kultur- og idrettsarrangement. Ny vurdering vert gjort kring 1. mai om kva som vil skje med festivalar og andre arrangement resten av sommaren.

kb
07.04.2020
Nytt selskap registrert i mars månad.
Det er registrert eit nytt selskap i Uskedalen i mars månad. Det er Techvel Stensletten med innehavar Kenneth Nilsen Stensletten. Selskapet er eit enkeltmannsføretak med føremålet: Reperasjonar av maskinar.

kb
05.04.2020
Trafikkulukke i Lio i Herøysundet.
Kring kl. 18.00 i dag, sundag 5. april, køyrde ein bil i autovernet ved det gamle huset som ligg tett ved vegen i Lio i Herøysundet. Naudetatane kom raskt til plassen og har avslutta sitt arbeid. Bilførar er teken med til legevakt for blodprøve etter mistanke om ruskøyring. Det er Vest Politidfistrikt som melder dette på sin logg.

kb
04.04.2020
Kø for å kjøpa poteter i dag.
Det var til tider kø i dag ved Ola Korsvik sin potetbil. Mange trufaste kundar ville sikra seg gode poteter, egg, agurk, gulrot, norske tomater, eple m.m. Opningstida var frå kl. 08.00 og alt kl. 08.30 strøymde kundane på. Alle hugsa på avstanden på 1 - 2 meter.

kb
03.04.2020
30 handlenett selde på ein dag.
Alt den fyrste dagen er det selde 30 stk. handlenett. Sjå innlegg med bilete. Det er med andre ord 70 handlenett igjen. Ver rask om du vil sikra det eit lokalt produkt, designa av Monika Hansen, busett i Uskedalen. Monika driv Mokka Design. Handlenettet vert seld på SPAR Uskedalen. Pris: kr. 200,-

Uskedal Utvikling
02.04.2020
Øystein Skjæveland - varaplass til styret i Noregs Mållag.
Dersom Landsmøte i Noregs Mållag støttar innstillinga frå valnemnda, vert Øystein Skjæveland varamedlem i styret 2020 - 2022. Skjæveland bur i Herøysundet, driv eit småbruk og er mannen bak den lokalproduserte isen frå Isrosa. Han er utdanna journalist og naturvitar og har vore og er styremedlem i Kvinnherad Mållag.

kb
02.04.2020
Kjøper gardsbruk på Eik.
Astrid Kristoffersen Berli og Bjørnar Kristoffersen Berli kjøper gardsbruk 133/3 på Eik. Seljar er Else Marie Eik og Nils Bjarne Eik. Kjøpesummen er 3,3 mill. kr.

kb
01.04.2020
Vegarbeid ved gangfelt
I samband med etablering av intensivbelysning i gangfeltet ved skulen, blir det i kveld og natt gravearbeid i område. Det skal gravast grøft over fylkesvegen. Vegen vert delvis stengt. Arbeidet tek til om lag kl. 19.

hoø
Siste Nyhende
08.04.2020
Gå på bamsejakt i påsken - eit kreativt tiltak i Uskedalen.
I desse koronatider dukkar det opp mange positive og kreative tiltak. Nokre stader i landet set dei ut ein eller fleire bamsar i eit/ fleire vindauga i kveld. Så skal foreldra med born gå på bamsejakt og telja kor mange bamsar dei ser rundt omkring i Uskedalen. Ideen kjem frå Mosjøen og tiltaket vert iverksett frå i kveld, onsdag før Skjærtorsdag.
08.04.2020
Kunstgrasbanen opnar, men framleis med restriksjonar.
Banemeister og leiar i Uskedal Idrettslag, Christoffer Fossli, melder frå om at Kunstgrasbanen er open for bruk. Det er ein føresetnad at alle rettar seg etter tilrådingane frå Norges Fotballforbund. Informasjon og bruksreglar vert gjord kjend ved oppslag i område.
08.04.2020
Elins Matgleder i Uskedalen - ope i dag, onsdag, og på påskeafta.
I dag, onsdag i påskeveka, og på påskeafta er det ope på Elins Matgleder i Uskedalen i tidsperioden kl. 10 til kl. 16. Elin skriv på Facebooksida si at ho har eit variert vareutval som til dømes grovbrød, loff, surdeigsbrød. kveitestenger, boller, kaker og mykje meir. Du kan tinga Take away pizza frå Uskedalen i dag.
07.04.2020
Intensivbelysning i gangfeltet ved busslomma.
Som ein del av trafikksikringa i Uskedalen er det montert intensivbelysning i gangfeltet ved busslomma i sentrum. Lyset var i bruk frå i går kveld. måndag 6. april. Frå før er det same gjort i vegkrysset i Korsneset og langs vegen ved Ospelunden. All montasje er gjort av BKK med Hans Ordin Østebø som prosjektansvarleg.
06.04.2020
Påskehandel på SPAR med tilbod om varekøyring og henting av varer.
SPAR Uskedalen er klar for påsken. Det er rikeleg med varer. Ferskvaredisken bugnar av gode og smakfulle rettar. SPAR lagar til varer på bestilling. Kundane kan melda frå på telefon 534 86 137 eller senda e-post: spar.uskedalen@spar.no


Opningstida i påsken er: Måndag - onsdag: kl. 06 - 22. Påskeafta: kl. 08 - 16.
06.04.2020
To av sju medlemer i Ungdomsrådet kjem frå Uskedalen.
Hanna Tvilde ( 18 år ) og Nikolai Strüter Vågen ( 14 år ) er valde inn som faste medlemer i Ungdomsrådet 2020 - 2022. Valet vart gjort av Kommunestyret i møte sist torsdag. Det var 12 kandidatar. Ungdomsrådet har 7 faste medlemer og fem varamedlemer. Ungdomsrådet har sin eigen sekreter som skal stå for opplæring og tilrettelegging. Budsjettet er på kr. 50.000,-
06.04.2020
Alle seksjonane i leileghetsbygget er utleigd.
Alle dei seks seksjonane i leileghetsbygget Uskedalsvegen 510 - 512, også kalla Mollobygget, er utleigd og vert brukte. Frå oktober 2018 til ut heile 2019 var bygget utleigd til Consolvo i samband med utbygginga på Hydro, Husnes. Ein seksjon har heile tida vore til disposisjon for eigaren Sunnhordland Eigedom as.
04.04.2020
Påskehelsing frå leiaren i Uskedal Utvikling, Gunn Mari Moberg.
Uskedal Utvikling vil med dette ynskja alle GOD PÅSKE. No har Coronaviruset prega dagane og vekene. Det har vore ei spesiell tid for alle. Dette er noko vi har merka på ulike måtar.
04.04.2020
Stor helikoptertrafikk i Uskedalen i går, fredag 3. april.
Det har vore hektisk helikoptertrafikk i Uskedalen i dag, fredag 3. april. Ein maskin frå Helitrans med base i Sauda har henta inn master, stålkonstruksjonar og linjeutstyr frå 66 Kv overføringslinja frå Matre via Uskedalen til Herøysundet. Linja frå Matre til Sekundærstasjonen i Uskedalen er ei oppgradering. Traseen vidare mot Herøysundet og i sjøkabel til Ånuglo er demontert. All helikoptertransport i dag gjekk til Børneset Industriområde.
Sponsorar
Kvinnherad Breiband
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
S. Rødsten Bilforretning A/S
Ospelunden
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Eidsvik Eigedom AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Renhold service
Spar
Byggeriet
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS