Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Eit av Sea Dream sine to skip som kjem til Rosendal i sommar.
Då vert det cruiseskip på fjorden likevel.
I januar månad var det meldt inn 17 cruiseanløp til Rosendal, dei største med plass til over 1200 passarsjerar. Koronasmitten sette ein stoppar for det og alle anløpa vart avlyste. No vert det likevel turistskip å sjå på fjorden frå det norskeigde rederiet Sea Dream Yacht Club med to mindre skip, som kvar har 112 gjester ombord og med eit mannskap på 90.
15.06.2020
 
Runar Myklebust brukar hjullessar til fordeling og pressing av graset.
Haustar 300 dekar på to dagar og legg i plansilo.
Runar Myklebust haustar 300 dekar på to dagar og legg graset i ny plansilo med to kammer. I godt ver går arbeidet unna med fleire traktorar og slåtteutstyr. Då Uskedalen.no var på Myklebust i dag, var alle mann i arbeid,-  tre brør, mor og far og med hjelp av vener. Plansilo er det nye og Runar er den fyrste i Uskedalen som har investert og bygd silo med to kammer.
13.06.2020
 
I dag kan vi få kjøpt flotte peone- og rosebukettar på Spar Uskedalen.
Butikkar samarbeider til glede for kundane.
Uskedalen er heldige med butikkane sine.  Dei er ikkje så mange, men dei har det til felles at dei skorar høgt både på service og kvalitet.  Kundane er alltid i sentrum.  På handleturen i dag oppdaga vi eit nytt tilbod.  Det er igjen mogeleg å få kjøpe blomsterbukettar på SPAR.  Det er resultat av eit nytt kjekt tilbod til beste for kundane, og det eit samarbeid mellom Gros Blomster og Spar Uskedalen.
12.06.2020
 
Gjester i to bubilar har alt funne sin plass.
Dei fyrste bubilgjestene er alt på plass.
Elin og Geir Enes i Øyro Maria og Camping sitt kjøp av Vertshuset fekk stor merksemd i media med to framsidesinnlegg i Grenda og Kvinnheringen, Uskedalen.no og som innslag på NRK Hordaland. Frå dag ein etter kjøpet har dei nye eigarane jobba dag og natt med tilrettelegging og klargjering til denne helga. Dei fyrste bubilgjestene er alt på plass.
12.06.2020
 
Ei ny konsertform for Rustne Menn. F.v. Reidar Myklebust, Kristian Bringedal, Svein Rimestad og Tore Nordahl-Pedersen.
Rustne Menn med balkongkonsert på Husnestunet.
Det var stor tilstrøyming til balkongkonsert på Husnestunet i går. Med eit publikumstal på 50, av beburarar og personale, er song- og musikkgruppa Rustne Menn godt nøgd med initiativet om å gje litt oppmuntring i ein kvardag med korona og restriksjonar for besøk. Heidersgjesten var Reidar Myklebust, ein tidlegare medlem i gruppa og som no er beburar på Bufellesskapet på Husnestunet.
12.06.2020
 
Branntroppen frå Uskedalen var kjapt på plassen.
Svilukt og røykutvikling i vestibylen på Uskedal skule.
Kring kl. 17.00 gjekk brannalarmen på Uskedal skule. Alarmen er ikkje kopla til 110 sentralen. Nabonane, som høyrde alarmen, melde frå. Dessutan var det to reinhaldarar i lokala. Ei gruppe gitarelevar frå Kulturskulen hadde undervisning med læraren sin. Det var røykutvikling i taket i vestibylen. Det er uvisst om det var ein ulmebrann. Branntroppen og politiet er på plassen.
11.06.2020
 
Basecamp i Uskedalen for aldersgruppa 13 - 16 år.
Basecamp i Uskedalen 22. - 24. juni
ER DU MELLOM 13 - 16 ÅR? Basecamp Kvinnherad var eit nytt tilbod frå Friluftsrådet Vest i fjor sommar. Også i år arrangerer vi camp og gledar oss stort til å sjå igjen kjente og ukjente. Campen er lokalisert til Uskedalen der vi kan nytta oss av både fjorden og fjella.
10.06.2020
 
Politibilen er tilbake på sin faste plass på plenen ved Gamleskulen.
Norah Hjønnevåg ( 12 år ) tok service på politibilen ved Gamleskulen.
Politibilen på plenen ved Gamleskulen kom i dag tilbake på sin faste plass. Leikebilen har vore på service, etter ein EU kontrolll for 3 veker sidan. Det er Norah Hjønnevåg, 12 år, som har brukt av si fritid til oppussing av leikebilen. Det har ho gjort ved å måla heile bilen, i ein dekor og farge som stemmer med dei nyaste politibilane i landet.
09.06.2020
 
Vertshuset ved Båthamna er seld.
Elin og Geir Enes kjøper Vertshuset.
Det er i dag gjort kjend at Vertshuset ved Båthamna  er seld. Kjøpar er Elin og Geir Enes med eige AS for dette føremålet. Huset skal ikkje nyttast til restaurant eller matservering. Det vert vurdert om anlegget kan byggjast om til leilegheter. I fyrste omgang vert arealet med toalettanlegg brukt til bubilparkering.
08.06.2020
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
29.06.2020
Redusert drift på uskedalen.no i denne veka.
Grunna ferietur vert det redusert drift på Uskedalen.no i denne veka ( Veke 27 ). Thor Inge Døssland og Hans Ordin Østebø legg ut hastemeldingar, kunngjeringar og notisar. Ferdige manus med bilete vert, så langt det let seg gjera, redigert og lagt ut. Send til: uskedalen.no@gmail.com

Red.
27.06.2020
Harald Nilsen Tangen startar mot Vålerenga.
Talentfulle Harald Nilsen Tangen med røter på Sanden her i Uskedalen startar på midtbanen i kveldens eliteseriekamp der Viking møter Vålerenga.  Ein annan kvinnhering, Johnny Furdal, sit på benken klar til å komma innpå.  Kampen startar kl.20.30, og den blir vist på TV Norge.

tid
25.06.2020
Stor helikoptertrafikk i Uskedalen.
Det er Forsvaret sine helikopter som er over Uskedalen i denne veka. Det er truleg ei øving der fjella i Uskedalen er eit øvingsobjekt. Det er så langt Uskedalen.no kjenner saka.

kb
23.06.2020
Meir informasjon om fiske.
Det er stor interesse for fiske i Uskedalselva. Grunna tekniske vanskar har det vore problem med fiskekortsal på nettet i dag. Problema skal vera løyste innan utgangen av dagen. Nytt i år er at det vert soneinndeling i elva. Meir om fiskereglane og sal av fiskekort kjem som eige innlegg i morgon, onsdag 24. juni.

kb
23.06.2020
Elvefiske 2020 opnar torsdag 25. juni.
Elveeigarlaget melder frå om at fiske i Uskedalen opnar i denne veka, torsdag 25. juni. Det er høve til å kjøpa fiskekort frå i dag, tysdag 23. juni. Alle med grunneigarkort kan fiska frå i dag kl. 18.00.

Styret
23.06.2020
Fylkesmannen har oppheva vedtak i dispensasjonssak i Halsabrotet.
Etter avklaring av planstatus i Halsabrotet har Fylkesmannen i Vestland oppheva vedtaket i Forvaltningsutvalet om å gi dispensasjon i byggesak 122/16. Saka er sendt tilbake til kommunen med ei grunngjeving om kvifor dei ikkje  godkjende vedtaket. Svaret og saka ligg på postlista i kommunen.

kb
22.06.2020
Byggeløyve på våningshus med carport, 125/7 - Haugland.
Lina Marie og Tor Håkon Haugland har motteke byggeløyve på våningshus med carprot på 125/7 på Haugland. Ansvarleg søkjar er Norgeshus AS. Byggfirma er Kjell Høyland AS. INTO Røyr har alt røyrarbeidet. Alle formelle godkjenningar er på plass. Arbeidet kan ta til straks.

kb
21.06.2020
Namnet på ny sokneprest vert kunngjord på tysdag.
Det er søkjar til prestestillinga i Uskedalen. Namnet vert kunngjord på tysdag i denne veka. Uskedalen har vore utan eigen sokneprest i tida etter at Lina Håland slutta. Vikarprest og andre sokneprestar har fungert i stillinga. Etter at Reidar Ådnanes slutta, har Kjersti Brakestad Boge vore prest i Uskedalen.

kb
21.06.2020
Indremisjonssamskipnaden med live sending frå Uskedalen i dag.
Indremisjonssamskipnaden ( IMS ) har stopp med live sending på Facebook ved Uskedal Bedehus i dag med ulike aktivitetar i det dei kallar Kjør igjøno basar. Seinare i dag er det stopp på Halsnøy. Dei som ynskjer å kjøpa lodd, kan bruka VIPPS: 102696. Mange fine premiar.

kb
21.06.2020
Marknadsføringsmidlar til fornying av uskedalen.no.
Saka om tildeling av marknadsføringsmidlar 2020 er no vedteken i F. skapet. Uskedal Utvikling vart etter søknad tildelt kr. 25.000,- som skal nyttast til oppgradering av nettsida Uskedalen.no til ny nettløysing. Det vart søkt om kr. 100.000,- til fleire profileringstiltak. Før saka vart utsett tilrådde K.direktøren på eit tilskot på kr. 50.000,- Endeleg løyving vart kr. 25.000,-.

kb
Siste Nyhende
05.07.2020
Uskedalstrio i godt samarbeid på Retro.
Det var travelt på Retro i Hellandskrysset på Husnes då vi stakk innom fredag i middagstida.  Kundar gjekk og kika i bruktbutikken, nokre venta på å få ordna sommarfrisyren medan det var travelt i kafèavdelinga der det tyntes ut med saltmat medan det framleis var eit variert utvalg i gode og fristande kaker.  Det hadde vore svært godt besøk denne gråversdagen.
04.07.2020
- Ungdommane er kjempeviktige for oss!
- Ungdommane er kjempeviktige for oss.  Vi hadde ikkje klart oss utan dei, og dei er så kjekke og flinke, uttalar dagleg leiar ved Spar Uskedalen, Gunn Mari Moberg. Kroppsspråk og tonefall når ho seier det, understrekar at dette er noko som ho verkeleg meiner.  I dag er 11 av dei 19 på lønningslista i den svært populære butikken, som er så kjend for sin gode service, ungdommar under 25 år.
03.07.2020
Nye uteplasser og serveringsløyve på Rabben Feriesenter.
Rabben Feriesenter ligg idyllissk til i sjøkanten like ved elveosen.  Før denne sesongen har Magne Heggøy gjort nokre oppgraderingar som har gjort plassen endå meir fullkommen.  Han har bygt opp to felles uteplasser som vil vera til stor glede for både gjestene og andre.  I tillegg har Rabben Feriesenter fått innvilga serveringsløyve.
03.07.2020
Mange vil bu i Ospelunden.
Det verkar som om interressa for Ospelunden byggjefelt berre aukar.  Det er lett å forstå, for etter kvart som nye deler av byggjefeltet vert tilrettelagt, vert det meir og meir tydeleg kor vanvittig flott utsikt det er.  Ein ser i alle retningar, både innover og utover, og ein har utsikt langt uti leia over dei flotte øyane.  Det forklarar nok den store interessa og aktiviteten.
02.07.2020
Kosa seg med slektstreff på Rabben Feriesenter.
Då eg var nedom Rabben Feriesenter onsdag føremiddag, sat ein fornøgd gjeng og kosa seg skikkeleg med frukosten på den nye flotte uteplassen som campingeigar Magne Heggøy har laga i tilknytning til servicebygget.  Smila sat laust hos den trivelege gjengen av slekt og venner frå Gol og Voss som møttest og nytte gode feriedagar i lag.
01.07.2020
Brødrene Musland byggjer storhall i Børnes.
Frå brørne Tore og Roar Musland etablerte entreprenørverksemda Brødrene Musland Maskin for 15 år sidan, har firma utvikla seg til eit solid og høgt repektert entreprenørselskap i dag.  Jamt og trutt har maskinpark blitt fornya og utvida, og siste store investeringa i selskapet er ein stor lager- og garasjehall som no vert bygt på arealet deira i Børnes industriområde.
29.06.2020
To systerskip gjennom Storsund i dag.
To eller fleire prikk like skip vert kalla systerskip. SEADREAM 1 og SEADREAM 2, bygde i 1984 og 1985 i Finland, går på kystcruise denne sommaren og begge skipa er i Rosendal i dag. Skipa kom frå Oslo via Skagen i Danmark og fyrste destinasjon i Noreg er Rosendal. Cruiseskipa tilhøyrer reiarlaget SeaDream Yacht Club ved Atle Brynestad som eigar.
28.06.2020
Fyrsteslåtten unnagjort på ei veke.
For meir  enn ei veke sidan var fyrsteslåtten ferdig. Det meste av skrapslåtten er også slegen. Fossheim Maskin ved Kjetil Fossheim driv stort med grasberging. Han har komplett utstyr med slåmaskin, pressa og riva. Nokre av bøndene i Uskedalen har utstyr og gjer deler av jobben sjølve. Utviklinga går mot meir spesialisering der ein leiger inn entreprenør for rask og effektiv hausting. 
26.06.2020
Fantastisk feriestart for 22 ungdommar.
Mandag, tirsdag og onsdag gjekk Base Camp Kvinnherad av stabelen her i Uskedalen, og gjennom varierte naturaktivitetar fekk 22 ungdommar i alderen 13 til 16 år ein super start på sommarferien.  Det er andre året denne campen vert arrangert, deltakarlistene var fullteikna, og deltakarane fekk tre dagar fullspekka med varierte, kjekke og utfordrande naturaktivitetar i det nydelege sommarveret.
Sponsorar
Kvinnherad Breiband
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
S. Rødsten Bilforretning A/S
Ospelunden
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Eidsvik Eigedom AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Renhold service
Spar
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS