Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Styret i Uskedal Bondelag skriv brev til Kommunedirektør og politikarane. F.v: Kjell Arne Myklebust, Ingvill Ersland Myklebust, Marita Kjærland, Lars Haugland ( leiar ) og Runar Myklebust.
Uskedal Bondelag mobiliserer for Brannstasjonen i bygda.
Uskedalen Bondelag reagerer kraftig på framlegget om å legga ned Brannstasjon i Uskedalen. Uskedalen er ei langstrakt bygd i vekst, både når det gjeld bustadbygging og næring. Landbruket er den største næringa i bygda. Gardsbruka ligg spreidd frå Ljosnes til Steinsletto, og heilt til Friheim og Fjellandsbø. Frå Uskedalsvegen til Friheim er det om lag 8 km. Og enda litt lenger til Fjellandsbøvatnet, eit populært skøyteområde med ofte litt for tynn is. I driftsbygningane vert det stadig fleire dyr, meir elektrisk utstyr, her er utstyr som kan eksplodere, andre farlege kjemikaliar, og det er gassfare.  Ved ein brann er det mange stressa dyr som skal ut, og dette er eit svært krevjande arbeid.
04.02.2020
 
Jan Helge Pile frå Uskedalen saman med tre vener rodde og segla Spitsbergen rundt i 1992. F.v: Øystein Huglen, Jan Helge Pile, Hans Martin Riseth og Erik Kristoffersen.
Rodde og segla same ruta som Svalbard minutt for minutt.
Jan Helge Pile saman med tre medstudentar frå NTH rodde og segla Svalbard rundt i 1992. Rett skal vera rett: Som MS SPITSBERGEN var turen Spitsbergen rundt, ikkje rundt Nord Austlandet og Egdeøya. Med to færingar, ein Oselvar og ein Nordfjordbåt, rodde og segla dei den 1200 km lange turen på 45 dagar. 2/3 deler av distansen var roing, 1/3 var segling. Nokre plassar drog dei båtane på isen.
04.02.2020
 
Maria Malmsten har tilbod om privat songundervisning og stemmepleie kvar torsdag på Stemneplassen frå kl. 13.00. Eleven er Ingvild Toskedal.
Tilbod om privat songundervisnng i Uskedalen.
Privat songundervisning og stemmepleie starta opp i Uskedalen sist veke. Instruktør og leiar er songpedagog Maria Malmsten, ei drivande kvinne vi kjenner frå kor- og musikklivet på Stord og i Kvinnherad. Målgruppa er ungdom og vaksne personar som ynskjer å jobba med songstemma si, også for å utvikla seg sjølv og få meir ut av dei ressursane ein har gjennom song og musikk.
04.02.2020
 
Uskedal helselag bed politikarane tenkja både med hjarta og hovudet i saka om brannstasjon i bygda ( Arkivfoto 2017 ).
På død og liv med branntroppen !
Uskedal helselag har jobba jamnt og trutt i  over 100 år. Heile tida har laget vore oppteke av helsefremjande og -førebyggjande tiltak i  den flotte bygda vår. Vi har mellom anna vore med å arrangert helsedag  ved Uskedal skule, og sponsa førstehjelpskurs for elevane ved Rosendal Ungdomsskule. Elevane fekk då læra  kor viktig det er med akutt førstehjelp.
03.02.2020
 
car.pool er ein del av Vestladssatsinga.
Vestlandssatsinga er godt synleg på årets Festidalen.
Vestlandssatsinga, med sitt utspring i 100 Dagar, er eit fantastisk talentbyggingsprosjekt. Her samlast ein haug seriøse arrangørar seg rundt eit band ein ønsker å gi eit karriereløft. Desse festivalane tilbyr totalt sett enormt viktig erfaring frå festivalspeling, turnering, planlegging og økonomistyring. Og bidreg med eit trailerlass merksemd. CV-pimping delux! Og ikkje minst; dei får vist seg for eit svært og breitt publikum sommaren igjennom. Ta car.pool godt imot, dei kjem nemleg for å bli.


03.02.2020
 
Røysterett for Alle kan syna til eit aktivt arbeidsår med mange konsetar, åleine og saman med andre.
Lars Henrik Skogtun held fram som styreleiar i Røysterett for Alle.
Røysterett for Alle hadde årsmøte 29.01. Det vart sjølvsagt korrekt avvikla, med dei faste postane som tradisjonen tilseier.Det vil verta keisamt å gå for mykje i detaljar. Sidan me har mange dyktige nemnder, vart det mange årsmeldingar, men her får det halda med ei samanfatting av styret si årsmelding
02.02.2020
 
Malin og Ann Kristin var blant dei som selde lodd til FAU-basaren på SPAR på laurdag.
FAU-basar med mange flotte gevinstar.
Gratisprinsippet og tronge budsjett set grenser for kva aktivitetar skulane kan tilby elevane. Det har mellom anna FAU ved Uskedal skule teke konsekvensen av.  Dei yter derfor sine bidrag for at elevane skal få ein kjekk, god og variert skulekvardag.  For å skaffa inntekter arrangerer dei stor basar søndag 16.februar kl.16.30.
01.02.2020
 
Skissen syner Felleskjøpet sine standard bygg - eksteriør.
Kan Børneset Næringsområde vera aktuelt for Felleskjøpet.
Etter at Fylkesmannen har varsla motsegn til plassering av Felleskjøpet på Ridebanetomta sentralt i Rosendal, har utbyggjar lagt planane bort. Lokal motstand har også medverka til at plasseringa er skrinlagd. Slik det kjem fram i media, vurderer Fellskjøpet ny plassering og ser seg om etter ei eigna tomt i kommunen. Uskedalen.no kjenner til at plassering på Børneset Næringsområde har vore drøfta på medlemsmøte i Felleskjøpet Rogaland, utan at dette alternativet har fått støtte i leiinga.
31.01.2020
 
Responstida er ofte avgjerande om ein skal berga ei hus i brann ( Arkivfoto ).
Gunnar Myklebust skriv innlegg om brannstasjonen.
Saka om brannstasjonane kjem opp i møte i Formansskapet 6. februar og seinare i Kommunestyret. Rådmannen går for alternativ 3 med nedlegging av stasjonen i Uskedalen og på Fjelberg. Gunnar Myklebust har engasjert seg i saka med lesarbrev. Han synst det er ei feilvurdering av leiinga i Brann og redning når ein snakkar om å kjøpa brannbåt med plass til ATV. Dette vil bli ein stor kostnad og vil ta så mykje av budsjettet at ein må legga ned brannstasjonar, til dømes i Uskedalen. Gunnar skriv:
31.01.2020
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
19.02.2020
Til alle som ferdast i Tverrelva Kraftverk AS sitt nedslagsfelt og i område rundt Mannsvatnet.
På regulerte vatn vil det alltid vera fare for område med ope vatn og utrygg is. Det gjeld særleg ved inn- og utløpsosar, tappetunnelar, kraftstasjonar og liknande. Vidare kan det i reguleringssona liggje att isflak som det kan vera farleg å koma imellom og under.

Tverrelva Kraftverk AS

18.02.2020
Vanskar med RiksTV i Uskedalen.
Mange er utan TV signal andre dagen på rad. Det gjeld dei som har RiksTV. Årsaka er straumbrot grunna lynnedslag. Sendaren på Skårhaug er ute av drift. Reparatør er sett på saka med feilretting. Dei som har SmartBox kopla til nettet, kan visst nok sjå TV.

kb
18.02.2020
Mållaget skriv fråsegn til Skyss på rim.
Kvinnherad mållag skriv fråsegn til Skyss på rim. Fråsegna handlar om bruken av ordet Snøggbåt eller Hurtigbåt. Slutten på fråsegna lyder slik:
Kjære Skyss, som driv med slikt - ver no grei og gløgg: Lat båten gå når båten skal og lat han vera snøgg !

kb
17.02.2020
Brannvernet sikra tak på naust i Uskedalen.
110 sentralen melder kl. 16.35 på Twitter at Branntropp Uskedalen rykte ut for å sikra tak på naust. Det er BT som skriv dette i ein notis. Redaksjonen har ikkje meir å leggja til på noverande tidspunkt.

kb
17.02.2020
Meld inn endringar etter årsmøta.
Uskedal utvikling har eit tilbod på nettsida til lag og organisasjonar med informasjon om aktivitetar, styre, nemnder, utleige og medlemsskap. Meld inn endringar etter årsmøta for på den måten å få fram oppdatert og korrekt informasjon. Send til uskedalen.no@gmail.com

Red.

17.02.2020
Hugs årsmøte i Friluftslaget i kveld, måndag kl. 19.30.
Dette er ei påminning om årsmøte på Stemneplassen. Kvart medlemslag bør vera representert med sine to utsendingar. Møte tek til kl. 19.30.

Styret
17.02.2020
Hardangerfjordekspressen brukte Uskedalen som hamn i dag.
Med kuling frå sørvest og tung sjø valde Rødneruta sin båt Hardangerfjordekspressen å bruka Uskedalen som hamn mellom ruteavgangane i dag. Kl. 14.00 gjekk snøggbåten inn Storsund til Rosendal for avgang i ettermiddagsruta til Bergen. På Facebook vert det meldt at ruta sløyfer Os i dag på grunn av mykje vind og høg vasstand.

kb
16.02.2020
Harald scora igjen!
Harald Nilsen Tangen har gjort det godt i sesongoppkjøringa til Viking.  I kampen mot Jerv i dag teikna han seg igjen på scoringslista.  Ungguten scora 2-1 målet etter 36 minutt i ein kamp som Viking vann 3-2.  Johnny Furdal og Yldren Ibrahimaj scora dei andre Vikingmåla i ein kamp der Harald Nilsen Tangen var ein av fire spelarar som spela heile kampen.

tid
16.02.2020
Møteveke på Bedehuset, 19. til 23. februar.
Uskedal Indremisjon har møteveke på Bedehuset onsdag 19. til sundag 23. februar. Talar er Roald Evensen. Song ved Arne Edvard Meling. Onsdag og torsdag: kl. 19. Laurdag: Familiemøte kl. 16. Sundag: kl. 11.

Indremisjonen
16.02.2020
Nytt selskap registrert i januar.
Det er registrert eit nytt selskap i Uskedalen i januar 2020. Det er Dekkservice vest AS. Dekkservice driv med sal av dekk, felgar og andre bilrekvisita.

kb
Siste Nyhende
19.02.2020
Høyrde mora sin vakre, gamle song i nytt arrangement.
Engel Stensletten, fødd på julaftan 1896 med jentenamnet Eik, var kjend for å vera flink å skriva.  Ho etterlet seg mange fine dikt og songar. På slutten av 1940-talet skreiv ho ein vakker song, Eikedalen.  Dei siste tiåra har den vore lite brukt då melodien har vore ukjend.  Siste året har den fått ein renesanse.  Øvinga i musikklaget tirsdag var i så måte ein merkedag.  Då vart songen framført med song og korpsarrangement for nær familie etter Engel Stensletten.
19.02.2020
Yogahelg i Helgheim, 7. og 8. mars.
Det vert yogahelg, mini workshop i Helgheim helga 7. og 8.mars med instruktør Tor Arne Håve. Det er Siv Birgitte Solberg Vamråk frå Yogaflow som arrangerer. Programmet vert også kalla Bioenergetisk kroppsøving der målet er å utvikla skaparkraft og det kreative i menneske.
18.02.2020
Papir- og plastavfall på ville vegar.
Redaksjonen har i dag motteke meldingar om papir og plast som er på ville vegar. I vind med kuling styrke ramlar bosdunkane over ende og papir bles med vinden. Dersom ikkje plast i sekker er festa til papirdunken, kjem dei ofte på avvegar. Dette var godt synleg i dag, tysdag 18. februar, på hentedagen.
18.02.2020
Gjenvalg av styret, men ny leiar.
Heile styret med varafolk vart attvalde, men det vart leiarskifte då Uskedal friluftslag hadde årsmøte i møtelokala på Stemneplassen måndag kveld. Ove Magne Myhre som har vore leiar i ei årrekkje takka for seg, og vart avløyst av ein annan friluftslagsveteran, Kristian Bringedal, i leiarvervet.  Myhre held fram som styremedlem.
17.02.2020
Pubkveld på Dønhaug med Tore Nordahl-Pedersen, fredag 21. februar.
Kom og høyr Pederen med bassen på Dønhaug, fredag 21. februar frå kl. 20.00. Det vert tradisjonell pubkveld i eit koseleg miljø med fyr på grua. Pederen med bassen er Tore Nordahl-Pedersen frå Os, men no busett i Uskedalen. Repetoaret er henta frå generen country og blues, frå Jonnhy Cash til J J Cale, poplåtar frå 1970 talet.
16.02.2020
Nokre bilistar køyrer på raudt ved lysreguleringa på Eikebrua.
Naboar og andre har registrert at nokre bilistar ikkje tek omsyn til lysreguleringa ved Eikebrua. Ved fleire høve vert det køyrt på raudt signal. Det er eit lovbrot på vegtafikklova som medfører ei bot på kr. 6.800,-. Lovbrotet skjer mest på natta, men også i den tida på dagen då det ikkje er arbeid på brua.
15.02.2020
Sigbjørn Rød med 25 år i Store Norske Kullkompani på Svalbard.
Sigbjørn Rød ( f. 1954 ) er den frå Uskedalen som verkeleg kan kalla seg gruvearbeidar. Alt som 22 åring i 1976 reiste han til Svalbard og fekk jobb i gruvene. Fram til 2005 var han reperatør, seinare tradisjonell gruvearbeidar. Han har vore på Svalbard i tre periodar og har vore innom tilsaman fem ulike gruver.
14.02.2020
Bruvedlikehaldet i Uskedalen går mot ferdigstilling.
Mekanisk bruvedlikehald på to bruer i Uskedalen går mot ferdigstilling. Brubekkebrua på Døsslandsida vart opna for køyretøy på dato 6. februar slik det var varsla. Om nokre veker reknar byggeleiar Melake Gebremichael i Fylkeskommunen med at Eikebrua er klar for trafikk i si fulle breidde. Han var sjølv på synfaring onsdag og er godt nøgd med MESTA og Haugland Maskin sitt arbeid.
13.02.2020
Nøyaktige målingar syner at det var høgare vasstand både i 1994 og 2015.
Nøyaktige målingar i Uskedalen syner at det var høgare vasstand både i 1994 og i 2015. Torgeir Øye har målt høg vasstand sidan 1990, tilsaman 12 registreringar. Det vert gjort i naustet hans i Korsnes. Alle måilingane er streka av inne på naustdørkarmen. Registreringane syner at det var 1,5 cm høgare flo 5. desember 1994 og 3,5 cm høgare 10. januar 2015.
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS