Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Julagrano i Uskedalen er pynta av nokon som kan det, skriv Olaf Agnar Gausvik i sin limerick.
Julagrano har fått sin limerick, skriven av Olaf Agnar Gausvik.
Olaf Agnar Gausvik har skrive limerick om Julagrano i Uskedalen. Limericken er lagt ut på nettstaden Limerickens beste vener, som har 200 vener og mange andre lesarar i heile landet. Julagrano i Uskedalen har kvart år vore pynta med ljos sidan 1963. Det er medlemer i Uskedal musikklag som har stått for dette arbeidet.
28.11.2018
 
Rustne Menn fekk forsterking i dag av lokale musikkrefter frå Husnes og Halsnøy: F.v: Svein Rimestad, Hans Gertz, Kristian Bringedal og Tor Bjelland.
Rustne Menn med gjester på Tysdagsklubben på Dill.
Halsnøy har sin tysdagsklubb på Dill. Uskedalen har Kafe Tiaren i Gamleskulen. Husnes har Kulturkafe i Kulturhuset og Røde Kors besøksteneste på Halsnøytunet. Mange bygder har med andre ord sine møteplassar for seniorar og brukarar i bufellesskap. I dag hadde Rustne Menn programmet på Dill. Frammøte var godt og gruppa fekk gode tilbakemeldingar på det som vart presentert.
27.11.2018
 
Bok 3 av Tor Bringedal vert prsentert på møte i Grendahuset sundag 2. desember.
Tor Bringedal med bok 3 - presentasjon sundag 2. desember i Grendahuset.
Frå Bringedalsbygda til Herøysund. Bygdehistorie frå 1850-2018 er bok nr 3 i ein serie om lokalhistorie frå Kvinnherad kommune. I denne boka er lokalhistoria avgrensa til berre å omfatta bygda som dei fleste i dag kallar Herøysund. Som tittelen seier, er dette ei bygdehistorie. Det er ikkje ei slektshistorie, og heller ikkje ei gardshistorie der kvart individ på garden er teke med. Boka vert presentert sundag 2. desember kl. 16 på møte i Grendahuset.
26.11.2018
 
Humlepungen Bryggjarlag frå 1998 har vore aktive i faget med minst to bryggingar kvart år i 20 år. F.v: Kjell Magne Haugland, Kjell Tungesvik og Bjarne Lilleaas.
Humlepungen Bryggjarlag - juleøl kvart år sidan 1998.
Tidleg laurdag morgon for ei veke rauk det frå pipa i gardshuset på Dønhaug. Humlepungen Bryggjarlag var klar  for brygging av juleølet. Starten var faktisk for 20 år sidan, i eldhuset på bruk nr. 9 på Myklebust. Ole Jakob Albrethson frå Omvikdalen var med som instruktør. Seinare har bryggjarlaget vore aktive med fleire bryggingar kvart år.
26.11.2018
 
Chris Fossli testa isen på Fjellandsbøvatnet i dag, Han og borna heldt seg langs landet på grunt vatn.
Testar isen på Fjellandsbøvatnet - ver varsam !
Med 4 - 5 minusgrader på natta har det lagt seg is på Fjellandsbøvatnet. Chris Fossli og borna testa isen i dag. Isen vart målt til 3 - 5 cm. Det er i minste laget til at isen er trygg. Familien Fossli hadde med skøyter og sikringsutstyr. Dei fann det forsvarleg å laga seg ein liten bane langs landet på grunt vatn.
25.11.2018
 
Kvinnherad Breiband, Sparebank 1 - SR bank,Tysnes Sparebank og Hjønnevåg støttar Uskedalen.no med fast annonseplass. F.v: Gunnhild Nilsen, Ivar Gundersen, Siren Simonnes og Marit Hjønnevåg.
23 faste annonsørar på uskedalen.no - plass til fleire.
Uskedalen.no er ei ikkje kommersiell nettside. Alt arbeid redaksjonelt og på designsida vert gjort som uløna arbeid. Det som er av betalte tenester, er meir omfattande teknisk drift via IDrift. På Uskedalen.no finn du 23 faste annonsørar/sponsorar. Årleg  kostnad er kr. 3.300,-  Inntektene er grunnlaget for å halda oppe drifta. Redaksjonen gjer med dette kjend at det er plass til fleire faste annonsørar/ sponsoarar.
24.11.2018
 
Eirik Skogseth, lærling på SPAR, syner fram nokre av dei nye og mest populære julehefta i år.
Eit variert utval av julehefte på SPAR.

Julehefta 2018 er på plass i bladhyllene på SPAR: Det er som vanleg eit variert utval i teikneserieblad og andre julehefte. Mange er tradisjonelle og høyrer jula til, slike som Smørbukk, Vangsgutane, 91 Stomperud og Pondus. Nokre er nye. Det mest nyskapande og truleg eit eingongshefte, er faktisk julehefte Donald`s glade jul. Framsida er illustrert med motiv av den amerikanske presidenten.
23.11.2018
 
Kvinnherad kommunen seier opp avtalen om drift- og vedlikehald på vegen fram til Fjellandsbø. Vegen har ikkje vore brøytt dei siste åra. ( Arkivfoto ).
Kommunen seier opp avtalen om drift og vedlikehald på vegen til Fjellandsbø.
I brev til ein av grunneigarane, Sigmund Myklebust, kjem det fram at Kvinnherad kommune ikkje vil halda fram med drift- og vedlikehald på vegen frå Friheim til Fjellandsbø. Grunngjevinga er at det pr. i dag ikkje er fastbuande på plassen. Tronge økonomiske rammer fører til redusert drift og vedlikehald, skriv Per Inge Naterstad, einingsleiar for Veg og park.
23.11.2018
 
Hjønnevåg hadde stand saman med Opplæringskontoret for fiskarfag i Hordaland. F.v: Marit Hjønnevåg og Bjørg Samuelsen.
Næringsdag med standar og innslag frå Uskedalen.
Næringsmessa på Husnes i dag erstattar den årlege yrkesmessa som til vanleg er i Idrettshallen. Eit firma frå Uskedalen hadde stand. Det var Hjønnevåg som i messeområde var plassert saman med Opplæringskontoret for fiskarfag i Hordaland. På mange av dei andre standane fann vi sentrale leiarar frå Uskedalen.
22.11.2018
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
19.12.2018
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 19.des. 2018
Dagens heldige vinnar på skulemusikken sin spennande adventskalendar får ein gravemaskin til verdi 799,-kr. Denne er gjeven av AS Betongvarer og Felleskjøpet, og vinnaren har kalendaren med nummer 233.  Vi gratulerer mykje!!

USM
18.12.2018
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 18.des. 2018
I dag er produktpakke til verdi av 700,- kr, gjeven av Trend Frisør, den flotte gevinsten på Uskedal skulemusikk sin adventskalendar.  Den som har kalendar med nummer 372 er den heldige vinnaren av denne.  Vi graulerer!!

USM
17.12.2018
Møte om frivillig arbeid i eldreomsorga.
Representantar frå Uskedal Helselag er i dag med på møte om frivillig arbeid i eldreomsorga. Møte er på Rosendalstunet kl. 14. Helselaget er eit av fleire lag som legg ned ein stor innsats for eldre, både for dei som er på institusjon og for heimebuande.

kb
17.12.2018
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 17.des. 2018
I dag er det trekt ut eit gåvekort med verdi 500,-kr, gjeve av Elins matgleder, på skulemusikken sin adventskalendar.  Eigaren av kalendar med nr.445 er dagens heldige vinnar.   Vi gratulerer så mykje!!

USM.
16.12.2018
Sundagsope på SPAR i dag kl. 14 - 19.
Det er ope på SPAR i dag, sundag 16. desember frå kl. 14 til kl. 19. Alle SPAR butikkane i Sunnhordland har same ordninga og stort sett dei same opningstidene i førjulstida og i romjula.

kb 
16.12.2018
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 16.des. 2018
I kveld kl.19 er det duka for skikkeleg julestemning i bygda.  Då er det nemleg julekonsert i Uskedal kyrkje.  Uskedal skulemusikk skal spela saman med Rosendal skulekorps.  Dei skal m.a. framføra Gabriels obo med Nils Rainer Vågen som solist på euphonium.  Også andre aktørar bidrar med mykje vakker julemusikk.  I dag er det òg 2 gevinstar på adventskalendaren.  Nr.217 har vunne gåvekort(behandling), verdi 500,-kr frå Anjas enhetsterapi, og nr.47 har vunne Legotechnic, verdi 300,-kr, gjeve av Døssland Advokatfirma.

Vi gratulerer vinnarane, og ønskjer alle velkomne til ein stemningsfull julekonsert!!

USM.
15.12.2018
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 15.des. 2018
Eigar av kalendar nr. 223 har i dag vunne gåvesett til verdi 450,-kr, gjeve av Zjakk frisør, medan gevinsten på nr.379 er sylteflesk frå Friheim gardsmat.  Vinnar av sylteflesket kan kontakta Hege Lekva (988 07 713) medan vinnaren av gåvesettet kan henta gevinsten på Auto 88 AS.  Vi gratulerer!!

USM.
14.12.2018
Vinnarnummer til no i Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 2018.
Til no har det vore 2 gevinstar kvar dag, og dette er vinnarnummera: 94, 5, 110, 463, 33, 345, 498, 97, 37, 243, 255, 390, 221, 484, 211, 56, 395, 476, 426, 123, 186, 483, 308, 239, 142, 244, 466 og 226.
Vi graulerer dei heldige og gevinstane kan hentast på AUTO 88 AS.

USM.
14.12.2018
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 14.des. 2018
I dag er det trekt ut to nye gevinstar på skulemusikken sin adventskalendar. 466 og 226 er vinnarnummera i dag.  Førstnemnde har vunne Gåvekort på 500,-kr frå Rein hudpleie i Herøysundet, medan 226 har vunne Legofriends til verdi 300,-kr, gjeve av Uskedal skulemusikk.Vi gratulerer dei heldige som kan hente gevinstane sine hos Auto 88 AS.

USM
13.12.2018
Melding frå Uskedal helselag.
Den siste styrketrimmen for vaksne før jul er måndag 17. desember. Dagen etter, tysdag 18. desember har gågruppa turen sin som vanleg på tysdagar. Etter det er det julefri. Helselaget ynskjer gamle og nye medlemer velkomne til ulike aktivitetar i det nye året.

Styret
Siste Nyhende
18.12.2018
Lysdekorerte hagar og hus skaper julestemning.
Uskedalen.no har før skrive om den stora og den vetla grano i sentrum og lysdekoren på Gamleskulen. I dette innlegget vil vi ha fokus på andre kreative tiltak for å skapa julestemning. Eit omfattande arbeid med å få på plass lyslenljer tek til i slutten av november og held fram til ei veke før jul. Redaksjonen har vald ut tre lysdekorerte hagar og hus der arbeidet er gjort med omtanke utan noko form for overdriving.
18.12.2018
Eit landemerke av ei løe vert restaurert.
Den gamle løa i Beinavikjo er restaurert. Arbeidet starta ved skifte og forsterking av taket. Seinare er berekonstruksjonen betra og det er kome ny bordkledning. Løa er eit landemerke og er godt synleg på alle eldre fotografi frå Beinavikjo, med handel, D/S kai, post, hermetikk- og formjølfabrikkar og farty til kai eller på svai.
17.12.2018
Ein julekonsert med mangfald og store variasjonar.
Ein julekonsert skal vera tradisjonell, men også nyskapande. Det var slik det vart i kyrkja i går der meir enn 200 tilhøyrarar fekk med seg juletonar frå korps, kor, solistar, kantor, gjester og ikkje minst frå salmesongen. Leif Inge Heimvik sin monolog av juleevangeliet er alltid like gripande. Heimvik er også overtydande med songen I ei natt av Bjørn Eidsvåg.
15.12.2018
Uskedal Helselag held oppe ein 60 år gamal tradisjon.
Uskedal Helselag held på ein 60 år gamal førjulstradisjon med å gje pakkar og blomar til dei som treng det ekstra i jula. Det gjeld alle heimebuande i Uskedal over 90 år, til alle frå bygda som bur på aldersheim og ikkje minst 50 pakkar til Valen sjukehus. Det heile starta ein gong på 1960 talet og har etter det vore eit årvisst sosialt tiltak.
14.12.2018
Framifrå gjennomføring i Ølve kyrkje
Røysterett for alle hadde si andre gjennomføring av den innøvde julekonserten i Ølve kyrkje torsdag kveld. Røysterett gjennomførte konserten på ein særdeles god måte og med svært gode medverkande musikarar, vart dette ei flott og minnerik konsertoppleving.
14.12.2018
Filmprosjektet til 7. klasse er avslutta.
I november månad hadde 7. klasse ved Uskedal skule filmprosjekt. Det var eit tilbod frå filmskapar Merete Offerdal Tveit i regi av Den kulturelle skulesekken. Uskedalen var ein av sju skular som takka ja til bilbodet. Før filminga måtte elevane finna tema og laga utkast til manus. Etter ei grundig førebuing med feltarbeid kom klassen fram til at ein ville dokumentera ein skuledag på Haugland gamle skule.
13.12.2018
Julegraut og juleverkstad for 5. klasse.

Dei 17 elevane i 5. klasse ved Uskedal skule fekk ei spesiell oppleving i går, då dei fekk vera med på juleverkstad og julemat hos Elins Matgleder. Åse Neset Myklebust,  kontaktlærar for 5. klasse, fortel at elevane var gode nøgde med opphaldet.
13.12.2018
40 juletre av beste kvalitet vert selde ved Elins Matgleder.
Juletresalet er i full gang. Geir Enes har vore i Sandeid og henta heim 40 edelgran av beste kvailitet. Dersom omsetnaden er god, vert det henta meir. Juletrebonden heiter Svein Bjarte Slåke og har spesialisert seg på produksjon av juletre av typen Nordmanna edelgran. Juletresalet i Uskedalen starta måndag i denne veka og held fram til jul.
12.12.2018
Rustne Menn på Rehab.
Song- og musikkgruppa Rustne Menn hadde eit spesielt oppdrag i går. Gruppa valde å ta turen til Stord sjukehus med konsert på Fysikalsk medisin og rehabiliteringssenter. Konserten var på dagstova og samla brukarane og personale på avdelingen. Det er kjend for dei fleste ar Reidar Myklebust, ein av gruppa sine faste medlemer, er på opptrening etter eit slagtilfelle tidlegare i haust.
Sponsorar
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
kvinnheringen
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Byggeriet
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Zjakk Frisørsalong
Kvinnherad Renhold service
S. Rødsten Bilforretning A/S
Tysnes Sparebank
iDrift AS
grenda
Spar
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Sparebank 1 SR bank ASA
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS