Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Tidlegare sokneprest i Uskedalen, Lina Håland, møter born i menigheten i Chandigar.
Lesarbrev 1 - frå Chandigar i India.
Inger Elise Helgeland og Eli Roseth Eik er saman med familien Håland på reise i India. Målet med turen er få kunnskap og innsyn i det diakonale arbeidet organisasjonen Haldis Children Home gjer for fattige born i Umbred i Nagpur i India. Uskedal sokn har støtta arbeidet med offergåver og andre innsamlingar. I morgon, fredag, er dei framme i Umbred. Til no har dei mellom anna gjesta menigheten i ein annan landsby.
09.01.2020
 
Døssland bru er stengd så lenge bruvedlikehaldet pågår.
Omfattande bruvedlikehald i Uskedalen.
Dei fleste har fått med seg at det pågår eit omfattande bruvedlikehald i Uskedalen. Arbeidet gjeld både Eikebrua og Døssland bru, begge fylkeskommunale. Det er MESTA som gjer jobben for Statens Vegvesen. Haugland Maskin frå Uskedalen er leigd inn for naudsynt maskinarbeid.
09.01.2020
 
Skissen syner korleis dagsturhytta vil sjå ut.
Kan Uskedalen vera plassen for Dagsturhytta ?
Kvinnhead kommune søkte og fekk tilskot til å byggja dagsturhytte på ein dertil eigna plass i kommunen. Atle Skrede er mannen bak tanken og hytta på 15 rutemeter er alt prøvd ut i fleire kommunar. Hytta skal vera eit lågterskeltilbod til turgåarar der ein kan eta maten sin og varma seg. I fyrste omgang vert det bygd ti slike hytter i det som var Hordaland.
08.01.2020
 
Kreative og flotte var julabukkane! Til og med ein stor julepakke med juletre som følgje, som sang flott, vart eg møtt av då eg opna døra.
Så flotte og flinke julabukkar!!
Julabukkar er kjekt både for dei som er ute og går, og for oss som får besøk!  Etter å ha hatt besøk av om lag 50 julebukkar, meiner eg at eg kan slå fast at Uskedalen har dei flinkaste, kjekkaste, flottaste og høflegaste julabukkane.  Det er det gode inntrykket eg sit att med etter dei mange besøka i kveld.  Og dagens julebukkar er mykje flinkare enn vi var då eg og mine jamaldringar gjekk julabukk for vel 50 år sidan!!
06.01.2020
 
Ver klar til å ta mot julebukkane i kveld ( Arkivfoto ).
Trettandedagen, julebukkane og mest slutt på jula.
Almanakken syner at måndag 6. januar er 13. dag jul. Dagen er for mange slutten på jula og det er tid til å rydda bort julelys og julepynt. Nokre ventar til 20. dag jul med å kasta jula ut. Mange ryddar jula i to omgangar, startar med juletreet og ventar litt med utelysa. Men hugs at julebukkane kjem i kveld. I flokk og fylgje står dei på døra, utkledde, syng og ventar å få noko i posen.
06.01.2020
 
Infoskiltet ved Uskedal Bru og ved avkøyrsla på Døsslandssido handlar om utbetring av Brubekkebrua.
Noko er rett og noko kan vera feil.
Informasjonsskilt vert brukt for å gje ei nøyktig og rett attgjeving av ei hending. Det som er rett her, er at vegen vert stengd på Døsslandsido i perioden 6. januar til 6. februar 2020. Omkøyring via Kjærlandssido. Årsaka er arbeid på Døssland bru som ligg nokre meter sør for byte Øvre Fet / Døssland. Det som kan vera feil, er at stadnamnet Døssland er skrive med ein s. Rett skal vera rett: Statens Kartverk skriv Døssland med ein s.
05.01.2020
 
Frofessor Dag Helland er førelear på neste møte i Senioruniversitetet ( Arkivfoto ).
Dag E. Helland er førelesar på neste møte i Kvinnherad Senioruniversitet.
Torsdag 9. januar kjem Dag E. Helland til Kulturhuset på Husnes og Kvinnherad Senioruniversitet. Her vil han ta føre seg Spedalskhet - Historiske, kulturelle og medisinske aspekt ved denne sjukdomen. Spedalskhet, eller lepra som sjukdomen vert kalla, har vore ei plage for mennesket i meir enn 10 000 år. Den skuldast infeksjon av bakterien Mycobacterium leprae.


03.01.2020
 
David Weeler frå Melbourne har vore pianostemmar i Kvinnherad sidan 1990. Slik ser eit 100 år gamalt klaver ut inni.
Klaveret i Gamleskulen er nystemd og klar for 100 nye år.

Eit tysk piano av typen Carl Hardt er nystemd og klar for 100 nye år. Pianostemmar David Weeler stadfestar at klaveret er bygd i Stuttgard for nøyaktig 100 år sidan. Det er i utruleg god stand med ein klang vi sjeldan høyrer i dag. For kvar stemming skriv Weeler sin signatur og dato inne på treverket. Slik registrering syner at han har stemnt nett dette instrumentet tre gonger før, siste gong i 2003. Det var for om lag 15 år sidan av Nelly og Jon Harald Kjærland vederlagsfritt let Gamleskulen få overta dette unike instrumentet.
02.01.2020
 
Arkivfoto: Eirik Larsen.
BARNDOMSMINNE - nyårshelsing frå Olaf Agnar Gausvik.
Olaf Agnar Gausvik (f. 1942 ) frå Uskedalen kan syna til ein stor litterær produksjon, sakprosa, lyrikk, prologar, småvers og ikkje minst limerickar. I boka Det droplar og dryp, som kom ut i 2007, finn vi mange av tekstane hans. Seinare har skrivinga berre auka på. Boka GUSTAVEN og dei siste mohikanarane, biografien om Gustav Bergstø selde godt og kom i to opplag. No er alt å finna på internettsida 123/hjemmeside.no/GAUSVIK-skrivestove. Diktet BARNDOMSMINNE er det nyaste innslaget i hefte Daltrekk og draum som er ei samling vers, dikt, songar og prologar til og om Uskedalen av Olaf Agnar Gausvik, Andreas A. Bjelland og Wilhelm Bjelland. Takk til Olaf Agnar som let uskedalen.no få bruka det nyskrivne diktet BARNDOMSMINNE som nyårshelsing.
31.12.2019
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
26.01.2020
Straumen har vore borte på Eik/Steinsletto i dag.
Mellom kl. 10 og kl. 13 i dag, sundag 26. januar, har straumen vore borte frå Sekundærstasjonen på Nedre Fet og utover. Straumbrotet var varsla. Årsaka er linjearbeid.

kb
25.01.2020
Linnea Myklebust Ripel vart kretsmeister!
12 år gamle Linnea M. Ripel viste sitt store talent då ho gjekk heilt til topps i Vikingrennet på Voss og vart kretsmeister i dag i hard konkurranse med mange jamaldringar.  13 år gamle Amund Hella Berge-Soldal og 11 år gamle Frøy Sæle gjorde og ein super innsats då dei sikra seg bronsemedaljar i sine klassar.  Fleire andre uskedelingar gjorde og ein god innsats i rennet som gjekk i klassisk stil.  I morgon held kretsmeisterskapet fram på Voss.  Då er det fristil som gjeld i Fanarennet.  Uskedalen.no kjem med meir stoff frå meisterskapshelga.

tid.
24.01.2020
Jazzkveld på Dønhaug laurdag 14. mars.
Kvinnherad Jazzklubb legg ein av sine vårkonsertar til Dønhaugkjedlaren, med den kjende danske saksofonisten Christina Dahl og hennar gruppe på tre musikantar. Det er planlagd til laurdag 14. mars. Meir informasjon frå Jazzklubben kjem seinare.

kb
23.01.2020
Rune Kjærland er søkjar til GIS stilling i kommunen.
Rune Kjærland ( 24 ) er ein av ti søkjarar til stillinga som GIS ansvarleg i Kvinnherad kommune. Stillinga høyrer til drikkevassforsyning og avløpsanlegg. Rune er i dag oppmålingsingeniør i Luster kommune.

kb
22.01.2020
Eigarskifte på Rabben Feriesenter.
Det er gjennomført eigarskifte på Rabben Feriesenter i Uskedalen. Ny eigar er Tove Myklebust Heggøy, dotter til den tidlegare eigaren, Steinar Myklebust. Dagleg leiar vert mannen hennar, Magne L. Heggøy. Med dette vedtaket er drifta sikra og noverande og nye kundar kan sjå fram til gode feriedagar i Uskedalen. Uskedalen.no føl opp denne saka med innlegg og bilete seinare.

kb
22.01.2020
Kvinnhead Sau og Geit har årsmøte i Uskedalen, torsdag 23. januar.
Årsmøte i Kvinnherad Sau og Geit er lagt til Uskedalen, Gamleskulen, torsdag 23. januar kl. 19.00. Bjarne Berge frå Herøysundet er leiar i laget. I tillegg til vanlegge årsmøtesaker vert det faglege drøftingar og servering.

kb
22.01.2020
Ikkje søkjar til prestestillinga i Uskedalen.
Innan fristen er det likevel ikkje søkjar til soknepreststillinga i Uskedalen. Det var heller ikkje søkjar til stillinga i Husnes Prestegjeld. Det er prosten i Sunnhordland som fortel dette til Kvinnheringen. Vikarprestane Pål Dale og Arne Nataas vil hjelpa til for å halda tenesta oppe.

kb
22.01.2020
FAU sel lodd og skal ha basar 16. februar.
FAU på skulen skal ha basar sundag 16. februar kl. 16.30. Loddsalet fram til basaren er i gang. Medlemer frå FAU vil to laurdagar framover vera på SPAR med lodda sine.

kb
21.01.2020
Årsmøte i Kvinnherad mållag, tysdag 11. februar.
Årsmøte i Kvinnherad mållag har dei siste åra vore i Uskedalen. Årsmøte 2020 er lagt til tysdag 11. februar kl. 19.00 på Stemneplassen. I tillegg til vanlege årsmøtesaker vert Målblomen tildelt ei verksemd som over tid har synt positiv vilje til å bruka nynorsk internt og ut til brukarane. Kvinnherad Breiband fekk Målblomen 2019.

kb
20.01.2020
Kyrkjekoret Nordsaang syng på Nyttårskonsert i kveld.
Nyttårskonserten er i Valen kyrkje i kveld, måndag 20. januar, kl. 19.00. Kyrkjekoret Nordsaang deltek med to songar. Det vert i tillegg korpsmuikk, solosong, duett, fløyte, saxofon og orgel. Alle er velkomne.

kb
Siste Nyhende
26.01.2020
VG artikkel om Trygve Leite som pokerspelar i Las Vagas.
VG nett har i dag eit større artikkel om Trygve Leite frå Uskedalen som i 2017 sa opp jobben sin, selde leilegheten og valde å satsa på internasjonalt pokerspel der Las Vegas og den stor verda er jobbplassen. Trygve Leite er 38 år og var tidlegare proff sandvollyballspelar.
25.01.2020
Eigarskifte på populær camping i Uskedalen.
Det er skriven avtale om eigarskifte på Rabben Feriesenter, ein populær camping som no vert driven vidare i tredje generasjon. Tove Myklebust Heggøy er ny eigar. Mannen hennar, Magne Heggøy, er direktør og dagleg leiar. Ekteparet har lenge vore engasjerte i drifta i Uskedalen. No har dei planar om fornying og utvikling av plassen.
24.01.2020
For lite venteskur i busslomma ved skulen.
I Torleif J.Hellesøy si ordførartid, på 1990 talet, vart busslomma ved skulen og barnehagen bygd. Straks etter kom venteskur i betong. No er venteskuret for lite, særleg på den tida skulebussen kjem frå dalen i 08 tida på morgonen og det er overgang til ungdomsskulebussen mot Rosendal. Dei fleste står ute. I vind og dårleg ver vert elevane våte på kort tid før ein kjem seg på plass på neste buss.
23.01.2020
Endra plangrense for detaljregulering Børnes næringsområde.
I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, varslar kommunen med dette utviding av plangrense for detaljregulering for Børnes næringsområde, 134/34 m.fl., PlanID 20190006. Varsel om oppstart er tidlegare kunngjort i Kvinnheringen 28.6.2019, og partar er tidlegare varsla i eige brev. Nytt varsel er no sendt på avgrensa høyring til råka grunneigarar, Fylkesmannen i Vestland og Vestland fylkeskommune som fylkesvegmynde.
23.01.2020
Idrettslaget med Grasrotandel på over kr. 100.000,-
Uskedal Idrettslag toppar lista for lag og organisasjonar i Uskedalen som er tildelt tilskot frå Grasrotandelen. Heile kr. 101.576,- er overført laget sin konto. Samla grasrotandel til 9 uskedalslag er rundt kr. 190.000,-. Det er ein merkbar auke frå 2018. Den neste på lista er Uskedal skulemusikk med ei overføring på knappe kr. 40.000,-
23.01.2020
Ekstra overløp skal hindra vasskade i Beinavikjo.
Kvinnherad kommune har ferdigstilt arbeidet med å etablera eit ekstra overløp frå ein kum i Beinavikjo. Bakgrunnen for denne etableringa er for å få sikra overløpet i periodar med høg springflo. Dette betyr at i vanleg drift vil røyret ikkje vera i bruk, men berre vera som ei ekstra sikring. Det er einingsleiar for Vatn og avløp, Egil Eide, som fortel dette til Uskedalen.no

22.01.2020
Strålande innsats av unge langrennsløparar.
8 unge langrennsløparar frå Uskedal idrettslag deltok i helga i det tradisjonsrike Røldalsrennet. Saman sytte dei for ein super laginnsats, og fleire av dei kunne klatra opp på sigerspallen etter flotte løp der dei konkurrerte med løparar frå Rogaland, Vestland og Vestfold og Telemark fylke.
22.01.2020
Uskedalen bør ha status som ei framskoten eining i Kvinnherad brann og redning.
Jan Fausk er utflytta kvinnhering og har yrkesbakgrunn både frå politiet og brannvern. Han har til no engasjert seg mykje i saka om ny brannstasjonsstruktur i Kvinnherad. Brannsjefen går inn for modell 3 med tre brannstasjonar i Rosendal, Ølve og Husnes. I tilegg kjem tre framskotne einingar i Åkra, Halsnøy og Varaldsøy. Jan Fausk vil også ha med Uskedalen som ei framskoten eining. Les kva Fausk skriv:
21.01.2020
Stord Airshow på Stord Lufthamn, laurdag 13. juni.
Stord lufthamn markerer 35 års jubileum med å arrangera Stord Airshow 2020, laurdag 13. juni. I den anledning er det med stor glede me no kan annonsera at det Latviske oppvisningsteamet «The Baltic Bees» kjem til Stord Airshow 2020. Jan Morten Myklebust frå Uskedalen er lufthamnsjef på Sørstokken.
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS