Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Sigrun Storhaug frå Utåker har i mange år hjelpt denne famlien, her saman med mor og to av borna.
Eli Roseth Eik var med til Romania med hjelpesending.
Eli Roseth Eik brukte påsken på reise til Romania med hjelpesending. Reisa var organisert gjennom Romaniahjelpen. Sigrun Storhaug frå Utåker har i fleire år støtta ein familie i Sibiu i Romania. Sigrun er dårleg til beins og bad Eli vera med som støtte. Les kva Eli skildrar i dette reisebrevet og kva ho opplevde på turen.
08.04.2018
 
Rosendal skulekorps/Uskedal skulemusikk viste at dei er godt førebudde til Hordablæsten.
Flinke musikarar og full sal!
Det var fullt rundt borda då Uskedal skulemusikk arrangerte basar og konsert i Aktivitetshuset søndag ettermiddag, og dei som ikkje var der gjekk verkeleg glipp av noko.  Dei unge musikarane gav oss ei flott musikkstund, og saman med åresal, kaffi og gode kaker vart det ein super søndags ettermiddag.
08.04.2018
 
Fleire pulverapparat er tømde på golvet og utover inventar i styrkerommet og på kjøkkenet.
Hærverk i Aktivitethuset.
Det er gjort eit omfattande hærverk i Aktivitetshuset i dag ettermiddag eller tidleg kveld. Feire pulverapparat er tømde og sprøyta utover treningsapparat og anna imventar i styrkerommet og på kjøkkenet. Det er herja og rota til på eit nytt lager på hemsen mot sjøen. Skaden vart oppdaga i kveld kl. 19.30 og straks meldt inn styret for hallen.
07.04.2018
 
Uskedal kyrkje er ei av 20 kyrkjer i Hordaland som ligg i NVE si risikosone for flaum og skred.
Uskedal kyrkje i risikosona for storflaum.
Uskedal kyrkje er ei av 20 kyrkjer i Hordaland som ligg i NVE si riskikosone for flaum og skred. Til mange av desse kyrkjene er det gravplass som også høyrer med til faresona. Klimaendring med store nedbørsmengder og snø i fjellet gjer at saka er meir aktuell enn før. Dette kjem fram i ein rapport frå Arbeidsgjevarorganisasjon for kyrkjelege verksemder ( KA ).
07.04.2018
 
Fiske i Uskedalselva har vore på det jevne i 2017, men det er ein nedgang i høve til året før.
400 døgnkort selde og 618 kg fisk fanga i 2017.
Årsmeldinga frå Uskedal Grunn- og elveeigarlag fortel om eit driftsår på det jevne. Det er fanga 617 kg fisk mot 765 kg året før. Av dette er 120 kg sett ut i elva igjen. Det er selt 400 døgnkort og tilsaman er det fiska 161 laks og 51 aurar. Av desse er 85 fiskar sett ut igjen. Elveeigarlaget er medlem i organisasjonen Norske lakseelvar og laget forventar hjelp i arbeidet med ny driftsplan.
06.04.2018
 
Celine Musland og Anna Elisabeth Samland Eik hadde ansvaret for innsamlinga i Beinavikjo og område rundt.
Vellukka panteinnsamling for jente- og gutelaga 14 år.
I denne veka gjennomførte fotballaga J14 og G14 ein vellukka panteaksjon. Inntekta skal brukast på Norway Cup, - påmelding, reise og opphaldsutgifter. Leiargruppa for begge fotballaga er godt nøgd og vil med dette takka alle i Uskedalen som har samla flasker og boks, sett på vent til ungdomen kom på døra og henta. Takk til alle for god mottaking og god støtte.
06.04.2018
 
Emil Ekornrød Sætre er stemt fram som maskot på Brann Stadion sundag 8. april.
Emil - stemt fram som maskot på Brannkamp.
Emil Ekornrød Sætre ( 7 år ) med mor og bestemor frå Uskdalen er stemt fram som maskot på kampen Brann - Kristiansund på stadion sundag 8. april. Å vera maskot på ein Brannkamp vil mellom anna sei at du i branndrakt går inn på stadion saman med elitespelarane. Det er Frydenbø Bilsenter, sponsor for Brann, som står bak denne avstemminga.
05.04.2018
 
Skilt utplassert på tre ulike plassar ved Mannsvatnet syner at isen er uttrygg.
God skilting på fjellet - skal bli betre.
SKL og Tverrelva Kraftverk har skilt på Hauglandsfjellet og ved Mannsvatnet som syner at isen er uttrygg. Før påske vart det sendt ut åtvaring  til alle som ferdast i Tverrelva Kraftverk sitt nedslagsfelt om ope vatn og uttrygg isen, særleg ved elveutløp. I Uskedalen gjeld dette særleg i nedre kant av Mannsvatnet ved Stemno og i elveløpet ned til den nye inntaksdammen.
05.04.2018
 
Mange av turistsipa vil truleg gå Storsund anten på inn eller ved avgang på ettermiddagen/kveld.
Uskedalen som cruisebåthamn - for godt til å vera sant.
Aprilspøk er ein eigen genre i media. Det opnar opp for å skriva om noko som er for godt til å vera sant, samstundes som redaksjonen her kan gje litt refs og antyda kva som bør rettast på. Oppslaget om å byta ut Rosendal med Uskedalen som cruisebåthamn var i grenseland tll å vera sant, men etter å ha lese meir enn innleiinga, skjøna alle at dette måtte vera aprilspøk.
04.04.2018
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
19.04.2018
MATHILDE sine leirskuletokter er i gang.
I denne veka la hardangerjakta MATHILDE turen til Uskedalen med den fyrste leirskuleklassen i vår. Etter dusjing og proviantering i Uskedalen la skuta til kai på Skorpevågen i går kveld. Det var avgang midt på dagen i dag, torsdag. Kvar onsdag/torsdag i veka fram til skuleferien kan vi rekna med skute- og klassebesøk i Uskedalen.

kb
19.04.2018
Rektor for tre skular.
Bjørn Olav Tveit vert rektor for tre skular,- Malmanger, Mauranger og ungdomsskulen i Rosendal. Det er eit prøveprosjekt over fire år. På kvar skule vert det avdelingsleiarar. Tveit vil ha det overordna ansvaret.

kb
19.04.2018
Bøkkeren på Facebook og ny kontaktperson.
Bøkkerverkstaden på Rød er komen på Facebook, Her finn du vakre bilete og informasjon om bruken. Ny kontaktperson for utlån/leige er Siv Framnes, mobil 995 24 607. 

kb
19.04.2018
Nærmar seg fullt på Uskedalen Cheercamp!
Det er tydeleg at interessa for Uskedalen Cheercamp 2018 er stor.  Campen føregår 22.-26.juni, og allereie i går ettermiddag kunne arrangøren melda at det var fullt på yngste gruppe, peewee.  Derfor hadde dei utvida aldersgrensa i juniorklassen til 10-17 år, men det var berre 6 plasser att i denne klassen også. Påmeldinga vart opna i starten av denne veka.  De han lesa meir om Uskedalen Cheercamp 2018 HER.  Der finn de også påmeldingsskjema.

tid
17.04.2018
Frivilligmøte på Rosendalstunet torsdag 19. april.
Uskedalen høyrer til Rosendalstunet og Heimetenester Nord. Det vert invitert til informasjonsmøte torsdag 19. april kl. 14. Sona treng fleire frivillige frå Uskedalen som kan yta ei sosial/kulturell teneste for dei som bur på Rosendalstunet, men også for dei mange heimebuande.

kb
16.04.2018
Sykkelquiz rundt dalen 1. mai.
I forkant av opninga av Gull av grus vert det sykkelquiz rundt dalen 1. mai  mellom kl. 11 og 12. Det er innlagd postar og drikkestasjon. Ved innkomsten på skuleplassen vert det sal av kaker, kaffi og saft. All inntekt går til Gutar 13 år som skal på Bø Cup i sommar.

kb
16.04.2018
Gull av grus - opningshøgtid tysdag 1. mai.
Det vert offisiell opning av Gull av grus tysdag 1. mai frå kl. 12. Prosjektet er stort og omfattar mellom anna kunstgrasbane, klatrepark, trimapparat og turvegar. Meir om programmet kjem seinare.

kb
15.04.2018
Mange på skitur i Ulvanåso.
Også i dag vert det meldt om at mange er på tur i Ulvanåso.  På plassen ved kalkestajonen og i vegkanten er det kjåka fullt med parkerte bilar.

tid
12.04.2018
Nye sponsorar/annonsørar på årsbasis.
Redaksjonen har før lagt ut at det er ledig annonseplass på nettsida. Dei to siste, som har komne til, er Tysnes Sparebank og Rødsten Bilforretning. Det er enno plass til nokre til før vi set strek. Årsprisen er pr. dato: kr. 3.300,-

Red.
12.04.2018
Kommunale tilskot til to tiltak i Uskedalen.
På møte i Levekårskomiteen i denne veka vart det løyvd tilskot til to tiltak i Uskedalen. Festidalen vart løyvd kr. 100.000,- til årets festival. Uskedal utvikling har søkt om Investeringstilskot til oppussing av kjellaren i Gamleskulen. Løyving: kr. 230.000,-. Frå før er det løyvd kr. 70.000,-. Med dette er prosjektet løyvd maks tilskot av det ein kan få av kommunalt byggetilskot.

kb 
Siste Nyhende
20.04.2018
Rosendalstunet og Heimetenesta treng fleire frivillige.
På onsdag var det eit ope møte om frivillig arbeid i høve til bebuarar på Rosendalstunet og heimebuande eldre. Frå Uskedal Helselag møtte tre medlemer til orientering og drøfting om organisering og gjennomføring av frivillige tiltak for denne gruppa. Det har til no ikkje vore organisert arbeid mot heimebuande eldre i Uskedalen.
20.04.2018
Oppgradering av høg- og lågspentline på Skorpo.

Det pågår eit større arbeid med oppgradering av straumforsyninga på Skorpo. Onsdag var det stor helikoptertrafikk frå Børneset industriområde til Skorpo. Stolpar og materiell kom kjapt på plass. Tilsaman vert det bygd 450 meter med ny høgspentline, 800 meter med ny lågspentline. Det vert samanhengande arbeid fram til sein sommar/tidleg haust.
19.04.2018
Kjellaren er rydda - kom og hent før det vert dumpa.

I dag er kjellaren i Gamleskulen rydda for bord, benker og anna overskotsmateriell. Mykje vert køyrt på SIM. Noko kan med enkle tiltak brukast. Difor: Ta kontakt med Egil Myhre på mobil: 926 65 535 og gjer ein avtale for henting. Når kjellaren no vert synt fram, er det viktig at den ikkje er ein stort overfylt  lagerrom. Les meir kva gjenstandar dette er:
18.04.2018
Jubileumstildeling med over kr.700.000,- til Uskedalen.

Sju av tilsaman 71 tildelingar frå Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad gjekk til Uskedalen. Totalt utgjer det ei løyving på kr. 703.000,-. Kommunane Stord og Odda var også med på jubileumsmarkeringa i Kulturhuset Husnes i kveld. Frå utdelinga tok til i 2011 og fram til i dag er det løyvd over 52 mill kr.
18.04.2018
Ny festeanordning sponsa av Lio Sag.

Det er montert ny festeanordning for gangbru til flytebrygge i Båthamna. Fundament, treverk og arbeidet er sponsa av Lio Sag ved Rune Myklebust. Egil Myhre har laga alle beslag. Plattforma vil vera feste for gangbru ut til flytebrygge. Installasjonen vil vera til stor hjelp ved slipping og når ein skal ta båtar på land.
16.04.2018
Rosendal/Trio tapte 2-1 mot Os/Nore Neset
Søndag spelte Rosendal/Trio årets første kamp borte mot Os/Nore Neset. Damene leverte ein god kamp, men dessverre var ikkje marginane på Rosendal/Trio si sida i denne kampen. Laget var og noko redusert, grunna forfall i spelarstallen.
16.04.2018
Rask og effektiv båtberging i Uskedal Båthamn
Onsdag i veka oppdaga to menn som arbeidde i båthamna at ein båt tok inn vatn og var i fare for å søkka. Det vart meldt frå og Jostein Hauso frå Uskedal Båtlag  Han vurderte det slik at det enno var tid til å varsla eigar. Tidleg torsdag morgon ba ein om assitanse via 110 sentralen og Branntropp Uskedal kom på plassen og starta lensing.
16.04.2018
Jubilanten Røysterett for Alle på sitt beste.
Eit variert konsertprogram, ei strålande musikalsk framføring, nøgde koristar og god publikumstilstrøyming er stikkorda for jubileumskonserten til Røysterett for Alle. Den to timar lange konserten hadde eit lett og ledig program med stor spennvidde. Pianisten Geir Botnen var eit god val med si framføring med musikk av Grieg, Sinding, Sæverud og Geirr Tveit.
15.04.2018
God framføring gav 7.plass i Hordablæsten
(OPPDATERT): Samarbeidet mellom skulekorpsa i Rosendal og Uskedalen har vore ein suksess.  Dei fleste av musikarane deltok i sin aller første konkurranse då dei deltok i Hordablæsten i Grieghallen i dag.  I konkurranse med meir garva konkurransekorps spela dei opp mot sitt beste, og dommarane belønna dei med 89 poeng og ein fin 7.plass.
Sponsorar
S. Rødsten Bilforretning A/S
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
iDrift AS
grenda
Kvinnherad Breiband
Spar
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Kvinnherad Elektro
Sparebank 1 SR bank ASA
kvinnheringen
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS