Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Lina Håland gjestar barneheimen i Umbred i India i 2016.
Gudsteneste med gjester frå India.
Gudstenesta i Uskedal kyrkje på sundag vert litt utanom det vanlege. Ekteparet Effi og Mary frå barneheimen Umred Children Home i India er gjester og vil delta i gudstenesta. Etterpå vert det middag med indisk mat i Helgheim. Det er påmelding for dei som ynskjer å vera med på denne markeringa.
12.06.2018
 
Jenter 11 og 12 år vann alle sine kampar på Bø Cup, her saman med trenar og lagleiar.
Jenter 11 og 12 år vann alle sine kampar på Bø Cup
Uskedal Idrettslag hadde heile fire lag med på Bø Cup i år. Lagleiarar og trenarar var gode nøgde med opphaldet, både det sportslege og det sosiale. Uskedalen.no prøver å fylgja opp med innlegg og bilete. Takk til dei som sender oss stoff. Her kjem ein liten rapport frå Jenter 11 og 12 år.
11.06.2018
 
Stemneplassen er på nytt klargjort til sommarkonsert tysdag 12. juni kl. 19
Velkomne til sommarkonsert på Stemneplassen, tysdag 12. juni.
Uskedal Friluftslag saman med Uskedal musikklag inviterer til Sommarkonsert på Stemneplassen, tysdag 12. juni kl. 19. Programmet er i boks og plassen er klargjort for ei gild samling i den fine sommarkvelden. Inntekta frå det populære loddsalet går til drift av friluftsplassen medrekna scene og møterom. 
11.06.2018
 
Uskedal Vassverk står føre store investeringar i åra framover med mellom anna fornying av ledningsnettet og nytt inntak i Eikedalen.
Reaksjonar på at vassavgifta vert sendt ut ein gong i året.
Etter årsmøtevedtak vert faktura for vassavgifta i Uskedal Vassverk sendt ut ein gong i året. Summen er kr. 4.200 for ein vanleg husstand. Det er reaksjonar på dette frå fleire abonnentar og dagleg leiar, Hans  Reidar Kjærland, bed dei som ynskjer eigen avtale om innbetaling, ta kontakt.
11.06.2018
 
Gutar 11 vann alle sine kampar i sin pulje.
Fire Uskedalslag med sterk innsats på Bø Cup.
Uskedalen G11 var i helga på Bø cup. Laget bestod av 7 gutar fødd i 2007 og 4 gutar fødd i 2008.Trenarane Jan Øvstebø og Trond Myklebust var og med.Så vi var ein god blanding. Alle reiste opp på fredag og vi budde på Bø camping. Der hadde gutane alt dei trong for å få tida til å gå mellom kampane. Det gjekk i trøbilar, trampoliner og svømmebasseng.
10.06.2018
 
Fair Play med dommer før kamp.
J17 med 8-0 siger over Åsane 2
Rosendal/Uskedal (R/U) J17 laget styrte det meste på bana i denne kampen, noko sluttresultat 8-0 vitnar om. Åsane 2 vart stort sett spelt av bana, men klarte å skapa nokre sjansar i periodar der R/U mista konsentrasjonen. Dette var ein fortent siger til J17 jentene.

10.06.2018
 
Slepet av DE TRANSPORTER ( EX: EIDE TRANSPORTER ) vert gjort klar på Eidsvik. Taubåten er FAIRPLAY 33 og fører Antigua flagg.
EIDE TRANSPORTER - klar for avgang Uskedalen ?
Løfteskipet EIDE TRANSPORTER vert truleg flytta frå Eidsvik sitt anlegg ein av dei fyrste dagane. Taubåten FAIRPLAY 33 kom til Uskedalen i går kveld og gjer klar for slep. EIDE TRANSPORTER har før avgang frå Uskedalen fått nytt namn til DE TRANSPORTER. Skipet har Bahamas flagg.
10.06.2018
 
Chris Fossli, hylla av fansen, er alltid ein klar favoritt der han stiller opp i ulike stunt som krev balanse, hutighet og dristighet.
Festitaren med mange sterke namn.
Festiaren er eit populært innslag på Festidalen. Innslaget samlar alltid mykje folk i Båthamna. Innslaga er artige og sprelske. Heile arrangementet har stort underhaldningsfokus, samstundes som ein får fram viktige sider ved natur- og friluftslivet. Les meir og sjå kva som vert skrive i pressemeldinga:
08.06.2018
 
Idrettslaget har mange og varierte aktivitetar gjennom heile året, både organiserte og uorganiserte.
Idrettslaget oppmodar medlemene om å betala årspengane for 2018.
Styret i Uskedalen Idrettslag vil oppmoda alle medlemene om å betala medlemskontigenten for 2018. Det er ein altfor stor andel av registrerte medlemer som ikkje har betalt kontigenten for i år, og det generer mykje ekstra arbeid med å purra på betaling til stadighet. Med tanke på at laget vert drive på dugnad, skulle detta vera unødvendig.
08.06.2018
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
23.06.2018
Jonsokbål i kveld - send bilete.
Redaksjonen er takksam om de sender bilete frå jonsokbålet i kveld. Send til: uskedalen.no@gmail.com

Red.
22.06.2018
Vanlege opningstider på Gros Blomster.
Gros Blomster er tilbake til vanlege opningstider. Blomebutikken har ope slik:
Måndag - torsdag: kl. 09 - 16.30
Fredag: kl. 09 - 18
Laurdag: kl. 09 - 15.

kb
21.06.2018
SMIL midlar til sauegjerde.
Løyving frå SMIL midlane er til særskilde miljøtiltak i landbruket. Kjelrun Eik  er løyvd kr. 19.600,- til sauegerde på Eik i Uskedalen. Det er Formannsskapet som står for denne tildelinga.

kb 
21.06.2018
Advokatane Lomheim/Døssland startar for seg sjølve.
Edle Lomheim og Bjarte Døssland sluttar i Borgen Advokater og startar eige advokatfirma heime på garden på Døssland. Oppstarten er frå hausten 2018. Det er Kvinnheringen som skriv om dette på si nettside.

kb
19.06.2018
Ny pubkveld i Dønhaugkjedlaren på fredag.
Det vert ny pubkveld i Dønhaugkjedlaren fredag 22. juni. Den vellukka kvelden i mai månad gav meirsmak. Opplegget er det same,- ein uformell kveld med ei sosial ramme som høyrer ein gardspub til. Alle er velkomne i Dønhaugkjedlaren på fredag.

kb
19.06.2018
Klargjort for asfaltering i Ospelunden.
Alt er gjort klart for asfaltering i byggefeltet Ospelunden. Dersom alt går etter oppsett plan, vert alle vegar i byggefeltet asfaltert i neste veke. Det er lokalt firma som gjer jobben.

kb
19.06.2018
Spelemidlar til Uskedal Idrettslag.
Det  er løyvd Spelemidlar frå Norsk Tipping til to anlegg i Uskedalen: Idrettsanlegget Kunstgrasbanen: kr. 772.000,- Nærmiljøanlegget Klatreparken: kr. 300.000,- Søkjar er Uskedal Idrettslag.

kb
17.06.2018
Nytt parkeringareal ved Uskedal skule.
I utdrag av kommunen sin vedlikehaldsplan finn vi nytt parkeringsareal ved Uskedal skule. Tiltaket er kostnadsrekna til vel 2 mill. kr og har oppstart i 2021. Det har lenge vore ynskje om meir parkeringsareal ved skulen og barnehagen.

kb
16.06.2018
Hugs gudstenesta i morgon med gjester frå India.
Gudstenesta i morgon, sundag 17, juni. kl. 11 vert litt utanom det vanlege.Ekteparet Essi og Mary David frå barneheimen i Umred i India vert med. I dei åra Lina Håland har vore sokneprest i Uskedalen, har soknerådet støtta arbeidet ho og familien gjer for born og ungdom i dette landet.

kb
15.06.2018
Paul Are Ljosnes - 4. plass i Mazdafinale.
Paul Are Ljosnes frå Uskedalen fekk saman med ein kollega frå Haugesund ein 4. plass i den norske Mazdafinalen for bilmekanikarar. Det er lagvis deltaking, ikkje individuell.

kb
Siste Nyhende
23.06.2018
Midtsumarskonsert i Helgheim i morgon, sundag 24. juni.
Uskedalen.no minner om GLIMRAH Vokalensemble sin Midtsumarskonsert» i Helgheim i morgon, sundag 24. juni kl. 19. Koret tek  imot publikum med blomsterkransar i håret, glittrande tonar og nykokt kaffi med sommarkake til.
Serveringa er inkludert i billetten.Det vart LODDSAL med gøyale gevinstar.

23.06.2018
Kongeskipet NORGE «uglesett» i Øredalen på Skorpo.
Vår maritime hoffotograf, Øystein Enæs, fanga eit motiv i det Kongeskipet NORGE sakte sig forbi Øredalen på Skorpo. Vi ser tydeleg ei landskapsform som ei ugla i bakgrunnen, som ser alvorleg på det staselege skipet i Storsund. Kongeskipet kom kl. 12.30 i sakte fart inn Gavelen på sin seglas til Rosendal med Dronninga om bord. NORGE gjekk dagen før gjennom Høylandssundet og låg natta over oppankra ved Klostervågen på Halsnøy. Dronninga vitja Halsnøy Kloster.
22.06.2018
Ivar Gundersen - ny banksjef i SpareBank1 SR bank.
Ivar Gundersen ( 52 år ) er tilsett som banksjef i SpareBank1 SR Bank på Husnes etter Synnøve Handeland. Gundersen kjem frå stilling som logistikkansvarleg på Kværner Stord. Før det han han hatt ei rekkje sentrale stillingar både på Kværner, i Statoil og Hydro. Ei tid hadde han arbeidet sitt i Odda.
21.06.2018
Sondre Klyve - beste nynorskbrukar i 10. klasse.
Kvinnherad mållag har dei siste 15 åra delt ut ein nynorskpris til den beste nynorskbrukaren på Rosendal ungdomsskulen. Etter samanslåinga med Husnes mållag gjeld ordninga også for Øyatun og Husnes ungdomskular. I går kveld, på avlsutningsfestane, vart utdelinga markert. Sondre Klyve frå Uskedalen fekk prisen på Rosendal ungdomsskule.
21.06.2018
Ei venare bygd trur eg ikkje er i Noreg enn Uskedal.

Ei venare bygd trur eg ikkje er i Noreg enn Uskedal. Ja, slik startar Uskedalssongen. Songen som blei skriven av Søren Feet for over 100 år sidan. Like aktuelt i dag. Uskedalen er i dag ei av dei finaste jordbruksbygdene på Vestlandet. Velstelte gardsbruk på rekkje og rad frå Eik og Steinsletto til Musland øvst oppe i dalen.

21.06.2018
Ein skuledag på Haugland skulemuseum.
I dag var det 4 klasse på Uskedal skule som la skuledagen til det som var Haugland skulekrins med skulestove frå 1893. 19 elevar, ein lærar og ein assistent var med i fylgje. Alle fekk ei innføring med praktiiske øvingar om skuledagen slik det var på ein liten krinsskule for 50 år sidan. Elevane var lydige og ingen vart sett i skammekroken eller fekk stryk.
20.06.2018
300 bilar kontrollerte i Uskedalen - ei begjering.
Statens vegvesen med fire inspektørar var i Uskedalen i dag og kontrollerte 300 køyretøy. Det vart skrive ut ei begjering, noko som er eit godt resultat. Av alle desse var det berre ein som ikkje brukte bilbelte. Ein kunne ikkje syna fram vognkortet. Målet med kontrollen i Uskedalen i dag er fokus på trafikksikkerhet og førebyggjande arbeid. Då er alt like viktig, sjølv om ein berre skal ein kjapp tur på butikken.
20.06.2018
Siger til J17 jentene mot Odda 9er
Tysdag kveld spelte J17 jentene til Rosendal/Uskedal (R/U) kamp på Uskedal kunstgrasbane mot Odda 9er. Også i denne kampen har R/U måtta låna spelarar frå J14 laget, deriblant er Maria som fekk sin debut kamp for J17 laget. Ina som til vanleg spelar med G15 laget, stilte også kampklar.
19.06.2018
Maria Larssen, lærar på Uskedal skule, går for mastergrad.
Maria Larssen, lærar på Uskedal skule i praktisk estetiske fag, presenterer masterarbeidet sitt i morgon, 21. juni, på Høgskulen på Rommetveit. Masteroppgåva hennar har tittelen: Langt fra perfekt - et undervisningsdesign i utvidet tegning. Maria Larssen er tilsett i 80 % stilling i Uskedalen og har studert parallelt ved å jobba i skulen. Ho har brukt fire år på studiet fram mot ein mastergrad.
Sponsorar
S. Rødsten Bilforretning A/S
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
iDrift AS
grenda
Kvinnherad Breiband
Spar
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Kvinnherad Elektro
Sparebank 1 SR bank ASA
kvinnheringen
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS