Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

7.klasse med kontaktlærar og assistent på avslutningsfesten.
7. klasse hadde ein verdig og fin avslutningsfest.
I går hadde vi avslutningsfest for 7.klassen på skulen vår. Det vart ein noko annleis fest enn vi har hatt tidlegare, men det vart ei kjekk stund. Elevar frå 7.klasse hadde sjølve hatt ansvar for planlegginga av festen, med bestilling og innkjøp av mat, drikke, kake, blomar og anna naudsynt festutstyr. Med eige festbudsjett og anna planlegging av logistikk, så var det ei utfordrande oppgåve, men det tok elevane på strak arm.
19.06.2020
 
Forrige onsdag hadde korpset ein kjekk tur til Låganåso.
Korps i medvind sesongavslutta med tur til Låganåso og strandkonsert.
Det var eit korps i god medvind som avslutta sesongen då Uskedal skulemusikk hadde konsert for foreldre, søsken og andre inviterte i strandstova i båthamna onsdag ettermiddag.  Etter ein trang start i fjor haust har medlemstalet blitt meir enn dobla gjennom sesongen, og musikarane gav dei frammøtte ei herleg musikkstund saman med dirigenten Tor Skeie Olsen.
18.06.2020
 
Deler av branntroppen i Uskedalen. Brannmeister er Tor Øystein Myklebust ( i bilen ).
Ein avgjerande dag for Uskedal Brannstasjon.
Saka om brannvernordninga i Kvinnherad skal opp som sak i Kommunestyre i dag. Møte er lagt til Kulturhuset Husnes frå kl. 14.00. Innstillinga frå Kommunedirektøren, som fekk eit knapt fleir i Formannsskapet, er ei endring med 3 brannstasjonar ( Rosendal, Husnes og Ølve ) og 3 såkalla framskotne einingar. Uskedalen og Fjelberg vert nedlagde.
18.06.2020
 
Det var ei kjekk musikkstund på Rosendalstunet tirsdag ettermiddag.
Musikklaget med utekonsert på Rosendalstunet.
Med koronakrisa vart det slutt på mange av dei gode sosiale og kulturelle innslaga frå ulike lag, grupper og einskildpersonar på institusjonane våre.  Derfor var det ekstra kjekt både for bebuarar, pleiarar og musikarar då veterangjengen i musikklaget endeleg kunne invitera til utekonsert på Rosendalstunet tirsdag ettermiddag.  Det vart ei triveleg stund for alle som var til stades i det nydelege sommarveret.
17.06.2020
 
Viktige personar i arbeidet med profilering av Uskedalen for tilreisande. F.v: Jan H. Hansen, Magne Huglen, Magne Heggøy, Hans Gustav Mussland, Egil Myhre, Gunn Mari Moberg, Henrik Lyse, Geir Enes og Andreas Tarberg.
Eit godt møte om samarbeid og profilering.
Uskedal Utvikling inviterte til møte og synfaring i går med aktørane som driv tenester retta mot turisme og reiseliv. Tema var samarbeid og profilering. Gunn Mari Moberg, leiar i Uskedal Utvikling, leia møte og fekk sett fokus på dei rette spørsmåla i ei tid med stor tilstrøyming av tilreisande gjester til bygda.
16.06.2020
 
Torsdag f.k. vert det arrangert ein heftig aketur i Ulvanåso.
DNT Ung Kvinnherad med vårens mest morosame eventyr.
DNT Ung Kvinnherad lokkar med vårens mest morosame eventyr den 18.juni.  Då arrangerer dei nemleg rompeakebrett-tur i Ulvanåso. Den vert avslutta med ein heftig aketur frå Geitadalstind på meir enn ein kilometer samtundes som deltakarane kan nyta den vakraste utsikten som tenkjast kan!  Turstart er ved kalkestasjonen kl.17.
15.06.2020
 
Eit av Sea Dream sine to skip som kjem til Rosendal i sommar.
Då vert det cruiseskip på fjorden likevel.
I januar månad var det meldt inn 17 cruiseanløp til Rosendal, dei største med plass til over 1200 passarsjerar. Koronasmitten sette ein stoppar for det og alle anløpa vart avlyste. No vert det likevel turistskip å sjå på fjorden frå det norskeigde rederiet Sea Dream Yacht Club med to mindre skip, som kvar har 112 gjester ombord og med eit mannskap på 90.
15.06.2020
 
Runar Myklebust brukar hjullessar til fordeling og pressing av graset.
Haustar 300 dekar på to dagar og legg i plansilo.
Runar Myklebust haustar 300 dekar på to dagar og legg graset i ny plansilo med to kammer. I godt ver går arbeidet unna med fleire traktorar og slåtteutstyr. Då Uskedalen.no var på Myklebust i dag, var alle mann i arbeid,-  tre brør, mor og far og med hjelp av vener. Plansilo er det nye og Runar er den fyrste i Uskedalen som har investert og bygd silo med to kammer.
13.06.2020
 
I dag kan vi få kjøpt flotte peone- og rosebukettar på Spar Uskedalen.
Butikkar samarbeider til glede for kundane.
Uskedalen er heldige med butikkane sine.  Dei er ikkje så mange, men dei har det til felles at dei skorar høgt både på service og kvalitet.  Kundane er alltid i sentrum.  På handleturen i dag oppdaga vi eit nytt tilbod.  Det er igjen mogeleg å få kjøpe blomsterbukettar på SPAR.  Det er resultat av eit nytt kjekt tilbod til beste for kundane, og det eit samarbeid mellom Gros Blomster og Spar Uskedalen.
12.06.2020
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
29.06.2020
Redusert drift på uskedalen.no i denne veka.
Grunna ferietur vert det redusert drift på Uskedalen.no i denne veka ( Veke 27 ). Thor Inge Døssland og Hans Ordin Østebø legg ut hastemeldingar, kunngjeringar og notisar. Ferdige manus med bilete vert, så langt det let seg gjera, redigert og lagt ut. Send til: uskedalen.no@gmail.com

Red.
27.06.2020
Harald Nilsen Tangen startar mot Vålerenga.
Talentfulle Harald Nilsen Tangen med røter på Sanden her i Uskedalen startar på midtbanen i kveldens eliteseriekamp der Viking møter Vålerenga.  Ein annan kvinnhering, Johnny Furdal, sit på benken klar til å komma innpå.  Kampen startar kl.20.30, og den blir vist på TV Norge.

tid
25.06.2020
Stor helikoptertrafikk i Uskedalen.
Det er Forsvaret sine helikopter som er over Uskedalen i denne veka. Det er truleg ei øving der fjella i Uskedalen er eit øvingsobjekt. Det er så langt Uskedalen.no kjenner saka.

kb
23.06.2020
Meir informasjon om fiske.
Det er stor interesse for fiske i Uskedalselva. Grunna tekniske vanskar har det vore problem med fiskekortsal på nettet i dag. Problema skal vera løyste innan utgangen av dagen. Nytt i år er at det vert soneinndeling i elva. Meir om fiskereglane og sal av fiskekort kjem som eige innlegg i morgon, onsdag 24. juni.

kb
23.06.2020
Elvefiske 2020 opnar torsdag 25. juni.
Elveeigarlaget melder frå om at fiske i Uskedalen opnar i denne veka, torsdag 25. juni. Det er høve til å kjøpa fiskekort frå i dag, tysdag 23. juni. Alle med grunneigarkort kan fiska frå i dag kl. 18.00.

Styret
23.06.2020
Fylkesmannen har oppheva vedtak i dispensasjonssak i Halsabrotet.
Etter avklaring av planstatus i Halsabrotet har Fylkesmannen i Vestland oppheva vedtaket i Forvaltningsutvalet om å gi dispensasjon i byggesak 122/16. Saka er sendt tilbake til kommunen med ei grunngjeving om kvifor dei ikkje  godkjende vedtaket. Svaret og saka ligg på postlista i kommunen.

kb
22.06.2020
Byggeløyve på våningshus med carport, 125/7 - Haugland.
Lina Marie og Tor Håkon Haugland har motteke byggeløyve på våningshus med carprot på 125/7 på Haugland. Ansvarleg søkjar er Norgeshus AS. Byggfirma er Kjell Høyland AS. INTO Røyr har alt røyrarbeidet. Alle formelle godkjenningar er på plass. Arbeidet kan ta til straks.

kb
21.06.2020
Namnet på ny sokneprest vert kunngjord på tysdag.
Det er søkjar til prestestillinga i Uskedalen. Namnet vert kunngjord på tysdag i denne veka. Uskedalen har vore utan eigen sokneprest i tida etter at Lina Håland slutta. Vikarprest og andre sokneprestar har fungert i stillinga. Etter at Reidar Ådnanes slutta, har Kjersti Brakestad Boge vore prest i Uskedalen.

kb
21.06.2020
Indremisjonssamskipnaden med live sending frå Uskedalen i dag.
Indremisjonssamskipnaden ( IMS ) har stopp med live sending på Facebook ved Uskedal Bedehus i dag med ulike aktivitetar i det dei kallar Kjør igjøno basar. Seinare i dag er det stopp på Halsnøy. Dei som ynskjer å kjøpa lodd, kan bruka VIPPS: 102696. Mange fine premiar.

kb
21.06.2020
Marknadsføringsmidlar til fornying av uskedalen.no.
Saka om tildeling av marknadsføringsmidlar 2020 er no vedteken i F. skapet. Uskedal Utvikling vart etter søknad tildelt kr. 25.000,- som skal nyttast til oppgradering av nettsida Uskedalen.no til ny nettløysing. Det vart søkt om kr. 100.000,- til fleire profileringstiltak. Før saka vart utsett tilrådde K.direktøren på eit tilskot på kr. 50.000,- Endeleg løyving vart kr. 25.000,-.

kb
Siste Nyhende
05.07.2020
Uskedalstrio i godt samarbeid på Retro.
Det var travelt på Retro i Hellandskrysset på Husnes då vi stakk innom fredag i middagstida.  Kundar gjekk og kika i bruktbutikken, nokre venta på å få ordna sommarfrisyren medan det var travelt i kafèavdelinga der det tyntes ut med saltmat medan det framleis var eit variert utvalg i gode og fristande kaker.  Det hadde vore svært godt besøk denne gråversdagen.
04.07.2020
- Ungdommane er kjempeviktige for oss!
- Ungdommane er kjempeviktige for oss.  Vi hadde ikkje klart oss utan dei, og dei er så kjekke og flinke, uttalar dagleg leiar ved Spar Uskedalen, Gunn Mari Moberg. Kroppsspråk og tonefall når ho seier det, understrekar at dette er noko som ho verkeleg meiner.  I dag er 11 av dei 19 på lønningslista i den svært populære butikken, som er så kjend for sin gode service, ungdommar under 25 år.
03.07.2020
Nye uteplasser og serveringsløyve på Rabben Feriesenter.
Rabben Feriesenter ligg idyllissk til i sjøkanten like ved elveosen.  Før denne sesongen har Magne Heggøy gjort nokre oppgraderingar som har gjort plassen endå meir fullkommen.  Han har bygt opp to felles uteplasser som vil vera til stor glede for både gjestene og andre.  I tillegg har Rabben Feriesenter fått innvilga serveringsløyve.
03.07.2020
Mange vil bu i Ospelunden.
Det verkar som om interressa for Ospelunden byggjefelt berre aukar.  Det er lett å forstå, for etter kvart som nye deler av byggjefeltet vert tilrettelagt, vert det meir og meir tydeleg kor vanvittig flott utsikt det er.  Ein ser i alle retningar, både innover og utover, og ein har utsikt langt uti leia over dei flotte øyane.  Det forklarar nok den store interessa og aktiviteten.
02.07.2020
Kosa seg med slektstreff på Rabben Feriesenter.
Då eg var nedom Rabben Feriesenter onsdag føremiddag, sat ein fornøgd gjeng og kosa seg skikkeleg med frukosten på den nye flotte uteplassen som campingeigar Magne Heggøy har laga i tilknytning til servicebygget.  Smila sat laust hos den trivelege gjengen av slekt og venner frå Gol og Voss som møttest og nytte gode feriedagar i lag.
01.07.2020
Brødrene Musland byggjer storhall i Børnes.
Frå brørne Tore og Roar Musland etablerte entreprenørverksemda Brødrene Musland Maskin for 15 år sidan, har firma utvikla seg til eit solid og høgt repektert entreprenørselskap i dag.  Jamt og trutt har maskinpark blitt fornya og utvida, og siste store investeringa i selskapet er ein stor lager- og garasjehall som no vert bygt på arealet deira i Børnes industriområde.
29.06.2020
To systerskip gjennom Storsund i dag.
To eller fleire prikk like skip vert kalla systerskip. SEADREAM 1 og SEADREAM 2, bygde i 1984 og 1985 i Finland, går på kystcruise denne sommaren og begge skipa er i Rosendal i dag. Skipa kom frå Oslo via Skagen i Danmark og fyrste destinasjon i Noreg er Rosendal. Cruiseskipa tilhøyrer reiarlaget SeaDream Yacht Club ved Atle Brynestad som eigar.
28.06.2020
Fyrsteslåtten unnagjort på ei veke.
For meir  enn ei veke sidan var fyrsteslåtten ferdig. Det meste av skrapslåtten er også slegen. Fossheim Maskin ved Kjetil Fossheim driv stort med grasberging. Han har komplett utstyr med slåmaskin, pressa og riva. Nokre av bøndene i Uskedalen har utstyr og gjer deler av jobben sjølve. Utviklinga går mot meir spesialisering der ein leiger inn entreprenør for rask og effektiv hausting. 
26.06.2020
Fantastisk feriestart for 22 ungdommar.
Mandag, tirsdag og onsdag gjekk Base Camp Kvinnherad av stabelen her i Uskedalen, og gjennom varierte naturaktivitetar fekk 22 ungdommar i alderen 13 til 16 år ein super start på sommarferien.  Det er andre året denne campen vert arrangert, deltakarlistene var fullteikna, og deltakarane fekk tre dagar fullspekka med varierte, kjekke og utfordrande naturaktivitetar i det nydelege sommarveret.
Sponsorar
Kvinnherad Breiband
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
S. Rødsten Bilforretning A/S
Ospelunden
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Eidsvik Eigedom AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Renhold service
Spar
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS