Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Jone Harkestad i Valen Gartneri og Vedlkehald har jobben med å fornya gjerde ved Uskedal skule.
Oppgraderer gjerde ved Uskedal skule.
Arbeidet med fornying og oppgadering av gjerde rundt barnehagen og skulen held fram. No gjeld det eit område mot Stølavikjo, frå pumpehuset til porten ved kunstgrasbanen, om lag 50 meter. Gamal gjerdenot og stolpar skal bort, men før det må murfundamentet reiskast for røter og tre. Det er Valen Gartneri og Vedlikehald ved Jone Harkestad som er innleigd for å gjera jobben for Kvinnherad kommune.
23.03.2020
 
Plakaten som syner at du kan finna ein blom og bruka VIPPS som betaling.
Finn ein blom og betal med VIPPS.
Gro`s Blomster er kreativ og går nye vegar i ei koronatid. Dersom du kvir deg med å gå inn i butikken, kan du finna ein blom og betala på VIPPS. Innehavar Gro Myklebust har tillit til sine kundar og ho er trygg på at varene vert betalte. Tale Hauso i NRK1 merka seg dette kreative tiltaket og hadde innslag på radioen i veka som var.
23.03.2020
 
MS ULLENSVANG ( bygd 1952 ) i Stavangerruta.
Torsdagen - det store dagen for båtstopp i Uskedalen.
Harald Sætre frå Uskedalen, bur i Indre Arna, gjer eit djupdykk i HSD sitt rutehefte frå 1955. Han ser særleg på rutestopp i Uskedalen, som den gongen hadde to D/S kaiar og ekspedisjonar. Uskedalen ligg sentralt til geografisk i overgangen mellom Sunnhordland og Hardanger. Bygda hadde difor mange rutestopp med korrespondanse. Les kva Harald Sætre skriv:
22.03.2020
 
Poon Tip`s Thai take away ynskjer gamle og nye kundar velkomne til den 8. sesongen i Uskedalen.
Poon Tip`s startar sin 8. sesong i Uskedalen.
Poon Tips`s Thai take away startar sin 8. sesong i Uskedalen. Opninga med thaimat i Uskedalen var i 2013 og etter det har det vore drift kvart år utan stopp. Det vart rett nok ein vindfull opning i år. Mykje regn, sterk vind med dramatiske vindkast førte til at vogna har vore stengd tre gonger. No skal ein finna ny løysing der luka vert forsterka.
21.03.2020
 
Doble naust med maksimal arealbruk er kostnadsffektivt.
Meir areal og redusert kostnad med sambygg av naust.
Det er kostnadseffektivt å byggja doble naust. Grunnflata aukar og ein sparer driftskostnader med ein vegg mindre å vedlikehalda i åra framover. Den største sparinga heng saman med grunnarbeidet, betong og sjølve bygginga. Alt dette arbeidet vert gjort i ein omgang når ein har maskinar og byggmeister på plassen.
20.03.2020
 
Gang- og sykkelveg Uskedal bru - Steinsletto må koma på plass i ny trafikksikringsplan.
Varsel om oppstart av revisjon av Trafikksikringsplan.
Fram til 1. mai 2020 er det høve til å koma med innspel til ny trafikksikringsplan for Kvinnherad kommune. Varsel om oppstart er kunngjord og mellom anna skular, barnehagar, FAU, bygdelag, næringsliv og einskildpersonar kan senda innspel til ny plan. Planen erstattar eksisterande plan frå 2012.
19.03.2020
 
Infoarket Kjære kunde går ut til alle som er innom kundemottaket og til alle Auto 88 har kontakt med.
Auto 88: Tilpassingar - god tilgang på arbeid.
Auto 88 har god tilgang på arbeid. Odreboka er full 2 - 3 veker framover. Koronaviruset har med andre ord ikkje bremsa aktiviteten og tilgangen på arbeid på verkstaden Auto 88. Verksemda har iverksett tiltak for å redusera faren for smitte mellom kundar og tilsette, dette for å koma seg gjennom ei vanskeleg tid.
19.03.2020
 
Mona Vetrhus frå Uskedalen er vald inn i styret i Kringkastingsringen.
Mona Vetrhus - varamedlem til styret i Kringkastingsringen.
Mona Vetrhus ( f. 1975 ) frå Uskedalen er vald inn som varamedlem til styret i Kringkastingsringen, ein organisasjon som vart skipa i 1955 for å fremja nynorsk i radio og fjernsyn. Magne Rommetveit frå Stord, med slekt på Kjærland i Uskedalen, var drivkrafta og dagleg leiar dei fyrste åra. Han vart seinare professor i nordisk målvitenskap og ordbokredaktør.
18.03.2020
 
Fiskemerke frå tidleg 1950 talet, eit kulturminne i dag som bør stå eller takast vare på.
Fiskemerke frå tidleg 1950 talet.
Dersom du går på Strandavegen i Stølavikjo, har du sikkert lagt merke til ei jarnstong med ei pil, bolta fast i ein stein i stranda. Det er i stranda mellom Terje Myklebust ( før Torolf Myklebust ) sitt naust og Sandakaien, like ved der Lønningsdalskaien var. Grunneigar er familien Eldbjørg Sivertsvoll. Kva skilt er dette ? Uskedalen.no har funne svaret etter samtale med viktige kjelder.
17.03.2020
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
03.04.2020
30 handlenett selde på ein dag.
Alt den fyrste dagen er det selde 30 stk. handlenett. Sjå innlegg med bilete. Det er med andre ord 70 handlenett igjen. Ver rask om du vil sikra det eit lokalt produkt, designa av Monika Hansen, busett i Uskedalen. Monika driv Mokka Design. Handlenettet vert seld på SPAR Uskedalen. Pris: kr. 200,-

Uskedal Utvikling
02.04.2020
Øystein Skjæveland - varaplass til styret i Noregs Mållag.
Dersom Landsmøte i Noregs Mållag støttar innstillinga frå valnemnda, vert Øystein Skjæveland varamedlem i styret 2020 - 2022. Skjæveland bur i Herøysundet, driv eit småbruk og er mannen bak den lokalproduserte isen frå Isrosa. Han er utdanna journalist og naturvitar og har vore og er styremedlem i Kvinnherad Mållag.

kb
02.04.2020
Kjøper gardsbruk på Eik.
Astrid Kristoffersen Berli og Bjørnar Kristoffersen Berli kjøper gardsbruk 133/3 på Eik. Seljar er Else Marie Eik og Nils Bjarne Eik. Kjøpesummen er 3,3 mill. kr.

kb
01.04.2020
Vegarbeid ved gangfelt
I samband med etablering av intensivbelysning i gangfeltet ved skulen, blir det i kveld og natt gravearbeid i område. Det skal gravast grøft over fylkesvegen. Vegen vert delvis stengt. Arbeidet tek til om lag kl. 19.

hoø
31.03.2020
Elins Matgleder opnar i påsken for Ta med heim mat.
Elins Matgleder melder på Facebook at ho opnar for Ta med heim mat eller Ta med på tur mat. I Rosendal har ho ulike opningstider for mathenting og det vil alltid vera  pesonale på plassen. Telefon: Rosendal - 966 18 156. Opningstida i Uskedalen er slik: Palmelaurdag, onsdag i påskeveka og påskeafta: kl. 10.00 - 16.00. I silobutikken er det mange vakre gåveartiklar, som påskepynt, lys og serviettar.

kb
31.03.2020
Kvinnherad Sogelag utset Årsmøte 2020.
I ein e-post melder Kvinnherad sogelag at åremøte vert utsett inn til vidare. Årsaka er koronasmitten. Kvinnhersminne kjem ut til neste år, 2021. Dei som ynskjer å presentera artiklar med lokalhistoriske tema, kan kontakta Lars Jostein Rørvik på denne adressa: hofner@online.no

kb
31.03.2020
Ikkje påskegjester i bubilar og båtar.
Beredsskapsgruppa i kommunen vil ikkje at gjester i bubilar og båtar finn vegen til Kvinnherad denne påsken. Det, som er eit nasjonalt hytteforbod i anna kommune enn der du bur, kan også koma til å omfatta bubilar og båtar. Problemet er truleg ikkje stort i Uskedalen ettersom Rabben Feriesenter er stengd.

kb
30.03.2020
Briller funne
Ved Halsabrotet 81 er det funne nokre briller. Svart innfatning og sterke glas. Dersom du saknar brillene, kan du kantakte Harald Berg på mobil 915 20 325 for å få dei att.

hoø
30.03.2020
Stord Lufthamn permiterer og stengjer fram til 16. april.
Lufthamnsjefen, Jan Morten Myklebust, melde at Stord Lufthamn stengjer flypassen og permiterer tilsette, førebels fram til 16. april 2020.

kb 
29.03.2020
Uskedal Båthavn er stengd inntil vidare.
Uskedal Båthavn er stengd for vanleg bruk inntil vidare. Årsaka er koronaviruset. Stenginga gjeld Strandstova, toalett og dusjar. Slippen kan brukast. Vatnet er ope. Sjå plakat/skilting i båthamna. For spørsmål. Kontakt Jostein Hauso på mobil: 412 42 135 eller e-post: jostein.hauso@gmail.com

Styret
Siste Nyhende
03.04.2020
Opptak i kulturskulen - også for skulemusikkaspirantar.
Kvart år har Uskedal skulemusikk hatt prøveblås for dei som tenker på å bli messingaspirantar på denne tida av året.  På grunn av Corona-smittefaren let ikkje det seg gjennomføra i år.  Likevel er det viktig at komande korpsmusikarar og andre som ønsker å vere elevar i kulturskulen neste år, sender søknad innan 15.april.
03.04.2020
Stor helikoptertrafikk i Uskedalen i dag.
Det har vore hektisk helikoptertrafikk i Uskedalen i dag, fredag 3. april. Ein maskin frå Airlift har henta inn master, stålkonstruksjonar og linjeutstyr frå 66 Kv overføringslinja frå Matre via Uskedalen til Herøysundet. Linja frå Matre til Sekundærstasjonen i Uskedalen er ei oppgradering. Traseen vidare mot Herøysundet og i sjøkabel til Ånuglo er demontert. All helikoptertransport i dag gjekk til Børneset Industriområde.
03.04.2020
SIM si vårrydding er sett på vent.
Ryddeaksjonane våren 2020 er sett på vent inntil vidare. Der gjeld også det som vert kalla Rydd ei strand og Rydd i nærmiljøet. Uskedal Uvikling har kvart år i samarbeid med fotballgrupper og andre vore med på denne dugnaden. Vårrydding på vent er mellom anna tema i det siste SIM nytt, nr. 1/2020.
02.04.2020
Gro`s Blomster har tilbod om gratis utkøyring.
Blomebutikken i Uskedalen har tilbod om gratis utkøyring på strekninga Dimmelsvik, Uskedalen og Herøysundet, ved ordre på over kr. 250,-. Gro`s Blomster leverer sjølvsagt som før til alle bygder frå Utåker til Løfallstrand.
02.04.2020
Uskedal Utvikling sel flotte handlenett
Uskedal Utvikling sel flotte handlenett. Netta er designa av Monica Hansen som bur i
Uskedalen. Monica driv Mokka Design og sel ein del produkt gjennom nettbutikken www.karbid.no.  I denne omgangen har vi laga kun 100 handlenett. Dersom du vil sikra deg eit unikt handlenett, send ei melding til 402 80 935.
02.04.2020
Therese Haugland Bondhus - ny dagleg leiar på Byggern Teigen.
Therese Haugland Bondhus frå Uskedalen er tilsett som dagleg leiar frå Byggern Teigen på Husnes. Therese er 37 år, bur i Kleivadalen, og har si utdanning med bachelor innan økonomi og revisjon. Etter tilsetjing i revisjonsfirma har ho hatt arbeidet sitt hos Teigen i 9 år med ansvar for personal og økonomi. Therese overtek leiaransvaret etter Even Teigen.
31.03.2020
Johannes Hjønnevåg startar dekksenter i Herskedalbygget på Husnes.
Alt onsdag 1. april opnar Johannes Hjønnevåg dekksenter i Herskedalsbygget på Husnes. Firma med namnet Dekkservice Vest vil ha eit komplett tilbod med mellom anna dekkskifte og dekkhotell. Sidan 2015 har Hjønnevåg med firma JH Service drive med dekk i Uskedalen. Med eit lite areal i garasje - og kjellarlokale vert alt no mykje betre.
31.03.2020
Troll og ugler i Kleivadalen og i lia ovom Ospelunden.
Kreative og fantasifulle tiltak i ei koronatid slår om seg. Mykje av dette er på nettet, men i skogen i Kleivadalen og i lia ovom Ospelunden finn vil troll, ugler og andre figurar montert i ei rot. Ein benk med fotskammel kom på plass i går og alt no er det valfarting av born og vaksne som vil sjå plassen og installasjonen.
31.03.2020
Fetivalsjefen ny dagleg leiar for Folgefonnsenteret.
Una Kolle ( 41 år ) er tilsett som ny dagleg leiar for Folgefonnsenteret. Ho er i dag dagleg leiar og innehavar av versemda Rein hudpleie. Una Kolle har også vore sjølvstendig næringsdrivande og sentral i drifta av Isrosa i Herøysundet. I Uskedalen er Una mest kjend frå arbeidet med Festidalen, dei siste åra som festivalsjef og styreleiar.
Sponsorar
Kvinnherad Breiband
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
S. Rødsten Bilforretning A/S
Ospelunden
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Eidsvik Eigedom AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Renhold service
Spar
Byggeriet
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS