Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Bli med på orreleiken!

02.05.2012
Klikk på bilete for full storleik
 
Etter mange netter på orreleik og tiurleik er det ikkje vanskeleg å
slå fast at dette er ein av dei mest fascinerande naturopplevingane
ein kan ha. Og no om dagen utfaldar skodespelet seg att - ikkje lenger unna
enn på Storhaug!

 

Vil du oppleva det kan du bli med Barnas Turlag
på overnatting i lavvo frå laurdag til sundag. Men då må du ringa
til Knut Berge Eik og melda deg på - nummeret er 959 67 811.
 
Han skal vera turleiar saman med Bjørn Olav Tveit og fortel
onsdag føremiddag til uskedalen.no at 10-12 førebels har meldt seg på. Ein ynskjer
at foreldre med born i skulealder vert med og har ei grense på
25 deltakarar. og 6 år som aldersgrense..
 
Prisen er berre 100 kroner pr. familie og føresetnaden er
at ein skal ta med mat sjølve.  Lavvoen sørger turlaget for og det blir
leik og bålkos i ventetida fram til orreleiken startar, grytidleg morgon.
 
Vi veit at det i fleire dagar har vore stor aktivitet av fuglar i området og
bileta her understrekar det. Dei er tekne av fotograf Atle Helland
som plar å fotografera på leiken kvart år. Men i år ettterlyser han
hønene, som glimra med sitt fråver Kanskje kjem dei til helga?
 
Deltakarane skal møta ved Grano klokka 14 laurdag og
køyrer i eigne'bilar så langt det går opp skogsvegen før dei går den
siste biten fram til teltplassen.
 
FAKTA OM ORRFUGL
* Høyrer til hønsefuglfamilien, orrhanen er vel 50
centimeter og orrhøna vel 40. Hanen er svart med
blålege fjær på brystet, høna er brunspraglete
 
* Samlast på faste spelplasser om våren, hekkar til
juni med 8-10 egg på bakken,
 
*  Hanane er eit syn når dei spelar i oppreist stilling
og utspilt stjert. Den boblande lyden kan høyrast
langt og særleg den kraftige sjoinga 'tsjoo-yysch'.
Høna kaklar 'kakakaeeæ'.
 
* Orrfuglen et knoppar både av lauvtre og bartre
og også blad og bær samt insekter.
 
Av Ola Matti Mathisen
 
 
 
 
Klikk på bilete for full storleik
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
26.07.2016
Fann sommarskatt!
Det var dei to ungdomsskulejentene Amalie Hovden Rød og Camilla M. Ripel som fann  Kvinnheringen sin sommarskatt her i Uskedalen denne veka.  Bente Nilsen hadde gøymt den godt i nærleiken av skulen, og det måtte mykje leiting til før dei endeleg fann skatten som gjorde dei 500 kroner rikare.
Dei to vil dela skatten med 3 vener som også deltok i skatteleitinga kvelden før funnet.
- Det vert nok ein tur på Peppes for oss fem, seier dei to smilande jentene til Kvinnheringen i dagens utgåve.

tid
25.07.2016
Stengt på Oska på onsdag.
Denne veka held restauranten Oska ved båthamna stengt onsdag p.g.a. lukka lag.  Torsdag er det som vanleg skaldyrskveld, fredag, lørdag og søndag har restauranten open med vanleg servering.  I tillegg vert det ein ny runde med populære Allsong i sjøkanten eit par ettermiddagstimar laurdag. 

tid
25.07.2016
Mange visste om Skorpetrollet.
Skandiabanken fekk inn heile 647 svar på konkurransen sin denne helga.  Rett svar var Skorpetrollet på Skorpo(Uskedalen).  Dei fleste hadde rett svar, og 5 vinnarar vert  trekt ut: Cato Hermansen, Randi Elise Martinsen, Marit Skogheim Eriksen, Sigrid Larsson og Jan Petter Hemnes.
Premiar er på veg i posten, og Skandiabanken lovar ein ny konkurranse neste fredag.

tid

22.07.2016
GPS (Hundepeilar?) funnen.
Vi har fått melding om at det er funne ein GPS i turområde rundt Uskedalen.  Eigaren kan få den att ved å kontakta uskedalen.no (932 88 237) og gje aktuelle opplysningar.

tid
19.07.2016
Over 20 fiskar på 2 døgn.
Dei to siste døgna, 17. og 18.juli, er det rapportert inn 21 fiskar etter fisket i Uskedalselva.  Det er også grunn til å tru at det kjem fleire.  Fangsten er mest laks, men det er også tatt nokre fine aurar. 
Til no i sesongen er det landa 16 fiskar som er 5 kg eller meir.  Største fisken er framleis ein laks på 7,2 kg.

tid
19.07.2016
Nøklar funne i båthamna.
Eit nøkkelknippe med to nøklar er funne på parkeringsplassen i hamna til Uskedal båtlag.  Eigaren kan kontakta 922 92 792 så vil han/ho få dei att.

tid
18.07.2016
Dagens ros.
Hei.
Eg vil berre få takka for ei flott stund i Uskedal kyrkje i går under gudstenesta.
Det var ei fin oppleving, med fokus på alle borna som var med i ei bortimot fullsett kyrkje. Alle tre hovudaktørane, Elli, Eva og ikkje minst Lina gjorde det til ei minnerik hending, der songen til dåpsborna og visualiseringa av teksten med flisa og bjelken i auga sette ein ekstra spiss på det heile. 
Slike folk gjer at det er kjekt å gå til kyrkje.

Einar Gjertsen

tid
17.07.2016
Laks på 7,2 kg.
Den største laksen som er tatt i Uskedalselva til no i sesongen er på 7,2 kg.  Den vart teken i Dønhaughølen sist tirsdag.  Fangstresultata finn de på elveeigarlaget si heimeside.
I fjor var største fisken 10 kg.

tid
17.07.2016
Opningstidene på Oska, mathuset ved båthamna.
Opningstida på Oska, mathuset med den velsmakande og håndlaga maten:
Onsdag kl.14-20.
Torsdag kl.19.30-01.(Skaldyrbord.)
Fredag kl.14-01.
Lørdag kl.14-01.
Søndag kl.15-21.
Absolutt plassen for den gode smaksopplevinga!

tid
17.07.2016
Sommaropning hos Byggeriet.
Byggeriet Uskedal Trelastlager AS har følgjande opningstider i juli månad:
Mandag - fredag: kl.9-16.30.
Laurdag: kl.9-13.
Opningstidene er dei same på begge avdelingane.

tid
Siste Nyhende
26.07.2016
Turlaget med to flotte toppturar under Festidalen.
Kvinnherad Turlag arrangerer to turar til fjelltoppar i samarbeid med Festidalen i samband med festivalhelga.  Utsikten frå toppane vil gje deltakarane, enten dei er fastbuande eller tilreisande, ein ekstra dimmensjon på opplevingane dei får i Uskedalen denne helga.  Utsikten frå dei to toppane er kort sagt fantastisk!
26.07.2016
Positiv og interessann artikkel om Fitjar Mekaniske Verksted.
I dag vart det publisert ein svært positiv og interessann artikkel om Fitjar Mekaniske Verksted på sysla.no.  Det vert lagt vekt på at dei har godt oppfylte ordrebøker, og at dei til og med byggjer skroga frå første sveis sjølv. Verftet har som kjent, leigt plass på Eidsvik Skipsbyggeri her i Uskedalen for å gjennomføra dette.
26.07.2016
Sponsar J14-laget med nye drakter til Norway Cup.
J14-laget stiller i nye flotte drakter i grønt og kvitt når Norway Cup startar til helga.  Draktene har dei fått frå Spar Uskedalen.  Dei vart nyleg overrekt til laget, og første gang draktsettet vert nytta, vert altså når laget spelar sin første kamp under den opplevingsrike og tradisjonsrile turneringa i hovudstaden.
26.07.2016
Rosa balleplast for brystkreftsaka.
Haugland Maskin har kjøpt inn 30 rullar med rosa balleplast. Av kvar plastrull går kr. 30,- til brystkreftsaka. Haugland Maskin har gjenom dette tiltaket  laga rosa grasballar  på Sandvoll, Helland og i Uskedalen. Vi kjenner og til at det vart balla med rosa plast i Ølve og på Hatlestrand i fyrsteslåtten.
25.07.2016
Auka sal av Autodiesel på kaien i Uskedalen.
SPAR kan syna til auka sal av Autodiesel på Sandakaien i Uskedalen. Kvar veke vert tankane fylte opp med 9000 liter diesel og 5000 liter bensin. Eigarane er godt nøgde med drivstoffsalet til faste kundar og til fritidsbåtar. Det er uvisst om diskusjonen om sal av Marinediesel i Rosendal har hatt innverknad på salet i Uskedalen
25.07.2016
Nytt bygg på gamal løetomt.
Geilo og Neset er plassen for nybygg og renovering. Vi har før skrive om det store fornyingsarbeidet i tunet på Neset, det same med det fint restaurerte huset ved det som var Larsen Pensjonat. No gjeld det familien Arne Skeie sitt nybygg på den gamle løetomta på Solstad.
25.07.2016
Sensasjonelt arkeologisk funn??
(SAKA ER OPPDATERT): Uskedalen.no har motteke ei melding om at det kan ha vorte gjort eit sensasjonelt arkelogisk funn under utgravingar her i Uskedalen dei siste dagane.  Funnet minner om dei gamle helleristningane, men motivet skil seg frå dei, og det er utforma med ein sterk forhistorisk kunstnarleg dimmensjon!
25.07.2016
Gunvald Friheim - sagmeister på Vangsago
I ein større BT artikkel sist laurdag vert Gunvald Friheim omtala som sagmeister på Vangsago i Rosendal. Det undrar oss ikkje. Gunvald frå Friheim i Uskedalen er ein aktiv pensjonist, som gjer eit stort frvillig arbeid i fleire bygder. Han er tidlegare tildelt kommunen sin Frivilligpris.
24.07.2016
Klargjering til Shetlandstur i morgon.
S/Y STORM vart teken på slipp i dag i Vågen på Skorpo. Fartyet skal klargjerast før avreise til Shetland i morgon. Med eit mannskap på fire reknar Kåre K. Rød å bruka rundt rekna 32 timar på turen over Nordsjøen.
Sponsorar
Kvinnherad Elektro
Spar
Solheim Turiststajson
Smakifråoska
Uskedal Røyr og Multiservice
Gros Blomster
Uskedal Båtlag
kvinnheringen
Auto 88
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
grenda
Stord Lufthamn
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Harding
Kvinnherad Breiband
Brødrene Hjønnevåg AS
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS