Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Ola Matti Mathisen
Tlf nr:993 71 325
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
E-post: Anita Enæs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Teljar
Antal besøkjande
siste døgn:
1155
Aktivitetar i Uskedal

Bli med på orreleiken!

Klikk på bilete for full storleik
 
Etter mange netter på orreleik og tiurleik er det ikkje vanskeleg å
slå fast at dette er ein av dei mest fascinerande naturopplevingane
ein kan ha. Og no om dagen utfaldar skodespelet seg att - ikkje lenger unna
enn på Storhaug!

 

Vil du oppleva det kan du bli med Barnas Turlag
på overnatting i lavvo frå laurdag til sundag. Men då må du ringa
til Knut Berge Eik og melda deg på - nummeret er 959 67 811.
 
Han skal vera turleiar saman med Bjørn Olav Tveit og fortel
onsdag føremiddag til uskedalen.no at 10-12 førebels har meldt seg på. Ein ynskjer
at foreldre med born i skulealder vert med og har ei grense på
25 deltakarar. og 6 år som aldersgrense..
 
Prisen er berre 100 kroner pr. familie og føresetnaden er
at ein skal ta med mat sjølve.  Lavvoen sørger turlaget for og det blir
leik og bålkos i ventetida fram til orreleiken startar, grytidleg morgon.
 
Vi veit at det i fleire dagar har vore stor aktivitet av fuglar i området og
bileta her understrekar det. Dei er tekne av fotograf Atle Helland
som plar å fotografera på leiken kvart år. Men i år ettterlyser han
hønene, som glimra med sitt fråver Kanskje kjem dei til helga?
 
Deltakarane skal møta ved Grano klokka 14 laurdag og
køyrer i eigne'bilar så langt det går opp skogsvegen før dei går den
siste biten fram til teltplassen.
 
FAKTA OM ORRFUGL
* Høyrer til hønsefuglfamilien, orrhanen er vel 50
centimeter og orrhøna vel 40. Hanen er svart med
blålege fjær på brystet, høna er brunspraglete
 
* Samlast på faste spelplasser om våren, hekkar til
juni med 8-10 egg på bakken,
 
*  Hanane er eit syn når dei spelar i oppreist stilling
og utspilt stjert. Den boblande lyden kan høyrast
langt og særleg den kraftige sjoinga 'tsjoo-yysch'.
Høna kaklar 'kakakaeeæ'.
 
* Orrfuglen et knoppar både av lauvtre og bartre
og også blad og bær samt insekter.
 
Av Ola Matti Mathisen
 
 
 
 
Klikk på bilete for full storleik
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
04.03.2015
Populære lesarbilete.
Den nye spalta vår Lesarbilete er blitt svært godt motteken.  Vi får mange kjekke og postive tilbakemeldingar frå lesarane, og grunnen til suksessen er at 12-15 bidragsytarar har vore svært flinke å senda inn bilete.  Hald fram med det! 
No presenterer vi nytt bilete annankvar dag.  I periodar kan det gå noko tid før bileta vert vist, og det skuldast noko så positivt som god respons.
Viser til tidlegare sak her.
tid
04.03.2015
God gamaldags haustfest i oktober
Laurdag 17. oktober. Merk dykk denne datoen. Då vert det skipa til ein god gamaldags haustfest i Helgheim.
Ungdomslaget og alle gode krefter vil saman skapa feststemning slik vi minnest det i ungdomshuset.
Ei eiga festnemnd vil førebu haustfesten med sceneinnslag, kåseri, Daltrekk, songleikar, polonese, dans og matøkt.
Dei som vil vera med på dette og har gode framlegg til programinnslag, må melda frå til styret i ungdomslaget.
kb/tid
03.03.2015
Stabilt styre i ungdomslaget
Styret vald på årsmøte i kveld er: Rigmor Rasmussen, Karin S. Kjerpeseth, Hildegunn Klette Hansen og Knut J. Ripel.
Lovise Herland Sunde gjekk ut av styret etter mange år som kasserar. Ho har i mange år vore ei god støtte for laget med sin kunnskap om rekneskap og økonomistyring. Det vert arbeidd med å finna ny rekneskapsførar.
Lagshytta Fjelly har eige styre.
kb/tid
03.03.2015
Årsmøte i Idrettsrådet
Anbjørn Høivik frå Uskedalen held fram som styremedlem i Idrettsrådet.
Rådet skal fremja idrettens interesserer og er eit viktig organ inn mot kommunale prioriteringar i høve til anleggsutvikling og utbygging. Arbeidet med fast dekke på grusbanen i Uskedalen er såleis ei viktig sak. Per Myklebust har i lang tid votre medlem i Idrettsrådet. Han gjekk ut av styret og fekk takk for lang og tru teneste.
kb/tid
03.03.2015
Småbarnstreff på onsdag
Onsdag 4. mars er det småbarnstreff klokka 10. Bamse-Lise er aktiviteten vår denne dagen

Nelly
02.03.2015
Kvinnheradsmeisterskap og krinsrenn.
Laurdag 7.mars arrangerer Uskedal idrettslag i samarbeid med idrettslaget Ternen Kvinnheradmeisterskap i langrenn i Tveitedalen.  Rennet er også krinsrenn med deltakarar frå lag frå andre kommunar, og det går i klassisk stil.
Det er barnerenn kl.12 medan konkurranseklassen startar kl.13.
tid
02.03.2015
Møte om folketalsutvikling
Uskedal utvikling har på onsdag kl.19 sitt fyrste opne møte etter årsmøte 2015.
Tema er: Den attraktive bygda og folketalsutvikling.
Innleiar er samfunnsplanleggjar Anbjørn Høivik frå kommunen.
Det vert lagt inn informasjon om utbygginga på Stølen. Dersom andre har innlegg relatert til folketalsutvikling, meld frå til styret.
kb/tid
01.03.2015
Ny veke og nye oppdrag
Vi står framfor ei ny veke på Bedehuset.
Tårnagentane og Gullivergjengen møtast klokka
17 og nye oppdrag ventar-
Lise Marie Litlabø vert med oss.

 Nelly
01.03.2015
Stengt i Fjellhaugen.
Leiinga i Fjellhaugen Skisenter melder at dei dessverre må halda stengt i dag på grunn av kraftig vind.  
tid
28.02.2015
Salmekveld søndag.
Vi minner om salmekvelden søndag 1.mars kl.19.00 i Uskedal kyrkje.  Denne gong er fokus på salmediktaren Bernt Støylen, og Reidar Algerøy, Kristian O. Bringedal, Møyfrid Kristoffersen og Uskedal musikklag deltar i programmet.  Meir informasjon finn de ved å klikka her.

tid
Siste Nyhende
03.03.2015
Godt driftsår for ungdomslaget
Årsmeldinga til Uskedal Ungdomslag syner god og stabil aktivitet. Hyttestyret legg opp til at renoveringa av lagshytta Fjelly held fram i år. Lovise Herland Sunde går no av som kasserar etter mange års teneste.
03.03.2015
Luftig reparasjon i Beinavikjo
Mange sliter framleis med reparasjon etter den siste stormen og i Beinavikjo handlar det om både
takskade og skade som dei kraftige bylgjene anretta. Men arbeidet er godt på tur og her svevar ein liftmann mellom himmel og jord.

Foto: Ola Matti Mathisen

 
03.03.2015
Eldrebustader midt i sentrum?
Det rosafarga feltet midt på teikninga over er Stølen, som lokale utbyggjarar ynskjer å byggja ut med inntil 20 bueiningar for eldre på eit 4 mål stort areal. Då må det imidlertid omregulerast frå offentleg areal til bustadareal.

I dokumentet frå oppstartmøtet vert imidlertid talet 20 beteikna som veldig høgt.
Eit av dei spørsmåla som vert stilt i dokumentet er om den landskapsmessige verknaden av
planen er vurdert og eit anna om utforming og byggehøgder i høve til terreng og landskap er vurdert. Det vert også spurt om konsekvensane for naboane er vurdert.
02.03.2015
Hobbyklubben med teknologi og mat
Hobbyklubben i Bedehuset jobbar godt og dei 4 gruppene presterer alt frå tekniske innretningar til mat. Elektronikkgruppa lager byggesett og matgruppa tryllar fram rettar som dei andre deltakarane får servert før dei går heim.

Denne veka fekk gruppa mykje ros for scones med ost og kakao!
På øverste loftet jobbar avisgruppa allereie med sommarnummeret av Uskedalsposten som kjem
til å innehalda eit  svært allsidig stofftilfang. På programmet til hobbygruppa denne kvelden sto mellom anna støyping av ljos.
02.03.2015
Flott presentasjon av nye sambygdingar.
Denne vinteren har Kvinnheringen ein svært interessann serie.  Under tittelen Det internasjonale Kvinnherad presenterer dei kvar mandag innflyttarar frå stadig nye land.  Serien er blitt svært godt motteken av lesarane, og den viser mangfaldet i kommunen på ein flott måte.  Fleire uskedelingar med opphav i andre land har tidlegare blitt presentert, og i dag er turen komen til Daniel Roman frå Romania som bur på Sanden.
02.03.2015
20 nye bueiningar vert planlagde i sentrum
Uskedal Eigedom A/S, som har Johannes Hjønnevåg og Trond Myklebust som aksjonærar, planlegg no byggjing av inntil 20 bueiningar på ein sentrumseigedom som dei skal erverva. Det er Stølen,som Kjell Magne Haugland eig og som er på 4 dekar.

Den ligg inntil Hagetunet, som Hjønnevåg tidlegare har bygd ut og som inneheld 17 bueinigar. Siste del av Hagetunet vart fullført i 2011. Det nye prosjektet skal primært bestå av bustader for eldre og utforminga vil naturleg nok minna om Hagetunet, som har fått mykje ros .
02.03.2015
Siste salgsdag for dopapir til skuletur.
10.klasse ved Rosendal ungdomsskule har som kjent stått på for å samla inn pengar slik at dei får avslutningstur etter 10 år med obligatorisk skulegong.  No er det sikra at det blir skuletur til Voss, men dei treng framleis meir pengar.  Derfor har dei no gåande salg av dopapir til inntekt til turkassen.  Alle som vil støtta opp om dette gode tiltaket, må bestilla dopapir i løpet av dagen.
01.03.2015
Imponerande presentasjon av salmeskatten
Kyrkja fylte 100 år i fjor og det vart mellom anna  gjort med ein imponerande prtesentasjon av salmeskatten vår. Men presentasjonen held tydelegvis fram i 2015 og ikveld kom turen  til Bernt Støylen (1858/1937), ein allsidig sunnmøring som ikkje begrensa seg til å vera teolog og endatil biskop i Agder frå 1913 til 1930.

Han skreiv til dømes nynorsk ABC i fire bind, samarbeida med Rolfsen om det store leseverket og gav ut barnerim og leikar. Til dømes er Ro, ro til fiskeskjær eit Støylenprodukt! Det var nok inspirert av hans nære samband med fisket. Han mista broren på sjøen.
Støylen var også innom vårt område, nærare bestemt i privatkurset i Dimmelsvik der han førebudde seg ein vinter på studium ved universitetet
28.02.2015
Frå Uskedalen til Clinton County
Magnar Hjelmeland og Lars Børge Sæberg i Omvikdalen jobbar no med eit interessant
prosjekt om utvandringen  til Amerika og antar at 250 frå denne bygda emigerte. Men pioneren, kalt forrunner til Olive Township i skriftlige kjelder , var ein uskedeling. Så lenge han budde i heimlandet heitte han Johannes Døssland, men i Iowa tok han namnet John D.  Johnson junior.
Han kom til Amerika 26 år gamal i 1852 og var eitt år i Chicago før han slo seg ned og vart i nabostaten.
Som andre fekk han truleg 80 acres. I 1854 sørget han for at også foreldra Johannes Johanesson og Lisbeth Arnesdotter Ask, 2 brør og 3 systre kom over. Garden som dei forlet var Øvre Døssland, som vart seld til varaordførar Hans Hansson på Indre Fet. 
Sponsorar
Spar
Byggeriet
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Solheim Turiststajson
Auto 88
Dønhaug Gjestegard
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Kvinnherad Elektro
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Breiband
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Sparebank 1 SR bank ASA
grenda
Harding
Gros Blomster
Uskedal Båtlag
iDrift AS
Stord Lufthamn
Systrene Nilsen
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS