Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Ola Matti Mathisen
Tlf nr:993 71 325
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
E-post: Anita Enæs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Teljar
Antal besøkjande
siste døgn:
1474
Aktivitetar i Uskedal

Bli med på orreleiken!

02.05.2012
Klikk på bilete for full storleik
 
Etter mange netter på orreleik og tiurleik er det ikkje vanskeleg å
slå fast at dette er ein av dei mest fascinerande naturopplevingane
ein kan ha. Og no om dagen utfaldar skodespelet seg att - ikkje lenger unna
enn på Storhaug!

 

Vil du oppleva det kan du bli med Barnas Turlag
på overnatting i lavvo frå laurdag til sundag. Men då må du ringa
til Knut Berge Eik og melda deg på - nummeret er 959 67 811.
 
Han skal vera turleiar saman med Bjørn Olav Tveit og fortel
onsdag føremiddag til uskedalen.no at 10-12 førebels har meldt seg på. Ein ynskjer
at foreldre med born i skulealder vert med og har ei grense på
25 deltakarar. og 6 år som aldersgrense..
 
Prisen er berre 100 kroner pr. familie og føresetnaden er
at ein skal ta med mat sjølve.  Lavvoen sørger turlaget for og det blir
leik og bålkos i ventetida fram til orreleiken startar, grytidleg morgon.
 
Vi veit at det i fleire dagar har vore stor aktivitet av fuglar i området og
bileta her understrekar det. Dei er tekne av fotograf Atle Helland
som plar å fotografera på leiken kvart år. Men i år ettterlyser han
hønene, som glimra med sitt fråver Kanskje kjem dei til helga?
 
Deltakarane skal møta ved Grano klokka 14 laurdag og
køyrer i eigne'bilar så langt det går opp skogsvegen før dei går den
siste biten fram til teltplassen.
 
FAKTA OM ORRFUGL
* Høyrer til hønsefuglfamilien, orrhanen er vel 50
centimeter og orrhøna vel 40. Hanen er svart med
blålege fjær på brystet, høna er brunspraglete
 
* Samlast på faste spelplasser om våren, hekkar til
juni med 8-10 egg på bakken,
 
*  Hanane er eit syn når dei spelar i oppreist stilling
og utspilt stjert. Den boblande lyden kan høyrast
langt og særleg den kraftige sjoinga 'tsjoo-yysch'.
Høna kaklar 'kakakaeeæ'.
 
* Orrfuglen et knoppar både av lauvtre og bartre
og også blad og bær samt insekter.
 
Av Ola Matti Mathisen
 
 
 
 
Klikk på bilete for full storleik
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
01.08.2015
Kvifor ikkje flagg?
Kvifor flaggar ikkje festivalbygda?
Det spør Tor Bringedal frå Herøysund i eit brev til oss
omm
01.08.2015
Festidagen-show kl.11.
Kl.11 i dag, laurdag, vert det stort Festidagen-show i Aktivitetshuset(skulen) med gratis inngong.  Der vil flinke born presentera det dei har lært på FestidaGen, og i tillegg vert det Småstjerner.  I fjor var dette showet ein knallsuksess!

tid
01.08.2015
Matservering under Festitaren.
Rosendal mat og kunstfestival vil stå for  matsalget under Festitaren kl.12 lørdag.  Du kan velja mellom betasuppe laga på Sundepølse og laksetallerken med laks frå Hjønnevåg.  For dei som er freista av noko søtt vert det også steikt nydelege lappar.

tid
31.07.2015
Styrketreninga startar måndag

Styrketreninga startar igjen måndag, opplysar Eli  Roseth Eik i helselaget. Som før er det mellom 11 og 12 i Gamleskulen det går føre seg og tidlegare og nye er velkomne. Ingen er for gamle og ingen er for ung til å delta.


omm
30.07.2015
Deltakarane i Festitaren er klare!
Deltakarane i Festitaren laurdag kl.12 er klare.  De finn dei presentert på rim av ein av våre fremste poetar ved å klikka inn på Festidalen si heimeside.

tid
29.07.2015
Treng nattevakter på område
Tryggleiksgruppa treng nattvakter for tilsyn teknisk utstyr på festivalområde.
Det gjeld natt til fredag: kl. 23 til morgon.
Natt til laurdag og natt til sundag: Frå konsert slutt på natta til morgon.
Nattevaktene kan gjerne vera personar som elles ikkje står på andre vaktlister.
Meld dykk til Kristian Bringedal på mobil: 915 31 487
kb/tid
28.07.2015
Festidalen-kontor på Spar Uskedalen.
Fra i dag av, tysdag, vil du finne oss på Spar Uskedalen.  Her kan du løyse ut festivalpasset ditt, melde deg som frivillig, fylle ut vergeskjema, kjøpe merch eller stille oss spørsmål om du har det.
Det vil vere mogleg å løyse ut  helgepass og dagspass.  Det vil ikkje vere mogleg å løyse ut pass til Festifjellet.
Opningstider:
Tysdag: 16:30 – 18: 00 – Karoline Neset
Onsdag : 15:00 – 19:00 – Vilde Røyrvik Grøtte
Torsdag: 15:00 – 19: 00 – Vilde Røyrvik Grøtte
tid.
23.07.2015
Kven eig båten?
Det er funne ein 10 fots Pioner robåt på Ljosnes og førebels har ingen eigar meldt seg.

omm
20.07.2015
Auto 88 AS stengt 2 dagar i neste veke.
Bilverkstaden Auto 88 AS på Brekketoppen melder at dei held stengt torsdag(30.07.) og fredag (31.07.) i neste veke.  Drivstoffsalget går som normalt ved bruk av kortautomat.
tid
19.07.2015
Sogelaget har god nettside.
Kvinnherad Sogelag har mange medlemmer i Uskedalen, og fleire vil det nok bli.  Derfor gjer vi merksam på at dei har eiga nettside, www.kvinnheradsogelag.no . Der finn de godt stoff, og også dei 3 utgåvene av Kvinnhersminne som er utselde i bokhandlarane.

tid

Siste Nyhende
05.08.2015
Ein båt til byggjast hos Eidsvik
Den arbeidsbåten til oppdrettsnæringa som har vore under byggjing hos Eidsvik i det siste vert fullført i september, opplysar prosjektleiar Åsmund Sørfonn til uskedalen.no
Men det stoppar slett ikkje der. Fitjar Mekaniske Verksted har også inngått kontrakt med Napier AS om design og byggjing av ein einskrogs arbeidsbåt som skal leverast i april neste år. Her er Napier i Langevåg på Bømlo oppdragsgjevar og dette er den fyrste einskrogsbåten av HFMF-design. Den får eit dieselelektrisk framdriftssystem og  stor kapasitet.Arbeidsområder vert både oppdrettsnæringa, konstruksjonar og undervatnsarbeid, støttefartøy under marine operasjonar og anna. Namnet vert Taupo, størrelsen 50 X 10 meter. ogf lastekapasiteten 300 tonn.
04.08.2015
Fransk begeistring for Festidalen
Det har ikkje akkurat vore nokon flom av turistar til Uskedalen denne sommaren og difor er det dobbelt positivt når det dukkkar opp nokon. Og det gjorde det - i forkant av Festidalen. Sjølvaste TRIKOLOREN blafra ombord på ein elegant siglar og dei 3 ombord var begeistra med i festivalen.

Jeff Mallet, Martin Mallet og Laetitia Rochette visste ikkje om Festidalen før dei dumpa midt opp i han, men dei vart svært begeistra over det dei såg og høyrde og er her framleis, Men no set dei snart kursen mot Bergen og Stavanger før turen går heim med den nærmest uslitelege 38 fot lange siglaren.
04.08.2015
Mindre overskot enn i fjor
Festidalen vart gjennomført med overskot også i år, men overskotet var mindre enn i fjor. At overskotet er betydeleg mindre i 2015 kjem av at produksjonen var dyrare, ikkje minst på grunn av Lambaspelet og Festifjellet og investeringar som truleg vil betala seg med tida. Men det er ikkje noko poeng å tena mest mogeleg, men å ha tryggleik i økonomien. Målsettinga er  ellers at fleire skal få med seg heilskapsopplevinga, som er meir enn berre festen på jordet, understrekar Bjørn Olav Tveit overfor Grenda.
04.08.2015
Tove trekkjer folk til bygda
Tove Høgemark bur i Tysvær det meste av året, men i 4 månader er ho å finne svært sentralt i Uskedalen - i Øyro Marina. Det er ikkje for sterkt sagt at ho lever og åndar også for vår bygd og det kjem til uttrykk på ymse vis. Ho er og ein eldsjel i arbeidet for hjarte- og lungesjuke og har no vore leiar for lokalavdelingen i Tysvær i 13 år.  Idag gjennomførte ho eit av sine mange prosjekt - ein tur frå heimbygda til Uskedalen!
Ein busslast med 30 kom til oss i føremiddag og fekk kaffi i det nye teltet i båthamna før det vart allsong til medbragt trekkspelmusikk ved Kristian Frøiland og Jørgen Moen og guideprogram ved Kristian Bringedal. Han tok gruppa med opp i dalen med stopp på Storhaug og den gamle Hauglandskulen.
04.08.2015
Biletserie frå Festidalen.
Vi er så heldige at vi har fått tilgang til bileta som Festidalen-fotografane Stig Framnes og Atle Helland tok i løpet av festivaldagane.  Av det har vi valt ut 63 bilete, og sett dei saman til ein serie.  Serien viser at Festidalen er noko langt meir enn to kveldar med konsertar.  Kos dåke med bileta.  De finn dei under Biletgalleri i venstre kolonne.
03.08.2015
Det gode elvefisket held fram
Det gode fisket i Uskedalselva held fram, går det fram av dei siste fangstrapportane frå elveeigarlaget. Fangsten til no  år var oppe i 327 kilo den 2. august medan heile sesongen ifjor ikkje ga meir enn 83 kilo. Sidan 22. juli er det rapportert inn 43 kilo og det er ikkje noko som tyder  på nedgang vidare mot sesongslutt som er 15. september hvis det då ikkje vert ekstreme og for fisket negative vertilhøve.

Mange har stilt spørsmålstegn ved grunnene til det gode fisket men det er ikkje lett å finne svaret. Ein av dei ivrigaste fiskarane meiner bestemt at forklåringa er å finne i dei store mengdene av smeltevatn som kom ved påsketider og som hadde som verknad at det gjekk opp mykje fisk tidleg i sesongen.
03.08.2015
Sjå den gode FestidaGen-filmen her.
Festeidalen har som kjent eit stort og variert tilbod til barn og unge som går under paraplyen FestidaGen.  Over 200 deltok på dette i år.  Ei av gruppene laga sin eigen FestidaGen-film der instruktør Gudrun Karina Hjønnevåg og unge og nokre litt eldre medarbeidarar stod for alt frå manus til ferdig film.
03.08.2015
Festidalen: Imponerande ryddegjeng!
Festidalen sluttar aldri å imponera!  Då eg var oppom Dønhaug i dag, mandag, var det tydeleg at dei hadde brukt søndagen godt.  Området var ikkje til å kjenna att frå festvaldagane.  Det framstod som ryddig og fint.  Også campingplassen var rydda. Det som står att no er i hovudsak å transportera vekk utstyr.
03.08.2015
Politiet er nøgde med Festidalen.
Politiet var til stades på Festidalen både fredag og laurdag.  Det fann ingen ting å setja fingen på, og er godt fornøgd både med arrangørane sitt arbeid og dei besøkjande sin oppførsel.  Meir utfyllande om dette kan de lesa i Kvinnheringen.

Nett: Thor Inge Døssland
Sponsorar
Nedre Halsane Byggefelt
Solheim Turiststajson
Auto 88
Gros Blomster
Kvinnherad Elektro
Dønhaug Gjestegard
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Spar
Brødrene Hjønnevåg AS
Byggeriet
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Vekstbedrift AS
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Sparebank 1 SR bank ASA
grenda
Harding
Uskedal Båtlag
iDrift AS
Stord Lufthamn
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS