Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Ola Matti Mathisen
Tlf nr:993 71 325
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
E-post: Anita Enæs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Teljar
Antal besøkjande
siste døgn:
1067
Aktivitetar i Uskedal

Bli med på orreleiken!

02.05.2012
Klikk på bilete for full storleik
 
Etter mange netter på orreleik og tiurleik er det ikkje vanskeleg å
slå fast at dette er ein av dei mest fascinerande naturopplevingane
ein kan ha. Og no om dagen utfaldar skodespelet seg att - ikkje lenger unna
enn på Storhaug!

 

Vil du oppleva det kan du bli med Barnas Turlag
på overnatting i lavvo frå laurdag til sundag. Men då må du ringa
til Knut Berge Eik og melda deg på - nummeret er 959 67 811.
 
Han skal vera turleiar saman med Bjørn Olav Tveit og fortel
onsdag føremiddag til uskedalen.no at 10-12 førebels har meldt seg på. Ein ynskjer
at foreldre med born i skulealder vert med og har ei grense på
25 deltakarar. og 6 år som aldersgrense..
 
Prisen er berre 100 kroner pr. familie og føresetnaden er
at ein skal ta med mat sjølve.  Lavvoen sørger turlaget for og det blir
leik og bålkos i ventetida fram til orreleiken startar, grytidleg morgon.
 
Vi veit at det i fleire dagar har vore stor aktivitet av fuglar i området og
bileta her understrekar det. Dei er tekne av fotograf Atle Helland
som plar å fotografera på leiken kvart år. Men i år ettterlyser han
hønene, som glimra med sitt fråver Kanskje kjem dei til helga?
 
Deltakarane skal møta ved Grano klokka 14 laurdag og
køyrer i eigne'bilar så langt det går opp skogsvegen før dei går den
siste biten fram til teltplassen.
 
FAKTA OM ORRFUGL
* Høyrer til hønsefuglfamilien, orrhanen er vel 50
centimeter og orrhøna vel 40. Hanen er svart med
blålege fjær på brystet, høna er brunspraglete
 
* Samlast på faste spelplasser om våren, hekkar til
juni med 8-10 egg på bakken,
 
*  Hanane er eit syn når dei spelar i oppreist stilling
og utspilt stjert. Den boblande lyden kan høyrast
langt og særleg den kraftige sjoinga 'tsjoo-yysch'.
Høna kaklar 'kakakaeeæ'.
 
* Orrfuglen et knoppar både av lauvtre og bartre
og også blad og bær samt insekter.
 
Av Ola Matti Mathisen
 
 
 
 
Klikk på bilete for full storleik
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
10.02.2016
Årsmøte i båtlaget mandag 22.02.
Uskedal Båtlag kallar inn til Årsmøte i Gamleskulen mandag 22. februar kl.19.00.  I tillegg til vanlege årsmøtesaker, vil Terje Stensletten fra Kongelig Norske Båtforbund koma og gje ei orientering om forbundets arbeid og medlemane sine goder.
Styret håpar på godt frammøte.

tid
10.02.2016
Skitrekket opnar.
Fjellhaugen skisenter melder om at trekket opnar i dag. Det kom godt med snø i går, og det var ca 5 kuldegrader i morgontimane. Det vert vanleg kveldskjøring frå klokka 1730 til kl. 2100.  Dette er nok ei melding mange har venta lenge på!

tid
09.02.2016
Stal ved oppe i dalen
Eit tjuveri av det frekkaste slaget har  ein  utanbygds mann stått for oppe i dalen. Det skjedde laurdag kveld og var tjuveri av ved.  Politiet fann tjuven og bilen han hadde fylt med ved, og syndaren innrømte det han hadde gjort.
Folk får anten kjøpa ved eller hogga han sjølv, meiner lensmannen

omm
08.02.2016
Karusellrenn torsdag hvis vergudane vil
Om veret slår til slik det er meldt, vil OIL og RT arrangere det utsette karusellrennet som eigentleg skulle gått 17. januar. Rennet går torsdag 11. februar klokka 18.30,
opplyser Knut Johannes Ripel. Barnerennet startar klokka 18 av hensyn til dei yngste.

omm

08.02.2016
Nattleg promillekøyring
Ein kar som natt til sundag truleg var ute og køyrde i påverka tilstand hadde slett ikkje flaks. Han kom utanfor vegen ved Rød, Men ikkje nok med det. Politipatrulje var i nærleiken og fatta mistanke.  Mannen var åleine. Det vart vanleg prosedyre med promilleprøve og beslag av førarkor,t og det er sterk mistanke om promillekøyring.

omm
07.02.2016
Holmensaka på ny høyring
Fylkeskommunen legg til grunn at saka om fleire naust på Flatholm vert lagt ut på ny høyring. Fylkesmannen har motsegn til planen og krev vsentleg endring for å sikra strandsona'

omm
06.02.2016
Skitrekket opnar ikkje i dag, laurdag.

Skitrekket i Fjellhaugen skisenter skulle etter planen ha opna for sesongen i dag, laurdag, kl. 10.  Regnet i natt sette ein stoppar for det, dessverre! Sjå elles Facebook-sida til Fjellhaugen skisenter for oppdateringar. 
Det vert likevel stor aktivitet i Fjellhaugen i helga med langrenn laurdag og Kom deg ut dag på søndag.

tid
05.02.2016
Billegare drivstoff
At det til no har verka dempande på drivstoffprisane i Kvinnherad at Auto 88 skifta til Knapphus Energi, kan det ikkje vera til om.  Dieselprisen har lenge vore 11,58kr og er no sett ned til 11,19kr.  Dei andre stasjonane i Kvinnherad har i lange periodar fulgt etter.  Om dette prisnivået held fram, vert spennande å sjå.

tid
04.02.2016
Trimgruppa takkar
Trimgruppa ynskjer å takka alle som kom og var med oss på ei full fart helg 22.-23. januar. Born og vaksne.

Ynskjer også å takka sponsorar som støtta oss. Bryggeriet, Kvinnherad elektro, Dråpe, Trend Frisør,
Spar og Vita.

Takk til Ingunn og Kamilla, Marianne Korsvoll og Geir Ove Fosse for at de stilte opp med utetrening, samt Smakifrå Oska for god mat.
Ingunn og Kamilla helsar og takkar for en flott helg!

Trimgruppa

nett: hoø
04.02.2016
UU bør få fleire medlemmer
Ifjor hadde Uskedal utvikling 34 medlemmmer mot 49 året før og styret innrømmer at talet er for lågt ut ifrå hva arbeid UU faktisk gjer for å løysa viktige oppgåver i bygda, heiter det i årsmeldinga.
Det er 26 personlge medlemmer, 3 lag og 5 bedrifter.

omm
Siste Nyhende
10.02.2016
Kulturminnegruppe i Uskedalen
Planprogram til Kommunedelplan for kulturminne i Kvinnherad ligg ute til høyring. Personar og organisasjonar vert inviterte til å ta del i planarbeidet med registrering og formidling av kulturminne.
Uskedal utvikling er høyringspart i viktige kommunale plansaker. Meir informasjon om arbeidsmetoden kjem fram på møte onsdag 2.mars i Gamleskulen.
10.02.2016
Avtale om bruk av Vonheim
Kvinnherad kommune v/ Haugland skulemuseum har skrive avtale med styret for Vonheim om å få bruka kjellaren med toalett og kjøkken. Det manglar toalett og innlagd vatn på skulemuseet, noko ein må ha tilgang til for skuleklassar, barnehagegrupper og andre grupper og gjester på tunet.
10.02.2016
Møte om etablering av asylmottak.
Det er no bestemt at det vert etablert asylmottak på Husnes.  Det skal har driftsstart 1. mars, og Hero Norge As skal stå for drifta. I samband med dette er det viktig med informasjon,  og Kvinnherad kommune inviterer derfor til ope møte i Kulturhuset Husnes onsdag 17. februar kl.18.00.  I invitasjonen skriv dei følgjande:
09.02.2016
Festidalen - Lambaslepp 2016

DET KAN VERA DEG OG DITT BAND SOM STÅR PÅ SCENA I AUGUST
 
Laurdag 6. august arrangerer Festidalen til LAMBASLEPP for andre året. Dette er Festidalen si ungdomssatsing. Er du med i eit band, kan det vera deg og ditt band som står på scena i august.

08.02.2016
Campingprosjekt for Enes eitt steg vidare
Elin Enes har søkt om igansettingsløyve for sitt prosjekt på Samvirkelagsbakken, som ligg langs elva. Det omfattar 37 einingar og skal nyttast til campingvognar, tretelt, bubilar og telt går det fram av søknaden. Prosjektet er i tråd med gjeldande reguleringsplan.
07.02.2016
Nystart for kino i bygda
Uskedalen har fått kino att. Nystarten smaker førebels ikkje av suksess, men ein skal heller ikkje vente det i TV-alderen. 8 såg animasjonen Modig i ettermiddag medan det var 20 som hadde gjensyn med den franske Le Havre fredag ettermiddag. Rosendal Filmklubb har flytta til Uskedalen der Oskavert Roy Lervåg er vert i det intime lokalet innerst og tek sikte på kino ein gong i månaden, 

Teknist sett var nydebuten ein fulltreffar både med omsyn til lyd og lerret og det er ikkje tvil om at kino i 2016 er noko heilt anna enn i dei såkalla gamle dagar. I alle høve er det eit spennande eksperiment som verten satsar på - mellom mange andre gode og kreative idear.
07.02.2016
Gratulasjonar til Julie og Tysnes Musikklag.
Julie Skeie Olsen frå Omvikdalen er ein svært aktiv og dyktig ung musikar.  I tillegg til å vera visedirigent i Uskedal skulemusikk, og å spela i begge korpsa i Rosendal, spelar ho også fast på soloeuphonium i Tysnes Musikklag.  I helga vart Brass-NM arrangert i Grieghallen, og der gjekk det gode Tysnes-korpset heilt til topps i 3.divisjon.
07.02.2016
Ja til steinfyllingar
Det er søkt om steinfyllingar i Uskedalen for å sikra 2 eksisterande nausttomter mot stormflo og høge bølger. Fyllinga skal dekkast med mned betong. Fylkesmannen har kome med uttale om saka og har forståing for  privatpersonar ønskjer å sikra verdiane og eigedomane sine. I hundreårsbeltet skal det likevel takast omsyntil særleg til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interessar,
07.02.2016
Skorpohuset er borte
Eit tradisjonsrikt hus på Skorpo er no borte etterat kommunen gav Marit og Oscar langballe løyve til å riva det opprinneleg vakre våningshuset som var bygd så tidleg som i 1828. Det var  utvida fleire gonger. Eigarane var faktisk usikre på kva som var det det opprinnelege huset.
Sponsorar
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Nedre Halsane Byggefelt
Solheim Turiststajson
Kvinnherad Breiband
Gros Blomster
Harding
Uskedal Båtlag
Sparebank 1 SR bank ASA
Zjakk Frisørsalong
Spar
Auto 88
Stord Lufthamn
grenda
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Elektro
kvinnheringen
Elins Matgleder
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS