Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Ola Matti Mathisen
Tlf nr:993 71 325
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
E-post: Anita Enæs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Teljar
Antal besøkjande
siste døgn:
1018
Aktivitetar i Uskedal

Bli med på orreleiken!

02.05.2012
Klikk på bilete for full storleik
 
Etter mange netter på orreleik og tiurleik er det ikkje vanskeleg å
slå fast at dette er ein av dei mest fascinerande naturopplevingane
ein kan ha. Og no om dagen utfaldar skodespelet seg att - ikkje lenger unna
enn på Storhaug!

 

Vil du oppleva det kan du bli med Barnas Turlag
på overnatting i lavvo frå laurdag til sundag. Men då må du ringa
til Knut Berge Eik og melda deg på - nummeret er 959 67 811.
 
Han skal vera turleiar saman med Bjørn Olav Tveit og fortel
onsdag føremiddag til uskedalen.no at 10-12 førebels har meldt seg på. Ein ynskjer
at foreldre med born i skulealder vert med og har ei grense på
25 deltakarar. og 6 år som aldersgrense..
 
Prisen er berre 100 kroner pr. familie og føresetnaden er
at ein skal ta med mat sjølve.  Lavvoen sørger turlaget for og det blir
leik og bålkos i ventetida fram til orreleiken startar, grytidleg morgon.
 
Vi veit at det i fleire dagar har vore stor aktivitet av fuglar i området og
bileta her understrekar det. Dei er tekne av fotograf Atle Helland
som plar å fotografera på leiken kvart år. Men i år ettterlyser han
hønene, som glimra med sitt fråver Kanskje kjem dei til helga?
 
Deltakarane skal møta ved Grano klokka 14 laurdag og
køyrer i eigne'bilar så langt det går opp skogsvegen før dei går den
siste biten fram til teltplassen.
 
FAKTA OM ORRFUGL
* Høyrer til hønsefuglfamilien, orrhanen er vel 50
centimeter og orrhøna vel 40. Hanen er svart med
blålege fjær på brystet, høna er brunspraglete
 
* Samlast på faste spelplasser om våren, hekkar til
juni med 8-10 egg på bakken,
 
*  Hanane er eit syn når dei spelar i oppreist stilling
og utspilt stjert. Den boblande lyden kan høyrast
langt og særleg den kraftige sjoinga 'tsjoo-yysch'.
Høna kaklar 'kakakaeeæ'.
 
* Orrfuglen et knoppar både av lauvtre og bartre
og også blad og bær samt insekter.
 
Av Ola Matti Mathisen
 
 
 
 
Klikk på bilete for full storleik
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
04.07.2015
Får tilskot til eldhus
I år har kommunen fått 700 00 frå ordninga med tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket og det har kome inn 23 søknadar. Olav Hjetland Bringedal har fått 28 800 kroner til reparasjon av eldhus - det er 20 prosent av eit godkjent tilskotsgrunnlag på 144 000 kroner. Grunna stor søknadsmengde kan det ikkje løyvast meir.
Fristen for ferdigstilling er utgongen av 2018.

omm
02.07.2015
32 pluss men ingen badande
Dette er den varmaste dagen til no i år i Uskedalen. Allereie
tidleg på føremiddagen var det 32 grader i skyggen. Tiltross for det var det ikkje noko
badeliv, men det tek seg sikkert opp så snart vasstemperaturen kjem etter,

omm
02.07.2015
Ingen syndarar avslørt
Fyrste helga i juni vart det øvd hærverk på nye vindauge i skulekjøkenavdelinga i skulen, Det var gjort ripar i glaset og saka vart meldt til politiet. Førbels er det ikkje funne nokre syndarar og politiet er framleis interessert i tips,

omm
01.07.2015
Uskedal Trelastlager Byggeriet.
Åpningstider i Juli:
Mandag - Fredag 09.00 - 16.30
Lørdag 09.00 - 13.00
Ynskjer alle våre gode kunder ein strålandes sumar.

tid.
29.06.2015
Kilosfisk etter 13 timar
Kasper Verlo rapporterar på heimesida til elveeigarlaget at han har fiska i 13 timar og fått ein fisk på 1 kilo. Ellers aukar oppfiska kvantum jamt og trutt og er no oppe i vel 67 kilo. Mellom anna har Per O, fått eiun ny stor fisk, på 5,8 kilo. Fisketilhøva har vore tildels gode i det siste, med regn frå tid til annan.

omm
29.06.2015
Hovland-humor
Humoristen Ragnar Hovland har denne notisen i siste nummer av Dag oig Tid - på Innsida under overskriften Avlysing:

Det årlege kurset i innsideskriving, som har hatt fast støtte frå Fritt Ord. skulle i år vore arrangert i Uskedalen frå 15. til 18. juli. Det må dessverre avlysast på grunn av dårleg ver. I tillegg har kursleiaren tannlegetime omtrent på den tid. Men det kjem ein ny sjanse neste år

omm
25.06.2015
Idrettsmerketaking på Heio.
Mandag 29.06. kl.18.00 er det klart for idrettsmerketaking på Heio.  Arrangørane vert svært glade om tidlegare og nye merketakarar stiller, så MØT OPP!

tid
23.06.2015
Klatring inne først til hausten
Klatregruppa meldar at no vert det ikkje meir klatring i veggen inne før etter sommarferien, Men vi kjenner til at det kjem flinke klatrarar utanfrå før det, til dømes frå Bergen, for å klatra i Nåso!

omm
22.06.2015
Aksjon avskilta bilar held fram
Vi har før hatt fokus på avskilta bilar i sentrum og på nokre andre plassar i bygda.
Med glede registrerer vi at nokre bilar er fjerna, men framleis står det to avskilta bilar godt synlege langs fylkesvegen i sentrum.
Det er skjemmande og dreg ned det gode inntrykket mange har av bygda vår.
Difor oppmodar vi eigarane om å rydda opp.

Uskedal utvikling
22.06.2015
Sommarpause for styrketreninga
Helselaget melder at styrketreninga no tek pause til 3. august. Då er alle gamle og nye deltakarar igjen velkomne i Gamleskulen klokka 11 om måndagane.

omm
Siste Nyhende
04.07.2015
Minnenes melodi - no også med knikkertar og quiz
Til tonane frå Minnenes melodi toga 60 inn til ny allsong i sjøkanten - nærare bestemt til Systrene Nilsen - og det vart eit ny suksess i Kristian Bringedals regi. Vertshuset som har vore unytta ei stund vakna til nytt liv og lat oss ta det som eit optimistisk varsel.

Programmet var friska opp med fleire nye innslag, til dømes ein quiz med slagerspørsmål frå 1960-talet og eit enkelt men svært hørbart rytmeinstrument. Det kalte vi smellstikker på Austlandet i gamle dager men i Bergen heitte det klikkertar.
Det var dagens gjesteartist,trommis Borge Olsen, som hadde plukka det fram frå gløymselen og presterte eit fingerferdig attersyn.
 
Men det var den faste trioen Kristian, Hans Gustav (Mussland) og Reidar (Myklebust) som køyrde løpet med spel og song og la for dagen aukande formkurve. Allsongen ved sjøkanten er nok ikkje truga av flom med det fyrste.
04.07.2015
Endå fleire fjellklatrarar......
Då eg besøkte Fjellandsbø i 20-tida fredag, vart eg overvelda over kor mange friluftselskarar som hadde slått leir ved inste enden på vatnet.  I tidlege føremiddagstimar laurdag fekk eg tips om at det var komne endå fleire.  Det var ein gjeng som hadde slått leir ved heimre enden av vatnet også.
04.07.2015
Frå Australia til Fjellandsbøvatnet!
Det var helst tett med bilar, folk, telt og lavvoar på flata ved inste enden av Fjellandsbøvatnet fredag kveld.  I tillegg til dei 13 som var med på DNT sitt klatrekurs var det  også 2 andre grupper.  Tre vennefamiliar kom frå Bergen og Bjorøy, medan den mest langvegsfarande trioen kom heilt frå Australia.
04.07.2015
Det gode liv under Nåso.
Det er ikkje berre fjellklatrarar som nyt ferielivet i nærleiken av Fjellandsbøvatnet.  På sletta inst ved vatnet slo også 3 familiar frå Bergen og Bjorøy på Sotra leir fredag kveld. Tilsaman er dei 10 personar med stort og smått, 4 barn og 6 vaksne.  Desse brukar helga til sosialt samvær og andre friluftsaktivitetar. 
04.07.2015
- Berre å vera her er jo gull!
- Berre å vera her er jo gull!  Ja, slik innleia ein deltakar frå Re i Vestfold då eg spurde om klatrekurset han deltar på her i Uskedalen denne veka hadde svara til forventningane.  I tillegg uttala han seg svært rosande både om naturen, kursopplegg og det sosiale fellesskapet på kurset.  Herlege dagar!
04.07.2015
Utviding av avkjørsle godkjent
Kommunen har no godkjent utviding av avkjørsla opp mot Dønhaug frå den kommunale vegen. Det trånge krysset skal utvidast og Prosjekt Konsult har planlagt tiltaket. Det er gjeve dispensasjon frå  reguleringsplan og arealføremål LNF i kommuneplan og løyvet gjeld i 3 år, etter denne fristen fell det bort.
03.07.2015
Uskedalens fyrste mjølkerobot i drift
På Halsnøy og i Omvikedalen har det vore lausdrift og mjølkerobot ei stund på fleire gardar, men no har også Uskedalen teke dette viktige steget i mjølkeproduksjonen.
Runar Myklebust har gjort etter å ha utvida driftsbygningen med 129 kvadratmeter i retning mot dalen. Det er eit nytt døme på at bøndene også i vår bygd satsar friskt og optimistisk. uskedalen.no erfarer at fleire står på spranget til å installera slikt utstyr. Det skjer i stor grad som ein konsekvens av kravet frå styresmaktene om innføring av lausdrift frå 2024.
Runar slår fast at han utan dette kravet ikkje hadde gjennomført denne satsinga så tidleg.
03.07.2015
Gard og bustadeigedom til sals på Eik
Nils Bjarne Eik har no lagt ut både eit småbruk og ein bustadeigedom for sal. Han vil primært selja dei to eigedomane under eitt, men vil også kunna vurdera sal kvar for seg under føresetnad av at styresmaktene etter plan- og bygningslova og jordlova godkjenner det. Småbruket har eit areal på 330 dekar og av dette er 23 dyrka mark og 55 dekar innmarksbeite. Bustadeigedomen er 1.132 kvadratmeter med hus oppført i 1955. Her må det påreknast en del renovering.
Prisantydning er 4,4 millionar for småbruket og 1,7 millionar for bustadeigedomen og det er advokat Haldor Tveit som er meklar.
03.07.2015
William og Tørres fann skatten.
Kvinnheringen vil denne sommaren grava ned sjørøvarskattar rundt om i Kvinnherad.  Den første skatten fann 7 år gamle Ingeborg Skjelnes i Rosendal, medan den andre skatten vart graven ned i båthamnsområdet i Uskedalen av båtturist, stordabu og sjørøvar Arvid Steinsland som for mange år sidan budde ei kort tid på Steinsletto.
Sponsorar
Nedre Halsane Byggefelt
Solheim Turiststajson
Auto 88
Gros Blomster
Kvinnherad Elektro
Dønhaug Gjestegard
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Spar
Brødrene Hjønnevåg AS
Byggeriet
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Vekstbedrift AS
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Sparebank 1 SR bank ASA
grenda
Harding
Uskedal Båtlag
iDrift AS
Stord Lufthamn
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS