Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Ola Matti Mathisen
Tlf nr:993 71 325
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
E-post: Anita Enæs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Teljar
Antal besøkjande
siste døgn:
1350
Aktivitetar i Uskedal

Uskedelingar mottakarar av Kulturprisen

15.12.2011
Klikk på bilete for full storleik
 
Uskedelingane Jofrid Eik og Siv Framnes, som sit i styret for
Kvinnherad Turlag, var blant mottakarane av Kulturprisen for
2011 då han vart utdelt i Rosendal Samfunnshus i kveld.
Laget har drive aktiv kulturarbeid i mange år og ordførar
Synnøve Solbakken sa at kommunen  er heldig som har
slike entusiastar som dei i laget.
 
Leiar  Anne Karin Enes syntes laget fortente prisen og
trakk fram turleiarane som gjer eit så
omfattande turprogram mogeleg.
Ho rosa alle idealistane i laget som merkjer og vedlikeheld alle
løypene året rundt. Ho berømma også dugnadsfolka
for vedlikehaldet av hyttene og slo fast at svært mange bidrar til
å gje folk gode naturopplevingar.
Arbeidet er samfunnsnyttig av omsyn til folkehelsa og og trivselen ved å bu i
kommunen, heldt leiaren fram
 
På biletet står sju frå styret slik frå venstre: Siv Framnes, Svein Bergseth,
Anne Kari Enes, Jan Helge Opsanger,  Bunnlaug Vågen Tjelmeland,
Sigve Solheim og Jofrid Eik.
 
Tekst og foto: Kristian Hus, HusnesNett
 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
07.07.2015
Treng mjølkespann til Festitaren
Festitaren treng 3 stk. 20 l mjølkespann med hank til konkurransen i båthamna under Festidalen.
Arrangøren er takksam om nokon vil låna ut desse spanna.
Meld frå til redaksjonen eller på mobil 915 31 487 ( Kristian Bringedal )

kb/tid
06.07.2015
Takk til Systrene Nilsen
Takk til Systrene Nilsen og Karoline Neset for bruk av lokala til Allsong i sjøkanten på laurdag.
Når kostnadene er dekka, er det likevel eit overskot på kr. 1.500,-
Vertsskapet på Systrene Nilsen vil at overskotet skal gå til Uskedal utvikling og drift av Gamleskulen.
Takk for hjelp og velvilje.

kb/tid
06.07.2015
Boller og brød også i år
Magne Heggøy på Rabben Feriesenter melder at dei også i år kan selja boller og brød frå Marit Langballe på Skorpo.

omm
05.07.2015
Har passert fjorårets fiskeresultat.
Etter at Morten Viken og Svein I. Opdal i dag fekk to fine laksar på høvesvis 5 kg og 4,6 kg, har ein no passert totalresultatet for fiske i fjorårssesongen.  Det er til no i år tatt opp 89,2 kg mot 83,8 kg i heile fjor.  Fisket i Uskedalselva varer til 15. september.

tid
05.07.2015
4G oppe i dalen.
Frå ein lesar oppe i dalen har vi fått inn ei kjekk melding om at dei har fått 4G på Netcom-nettet.

tid
04.07.2015
Får tilskot til eldhus
I år har kommunen fått 700 00 frå ordninga med tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket og det har kome inn 23 søknadar. Olav Hjetland Bringedal har fått 28 800 kroner til reparasjon av eldhus - det er 20 prosent av eit godkjent tilskotsgrunnlag på 144 000 kroner. Grunna stor søknadsmengde kan det ikkje løyvast meir.
Fristen for ferdigstilling er utgongen av 2018.

omm
02.07.2015
32 pluss men ingen badande
Dette er den varmaste dagen til no i år i Uskedalen. Allereie
tidleg på føremiddagen var det 32 grader i skyggen. Tiltross for det var det ikkje noko
badeliv, men det tek seg sikkert opp så snart vasstemperaturen kjem etter,

omm
02.07.2015
Ingen syndarar avslørt
Fyrste helga i juni vart det øvd hærverk på nye vindauge i skulekjøkenavdelinga i skulen, Det var gjort ripar i glaset og saka vart meldt til politiet. Førbels er det ikkje funne nokre syndarar og politiet er framleis interessert i tips,

omm
01.07.2015
Uskedal Trelastlager Byggeriet.
Åpningstider i Juli:
Mandag - Fredag 09.00 - 16.30
Lørdag 09.00 - 13.00
Ynskjer alle våre gode kunder ein strålandes sumar.

tid.
29.06.2015
Kilosfisk etter 13 timar
Kasper Verlo rapporterar på heimesida til elveeigarlaget at han har fiska i 13 timar og fått ein fisk på 1 kilo. Ellers aukar oppfiska kvantum jamt og trutt og er no oppe i vel 67 kilo. Mellom anna har Per O, fått eiun ny stor fisk, på 5,8 kilo. Fisketilhøva har vore tildels gode i det siste, med regn frå tid til annan.

omm
Siste Nyhende
07.07.2015
Plass til fleire på FestidaGen.
Det nærmar seg påmeldingsfristen for FestidaGen, 24.07., og det er tid for å minna om at det framleis er plass til fleire deltakarar på dei fleste aktivitetane.  Dei som allereie har meldt seg på, vil få tilbakemelding frå arrangøren innan 20.07., medan alle andre vert oppfordra om å hiva seg rundt å melda seg på.
07.07.2015
Med fjellklatraren Karsten.
Sist veke arrangerte som tidlegare omtala, DNT klatrekurs for nybyrjarar i Uskedalen.  Dei ni deltakarane kom frå store deler av landet.  Særleg var Austlandet godt representert.  Alderspreiinga var også stor, aller yngst på dette ekstremt tøffe kurset var einaste lokale deltakar, 16 år gamle Karsten Andrè Haugland her frå Uskedalen.
06.07.2015
Finst denne planten andre stader?
Ståle Eik har sendt oss nokre bilete av ein plante som har blitt langt sjeldnare med åra, og som no er ein trua planteart.  I barndommen hugsa eg langt fleire av desse plantene, og eg meiner vi brukte namnet solblom på den.  Ståle har tatt bileta ein stad på Kjærland og spør om nokon veit om andre veksestader i Uskedalen og Kvinnherad no.
06.07.2015
Fantastisk artikkel frå klatrekurset!
Ein av instruktørane på klatrekurset som var her i Uskedalsfjella sist veke, Sondre Kvambekk, har presentert kurset på ein særdeles flott måte på turbloggen sin www.500fjell.no. Teksten er svært interessann, og det vert krydra med mange kjempeflotte bilete.  Heilt fantastisk!!
06.07.2015
Nytt Spania-opphald for familien Enes
- Vi kjem slett ikkje til å rømma frå Uskedalen og Noreg, seier Elin Enes som saman med familien sin skal opphalda seg i Spania kommande vinter.Opphaldet kjem heller ikkje til å bety nedtrapping for Elins Matgleder eller avvikling av verksemda på Rabben.
Elin,mannen Geir og borna Anine (15), Oliver (10) og Linnea (7) var eit år i Benalmadena ved Malaga også for 5 år sidan og vendar tilbake dit. Borna skal igjen gå på den norske skulen som har 100 elevar og eit godt omdømme. Geir har ein internasjonal jobb som han utøva like godt frå Spania som frå Noreg. Og Elin held det gåande i Kvinnherad med gode hjelparar.
06.07.2015
Mange vil bu i Uskedalen.
Bu her? vert det spurt på eit stort banner ved innkøyrsla til Ospelunden byggefelt.   Aktiviteten både i dette feltet og i dei andre byggefelta, i Øvre Halsane og i Nedre Halsane(sjå høgre spalte), gjev eit tydeleg svar om at mange ønskjer å busetja seg i Uskedalen. 
05.07.2015
Respekter heilagdagsfreden!
I den seinare tid har uskedalen.no fått fleire skriftlege og munnlege ytringar om sundagsfreden eller heilagdagsfreden. Folk synest det er positivt at det byggast i bygda men byggjinga bør gå føre seg på kvardagane slik at ein slepp saging, spikring og anna unødvendig støy og larm.
04.07.2015
Minnenes melodi - no også med klikkertar og quiz
Til tonane frå Minnenes melodi toga 60 inn til ny allsong i sjøkanten - nærare bestemt til Systrene Nilsen - og det vart eit ny suksess i Kristian Bringedals regi. Vertshuset som har vore unytta ei stund vakna til nytt liv og lat oss ta det som eit optimistisk varsel.

Programmet var friska opp med fleire nye innslag, til dømes ein quiz med slagerspørsmål frå 1960-talet og eit enkelt men svært hørbart rytmeinstrument. Det kalte vi smellstikker på Austlandet i gamle dager men i Bergen heitte det klikkertar.
Det var dagens gjesteartist,trommis Borge Olsen, som hadde plukka det fram frå gløymselen og presterte eit fingerferdig attersyn.
 
Men det var den faste trioen Kristian, Hans Gustav (Mussland) og Reidar (Myklebust) som køyrde løpet med spel og song og la for dagen aukande formkurve. Allsongen ved sjøkanten er nok ikkje truga av flom med det fyrste.
04.07.2015
Endå fleire fjellklatrarar......
Då eg besøkte Fjellandsbø i 20-tida fredag, vart eg overvelda over kor mange friluftselskarar som hadde slått leir ved inste enden på vatnet.  I tidlege føremiddagstimar laurdag fekk eg tips om at det var komne endå fleire.  Det var ein gjeng som hadde slått leir ved heimre enden av vatnet også.
Sponsorar
Nedre Halsane Byggefelt
Solheim Turiststajson
Auto 88
Gros Blomster
Kvinnherad Elektro
Dønhaug Gjestegard
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Spar
Brødrene Hjønnevåg AS
Byggeriet
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Vekstbedrift AS
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Sparebank 1 SR bank ASA
grenda
Harding
Uskedal Båtlag
iDrift AS
Stord Lufthamn
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS