Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Reidar Myklebust
Tlf nr:477 56 944
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Uskedelingar mottakarar av Kulturprisen

15.12.2011
Klikk på bilete for full storleik
 
Uskedelingane Jofrid Eik og Siv Framnes, som sit i styret for
Kvinnherad Turlag, var blant mottakarane av Kulturprisen for
2011 då han vart utdelt i Rosendal Samfunnshus i kveld.
Laget har drive aktiv kulturarbeid i mange år og ordførar
Synnøve Solbakken sa at kommunen  er heldig som har
slike entusiastar som dei i laget.
 
Leiar  Anne Karin Enes syntes laget fortente prisen og
trakk fram turleiarane som gjer eit så
omfattande turprogram mogeleg.
Ho rosa alle idealistane i laget som merkjer og vedlikeheld alle
løypene året rundt. Ho berømma også dugnadsfolka
for vedlikehaldet av hyttene og slo fast at svært mange bidrar til
å gje folk gode naturopplevingar.
Arbeidet er samfunnsnyttig av omsyn til folkehelsa og og trivselen ved å bu i
kommunen, heldt leiaren fram
 
På biletet står sju frå styret slik frå venstre: Siv Framnes, Svein Bergseth,
Anne Kari Enes, Jan Helge Opsanger,  Bunnlaug Vågen Tjelmeland,
Sigve Solheim og Jofrid Eik.
 
Tekst og foto: Kristian Hus, HusnesNett
 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
20.02.2017
Redusert aktivitet i redaksjonen.
Den vakne lesar vil nok merka at det er redusert aktivitet i redaksjonen då redaktøren framleis er på ferie, og han som av og til vert omtala som redaksjonsekretæren, er indisponert.  Vi reknar med det vert full gang på det att etter nokre få dagar.

tid
19.02.2017
Årets første hoggorm.
To turgåarar hadde  ein fin tur til Storhaug i dag. På veg ned Kjerlandslia, ca 200 m.o.h., høyrde  dei fresing, og då var dei nær ved å trakka på ein hoggorm.  Datoen er 19/2, litt tidleg å treffe ein slik kar,  han freste godt og var heilt oppegåande.
Greitt å vera klar over dette om ein t.d. går tur med hund.

tid

18.02.2017
Ny norsk rekord av Ingar Kiplesund.
I kveld har Ingar Kiplesund forbetra Jonas Mögenburg sin  U23-rekord i lengde innendørs med to centimeter; til 7.57. Dette skjedde under eit internasjonalt stemne i Serbia.  Ingar er barnebarnet til Margot og Hilmar Haugland.

tid 
17.02.2017
Ventar på meir snø i Fjellhaugen.
Fjellhaugen skisenter melder at dei må halda trekket stengt då det er for lite snø.  For lite snø er det også i lysløypa.  No ventar dei på kaldare ver og påfyll av snø. 

tid
16.02.2017
Årsmøte i helselaget tysdag 07.03.2017
Uskedal Helselag skal ha årsmøte i Gamleskulen tysdag 07.03.2017. Saker ein ynskjer å ta opp må meldast skriftleg til styret v/ Berit Helene Myklebust innan 22. februar. Dette gjeld også søknadar om støtte.

tid
15.02.2017
Telenorrennet er utsett.
Telenorrennet som Uskedal idrettslag skulle ha arrangert til helga, er utsett.  Skigruppa melder dette, og grunnen er snømangel.

tid
14.02.2017
Feil om rekordfiske i Uskedalselva.
Vi er gjort merksam på at overskrifta Rekordfiske i Uskedalselva i ei sak vi hadde for ei tid tilbake, er svært misvisande.  Sjølvsagt har lesaren vår rett.  Fangsten på 765 kg i 2016 var ein klar auke frå dei 2 føregåande åra, men vi treng ikkje lenger tilbake enn til 2012 for å finna klart større fiskefangst.  Då vart det landa 1114 kg fisk.  Frå sikkert hald får vi opplyst at det tidlegare også har vore sesongar der det har vore tatt betydeleg meir fisk enn det. Vi beklager at vi var upresise i formuleringa.

tid
14.02.2017
Kulturkveld i Valen kyrkje.
Tysdag 21. februar  arrangerer Husnes og Holmedal sokneråd temakveld i Valen Kyrkje.
Tema for kvelden er henta frå ei salmestrofe:
«Sitt levebrød har dei på brusande hav, med berre ei fjøl mellom seg og si grav»
Havet  har vore  det gode levebrød og havet har vore det   trugande og farefulle.  Korleis  har det prega levemåte og  gudstru ?  Korleis har det kome til utrykk i  songar og i kulturen elles.
Marit Elisebeth Totland  kåserer.
Ho har skrive fleire bøker om livet og livsvilkåra for dei som hadde sitt farefulle  yrke på havet i tidlegare tider , og  ikkje minst om dei som ofte venta i uvisse heime.
Det blir song og musikk,  Sunde kyst og kultursenter  stiler med høveleg rekvisita.   Kantor Eva Megyesi og sokneprest Reidar Ådnanes vert med.  Enkel servering  etter programmet.

tid
12.02.2017
Quizplan på Oska!
Det vert quiz på Oska ein gang i månaden framover.  Dermed er det berre å setja av datoane nedanfor og samla lag.  Det er sett opp quiz på følgjande fredagskveldar:
24. februar
17. mars
14. april(påskequiz)
26. mai.
Det har vore bra med besøk og god stemning på dei siste quizkveldane, og det vert framleis quizmaster Sammy som styrer spørsmåla.

tid
12.02.2017
Kurs i telemarkskøyring.
Kvinnherad kommune sitt bedriftsidrettslag arrangerer nybyrjarkurs i telemarksving i Fjellghaugen.  Kurset vert arrangert over to onsdagskveldar, 15.02. og 22.02. i Fjellhaugen skisenter.  Det er gratis for medlemmer i KK-BIL, medan det kostar 1000 kr for andre.
Påmelding på epost til Bjørn Olav Tveit HER.
Dei som ønskjer å melda seg inn i KK-BIL, kan gjera det til Bente Høyland HER

tid
Siste Nyhende
20.02.2017
1.mai får renesanse som stafettdag.
For nokre tiår sidan var det alltid folksamt i Uskedal sentrum 1.mai når Strandstafetten vart arrangert.  Deltakarane kom frå Haugalandet og heile Hordaland.  Mykje publikum var det også.  No vert det på ny stafett-moro i Kvinnherad denne dagen.  Ikkje i Uskedalen, men på Husnes når IL Trio har terminfesta den tradisjonsrike Trio-stafetten til denne datoen.
19.02.2017
Ny temakveld med Jørn Øyrehagen Sunde i september.
Det var to svært vellukka tamakveldar med professor Jørn Øyrehagen Sunde i Uskedal kyrkje i 2016.  Tilbakemeldingane frå tilhøyrarane etter desse har vore særdeles gode.  Det har også vore sterke ønskje om at han må koma tilbake, og derfor er det svært kjekt å kunna meddela at den dyktige formidlar kjem tilbake 8.september.
18.02.2017
Karnevalsuksess til 100!
Det vart kjempestemning, og frammøte over all forventning då Damevennene inviterte born og ungdom til karneval i Helgheim fredag. Rundt 100 betalande flott utkledde møtte opp fordelt på dei to gruppene, 1.-3.klasse og 4.-7.klasse.  Såleis vart det ein kjempesuksess med topp karnevalsstemning heile kvelden.
18.02.2017
Barnehagen, den viktige arenaen for leik og læring
Vil du komma inn til oss i barnehagen vår?   Lurer du på kva vi driv med i barnehagen?
Er det slik at dei vaksne «bare» passar ungar, og «drikk kaffi» medan borna leikar?
Du tenkjer kanskje at når barna byrjar i skulen, då byrjar alvoret, og der skal dei læra på ordentleg.  I barnehagen er det jo bare leik. ????? Eller?
18.02.2017
Sel fine ting til heimen.
Dei handlande på Spar Uskedalen kunne i dag slå av ein prat med Synneva Seim.  Ho er forhandlar for Perfect Home i Kvinnherad, og ho hadde installert seg ved sida av kaffikroken.  Ved sida av seg hadde ho eit bord med mykje fint og godt til heimen som vart presentert på ein smakfull måte.
17.02.2017
Eidsvik Eiendom AS har inngått langsiktig avtale med Selstad AS.
Eidsvik Eiendom AS har nyleg inngått ein avtale med Selstad AS.  Selstad AS skal oppretta ein servicestasjon for Sunnhordland for for å betjena kundar  innan  oppdrettsnæringa.  Dei overtar anlegget 1.august, og i ei pressemelding fortel dei at dei reknar med å vera i drift i løpet av hausten.
17.02.2017
Kva arrangement er bileta frå?
Frå ein av våre trufaste lesarar Lars Wang har vi motteke nokre kjekke og flotte bilete som er tekne på eit sommararrangement i Uskedalen for 2-3 tiår sidan.  Vi klarer ikkje å plassera dei på eit bestemt arrangement, og etter å ha kontakta fleire av dei som er avbilda, ber vi no lesarane om hjelp.
17.02.2017
Ny høgspentkurs opp dalen.
Det skjer oppgradering av straumnettet fleire stader i Uskedalen.  Sist veke skreiv vi om det som skjer i området Neset/Holmen.  No føregår det eit arbeid ved Skulebruo.  I dag er to mann frå Kvinnherad Energi og ein maskinkøyrar frå Kvinnherad Maskin AS i arbeid der.
16.02.2017
INFORMASJON OM NYE STRAUMMÅLARAR – AMS MÅLAR
Media har i den seinare tid fokusert mykje på datatryggleik i samband med montasje av nye automatiske straummålarar. Det har også vert oppe nokre saker om auka straumforbruk etter at ny målar er installert og utfordringar rundt stråling frå AMS målaren.  Observerer også at det på lokale sosiale mediar, vert diskutert problemstillingar rundt desse emna.

Sponsorar
Kvinnherad Renhold service
Brødrene Hjønnevåg AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Gros Blomster
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Uskedal Båtlag
Smakifråoska
Spar
Auto 88
Kvinnherad Breiband
Elins Matgleder
Zjakk Frisørsalong
iDrift AS
Stord Lufthamn
Kvinnherad Elektro
kvinnheringen
grenda
Uskedal Røyr og Multiservice
Harding
Byggeriet
Solheim Turiststajson
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS