Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Ola Matti Mathisen
Tlf nr:993 71 325
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
E-post: Anita Enæs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Teljar
Antal besøkjande
siste døgn:
1162
Aktivitetar i Uskedal

Uskedelingar mottakarar av Kulturprisen

Klikk på bilete for full storleik
 
Uskedelingane Jofrid Eik og Siv Framnes, som sit i styret for
Kvinnherad Turlag, var blant mottakarane av Kulturprisen for
2011 då han vart utdelt i Rosendal Samfunnshus i kveld.
Laget har drive aktiv kulturarbeid i mange år og ordførar
Synnøve Solbakken sa at kommunen  er heldig som har
slike entusiastar som dei i laget.
 
Leiar  Anne Karin Enes syntes laget fortente prisen og
trakk fram turleiarane som gjer eit så
omfattande turprogram mogeleg.
Ho rosa alle idealistane i laget som merkjer og vedlikeheld alle
løypene året rundt. Ho berømma også dugnadsfolka
for vedlikehaldet av hyttene og slo fast at svært mange bidrar til
å gje folk gode naturopplevingar.
Arbeidet er samfunnsnyttig av omsyn til folkehelsa og og trivselen ved å bu i
kommunen, heldt leiaren fram
 
På biletet står sju frå styret slik frå venstre: Siv Framnes, Svein Bergseth,
Anne Kari Enes, Jan Helge Opsanger,  Bunnlaug Vågen Tjelmeland,
Sigve Solheim og Jofrid Eik.
 
Tekst og foto: Kristian Hus, HusnesNett
 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
03.03.2015
Småbarnstreff på onsdag
Onsdag 4. mars er det småbarnstreff klokka 10. Bamse-Lise er aktiviteten vår denne dagen

Nelly
02.03.2015
Kvinnheradsmeisterskap og krinsrenn.
Laurdag 7.mars arrangerer Uskedal idrettslag i samarbeid med idrettslaget Ternen Kvinnheradmeisterskap i langrenn i Tveitedalen.  Rennet er også krinsrenn med deltakarar frå lag frå andre kommunar, og det går i klassisk stil.
Det er barnerenn kl.12 medan konkurranseklassen startar kl.13.
tid
02.03.2015
Møte om folketalsutvikling
Uskedal utvikling har på onsdag kl.19 sitt fyrste opne møte etter årsmøte 2015.
Tema er: Den attraktive bygda og folketalsutvikling.
Innleiar er samfunnsplanleggjar Anbjørn Høivik frå kommunen.
Det vert lagt inn informasjon om utbygginga på Stølen. Dersom andre har innlegg relatert til folketalsutvikling, meld frå til styret.
kb/tid
01.03.2015
Ny veke og nye oppdrag
Vi står framfor ei ny veke på Bedehuset.
Tårnagentane og Gullivergjengen møtast klokka
17 og nye oppdrag ventar-
Lise Marie Litlabø vert med oss.

 Nelly
01.03.2015
Stengt i Fjellhaugen.
Leiinga i Fjellhaugen Skisenter melder at dei dessverre må halda stengt i dag på grunn av kraftig vind.  
tid
28.02.2015
Salmekveld søndag.
Vi minner om salmekvelden søndag 1.mars kl.19.00 i Uskedal kyrkje.  Denne gong er fokus på salmediktaren Bernt Støylen, og Reidar Algerøy, Kristian O. Bringedal, Møyfrid Kristoffersen og Uskedal musikklag deltar i programmet.  Meir informasjon finn de ved å klikka her.

tid
27.02.2015
Grønt lys for ny einebustad
Kommunen har gjeve igangsettingsløyve for ein ny einebustad i Øvre Halsane.
Teigen Bygg er søkjar og tiltakshavar er EB Eigedom AS.
Grunnflata vert 119 kvadratmeter og det ligg ikkje føre protestar.
Det er gjeve dispensasjon slik at bygginga kan skje utan rekkefølgjekrav på tomt 2.
27.02.2015
Dopapirsalg til skuletur.
Dei som ønskjer å støtta 10.klasse ved Rosendal ungdomsskule til å reisa på avslutningstur, kan bestille hos magnhildhaugland@gmail.com eller på mobil 915 92 757.  Meir informasjon finn de her.

tid
26.02.2015
Stengt i kveld.
Fjellhaugen Skisenter melder at dei må halda stengt i alpinanlegget i kveld, torsdag, pga sterk vind.  Dei håpar på betre ver slik at det vert ope på lørdag.
tid
25.02.2015
2 nye leiligheter kjem i Ospelunden
Det kjem stadig opp nye bygg i Ospelunden.  No er det klart for støyping av plata til 2 nye leiligheter i feltet.  Støypinga skjer etter vinterferien, og dei reknar med at bustadene skal vera ferdige på forsommaren.  Dei som har spørsmål om leilighetene og finansiering, kan ta kontakt med Oddbjørn Kroka, mobil 90788198.
tid
Siste Nyhende
03.03.2015
Eldrebustader midt i sentrum?
Det rosafarga feltet midt på teikninga over er Stølen, som lokale utbyggjarar ynskjer å byggja ut med inntil 20 bueiningar for eldre på eit 4 mål stort areal. Då må det imidlertid omregulerast frå offentleg areal til bustadareal.

I dokumentet frå oppstartmøtet vert imidlertid talet 20 beteikna som veldig høgt.
Eit av dei spørsmåla som vert stilt i dokumentet er om den landskapsmessige verknaden av
planen er vurdert og eit anna om utforming og byggehøgder i høve til terreng og landskap er vurdert. Det vert også spurt om konsekvensane for naboane er vurdert.
02.03.2015
Hobbyklubben med teknologi og mat
Hobbyklubben i Bedehuset jobbar godt og dei 4 gruppene presterer alt frå tekniske innretningar til mat. Elektronikkgruppa lager byggesett og matgruppa tryllar fram rettar som dei andre deltakarane får servert før dei går heim.

Denne veka fekk gruppa mykje ros for scones med ost og kakao!
På øverste loftet jobbar avisgruppa allereie med sommarnummeret av Uskedalsposten som kjem
til å innehalda eit  svært allsidig stofftilfang. På programmet til hobbygruppa denne kvelden sto mellom anna støyping av ljos.
02.03.2015
Flott presentasjon av nye sambygdingar.
Denne vinteren har Kvinnheringen ein svært interessann serie.  Under tittelen Det internasjonale Kvinnherad presenterer dei kvar mandag innflyttarar frå stadig nye land.  Serien er blitt svært godt motteken av lesarane, og den viser mangfaldet i kommunen på ein flott måte.  Fleire uskedelingar med opphav i andre land har tidlegare blitt presentert, og i dag er turen komen til Daniel Roman frå Romania som bur på Sanden.
02.03.2015
20 nye bueiningar vert planlagde i sentrum
Uskedal Eigedom A/S, som har Johannes Hjønnevåg og Trond Myklebust som aksjonærar, planlegg no byggjing av inntil 20 bueiningar på ein sentrumseigedom som dei skal erverva. Det er Stølen,som Kjell Magne Haugland eig og som er på 4 dekar.

Den ligg inntil Hagetunet, som Hjønnevåg tidlegare har bygd ut og som inneheld 17 bueinigar. Siste del av Hagetunet vart fullført i 2011. Det nye prosjektet skal primært bestå av bustader for eldre og utforminga vil naturleg nok minna om Hagetunet, som har fått mykje ros .
02.03.2015
Siste salgsdag for dopapir til skuletur.
10.klasse ved Rosendal ungdomsskule har som kjent stått på for å samla inn pengar slik at dei får avslutningstur etter 10 år med obligatorisk skulegong.  No er det sikra at det blir skuletur til Voss, men dei treng framleis meir pengar.  Derfor har dei no gåande salg av dopapir til inntekt til turkassen.  Alle som vil støtta opp om dette gode tiltaket, må bestilla dopapir i løpet av dagen.
01.03.2015
Imponerande presentasjon av salmeskatten
Kyrkja fylte 100 år i fjor og det vart mellom anna  gjort med ein imponerande prtesentasjon av salmeskatten vår. Men presentasjonen held tydelegvis fram i 2015 og ikveld kom turen  til Bernt Støylen (1858/1937), ein allsidig sunnmøring som ikkje begrensa seg til å vera teolog og endatil biskop i Agder frå 1913 til 1930.

Han skreiv til dømes nynorsk ABC i fire bind, samarbeida med Rolfsen om det store leseverket og gav ut barnerim og leikar. Til dømes er Ro, ro til fiskeskjær eit Støylenprodukt! Det var nok inspirert av hans nære samband med fisket. Han mista broren på sjøen.
Støylen var også innom vårt område, nærare bestemt i privatkurset i Dimmelsvik der han førebudde seg ein vinter på studium ved universitetet
28.02.2015
Frå Uskedalen til Clinton County
Magnar Hjelmeland og Lars Børge Sæberg i Omvikdalen jobbar no med eit interessant
prosjekt om utvandringen  til Amerika og antar at 250 frå denne bygda emigerte. Men pioneren, kalt forrunner til Olive Township i skriftlige kjelder , var ein uskedeling. Så lenge han budde i heimlandet heitte han Johannes Døssland, men i Iowa tok han namnet John D.  Johnson junior.
Han kom til Amerika 26 år gamal i 1852 og var eitt år i Chicago før han slo seg ned og vart i nabostaten.
Som andre fekk han truleg 80 acres. I 1854 sørget han for at også foreldra Johannes Johanesson og Lisbeth Arnesdotter Ask, 2 brør og 3 systre kom over. Garden som dei forlet var Øvre Døssland, som vart seld til varaordførar Hans Hansson på Indre Fet. 
27.02.2015
Huglen var på alle kommunestyremøta
Arbeidarpartiets Magne Huglen frå Uskedalenforlet no kommunestyret men kan gjera det med godt samvit når det gjeld frammøte. han har ikkje skulka eit inaste av dei 31 møta som er halde i perioden, melder Kvinnheringen.
Den andre A-representanten frå vår bygd, Jostein Grov, har vore borte frå 5 møter og Frp-representanten Eskil Moen har skulka 4. Kjell Yri frå Venstre ligg godt an på rankingen med bere eit fråver. På biletet sit Huglen lengst til høgre og Grov lengst til venstre,

Tekst, foto og nett: Ola Matti Mathisen

27.02.2015
Framleis støtte til mjølkekvote-kjøp
Rådmannnen går inn for at det for 2015 vert gjeve tilsegn om tilskot på 1 krone pr. liter for kjøp av mjølkekvoter i det same område som i perioden frå 2007  til 2014. I vårt nærområde betyr det
Skorpo og Snilstveitøy, Åkre/Baugstranda/Matre, Varaldsøy og Gjetingsdalen. Ifjor var det ein som søkte om støtte til kvotekjøp på 50 000 kroner. Støtten vert gjeve frå næringsfondet som for dette året er stipulert til 270 000 i avkastning. Det vert sett av inntil 200 000 til skogsvegar.
Rådmannen strekar under at denne satsinga gjev stor næringsaktivitet.
Sponsorar
Spar
Byggeriet
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Solheim Turiststajson
Auto 88
Dønhaug Gjestegard
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Kvinnherad Elektro
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Breiband
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Sparebank 1 SR bank ASA
grenda
Harding
Gros Blomster
Uskedal Båtlag
iDrift AS
Stord Lufthamn
Systrene Nilsen
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS