Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Uskedelingar mottakarar av Kulturprisen

15.12.2011
Klikk på bilete for full storleik
 
Uskedelingane Jofrid Eik og Siv Framnes, som sit i styret for
Kvinnherad Turlag, var blant mottakarane av Kulturprisen for
2011 då han vart utdelt i Rosendal Samfunnshus i kveld.
Laget har drive aktiv kulturarbeid i mange år og ordførar
Synnøve Solbakken sa at kommunen  er heldig som har
slike entusiastar som dei i laget.
 
Leiar  Anne Karin Enes syntes laget fortente prisen og
trakk fram turleiarane som gjer eit så
omfattande turprogram mogeleg.
Ho rosa alle idealistane i laget som merkjer og vedlikeheld alle
løypene året rundt. Ho berømma også dugnadsfolka
for vedlikehaldet av hyttene og slo fast at svært mange bidrar til
å gje folk gode naturopplevingar.
Arbeidet er samfunnsnyttig av omsyn til folkehelsa og og trivselen ved å bu i
kommunen, heldt leiaren fram
 
På biletet står sju frå styret slik frå venstre: Siv Framnes, Svein Bergseth,
Anne Kari Enes, Jan Helge Opsanger,  Bunnlaug Vågen Tjelmeland,
Sigve Solheim og Jofrid Eik.
 
Tekst og foto: Kristian Hus, HusnesNett
 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
27.05.2016
Opningstider på Oska første del av sommaren.
Torsdag: kl.19.30 - 01.00(Skaldyrkveld)
Fredag og lørdag: kl.15.00 - 01.00.
Søndag: kl.15.00 - 20.00.
Med forbehold om private arrangement.  Opninigstidene vert utvida frå 27.06.

tid
25.05.2016
G13 spela uavgjort i Røldal.
Gutter 13 spilte 1-1 mot Røldal på bortebane. Ingen dårlig stemning i bilen på turen hjem. Rosendal var det beste laget men de hadde problemer med å skåre . Det var Joachim Mussland som skårte for Rosendal. 
Tor Edward Taranger

tid
23.05.2016
Soknerådsmøte 26.05.2016
Uskedal sokneråd skal ha møte i Uskedal kyrkje torsdag 26.05. kl.19.
Sakliste:
Sak 12/2016: Godkjenning av referat frå møte 27.04 og 15.05.2016
Sak 13/2016: Trusopplærings-programmet v/ Kristine Hestad
Sak 14/2016: Informasjonssaker
Sak 15/2016: Halvårsplan hausten 2016: Gudstenester, kyrkjevertar, offerliste og ansvar
Sak 16/2016: Drøftingssak: Svar frå Uskedal Indremisjon på invitasjon til møte
Sak 17/2016: Kyrkjelova, andre lover og Soknerådet sitt arbeid
Sak 18/2016: Kyrkjebladet og økonomi
Sak 19/2016: Ymse

Svanhill Haugland (leiar)    
Kristian Bringedal (skrivar )

tid
23.05.2016
Ros og takk til 17.mai-komitèen.
- Det var veldig flott rydda opp etter arrangementet både ute og inne på skulen etter 17. mai-feiringa, så det har blitt gjort ein god innsats etter at festen var over òg! melder verksemdsleiar Lilli Britt Urheim frå Uskedal oppvekstsenter, og bed oss overbringa både takk og ros!

tid
21.05.2016
Margun Eik nr. 3 i Postvegløpet.
Margun Eik vart i dag nr.3 i klassen K35-99 i Postvegløpet som IL Ternen arrangerte , med tida 1:54:22.  Bjørn Egil Haugland vart nr.5 i M35-99 med tida 1:37:06.  Løpet er 21 km(halvmararon) med start i Tveitedalen og mål på Helland.  37 løparar fullførte den lengste løypa. Komplett resultatliste finn de her.

tid
20.05.2016
Flaskeinnsamlinga held fram.
Fotballjentene på J14-laget er svært fornøgde med den gode responsen dei har fått når dei har kome rundt på husa og har samla panteflasker.  Dei ser at dei ikkje rekk over heile bygda før helga.  Laurdag skal mange av jentene på skulemusikktur til Haugesund.  Derfor vil innsamlinga halda fram neste veke.  Dermed er det berre å ha flaskene klar til dei blide jentene ringer på døra.

tid
19.05.2016
Musikklaget sel lodd.
Fredag 20.05. vil Uskedal musikklag sitja på Spar og selja lodd.  Gevinstar på lotteriet er herresykkel, gavekort på 2000,-kr på Felleskjøpet og Eikekrakk frå Kvinnherad vekst.
Det er også råd å få kjøpa lodd hos kvar enkelt musikklagsmedlem.

tid
15.05.2016
Dugnad til 17.mai.
For å få det fint til 17 mai, har det i desse dagar blitt arrangert dugnad i Fau sin regi, på skulen og i barnehagen tirsdag 10 mai og onsdag 11 mai.  På skulen har det blitt rydda, kosta, malt og planta litt til 17 mai.  Det var godt oppmøte av foreldre og mykje vart gjort på skulen desse dagane.
I barnehagen har det blitt skifta kledning på leikeskuret, og det vart malt etterpå. Her har vi også fått rydda, kosta og planta i bed og krukker.
Grunna litt labert oppmøte i barnehagen fekk vi ikkje gjort alt, men vi er godt i gang.
Tusen takk til alle dåke foreldre som var med på dugnad desse dagane, både på skulen og i barnehagen.
Dåke gjorde en kjempeinnsats, og det blei veldig bra.

Helsing Fau v/Uskedalen Oppvekstsenter.

tid
14.05.2016
132.000 til ungdomslaget.
Uskedal ungdomslag har fått 132.000 kroner i byggjetilskot for 2016. Tilskotet er til oppgradering av huset m.a. toalettanlegg og ymse anna.  Laget har tidlegare får tilskot til byggesteg 1, nytt kjøkken.

tid
13.05.2016
Hugs å kjøpa 17.mai-program.
Vi går snart inn i pinsehelga, og dermed er siste mulighet til å kjøpa 17.mai-program før nasjonaldagen, fredag og laurdag.  Det vert selt på Spar Uskedalen, Gros Blomster og Lises Krambu.  I og med at det er pinseaftan, vert det også tidlegare butikkstenging laurdag.

tid
Siste Nyhende
27.05.2016
Kulturministeren møtte Møteplassen for inkludering.
Det var ei betydningsfull stund for mange då Kulturminister Linda Hofstad Helleland besøkte medlemmene i Møteplassen for inkludering, ei undergruppe under Kvinnherad Røde Kors, fredag.  Eg trur også ministeren fekk eit godt inntrykk av kor stor betydning eit godt organisert initiativ frå frivillige kan få i integreringssamanheng.
27.05.2016
Helsa kongressdeltakarane med SPAR-flagg på Skorpo.
Denne veka har SPAR sin årlege internasjonale kongress i Bergen. Dette er den 61. kongressen i rekkja.   Norges beste Spar-butikk, SPAR Uskedalen, er sjølvsagt representert på kongressen.  Dagleg leiar, Bente Nilsen,  er ikkje berre  deltakar, men ho har også halde føredrag for dei 300 kongressdeltakarane frå inn- og utland.
27.05.2016
Viktig vedlikehald på Stemneplassen.
I lengre tid har rommet under scenen på Stemneplassen vore plaga med fukt.  Det har vore vanskeleg å slå fast kva som er årsaka til dette.  På siste årsmøtet vart det bestemt at betongplata skulle behandlast med tetningsstoff for å sjå om det løyste problemet.  Denne veka er dette arbeidet i gang.
25.05.2016
Synleg fonn med mange namn
Den særmerkte snøfonna i Eikedalen minkar dag for dag, men er enno godt synleg. Tradisjon og plassen, du ser fonna frå, avgjer kva namn du brukar. Uskedalen.no skriv kvart år om landskapsformer, stadnamn og munnlege seiemåtar. No gjeld den karakteristiske snøfonna i Eikedalen.

25.05.2016
Utvidar stadig det dyrka arealet på Feet.
Dei tre brørne Kjell Arne, Trond Johannes og Geir Inge Myklebust som er saman om Kjærland Samdrift, utvidar stadig det dyrka arealet på garden deira på Feet  som for ein god del år sidan var i Gudmunn Feet si eige.  Nydyrkinga starta for to år sidan, fortsette i fjor og i år har dei lagt endå fleire dekar under plogen.
25.05.2016
Gammalt og sikkert verteikn.
No har vi fått så gode vermeldingar at dersom vi lurer på kva ver som er i vente, så klikkar vi oss berre inn på yr.no eller storm.no.  Der kan vi både finna detaljerte meldingar for Uskedalen dei næraste timane eller langtidsvarsel, alt etter kva ein har behov for.  Slik har det ikkje alltid vore. Minuset er at vi gløymer dei gamle, gode vermerka. 
25.05.2016
Startar sommarsesongen med skalldyrbord på torsdag.
Torsdag 26.mai går startskotet for sommarsesongen hos SmakifråOska på Sandakaien her i Uskedalen.  Då inviterer Roy Lervåg og staben hans til årets første skalldyrbord.  Frå kl.19.30 kan gjestene forsyna seg med  havets delikatessar som reker, krabbar og blåskjel, i tillegg til suppe, gode salatar og smakfulle dressingar som toppar måltidet.
24.05.2016
Turistskip i kø gjennom Storsund i kveld

Så langt vi  kjenner til har det aldri før gått to turistskip gjennom Storsund med berre ein halv times mellomrom.
Begge skipa kom frå Eidfjord og valde gå indre leia forbi Uskedalen kring klokka 22.
24.05.2016
Fotballfest på Heio.
Ramma var topp med ei fantastisk grasmatte og eit like strålande sommarver då J12-laga til Ternen og Uskedalen møttest til kamp i ettermiddag.  Jentene på begge laga viste skikkeleg spelehumør ute på banen, og dei bidrog til at den fine ettermiddagstunda vart endå betre for dei som var publikum. 
Sponsorar
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Solheim Turiststajson
Smakifråoska
Nedre Halsane Byggefelt
Gros Blomster
Uskedal Båtlag
grenda
Zjakk Frisørsalong
Spar
Stord Lufthamn
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Harding
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
kvinnheringen
Elins Matgleder
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS