Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Uskedelingar mottakarar av Kulturprisen

15.12.2011
Klikk på bilete for full storleik
 
Uskedelingane Jofrid Eik og Siv Framnes, som sit i styret for
Kvinnherad Turlag, var blant mottakarane av Kulturprisen for
2011 då han vart utdelt i Rosendal Samfunnshus i kveld.
Laget har drive aktiv kulturarbeid i mange år og ordførar
Synnøve Solbakken sa at kommunen  er heldig som har
slike entusiastar som dei i laget.
 
Leiar  Anne Karin Enes syntes laget fortente prisen og
trakk fram turleiarane som gjer eit så
omfattande turprogram mogeleg.
Ho rosa alle idealistane i laget som merkjer og vedlikeheld alle
løypene året rundt. Ho berømma også dugnadsfolka
for vedlikehaldet av hyttene og slo fast at svært mange bidrar til
å gje folk gode naturopplevingar.
Arbeidet er samfunnsnyttig av omsyn til folkehelsa og og trivselen ved å bu i
kommunen, heldt leiaren fram
 
På biletet står sju frå styret slik frå venstre: Siv Framnes, Svein Bergseth,
Anne Kari Enes, Jan Helge Opsanger,  Bunnlaug Vågen Tjelmeland,
Sigve Solheim og Jofrid Eik.
 
Tekst og foto: Kristian Hus, HusnesNett
 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
26.07.2016
Fann sommarskatt!
Det var dei to ungdomsskulejentene Amalie Hovden Rød og Camilla M. Ripel som fann  Kvinnheringen sin sommarskatt her i Uskedalen denne veka.  Bente Nilsen hadde gøymt den godt i nærleiken av skulen, og det måtte mykje leiting til før dei endeleg fann skatten som gjorde dei 500 kroner rikare.
Dei to vil dela skatten med 3 vener som også deltok i skatteleitinga kvelden før funnet.
- Det vert nok ein tur på Peppes for oss fem, seier dei to smilande jentene til Kvinnheringen i dagens utgåve.

tid
25.07.2016
Stengt på Oska på onsdag.
Denne veka held restauranten Oska ved båthamna stengt onsdag p.g.a. lukka lag.  Torsdag er det som vanleg skaldyrskveld, fredag, lørdag og søndag har restauranten open med vanleg servering.  I tillegg vert det ein ny runde med populære Allsong i sjøkanten eit par ettermiddagstimar laurdag. 

tid
25.07.2016
Mange visste om Skorpetrollet.
Skandiabanken fekk inn heile 647 svar på konkurransen sin denne helga.  Rett svar var Skorpetrollet på Skorpo(Uskedalen).  Dei fleste hadde rett svar, og 5 vinnarar vert  trekt ut: Cato Hermansen, Randi Elise Martinsen, Marit Skogheim Eriksen, Sigrid Larsson og Jan Petter Hemnes.
Premiar er på veg i posten, og Skandiabanken lovar ein ny konkurranse neste fredag.

tid

22.07.2016
GPS (Hundepeilar?) funnen.
Vi har fått melding om at det er funne ein GPS i turområde rundt Uskedalen.  Eigaren kan få den att ved å kontakta uskedalen.no (932 88 237) og gje aktuelle opplysningar.

tid
19.07.2016
Over 20 fiskar på 2 døgn.
Dei to siste døgna, 17. og 18.juli, er det rapportert inn 21 fiskar etter fisket i Uskedalselva.  Det er også grunn til å tru at det kjem fleire.  Fangsten er mest laks, men det er også tatt nokre fine aurar. 
Til no i sesongen er det landa 16 fiskar som er 5 kg eller meir.  Største fisken er framleis ein laks på 7,2 kg.

tid
19.07.2016
Nøklar funne i båthamna.
Eit nøkkelknippe med to nøklar er funne på parkeringsplassen i hamna til Uskedal båtlag.  Eigaren kan kontakta 922 92 792 så vil han/ho få dei att.

tid
18.07.2016
Dagens ros.
Hei.
Eg vil berre få takka for ei flott stund i Uskedal kyrkje i går under gudstenesta.
Det var ei fin oppleving, med fokus på alle borna som var med i ei bortimot fullsett kyrkje. Alle tre hovudaktørane, Elli, Eva og ikkje minst Lina gjorde det til ei minnerik hending, der songen til dåpsborna og visualiseringa av teksten med flisa og bjelken i auga sette ein ekstra spiss på det heile. 
Slike folk gjer at det er kjekt å gå til kyrkje.

Einar Gjertsen

tid
17.07.2016
Laks på 7,2 kg.
Den største laksen som er tatt i Uskedalselva til no i sesongen er på 7,2 kg.  Den vart teken i Dønhaughølen sist tirsdag.  Fangstresultata finn de på elveeigarlaget si heimeside.
I fjor var største fisken 10 kg.

tid
17.07.2016
Opningstidene på Oska, mathuset ved båthamna.
Opningstida på Oska, mathuset med den velsmakande og håndlaga maten:
Onsdag kl.14-20.
Torsdag kl.19.30-01.(Skaldyrbord.)
Fredag kl.14-01.
Lørdag kl.14-01.
Søndag kl.15-21.
Absolutt plassen for den gode smaksopplevinga!

tid
17.07.2016
Sommaropning hos Byggeriet.
Byggeriet Uskedal Trelastlager AS har følgjande opningstider i juli månad:
Mandag - fredag: kl.9-16.30.
Laurdag: kl.9-13.
Opningstidene er dei same på begge avdelingane.

tid
Siste Nyhende
27.07.2016
Trefelling i sentrum
Det 15 meter høge almetreet mellom Gamleskulen og Rabben vert felt i dag.  ' Tredoktor ' og fagmann er Øyvind Hatteberg. Ved bruk av lift vert treet skore ned bit for bit. Det er ein trygg og god måte å fella store tre på, som ofte står trangt til i tettbygde område.
27.07.2016
Om asfalteringa øvst i dalen.
Etter at det tidlegare i sommar vart lagt asfalt fleire stader i Uskedalen, sende Møyfrid Kristoffersen brev til kommunen der ho ragerte på planlegging og ressursbruk når det galt arbeidet som vart gjort øvst i Uskedalen.  Kvinnherad kommune har sendt brev med forklaring på dette til henne.
27.07.2016
Bakkeplanering på Dønhaug
Massane frå byggefeltet til Erlend Bjørnebøle kom verkeleg til nytte til bakkeplanering langs kommunevegen på Kjærlindssido. Det vel 5 dekar store område er ferdigstillt i desse dagar.
27.07.2016
Klart for ny Allsong i sjøkanten på laurdag.
Laurdag kl.15 er det klart for ein ny runde med det populære songprogrammet Allsong i sjøkanten på Oska ved båthamna i Uskedalen.  Sist var det fullt hus, topp stemning og svært fornøgde songgjester.  Denne gongen stiller trubadurtrioen med nytt repertoar som folk kjenner att frå 60 og 70-talet, og allsongen vil garantert runga!
26.07.2016
Turlaget med to flotte toppturar under Festidalen.
Kvinnherad Turlag arrangerer to turar til fjelltoppar i samarbeid med Festidalen i samband med festivalhelga.  Utsikten frå toppane vil gje deltakarane, enten dei er fastbuande eller tilreisande, ein ekstra dimmensjon på opplevingane dei får i Uskedalen denne helga.  Utsikten frå dei to toppane er kort sagt fantastisk!
26.07.2016
Positiv og interessann artikkel om Fitjar Mekaniske Verksted.
I dag vart det publisert ein svært positiv og interessann artikkel om Fitjar Mekaniske Verksted på sysla.no.  Det vert lagt vekt på at dei har godt oppfylte ordrebøker, og at dei til og med byggjer skroga frå første sveis sjølv. Verftet har som kjent, leigt plass på Eidsvik Skipsbyggeri her i Uskedalen for å gjennomføra dette.
26.07.2016
Sponsar J14-laget med nye drakter til Norway Cup.
J14-laget stiller i nye flotte drakter i grønt og kvitt når Norway Cup startar til helga.  Draktene har dei fått frå Spar Uskedalen.  Dei vart nyleg overrekt til laget, og første gang draktsettet vert nytta, vert altså når laget spelar sin første kamp under den opplevingsrike og tradisjonsrile turneringa i hovudstaden.
26.07.2016
Rosa balleplast for brystkreftsaka.
Haugland Maskin har kjøpt inn 30 rullar med rosa balleplast. Av kvar plastrull går kr. 30,- til brystkreftsaka. Haugland Maskin har gjenom dette tiltaket  laga rosa grasballar  på Sandvoll, Helland og i Uskedalen. Vi kjenner og til at det vart balla med rosa plast i Ølve og på Hatlestrand i fyrsteslåtten.
25.07.2016
Auka sal av Autodiesel på kaien i Uskedalen.
SPAR kan syna til auka sal av Autodiesel på Sandakaien i Uskedalen. Kvar veke vert tankane fylte opp med 9000 liter diesel og 5000 liter bensin. Eigarane er godt nøgde med drivstoffsalet til faste kundar og til fritidsbåtar. Det er uvisst om diskusjonen om sal av Marinediesel i Rosendal har hatt innverknad på salet i Uskedalen
Sponsorar
Kvinnherad Elektro
Spar
Solheim Turiststajson
Smakifråoska
Uskedal Røyr og Multiservice
Gros Blomster
Uskedal Båtlag
kvinnheringen
Auto 88
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
grenda
Stord Lufthamn
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Harding
Kvinnherad Breiband
Brødrene Hjønnevåg AS
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS