Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Ola Matti Mathisen
Tlf nr:993 71 325
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
E-post: Anita Enæs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Teljar
Antal besøkjande
siste døgn:
1067
Aktivitetar i Uskedal

Uskedelingar mottakarar av Kulturprisen

15.12.2011
Klikk på bilete for full storleik
 
Uskedelingane Jofrid Eik og Siv Framnes, som sit i styret for
Kvinnherad Turlag, var blant mottakarane av Kulturprisen for
2011 då han vart utdelt i Rosendal Samfunnshus i kveld.
Laget har drive aktiv kulturarbeid i mange år og ordførar
Synnøve Solbakken sa at kommunen  er heldig som har
slike entusiastar som dei i laget.
 
Leiar  Anne Karin Enes syntes laget fortente prisen og
trakk fram turleiarane som gjer eit så
omfattande turprogram mogeleg.
Ho rosa alle idealistane i laget som merkjer og vedlikeheld alle
løypene året rundt. Ho berømma også dugnadsfolka
for vedlikehaldet av hyttene og slo fast at svært mange bidrar til
å gje folk gode naturopplevingar.
Arbeidet er samfunnsnyttig av omsyn til folkehelsa og og trivselen ved å bu i
kommunen, heldt leiaren fram
 
På biletet står sju frå styret slik frå venstre: Siv Framnes, Svein Bergseth,
Anne Kari Enes, Jan Helge Opsanger,  Bunnlaug Vågen Tjelmeland,
Sigve Solheim og Jofrid Eik.
 
Tekst og foto: Kristian Hus, HusnesNett
 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
28.08.2015
Meld frå om båtplassar
Styret i båtlaget har sendt ut ein mail til medlemmene om ledige båtplassar.
Hvis nokon ynskjer båtplass må dei melda frå no til styret.
- Send det ut  på jungeltelegrafen, ellers vert dei seld ut av bygda, heiter det i mailen,
Eit medlem reagerar og meiner at denne kunngjeringa burde vore sendt ut til alle og ikkjje berre til medlemmene.

omm
28.08.2015
Løyve til gjødselstank for Myklebust
Kommunen har gjeve Runar Myklebust løyve til å montera ein gjødselstank på 217 kvadratmeter og eit volum på 850 kubikkmeter på Kjerlandssido 73.
Naboar og gjenbuarar har ingen merknadar og tiltaket har god utforming i høve til rimelege estetiske omsyn.
Landbrukskontoret har ingen merknad til plasseringa

omm
27.08.2015
Ope møte onsdag 2. september.
Uskedal utvikling inviterer til ope møte i Gamleskulen onsdag 2. sept.
Kl. 19: Oppsummering av sommaren 2015 m/ vekt på arrangement, fiske, handel, turisme og friluftsliv.
Kl. 20: «Gull av grus» - presentasjon og status av arbeidet med fast dekke på Grusbanen
Styremøte kl. 18. Dersom du har saker, meld frå til styret.

kb/tid
27.08.2015
Crossmix utsett
På grunn av kolliderande møte er crossmix utsett til
onsdag, melder turngruppa.

omm
25.08.2015
Pokalen til Audun Eik
Audun Eik vann styltemeisterskpet på Rød under museumsdagen søndag. Han har med dette vunne tre gonger og pokalen er hans til odel og eige.
Siv Janne Kjærland og Jan Ove Totland hadde to napp i pokalen. Ingen av dei var med i tevlinga på Rød.

kb/tid 
24.08.2015
Gåve frå Sparebank1-stiftinga Kvinnherad.
Det er tid for å planleggja søknad om gåve frå Sparebank1-stiftinga Kvinnherad.  Søknadsfristen er 27.september, og alle søknader må sendast inn via det elektroniske søknadsskjemaet på stiftinga si heimeside, www.kvinnheradstiftinga.no.  På heimesida er det også informasjon om søknaden og kva ein kan søkja gåver til.

tid.
24.08.2015
Stepstart vert utsett
Oppstarten av step vert utsett til neste måndag 31. august klokka 20 på grunn av sjukdom, melder turnleiinga..
Dametrim med strid Haugland går som vanleg klokka 19.

omm
16.08.2015
Møteplan hausten 2015
Uskedal utvikling har sitt fyrste møte etter ferien onsdag 2. september.
Tema vert: Vurdering og oppsummering av sommardrifta m/ vekt på arrangement, fiske, handel, turisme og profilering.
Møteplan vidare er: 7. oktober, 4. november og 2. desember.
Meld frå til styret dersom du har aktuelle saker og tema.
Styret

tid
15.08.2015
Helgheim treng ny vaktmeister.
Knut Johannes Ripel har gjort ein svært godt innsats som vaktmeister på Helgheim i ein god del år.  No ønskjer han avløysing, og då treng ungdomslaget ein erstattar.  No håpar dei at det er nokon som kan overta denne jobben.  Interesserte kan kontakta Knut Johannes, 924 41 915, eller Rigmor Rasmussen, 470 23 450.

tid
15.08.2015
Ungdomslaget ønskjer å få i gang teatergruppe.
Uskedal ungdomslag har svært rike tradisjonar innan teaterarbeid.  No håpar styret i laget å få i gang teatergruppe att.  Då treng dei ein, helst fleire, til å leia gruppa.  Dei som er interessert i dette kan ta kontakt med Rigmor  Rasmussen, 470 23 450.

tid
Siste Nyhende
29.08.2015
Førehandsrøysting i kyrkja
Diskusjonen har gått høgt om  val og røystimg, men det vert neppe problem med røystinga i soknerådsvalet. Det er opna for førehandsrøysting i 5 kyrkjer til helga, også i Uskedalskyrkja. I vår kyrkje er gudstenesta klokka 17 og røystinga kan finna stad etterpå.
28.08.2015
Kraftig kritikk av køyringa
No kan vi ikkje godta dette lenger. Eller må det ei alvorleg ulukke
til før noko skjer? Det skriv Inger Lise Eidsvik med fleire i eit
lesarinnleg om vanvittig køyring gjennom sentrum av Uskedalen,
Innlegget spør om det ikkje er nokon som kanta tak i og gjera noko
med denne køyringa, Mange turistar er innom butikken hennar men
ingen kan forstå at det kan vera slik køyring i ei 50-sone.
28.08.2015
Dugnadsånd i barnehagen: Leikeplassen byrjar å ta form.
Etter ostehøvelprinsippet vart det kutta med ca 485 000 kroner av samla i budsjettet til Uskedalen oppvekstsenter i 2015, noko som medførte at eit allerede underbudsjettert oppvekstsenter fekk enda mindre penger å rutte med til daglig drifta. Det vart minimalt med penger til pedagogisk materielle, leiker, vikar ved sjukdom og vedlikehold av utearealet vårt.
28.08.2015
Mykje skjer på bedehuset i haust
Nelly Oline Kjærland har sendt ut programmet for det som skal skje på bedehuset i haust og  det er ikkje lite. Under lag og organisasjonar finn du kva som kjem fram mot jul.  Sjølv er Nelly ikkje minst spent på sundagsskuleopplegget som startar måndag med at Elisabeth  Fauskanger kjem og bles liv i det. Ho er fyrst saman med borna og så er det inspirasjonssamling for alle sundagsskuleleiarar i Kvinnherad som startar klokka 19.i kjellaren.
27.08.2015
Kaivøle etter stormen Nina

Stormen Nina gjorde store skader på mange kaiar, også i Uskedalen.
I dag kom eit spesialfarty til Beinavikjo for oppdrag for ein privat nausteigar.
27.08.2015
Røystestadar, litt tankar. Ei utfordring for demokratiet!
Antal røystestadar ved valet 2015 er ein aktuell og viktig debatt. I kommunestyremøtet i januar eller februar vart det gjort endeleg vedtak på organisering av val 2015, og Sp ved underteikna var den einaste som stilte spørsmål ved antal røystestadar for valet denne hausten. Eg ser på Uskedalen.no i dag at Ordførar seier det for seint med omkamp. Og det var tilsvarande kommentar eg fekk av andre i kommunestyret:  Du skal vel ikkje prøva deg på omkamp!? Det er for seint
27.08.2015
Kan grusen verta gull?
Kan grusen verta gull? Det spørsmålet har eldsjelane bak baneprosjektet sentralt i bygda stilt og Uskedalen Utvikling stillar det igjen i det opne møtet i Gamleskulen onsdag kveld klokka 19. Korleis det går med prosjektet framover er det eine hovudtemaet i dette møtet. Korleis det gjekk isommar med omsyn til trafikken er det andre temaet, Forut for dette møtet er det styremøte i UU klokka 18. Der skal det mellom anna drøftast korleis ein skal handsama kjellaren i Gamleskulen. Kva skal ein stutt sagt satsa på der?

27.08.2015
Praktfulle trofear utstilt på Spar
No er det som kjent ikkje gull alt som glimrar og det gjelde også for dei treofeane frå Norway Cup som no er utstilt på Spar. Men dei glimrar i alle fall og vitnar om kjempe-prestasjonar på Ekebergsletta av kombinasjonslag mellom Rosendal og Uskedalen.
Laga i G16 og J13 gjorde ein imponerande innsats med andre- og fyrsteplass.
26.08.2015
Tørrsild på aukande kurs
Tørrsild? Nubbasild?Nubbesild?Lubbesild?

Kjært born har mange namn og det gjeld  i høg grad den tørka silda som ligg og fristar mange på fiskedisken på Spar. Det vert rapportert at silda er meir populær enn nokon gong og ho er inne i ein aukande kurs i alle generasjonar. I den seinare tid, seier kjeldene, har ikkje minst dei unga fatta aukande interesse for silda som vi for vår del kallar lubbesild. Dei kan faktisk melda at mange i dei lågare generasjonane har bytta ut snop og søtsaker med den sikkert næringsrike silda. Dei sit til og med og gumlar på ho utanfor Spar!
Sponsorar
Byggeriet
Nedre Halsane Byggefelt
grenda
Dønhaug Gjestegard
Gros Blomster
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Spar
Auto 88
Stord Lufthamn
Brødrene Hjønnevåg AS
Solheim Turiststajson
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Vekstbedrift AS
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Harding
Zjakk Frisørsalong
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS