Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Ola Matti Mathisen
Tlf nr:993 71 325
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
E-post: Anita Enæs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Teljar
Antal besøkjande
siste døgn:
1071
Aktivitetar i Uskedal

Uskedelingar mottakarar av Kulturprisen

15.12.2011
Klikk på bilete for full storleik
 
Uskedelingane Jofrid Eik og Siv Framnes, som sit i styret for
Kvinnherad Turlag, var blant mottakarane av Kulturprisen for
2011 då han vart utdelt i Rosendal Samfunnshus i kveld.
Laget har drive aktiv kulturarbeid i mange år og ordførar
Synnøve Solbakken sa at kommunen  er heldig som har
slike entusiastar som dei i laget.
 
Leiar  Anne Karin Enes syntes laget fortente prisen og
trakk fram turleiarane som gjer eit så
omfattande turprogram mogeleg.
Ho rosa alle idealistane i laget som merkjer og vedlikeheld alle
løypene året rundt. Ho berømma også dugnadsfolka
for vedlikehaldet av hyttene og slo fast at svært mange bidrar til
å gje folk gode naturopplevingar.
Arbeidet er samfunnsnyttig av omsyn til folkehelsa og og trivselen ved å bu i
kommunen, heldt leiaren fram
 
På biletet står sju frå styret slik frå venstre: Siv Framnes, Svein Bergseth,
Anne Kari Enes, Jan Helge Opsanger,  Bunnlaug Vågen Tjelmeland,
Sigve Solheim og Jofrid Eik.
 
Tekst og foto: Kristian Hus, HusnesNett
 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
26.05.2015
Miniputtcup i Rosendal
31.mai er det miniputtcup i Rosendal og Uskedalen er sjølvsagt godt representert, Vi stiller med mixlag for spelarar født i 08 og både jente- og gutelag i 06. Speletida er 2 ganger 10 minutter. Arrangøren minnar om at spelarliste skal leverast inn ved ankomst.

omm
21.05.2015
Damevennene treng fleire frivillige.

Damevennene etterlyser fleire frivillige til Aktivitetsdagen laurdag 13.juni. Dei treng blant anna 2 personar som kan grilla og 2 parkeringsvakter. Kan du tenkja deg å vera med å hjelpa til, anten med dette eller andre aktivitetar, så ta kontakt med Anette på tlf. 95 22 64 29.


AE
20.05.2015
Tine fotballskule
Også i år arrangerer Rosendal TL fotballskule i starten av skuleferien.  Det føregår 24.06.-26.06., kvar dag frå kl.09.00 til 14.00.  Meir informasjon og påmeldingsskjema finn de på RTL si heimeside.

tid
20.05.2015
Kristent Fellesskap har konfirmant
Kristent Fellesskap har konfirmasjon 23. mai. Konfirmant er Ronya Lakselv frå
Uskedalen og gudstenesta vert i lokala til Pinsemenigheten Sion Husnes klokka 12.

omm
15.05.2015
Stor interesse for Bøkkeren.
Bøkkerverkstaden på Rød er alt no borttinga 5 kveldar i mai og juni.
Interessa for å  bruka Bøkkeren til personalsamlingar, sommaravslutningar og blåturar er aukande.
Den tradisjonelle Bøkkerkvelden er laurdag 20. juni.
Påmeldingar og tingingar: Kontakt Kristian Olav Bringedal på mobil 915 31 487  

kb/tid
15.05.2015
Klatrekurs i Uskedalen
Hordaland og Bergen Turlag inviterer til klatrekurs i Uskedalen i tida 29. juni til 5. juli.  Områda er Eikedalen og  Ulvanoso. Kurset skal gje deltakarane eit grunnlag for å klatra i sikra ruter. Alle skal læra handverket som skal til for å nyta bratte fjell.
Kurset er annonsert i B.T. og  i medlemsmagasinet Sti og Varde.

kb/tid
11.05.2015
Til annonsørane våre.
Det vert i desse dagar sendt ut faktura om innbetaling for annonseplass.  Med bakgrunn i årsmøtevedtak vert prisen auka frå kr. 3.000,- til kr. 3.300,-
Det kostar å drifta nettsida, jamvel om det meste vert gjort på dugnad og som uløna arbeid.
Uskedalen.no er fornya og meir vert gjort for å utvikla ei brukarvenleg nettside.

Styret

tid
11.05.2015
Beste kvinnhering!
Uskedelingen Frank Vik vart beste kvinnhering då han skaut seg til ein flott 3. plass i Midthølstemnet i helga.  Eillen Torp og Jan Olav Ågotnes, begge frå Sartor, tok dei 2 første plassene. Vik vart beste skyttar i kl.4.  Han fekk poengsummenn 343, 2 poeng bak vinnaren.
Ein annan uskedeling, Håvard S. Eik, oppnådde 333 poeng.Fullstendig resultatliste finn de her:

tid
11.05.2015
Dugnad i barnehagen.
Det vert dugnad i barnehagen onsdag 13 mai, kl 18.00. Det vert maling av leikeapparat, leikehytter og benker, samt rydding, kosting, raking og planting.  
Barnehagen tek fram bålpanna, og serverer saft og kaffi. Dei som ynskjer grillmat, tek med seg det. Vi lagar ei hyggelig stund med dugnad og sosialt samvære.  
Alle er velkommen til å delta. 

tid
10.05.2015
Solfjelløpet går 31.mai
Motbakkeløpet Solfjelløpet går i år 31. mai og idrettslaget søkjer kommunen om løyve til traktortransport av drikkevatn og anna opp til Storhaug så langt som skogsgrensen går. Leiar
Hans Reidar  Kjærland i Søndre Kjærland skogsveg har gjeve sitt samtykke til bruk av vegen.

omm
Siste Nyhende
28.05.2015
Unge musikktalent slepp til
Festidalen veks stadig og no ynskjer dei å gjera noko for det musikalske ungdomsmiljøet. Unge og lovande musikarar skal få ei scene og eit stipend som dei kan nytte til vidare utvikling. Mange øvingslokal er oppsøkt som ei  førebuing. Neste steg er at det i båthamna vert laga ei profesjonell scene der dei mest profesjonelle banda får utfalda seg laurdag ettermiddag. 5 til 7 band skal sleppe til før portane vert opna på Dønhaug.Neste år er planen å henta talentane frå heile Hardanger og Sunnhordland. I år konsentrerar dei seg om nærområdet..
28.05.2015
Plass til fleire i Solfjelløpet
Det er god plass til fleire i Solfjelløp nummer sju sundag melder Knut Johannes Ripel. I fjor var det  med 69 i trimklassa og 24 i konkurranseklassa, men ein håpar på fleire i år. Innmeldinga
kan skje til idrettslaget si heimeside i spalta til venstre på denne sida. Eit spennande løp vert det i alle høve  og særleg spennande er det om Erlend Drivenes sjølv kan slå den knallsterke rekorden sin frå i for på 40.26. Då forbetra han seg med 49 sekunder samanlikna med debuten sin i dette løpet året før. Den 25 år gamle skiløparen frå Tørvikbygd tek deltakinga i vårt løp som ei treningsøkt saman med deltaking i andre motbakkeløp.
28.05.2015
Etterlyser båtbilete frå Sandakaien og Beinavikjo.
Harald Sætre er i gong med arbeidet med ei ny bok om HSD-fartøy og rutene.  Denne gongen skal det handla om båtane og båtrutene.  I denne boka vert også dei to stoppestadene her i bygda, Myklebust(Sandakaien) og Uskedal(Beinavikjo) sentrale.  Derfor håpar Sætre at det er lesarar som kan bidra med bilete frå desse to stoppestadene.
27.05.2015
Ny moderat fiskesesong?
Om vel 2 veker startar fiskesesongen i Uskedalselva og det vert spennande å sjå om utbyttet vert like moderat som i fjor eller om det vil auka. Fangsten stoppa i 2014 på berre 83,8 kilo medan rekorden frå 2011 var 1400 kilo og det vart fanga 331 kilo i 2013. Den drastiske reduksjonen skjedde på grunn av strengare reglar og lita vassføring i lengre periodar.
Frode Stensletten i styret presiserar at  all kommunikasjon heretter skal skje via nettet. og det som fyrst skal skje er registrering på nettsida til Uskedal grunn- og elveeigarlag ved at ein sender ein e-post. All fangst skal også rapporterast til nettsida, enten via pc eller sms. Fangst  skal rapporterast før det vert løyst nytt kort. Dei som ikkje har tilgang til pc eller mobil kan ta kontakt med oppsynet eller styret.
26.05.2015
Bok om eldre kvinnheringar
Uskedelingen Jens Ljosnes er ein av 12 eldre kvinnheringar som er omtala i ei bok som kjem i  oktober, og som medieveteranen Kristian Hus har ført i pennen.. Sonen hans, Kristen Børje, har vore fotograf og grafisk designar, og Hus har vore inspirert av Åshild Ulstrup.  Dei 12 er frå ulike delar av kommunen, og alle er over 90 år. Dei fortel om sine liv , og Hus freistar å få fram kva dei tenkjer om slutten på det.
26.05.2015
Oppattbyggjing kan vera søknadspliktig
Stormen Nina herja stygt langs strendene også i Uskedalen ivinter og naust og bryggjer vart
skada eller øydelagde med raseringa av Sjøhuset som det ålvorligaste. No gjer Anbjørn Høivik i kommunen sitt plan- og byggjesakskontor merksam på at arbeid etter naturskade som er meir omfattande enn reparasjon kan vera søknadspliktige etter plan- og bygningslova.
26.05.2015
Bilde frå kunstutstillinga.
Laurdag var det flott opning av kunstutstillinga med Sigrid Øyrehagen og Tom Gundersen i Galleri G Guddal.  Det er stor interesse for utsillingane, og tilbakemeldingane er særdeles gode.  I reportasjen frå opninga hadde vi ikkje bilete av nokre av kunstverka på grunn av begrensning i fotoutstyr.  I staden gjorde vi avtale med Sigrid at ho skulle senda oss nokre foto av god kvalitet.
25.05.2015
78 år gammal slitar berga for ettertida.
Pinseaftan kom det endå ein gammal bil til Uskedalen.  Einar Gjertsen supplerte bilsamlinga si med nok eit staseleg, gammalt køyretøy.  Det er ein Dodge D 5, firedørs sedan, 1937-modell. Bilen kom på tilhengar frå Florø. Dette er det første Chrysler-produktet som Gjertsen har i samlinga. 
25.05.2015
Forsommarkonsert på Stemneplassen 18.juni.
Meterologane har lova at sommaren skal komma litt uti juni.  Det passar godt, for torsdag 18.juni arrangerer Uskedal friluftslag konsert på Stemneplassen.  Musikklaget tok initiativet til denne konserten i fjor.  Det vart svært så triveleg på denne vakre plassen i Skårhaug, og arrangørane håpar på godt frammøte også i år.
Sponsorar
Spar
Byggeriet
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Solheim Turiststajson
Auto 88
Dønhaug Gjestegard
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Kvinnherad Elektro
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Breiband
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Sparebank 1 SR bank ASA
grenda
Harding
Gros Blomster
Uskedal Båtlag
iDrift AS
Stord Lufthamn
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS