Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Uskedelingar mottakarar av Kulturprisen

15.12.2011
Klikk på bilete for full storleik
 
Uskedelingane Jofrid Eik og Siv Framnes, som sit i styret for
Kvinnherad Turlag, var blant mottakarane av Kulturprisen for
2011 då han vart utdelt i Rosendal Samfunnshus i kveld.
Laget har drive aktiv kulturarbeid i mange år og ordførar
Synnøve Solbakken sa at kommunen  er heldig som har
slike entusiastar som dei i laget.
 
Leiar  Anne Karin Enes syntes laget fortente prisen og
trakk fram turleiarane som gjer eit så
omfattande turprogram mogeleg.
Ho rosa alle idealistane i laget som merkjer og vedlikeheld alle
løypene året rundt. Ho berømma også dugnadsfolka
for vedlikehaldet av hyttene og slo fast at svært mange bidrar til
å gje folk gode naturopplevingar.
Arbeidet er samfunnsnyttig av omsyn til folkehelsa og og trivselen ved å bu i
kommunen, heldt leiaren fram
 
På biletet står sju frå styret slik frå venstre: Siv Framnes, Svein Bergseth,
Anne Kari Enes, Jan Helge Opsanger,  Bunnlaug Vågen Tjelmeland,
Sigve Solheim og Jofrid Eik.
 
Tekst og foto: Kristian Hus, HusnesNett
 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
29.06.2016
Nye opningstider på Oska, mathuset ved båthamna.
Frå denne veka vert opningstida på Oska, mathuset med den velsmakande og håndlaga maten:
Onsdag kl.15-20.
Torsdag kl.19.30-01.(Skaldyrbord.)
Fredag kl.15-01.
Lørdag kl.15-01.
Søndag kl.15-01.
Absolutt plassen for den gode smaksopplevinga!

tid
29.06.2016
Send oss lesarbilete.
Spalta med lesarbilete som starta i januar 2015 har vore ein suksess.  Til no har vi presentert ca.275 bilete frå ca.35 bidragsytarar.  Sjølv om vi framleis har ein del i arkivet, har straumen av nye bilete vore mindre siste tida.  Om sommaren vert det teke mange nydelege bilete, også av anna enn vakre solnedgangar.  Vi oppfordrar lesarane til å senda bilete til: uskedalen.no@gmail.com, og vil vera svært takksame for god respons.

tid.
28.06.2016
Avskilsintervju med kultursjefen i onsdags-Kvinnheringen.
I Kvinnheringen sitt onsdagsnummer er det eit stort intervju med Kristian Bringedal som har sin siste arbeidsdag som kultursjef på torsdag.  Vi kan også lesa om Synnøve Tjelle som er tilsett ved Kvinnherad Vekstbedrift AS, sitt møte med kongefamilien.  Det opplevde ho som HEILT KONGE!

tid
27.06.2016
Kvinnherad sykkelklubb
Kvinnherad sykkelklubb vert skipa i morgon, tysdag, på Husnes ungdomsskule kl.19. Etter det vi kjenner til, vert det medlemer med frå Uskedalen.

kb
25.06.2016
Over 1000 likar Smakifrå på Facebook.
Smakifrå har no passert over 1000 likarar på facebook.  Facebook-sida er som kjent ein svært viktig marknadsføringsside for restauranten i sjøkanten.  Der vert alle arrangement kjept oppdatert.

tid
24.06.2016
Bilete fungerer best med langsida ned.
På grunn av løysinga på nettsida fungerer bileta best om lengste sida er horisontal, eller med langsida ned om vi seier det på ein annan måte.  Kvadratiske bilete fungerer også bra.  Dette kan vera greitt å vita for dei gode lesarane våre som sender inn bilete.
God sommar og send oss mange fine bilete.

tid
23.06.2016
Ny styreleiar i Kvinnherad Vekstbedrift AS
Gunn Mari Moberg er valt til ny styreleiar i Kvinnherad Vekstbedrift AS.  Ho overtek etter Asbjørn Skår.  Ho er vald for to år.  Med i styret er også Knut Prestnes, Kristine Såtendal, Anne Jorunn Åkra, Anne Tangen Rørdal og Øyvind Lernes.

tid
22.06.2016
Om fiskeopninga i Uskedalselva i Kvinnheringen.
I dagens utgåve av Kvinnheringen kan vi lesa ein heilsides artikkel om fisket i Uskedalselva som starta 15.juni.  I den fyldige saka har dei snakka både med elvelagsleiar Anbjørn Høivik og oppsynsmann og storfiskar Per Bruvold.
Kjekt stoff!

tid
15.06.2016
Rosar matopplevinga på Oska.
Har hatt det privilegium å spise på mange flotte restauranter over heile verden, og nytt god mat hos gourmet-kokker både i inn og utland. Kjente navn som Geir Skeie, Ørjan Johannesen og Arne Brimi har levert utsøkte matopplevelse. Det var derfor ein svært flott opplevelse og nyte ein tre retters på Oska på lørdag! Hit kjem me tilbake.....
Rune Eikeland

tid
15.06.2016
Første fisken fått i Uskedalselva.
Ved midnatt vart det opna for fiske i Uskedalselva.  Like etter opninga landa Per Bruvold ein aure på 2,2 kg.  Same Bruvold fekk fleire store laksar i fjor, den største på 10 kg.

tid
Siste Nyhende
30.06.2016
Eit spesielt samantreff. Feriebilete frå Jølster.
Harald Sætre har vore ein god bidragsytar til nettsida.  Særleg har han vore flink å senda oss eldre, interessanne bilete.  No ferierer den unge pensjonisten på hytta si i Stardalen i Jølster.  Derfrå har han sendt oss eit bilete, og han skriv følgjande om det:
29.06.2016
Ny plassering av ankeret i båthamna
Ankeret, som i si tid var ei gåve frå Helga og Trygve Haugland, har fått ei ny plassering i båthamna. Trongen for større parkeringsplass var grunnen til ei justering.
29.06.2016
God start i arbeidslivet.
Spar Uskedalen har ein god og stabil stab med fast tilsette.  I tillegg er det ein flott gjeng ungdommar som bidrar til det gode miljøet kundane opplever i butikken.  Det er skuleungdommar som jobbar deltid gjennom heile året, og no i ferietida har det dukka opp nye blide og imøtekommande ungdommar som ferievikarar.
29.06.2016
Festidalen-syklane på plass i båthamna.
I samband med Festidalen i fjor vart det plassert ut 4 syklar til utlån i båthamna.  Prosjektet var eit samarbeid mellom Festidalen og båthamna, og gjester kunne fritt låna syklane.  Einaste krav var at dei sette dei fint tilbake i sykkelstativet etter bruk slik at dei var klar til neste brukar.
29.06.2016
Ungdommar pyntar opp rundt ballbingen.
Ballbingen i Korsnes har gjennom åra vore svært mykje brukt.  Dei seinare åra har også Korsnes Vel vore svært flinke til å syta for at det har vorte fjelga fint rundt bingen.  Til å utføra arbeidet har dei brukt ungdommar som dermed har fått seg ein liten, men kjærkommen sommarjobb.
28.06.2016
Bord og benker i gåve frå Helselaget
Prosjektet Gull av grus er til no eit svært vellukka tiltak i bygda. Nyleg kom det på plass bord og benker som er ei gåve frå Uskedal Helselag.
28.06.2016
Ivrige unge fiskarar!
Det er ikkje mange born og ungdommar å sjå på fiske langs elva, men nokre unntak er det.  Akkurat no er det ein ivrig unggut på 9 1/2 år som er den som har fått største fangsten i elva denne sesongen.  Lars Jostein Almås som bur saman med familien på Øyro Camping, har tidlegare fått to flotte laksar, og i dag tidleg landa han den tredje.
28.06.2016
Nye hus reiser seg.
Byggjeaktiviteten har vore god i Uskedalen dei siste åra, og den gode utviklinga held fram. Denne veka har nye hus byrja å poppa opp både i Ospelunden byggjefelt og i byggjefeltet i Nedre Halsane.  Det går raskt fram begge stader, og vi kan sjå forandringar frå dag til dag, ja, i det eine tilfellet frå time til time.
27.06.2016
Blomedekorasjon ved Eikebrua
Mange har merka seg fem blomekrukker plassert tett ved Fylkesvegen ved Eikebrua. Det er Magne Eik som er kunstnaren bak denne nyskapinga. Pynten er laga av avskorne og målte bildekk.
Sponsorar
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Solheim Turiststajson
Smakifråoska
Nedre Halsane Byggefelt
Gros Blomster
Uskedal Båtlag
grenda
Zjakk Frisørsalong
Spar
Stord Lufthamn
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Harding
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
kvinnheringen
Elins Matgleder
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS