Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Ola Matti Mathisen
Tlf nr:993 71 325
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
E-post: Anita Enæs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Teljar
Antal besøkjande
siste døgn:
1040
Aktivitetar i Uskedal

Uskedelingar mottakarar av Kulturprisen

Klikk på bilete for full storleik
 
Uskedelingane Jofrid Eik og Siv Framnes, som sit i styret for
Kvinnherad Turlag, var blant mottakarane av Kulturprisen for
2011 då han vart utdelt i Rosendal Samfunnshus i kveld.
Laget har drive aktiv kulturarbeid i mange år og ordførar
Synnøve Solbakken sa at kommunen  er heldig som har
slike entusiastar som dei i laget.
 
Leiar  Anne Karin Enes syntes laget fortente prisen og
trakk fram turleiarane som gjer eit så
omfattande turprogram mogeleg.
Ho rosa alle idealistane i laget som merkjer og vedlikeheld alle
løypene året rundt. Ho berømma også dugnadsfolka
for vedlikehaldet av hyttene og slo fast at svært mange bidrar til
å gje folk gode naturopplevingar.
Arbeidet er samfunnsnyttig av omsyn til folkehelsa og og trivselen ved å bu i
kommunen, heldt leiaren fram
 
På biletet står sju frå styret slik frå venstre: Siv Framnes, Svein Bergseth,
Anne Kari Enes, Jan Helge Opsanger,  Bunnlaug Vågen Tjelmeland,
Sigve Solheim og Jofrid Eik.
 
Tekst og foto: Kristian Hus, HusnesNett
 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
31.03.2015
Påskeopning Byggeriet
Tirsdag 31.03 07.00 -16.30
Onsdag 01.04 - 07. 00 -15.00

RESTEN AV PÅSKEN TAR VI
FERIE OG OPNAR IGJEN
TIRSDAG 07.04 KL. 07.00

YNSKJER  ALLE VÅRE GODE
KUNDER EI RIKTIG GOD PÅSKE!

31.03.2015
Tirsdagens Spar-vinnar.
Ann Mari Rød er dagens heldige vinnar i Spar si førpåske-trekning. Vi gratulerer!
tid
31.03.2015
Påskeopning - Gros Blomster.
I dag tirsdag er butikken open i tida kl.09.00-18.00.  Onsdag er opningstida kl.09.00-15.00, medan det er ope kl.09.00-13.00 på påsakeaftan.  Skjærtorsdag, Langfredag og 1. og 2.påskedag er butikken stengd.

tid
31.03.2015
Påskeopning - Spar
Idag, tirsdag, og i morgon, onsdag, er ope kl.08.00-22.00.  Skjærtorsdag og Langfredag er stengt.  Påskeaftan er ope 08.00-16.00.  Så er det stengt 1. og 2. påskedag før det er vanlege opningstider att tirsdag 07.04.

tid
30.03.2015
Mandagens Spar-vinnar.
Torleif Jensen er den heldige i dag som vinn i Spar Uskedalen si kjekke førpåske-trekning.  Han kan henta vinsten sin i butikken. Gratulerer!

tid

29.03.2015
Til lag og organisasjonar.
Lag og organisasjonar, som ikkje har eiga heimeside, bør leggja ut informasjon på uskedalen.no.
Send redaksjonen naudsynt informasjon og det vert redigert og lagt ut i venstre marg. De kan også nytta skjema som ligg under Lag og organisasjonar, til innsendinga.
Uskedal Friluftslag med Stemneplassen er på plass. Her finn du info om laget, medlemsskap, møterom og utleige.
kb/tid

28.03.2015
Utskriven turbok ved Kalkstasjonen
Kalkstasjonen på Haugland er eit mykje brukt turmål.
Turboka er utskriven. Turgruppa gjer sikkert sitt til at det kjem på plass ei ny turbok.
Om nokon har liggjande ei høveleg bok, er det berre å ta den i bruk.

kb/tid
28.03.2015
Lørdagens Sparvinnar.
I dag er Annemor Rød den heldige vinnaren i Spar si koselege førpåske-trekning.  Vi gratulerer Annemor som kan henta gevinsten sin i butikken på Sanden.

tid
27.03.2015
Fredagens Spar-vinnar.
Dagens heldige vinnar i Spar Uskedalen si kjekke førpåske-trekning er Anne Sofie Feet.  Vi gratulerer den heldige vinnaren som kan henta godsakene sine i butikken.

tid
26.03.2015
Påske i Fjellhaugen.
Fjellhaugen Skisenter planlegg å ha ope kvar dag f.o.m. torsdag 2. april t.o.m. 2. påskedag 6. april i tida 10.00-16.00.
Opning er avhengig av vèrtilhøva og det kan difor verta endringar på kort varsel. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på heimesida og facebook-sida til skisenteret. Følg med der til eikvar tid.I Palmehelga er det vanleg helgeopning.

tid
Siste Nyhende
31.03.2015
Treng fleire opplysningar
Bjarne Hauge frå Hatlestrand, busett i Samnanger, er godt i gong med band 2 av Slektsbok for Kvinnherad.  Dette bandet omhandlar strekningen frå Svoldal til Steinsletto, og dermed er heile Uskedalen med.  Hauge har fått inn ein god del opplysningar, men manglar framleis mykje, og det vil letta arbeidet mykje om vi er flinke å senda inn opplysningar om slekta.
31.03.2015
Bor og får middag lokalt
15-20 arbeidarar har starta jobben hos Eidsvik med byggjing av skroget til ein ny katamaran arbeidsbåt for Fitjar Mekaniske Verksted. Båten skal fullførast i juli. Lokala er leigd ut året og det vert spanande å sjå kva som vidare kan oppnås i marknaden.Det er plass til fleire i Eidsviklokala.
Ringverknadane lokalt syner seg allereie i form av overnatting og middagsservering.
31.03.2015
Den gamle gard får nytt element
Familien Hermansen legg stor vekt på at den gamle garden på Neset som dei no restaurerar
ikkje skal mista sitt særpreg, men samtidig er dei opne for nye element. Det får tunet i høgste grad, i form av eit 50 kvadratmeter stort tilbygg med front mot vest. Det vert knytt til hovedhuset med ein lukka forbindelse. I  den seinare tid har vi fanga opp mange kommentarar til kombinasjonen av gamalt og nytt.

Det er ikkje mykje som avlar så mange kritiske merknadar som utforming av hus og det er tilfelle også i samband med dette prosjektet. Sivilarkitekt Tore Lahn hos fylkesmannen i Hedmark har teikna det.

31.03.2015
Har nokon stoff om kanonlastebilane frå krigen?
I samband med den store innsamlinga av bilstoff frå perioden 1915-1965 som pågår, vil krigsåra ha ein sentral plass.  Under krigshandlingane i Uskedalen/Herøysund i april 1940 vart det montert kanoner på fleire lastebilar.  Stoff om og bilete av desse bilane er særdeles interessant for samlinga.
31.03.2015
Ny saueveg i fjellet
Ved flaumen i fjor haust vart det gjort mange skader i og langs Blådalsvassdraget,
SKL er no iferd med å utarbeide ein søknad til NVE om løyve til to konkrete tiltak som er ein følge av flaumen. Det eine er utviding av flaumløpet ved og under brua til kraftstasjonen Blåfalli III og det andre er byggjing av ny saueveg nedafor brua ved Bjødnava som erstatning for den gamle vegen som vart øydelagd av flaumen. Det siste skjer i samarbeid med Fjellhaugen Grunneigarlag. På same staden  er det også planlagd å å fjerne eindel lausmassar som har
lagd seg opp i elveløpet.
30.03.2015
Grønt lys for fortelt av stålplater
- Dette er viktig og positivt for oss, seier dagleg leiar av Rabben Feriesenter Magne Heggøy til uskedalen.no om vedtaket som vart fatta i forvaltningskomiteen like før påske: Det er heretter tillatt å nytta prefabrikerte fortelt av type WeeCamp eller tilsvarande som fortelt i det område som er regulert til turistområde i Uskedalen.

Rabben kom med ein spurnad til kommunen om prefabrikerte fortelt av galvaniserte og pulverlakkerte stålplater kunne definerast som fortelt
og dermed nyttast i staden for fortelt av duk og fekk positiv reaksjon. Det vart vist til at fortelt av duk er lite motstandsdyktige mot ver og vind og ofte vert øydelagde om vinteren.
30.03.2015
Klar for seriestart i 1.divisjon.
2. påskedag er det klart for seiestart i 1.divisjon, eller OBOS-ligaen som det heiter i år.  Når eit av favorittlaga Sogndal tar mot Bærum på Fosshaugane Campus, er det ein uskedeling som er medisinsk ansvarleg.  Yngve Myhre har etter sesongen i fjor skifta klubb, frå Brann til Sogndal.
29.03.2015
Viktig innsamling av stoff om gamle bilar.
Mange av lesarane våre hugsar sikkert Einar Gjertsen sin interessanne artikkel om dr. Haugen sine bilar.  Om det var den som sparka det i gong, veit vi ikkje, men no er Gjertsen i gang med ei stor innsamling av bilete og stoff om bilar i Kvinnherad i perioden frå 1915 til 1965.
29.03.2015
Hjelper Odda med å reparera flaumskadane
Også velvaksne steinblokkar frå Børnes i Uskedalen inngår i reparasjonen av det raserte elvefaret etterat Opo gjennom Odda gjekk amok i fjor haust. Det er gravemaskinane som framleis dominerer og det er ein stor innsats som er gjort for at elva skal vera skikkeleg sikra før vårflaumen, Det er nærmast utruleg at det skal verta anretta så store skader på så stutt tid langs eit så stutt elveløp. Opo er faktisk ikkje lenger enn 2,33 kilometer når ein ikkje tek med  tillaupselvar.
Sponsorar
Spar
Byggeriet
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Solheim Turiststajson
Auto 88
Dønhaug Gjestegard
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Kvinnherad Elektro
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Breiband
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Sparebank 1 SR bank ASA
grenda
Harding
Gros Blomster
Uskedal Båtlag
iDrift AS
Stord Lufthamn
Systrene Nilsen
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS