Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Englafjell-tur avlyst

11.09.2011
Kvinnherad Turlag skulle i dag hatt tur på Englafjell i Uskedalen,
men måtte avlyse på grunn av det vindfulle veret.
Det bles kraftig og dessutan er det glatt etter regnet og difor
ikkje forsvarleg med fjellturar sjølv om temperaturen er
nesten oppsiktsvekkjande høg for årstida.
 
På morgonkvisten er det 19 grader på Neset i Uskedalen.
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
23.05.2016
Soknerådsmøte 26.05.2016
Uskedal sokneråd skal ha møte i Uskedal kyrkje torsdag 26.05. kl.19.
Sakliste:
Sak 12/2016: Godkjenning av referat frå møte 27.04 og 15.05.2016
Sak 13/2016: Trusopplærings-programmet v/ Kristine Hestad
Sak 14/2016: Informasjonssaker
Sak 15/2016: Halvårsplan hausten 2016: Gudstenester, kyrkjevertar, offerliste og ansvar
Sak 16/2016: Drøftingssak: Svar frå Uskedal Indremisjon på invitasjon til møte
Sak 17/2016: Kyrkjelova, andre lover og Soknerådet sitt arbeid
Sak 18/2016: Kyrkjebladet og økonomi
Sak 19/2016: Ymse

Svanhill Haugland (leiar)    
Kristian Bringedal (skrivar )

tid
23.05.2016
Ros og takk til 17.mai-komitèen.
- Det var veldig flott rydda opp etter arrangementet både ute og inne på skulen etter 17. mai-feiringa, så det har blitt gjort ein god innsats etter at festen var over òg! melder verksemdsleiar Lilli Britt Urheim frå Uskedal oppvekstsenter, og bed oss overbringa både takk og ros!

tid
21.05.2016
Margun Eik nr. 3 i Postvegløpet.
Margun Eik vart i dag nr.3 i klassen K35-99 i Postvegløpet som IL Ternen arrangerte , med tida 1:54:22.  Bjørn Egil Haugland vart nr.5 i M35-99 med tida 1:37:06.  Løpet er 21 km(halvmararon) med start i Tveitedalen og mål på Helland.  37 løparar fullførte den lengste løypa. Komplett resultatliste finn de her.

tid
20.05.2016
Flaskeinnsamlinga held fram.
Fotballjentene på J14-laget er svært fornøgde med den gode responsen dei har fått når dei har kome rundt på husa og har samla panteflasker.  Dei ser at dei ikkje rekk over heile bygda før helga.  Laurdag skal mange av jentene på skulemusikktur til Haugesund.  Derfor vil innsamlinga halda fram neste veke.  Dermed er det berre å ha flaskene klar til dei blide jentene ringer på døra.

tid
19.05.2016
Musikklaget sel lodd.
Fredag 20.05. vil Uskedal musikklag sitja på Spar og selja lodd.  Gevinstar på lotteriet er herresykkel, gavekort på 2000,-kr på Felleskjøpet og Eikekrakk frå Kvinnherad vekst.
Det er også råd å få kjøpa lodd hos kvar enkelt musikklagsmedlem.

tid
15.05.2016
Dugnad til 17.mai.
For å få det fint til 17 mai, har det i desse dagar blitt arrangert dugnad i Fau sin regi, på skulen og i barnehagen tirsdag 10 mai og onsdag 11 mai.  På skulen har det blitt rydda, kosta, malt og planta litt til 17 mai.  Det var godt oppmøte av foreldre og mykje vart gjort på skulen desse dagane.
I barnehagen har det blitt skifta kledning på leikeskuret, og det vart malt etterpå. Her har vi også fått rydda, kosta og planta i bed og krukker.
Grunna litt labert oppmøte i barnehagen fekk vi ikkje gjort alt, men vi er godt i gang.
Tusen takk til alle dåke foreldre som var med på dugnad desse dagane, både på skulen og i barnehagen.
Dåke gjorde en kjempeinnsats, og det blei veldig bra.

Helsing Fau v/Uskedalen Oppvekstsenter.

tid
14.05.2016
132.000 til ungdomslaget.
Uskedal ungdomslag har fått 132.000 kroner i byggjetilskot for 2016. Tilskotet er til oppgradering av huset m.a. toalettanlegg og ymse anna.  Laget har tidlegare får tilskot til byggesteg 1, nytt kjøkken.

tid
13.05.2016
Hugs å kjøpa 17.mai-program.
Vi går snart inn i pinsehelga, og dermed er siste mulighet til å kjøpa 17.mai-program før nasjonaldagen, fredag og laurdag.  Det vert selt på Spar Uskedalen, Gros Blomster og Lises Krambu.  I og med at det er pinseaftan, vert det også tidlegare butikkstenging laurdag.

tid
12.05.2016
Misjon og kultur i Sør Etiopia.
Gunnar Kjærland held sitt 7. foredrag i Bedehus kjellaren fredag 13. mai kl 18.  Emne for kvelden er om Boranaens sosiale og  rettssystem. 
Dette er nestsiste foredrag i serien på 8.

tid
12.05.2016
Oppvekstsenteret takkar!
Vil gjerne sende ein takk via uskedalen.no til alle som stilte på dugnaden på skulen og i barnehagen tysdag og onsdag denne veka. Det har blitt malt, spikra, kosta og planta, så no er det fint og velstelt til 17. maiJ Vil også sende ein spesiell takk til Byggeriet som opna dørane til oss på kveldstid då me var tom for kledning til ballvegggen. Ein takk til alle!
Mbh
Lilli Britt Urheim
Verksemdsleiar, Uskedalen oppvekstsenter.

tid
Siste Nyhende
23.05.2016
Dagens ros og takk.
Uskedalen er ein god stad å bu. Her støttar lokalmiljøet, næringsliv og  ulike organisasjonar opp om kvarandre. Vi ynskjer ei fin bygd, med gode tilbod for alle. Dette fekk Uskedalen barnehage atter ein gong erfare då FAU ved barnehagen skipa til dugnad før 17 mai.
23.05.2016
Klart for Solfjell-løpet på sundag.
Sundag førstkommande er det klart for det vakre motbakkeløpet Solfjell-løpet.  Dette vert det åttande Solfjell-løpet då det første vart arrangert i 2009.  Solfjelløpet er ikkje berre eit løp for dei som likar blodsmak i munnen, men også eit arrangement for heile familien, der dei sjølve styrer tempoet, og kan gå akkurat så langt dei orkar.
23.05.2016
Beste hund frå Rosendal.
Det store elghundtreffet i helga er vel i hamn og arrangørane kan melda om at dei er veldig godt fornøgd med både utstillinga i Uskedalen laurdag og bandhundkurset i Tveitedalen søndag.  Ja, dei er svært fornøgde med heile det rekordstore arrangementet, og dei rosar heile bygda som tar mot dei år etter år.
23.05.2016
Saknar nokon denne jakka etter 17.mai?
Vi hadde ein flott nasjonaldag og nokon har nok vorte leiit varme, for dei har lagt frå seg denne jakka utanfor Gros Blomster.  Den ligg no på sekkane med plantejord like utanfor butikken.  Vi håpar eigaren les dette slik at han får den heim, og slepp å leita etter den neste gong den skal brukast.
22.05.2016
Røysterett på songarstemne på Os
Ingen av kormedlemene Røysterett for alle var innstilte på å stå opp før kl. 06.00 laurdagen, så me var ikkje framme på Os før kl. 09.30.  Dette ga ein litt hektisk oppstart, med registrering og fordeling av ulike rekvisita (samt siste formaningar) før oppstilling til opptog kl. 10.30.
22.05.2016
NM gull til Rabben-talent.
Løpartalentet Thomas Heggøy(f.1994) frå Stord har hatt ein svært god start på friidrettssesongen.  Thomas har ofte vore å sjå her i Uskedalen, særleg i den kjose halvdelen av året.  Han er nemleg son til Magne og Tove M. Heggøy som driv Rabben Feriesenter.  Dermed vert Steinar Myklebust bestefar hans.
22.05.2016
Kjekk skulekorpstur.
Laurdag kveld fekk foreldra heim nokre svært fornøgde unge musikarar etter korpstur til Haugesund.  Foreldra som var med på turen hadde og hatt det kjekt.  Dei rapporterte om ein fantastisk gjeng å reisa på tur med.  Frå ein av musikarane, Frida Nybakk, har vi mottatt denne kjekke rapporten frå turen.
21.05.2016
Mykje folk på rekordstor elghundutstilling.
Det var mykje folk samla på plassen ved skulen då Hordaland elghundklubb arrangerte den årvisse utstillinga.  Heile 61 elghundar av 5 ulike typar vart stilte ut.  45 av desse var Norsk elghund svart.  For desse hundane er det den desidert største utstillinga i landet, dobbelt så stor som den neststørste.
21.05.2016
Bergen Turlag flittig brukar av Uskedalsfjella.
At fjella og naturen rundt oss er vakker og tiltrekkjer seg mange tilreisande, er ei velkjend sak.  Dette vert understreka av at Bergen Turlag si fjellsportgruppe arrangerer i alle fall 3 samlingar og kurs i Uskedalen dei komande månadene.  Det viser seg at desse aktive klatrarane kjem att gong etter gong.
Sponsorar
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Solheim Turiststajson
Smakifråoska
Nedre Halsane Byggefelt
Gros Blomster
Uskedal Båtlag
grenda
Zjakk Frisørsalong
Spar
Stord Lufthamn
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Harding
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
kvinnheringen
Elins Matgleder
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS