Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Ola Matti Mathisen
Tlf nr:993 71 325
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
E-post: Anita Enæs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Teljar
Antal besøkjande
siste døgn:
1092
Aktivitetar i Uskedal

Englafjell-tur avlyst

11.09.2011
Kvinnherad Turlag skulle i dag hatt tur på Englafjell i Uskedalen,
men måtte avlyse på grunn av det vindfulle veret.
Det bles kraftig og dessutan er det glatt etter regnet og difor
ikkje forsvarleg med fjellturar sjølv om temperaturen er
nesten oppsiktsvekkjande høg for årstida.
 
På morgonkvisten er det 19 grader på Neset i Uskedalen.
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
10.02.2016
Årsmøte i båtlaget mandag 22.02.
Uskedal Båtlag kallar inn til Årsmøte i Gamleskulen mandag 22. februar kl.19.00.  I tillegg til vanlege årsmøtesaker, vil Terje Stensletten fra Kongelig Norske Båtforbund koma og gje ei orientering om forbundets arbeid og medlemane sine goder.
Styret håpar på godt frammøte.

tid
10.02.2016
Skitrekket opnar.
Fjellhaugen skisenter melder om at trekket opnar i dag. Det kom godt med snø i går, og det var ca 5 kuldegrader i morgontimane. Det vert vanleg kveldskjøring frå klokka 1730 til kl. 2100.  Dette er nok ei melding mange har venta lenge på!

tid
09.02.2016
Stal ved oppe i dalen
Eit tjuveri av det frekkaste slaget har  ein  utanbygds mann stått for oppe i dalen. Det skjedde laurdag kveld og var tjuveri av ved.  Politiet fann tjuven og bilen han hadde fylt med ved, og syndaren innrømte det han hadde gjort.
Folk får anten kjøpa ved eller hogga han sjølv, meiner lensmannen

omm
08.02.2016
Karusellrenn torsdag hvis vergudane vil
Om veret slår til slik det er meldt, vil OIL og RT arrangere det utsette karusellrennet som eigentleg skulle gått 17. januar. Rennet går torsdag 11. februar klokka 18.30,
opplyser Knut Johannes Ripel. Barnerennet startar klokka 18 av hensyn til dei yngste.

omm

08.02.2016
Nattleg promillekøyring
Ein kar som natt til sundag truleg var ute og køyrde i påverka tilstand hadde slett ikkje flaks. Han kom utanfor vegen ved Rød, Men ikkje nok med det. Politipatrulje var i nærleiken og fatta mistanke.  Mannen var åleine. Det vart vanleg prosedyre med promilleprøve og beslag av førarkor,t og det er sterk mistanke om promillekøyring.

omm
07.02.2016
Holmensaka på ny høyring
Fylkeskommunen legg til grunn at saka om fleire naust på Flatholm vert lagt ut på ny høyring. Fylkesmannen har motsegn til planen og krev vsentleg endring for å sikra strandsona'

omm
06.02.2016
Skitrekket opnar ikkje i dag, laurdag.

Skitrekket i Fjellhaugen skisenter skulle etter planen ha opna for sesongen i dag, laurdag, kl. 10.  Regnet i natt sette ein stoppar for det, dessverre! Sjå elles Facebook-sida til Fjellhaugen skisenter for oppdateringar. 
Det vert likevel stor aktivitet i Fjellhaugen i helga med langrenn laurdag og Kom deg ut dag på søndag.

tid
05.02.2016
Billegare drivstoff
At det til no har verka dempande på drivstoffprisane i Kvinnherad at Auto 88 skifta til Knapphus Energi, kan det ikkje vera til om.  Dieselprisen har lenge vore 11,58kr og er no sett ned til 11,19kr.  Dei andre stasjonane i Kvinnherad har i lange periodar fulgt etter.  Om dette prisnivået held fram, vert spennande å sjå.

tid
04.02.2016
Trimgruppa takkar
Trimgruppa ynskjer å takka alle som kom og var med oss på ei full fart helg 22.-23. januar. Born og vaksne.

Ynskjer også å takka sponsorar som støtta oss. Bryggeriet, Kvinnherad elektro, Dråpe, Trend Frisør,
Spar og Vita.

Takk til Ingunn og Kamilla, Marianne Korsvoll og Geir Ove Fosse for at de stilte opp med utetrening, samt Smakifrå Oska for god mat.
Ingunn og Kamilla helsar og takkar for en flott helg!

Trimgruppa

nett: hoø
04.02.2016
UU bør få fleire medlemmer
Ifjor hadde Uskedal utvikling 34 medlemmmer mot 49 året før og styret innrømmer at talet er for lågt ut ifrå hva arbeid UU faktisk gjer for å løysa viktige oppgåver i bygda, heiter det i årsmeldinga.
Det er 26 personlge medlemmer, 3 lag og 5 bedrifter.

omm
Siste Nyhende
11.02.2016
Gros Blomster trekkjer gåvekort blant kundane.
Søndag er det både morsdag og Valentines dag.  Begge deler gjev fine anledningar til å glede andre.  Ein fin, og mykje brukt måte, er å gjera det med blomster. Derfor vil Gros Blomster ha ekstra godt utval fram mot søndag. Til glede for kundane vil dei også trekkja ut gåvekort til kundar, som gjer blomsterhandelen der fredag og laurdag.
11.02.2016
Treng du stolar – ta kontakt
Dersom du treng stolar til eit forsamlingslokale eller møterom, ta kontakt med Kristian Bringedal.
Dette er stolar frå Kulturhuset Husnes. Stolane har vore brukt i Festsalen i Kulturhuset, fram til ein fekk nye stolar for fem år sidan.

11.02.2016
Reaksjon frå Rabben mot Enes-prosjektet


Rabben Feriesenter har reagert  pånabovarselet  frå Geir og Elin Enes, om at området mellom det gamleSamvirkelaget og grensa mot E & M Holding, skal byggjast ut medcampingvogner som faste installasjonar.
10.02.2016
Kulturminnegruppe i Uskedalen
Planprogram til Kommunedelplan for kulturminne i Kvinnherad ligg ute til høyring. Personar og organisasjonar vert inviterte til å ta del i planarbeidet med registrering og formidling av kulturminne.
Uskedal utvikling er høyringspart i viktige kommunale plansaker. Meir informasjon om arbeidsmetoden kjem fram på møte onsdag 2.mars i Gamleskulen.
10.02.2016
Avtale om bruk av Vonheim
Kvinnherad kommune v/ Haugland skulemuseum har skrive avtale med styret for Vonheim om å få bruka kjellaren med toalett og kjøkken. Det manglar toalett og innlagd vatn på skulemuseet, noko ein må ha tilgang til for skuleklassar, barnehagegrupper og andre grupper og gjester på tunet.
10.02.2016
Møte om etablering av asylmottak.
Det er no bestemt at det vert etablert asylmottak på Husnes.  Det skal har driftsstart 1. mars, og Hero Norge As skal stå for drifta. I samband med dette er det viktig med informasjon,  og Kvinnherad kommune inviterer derfor til ope møte i Kulturhuset Husnes onsdag 17. februar kl.18.00.  I invitasjonen skriv dei følgjande:
09.02.2016
Festidalen - Lambaslepp 2016

DET KAN VERA DEG OG DITT BAND SOM STÅR PÅ SCENA I AUGUST
 
Laurdag 6. august arrangerer Festidalen til LAMBASLEPP for andre året. Dette er Festidalen si ungdomssatsing. Er du med i eit band, kan det vera deg og ditt band som står på scena i august.

08.02.2016
Campingprosjekt for Enes eitt steg vidare
Elin Enes har søkt om igansettingsløyve for sitt prosjekt på Samvirkelagsbakken, som ligg langs elva. Det omfattar 37 einingar og skal nyttast til campingvognar, tretelt, bubilar og telt går det fram av søknaden. Prosjektet er i tråd med gjeldande reguleringsplan.
07.02.2016
Nystart for kino i bygda
Uskedalen har fått kino att. Nystarten smaker førebels ikkje av suksess, men ein skal heller ikkje vente det i TV-alderen. 8 såg animasjonen Modig i ettermiddag medan det var 20 som hadde gjensyn med den franske Le Havre fredag ettermiddag. Rosendal Filmklubb har flytta til Uskedalen der Oskavert Roy Lervåg er vert i det intime lokalet innerst og tek sikte på kino ein gong i månaden, 

Teknist sett var nydebuten ein fulltreffar både med omsyn til lyd og lerret og det er ikkje tvil om at kino i 2016 er noko heilt anna enn i dei såkalla gamle dagar. I alle høve er det eit spennande eksperiment som verten satsar på - mellom mange andre gode og kreative idear.
Sponsorar
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Nedre Halsane Byggefelt
Solheim Turiststajson
Kvinnherad Breiband
Gros Blomster
Harding
Uskedal Båtlag
Sparebank 1 SR bank ASA
Zjakk Frisørsalong
Spar
Auto 88
Stord Lufthamn
grenda
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Elektro
kvinnheringen
Elins Matgleder
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS