Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Ola Matti Mathisen
Tlf nr:993 71 325
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
E-post: Anita Enæs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Teljar
Antal besøkjande
siste døgn:
1122
Aktivitetar i Uskedal

Englafjell-tur avlyst

Kvinnherad Turlag skulle i dag hatt tur på Englafjell i Uskedalen,
men måtte avlyse på grunn av det vindfulle veret.
Det bles kraftig og dessutan er det glatt etter regnet og difor
ikkje forsvarleg med fjellturar sjølv om temperaturen er
nesten oppsiktsvekkjande høg for årstida.
 
På morgonkvisten er det 19 grader på Neset i Uskedalen.
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
04.03.2015
Skitur på Ulvanåso
Det har vore ein strålande dag, og ein del av dei som har hatt anledning til det, har brukt dagen til skitur i fjella rundt oss.  Flotte føre- og verforhold! 
Frå lesar oppe i dalen har vi fått melding om at to skiløparar har vore på tur på Ulvanåso.  Det var eit vakkert syn då dei kom skridande nedover i solskinet, vert det meldt.  Påskestemning!
Dei to hadde gått opp frå kalkestasjonen.
tid
04.03.2015
Dei kreative samlast torsdag
Torsdag klokka 17.30 samlast dei kreative i Bedehuset. Denne gongen står filting på  programmet. Dei som går her har eit stort ynskje om det att. Har DU lyst til å læra det? Du er velkommen.

Nelly
04.03.2015
Populære lesarbilete.
Den nye spalta vår Lesarbilete er blitt svært godt motteken.  Vi får mange kjekke og postive tilbakemeldingar frå lesarane, og grunnen til suksessen er at 12-15 bidragsytarar har vore svært flinke å senda inn bilete.  Hald fram med det!  Bileta fungerer best om lengste sida er vassrett.
No presenterer vi nytt bilete annankvar dag.  I periodar kan det gå noko tid før bileta vert vist, og det skuldast noko så positivt som god respons.
Viser til tidlegare sak her.
tid
04.03.2015
God gamaldags haustfest i oktober
Laurdag 17. oktober. Merk dykk denne datoen. Då vert det skipa til ein god gamaldags haustfest i Helgheim.
Ungdomslaget og alle gode krefter vil saman skapa feststemning slik vi minnest det i ungdomshuset.
Ei eiga festnemnd vil førebu haustfesten med sceneinnslag, kåseri, Daltrekk, songleikar, polonese, dans og matøkt.
Dei som vil vera med på dette og har gode framlegg til programinnslag, må melda frå til styret i ungdomslaget.
kb/tid
03.03.2015
Stabilt styre i ungdomslaget
Styret vald på årsmøte i kveld er: Rigmor Rasmussen, Karin S. Kjerpeseth, Hildegunn Klette Hansen og Knut J. Ripel.
Lovise Herland Sunde gjekk ut av styret etter mange år som kasserar. Ho har i mange år vore ei god støtte for laget med sin kunnskap om rekneskap og økonomistyring. Det vert arbeidd med å finna ny rekneskapsførar.
Lagshytta Fjelly har eige styre.
kb/tid
03.03.2015
Årsmøte i Idrettsrådet
Anbjørn Høivik frå Uskedalen held fram som styremedlem i Idrettsrådet.
Rådet skal fremja idrettens interesserer og er eit viktig organ inn mot kommunale prioriteringar i høve til anleggsutvikling og utbygging. Arbeidet med fast dekke på grusbanen i Uskedalen er såleis ei viktig sak. Per Myklebust har i lang tid vore medlem i Idrettsrådet. Han gjekk ut av styret og fekk takk for lang og tru teneste.
kb/tid
03.03.2015
Småbarnstreff på onsdag
Onsdag 4. mars er det småbarnstreff klokka 10. Bamse-Lise er aktiviteten vår denne dagen

Nelly
02.03.2015
Kvinnheradsmeisterskap og krinsrenn.
Laurdag 7.mars arrangerer Uskedal idrettslag i samarbeid med idrettslaget Ternen Kvinnheradmeisterskap i langrenn i Tveitedalen.  Rennet er også krinsrenn med deltakarar frå lag frå andre kommunar, og det går i klassisk stil.
Det er barnerenn kl.12 medan konkurranseklassen startar kl.13.
tid
02.03.2015
Møte om folketalsutvikling
Uskedal utvikling har på onsdag kl.19 sitt fyrste opne møte etter årsmøte 2015.
Tema er: Den attraktive bygda og folketalsutvikling.
Innleiar er samfunnsplanleggjar Anbjørn Høivik frå kommunen.
Det vert lagt inn informasjon om utbygginga på Stølen. Dersom andre har innlegg relatert til folketalsutvikling, meld frå til styret.
kb/tid
01.03.2015
Ny veke og nye oppdrag
Vi står framfor ei ny veke på Bedehuset.
Tårnagentane og Gullivergjengen møtast klokka
17 og nye oppdrag ventar-
Lise Marie Litlabø vert med oss.

 Nelly
Siste Nyhende
05.03.2015
Snarvegen heim via Stord
Den positive trafikkutviklinga over lufthamna på Stord held fram, melder lufthamnsjef Myklebust som er frå Uskedalen. I februar reiste det knapt 4 000 over denne lufthamna og det var ein auke på 23 prosent samanlikna med februar i fjor. Størsteparten  nyttar flyet til og frå Oslo medan resten reiser med Widerøes charterfly til og frå Molde.
05.03.2015
Gjekk i soltog til Spar
Uskedalen barnehage har nytta det fine veret til å gå i soltog i nærmiljøet. Slik tradisjonen har vorte har dei også teke turen innom Sparbutiken og sunge songar om sola. Der vert me alltid godt mottekne sjølv om vi kjem uanmeldt. Ein stor takk til alle på Spar!
04.03.2015
Positivt omdømme pluss for Uskedalen
Befolkningsutvikling og bustadbyggjing var 2
tema som vart drøfta under møtet til Uskedal Utvikling i Gamleskulen ikveld - med Anbjørn Høivik frå kommunen og investor Johannes Hjønnevåg som innleiarar. Høivik ga eit svært interessant innsyn i korleis
eit folketal svingar og slo med Statistisk Sentralbyrå som kjelde fast at det ved årsskiftet var 13 234 kvinnheringar og 1064 uskedelingar. Han la ikkje minst vekt på kva omdømmet betyr for ei bygd og som no slår positivt ut for Uskedalen. Hjønnevåg kom detaljert inn på prosjektet Stølen Seniortun, som han brenner for og som han meiner er svært godt.
04.03.2015
Skeisedag annonsert, men kvar er isen?
Barnas Turdag annonserte skeisedag på Fjellandsbøvatnet denne vinteren - ein laurdag eller sundag. Men arrangementet vart det ikkje noko av - av den gode grunn at minusgradene og dermed isen ikkje kom! Det er sjelden isen uteblir, men han plar komma, seier lokalkjende som
i staden inviterer til ein skitur. For snø manglar ikkje øverst i dalen denne vinteren.
- Dersom isen er fin, kan det vere duka for århundrets skeiseløp, skreiv turlaget i årets brosjyre,
Truleg freistar dei att neste vinter?
03.03.2015
Godt driftsår for ungdomslaget
Årsmeldinga til Uskedal Ungdomslag syner god og stabil aktivitet. Hyttestyret legg opp til at renoveringa av lagshytta Fjelly held fram i år. Lovise Herland Sunde går no av som kasserar etter mange års teneste.
03.03.2015
Luftig reparasjon i Beinavikjo
Mange sliter framleis med reparasjon etter den siste stormen og i Beinavikjo handlar det om både
takskade og skade som dei kraftige bylgjene anretta. Men arbeidet er godt på tur og her svevar ein liftmann mellom himmel og jord.

Foto: Ola Matti Mathisen

 
03.03.2015
Eldrebustader midt i sentrum?
Det rosafarga feltet midt på teikninga over er Stølen, som lokale utbyggjarar ynskjer å byggja ut med inntil 20 bueiningar for eldre på eit 4 mål stort areal. Då må det imidlertid omregulerast frå offentleg areal til bustadareal.

I dokumentet frå oppstartmøtet vert imidlertid talet 20 beteikna som veldig høgt.
Eit av dei spørsmåla som vert stilt i dokumentet er om den landskapsmessige verknaden av
planen er vurdert og eit anna om utforming og byggehøgder i høve til terreng og landskap er vurdert. Det vert også spurt om konsekvensane for naboane er vurdert.
02.03.2015
Hobbyklubben med teknologi og mat
Hobbyklubben i Bedehuset jobbar godt og dei 4 gruppene presterer alt frå tekniske innretningar til mat. Elektronikkgruppa lager byggesett og matgruppa tryllar fram rettar som dei andre deltakarane får servert før dei går heim.

Denne veka fekk gruppa mykje ros for scones med ost og kakao!
På øverste loftet jobbar avisgruppa allereie med sommarnummeret av Uskedalsposten som kjem
til å innehalda eit  svært allsidig stofftilfang. På programmet til hobbygruppa denne kvelden sto mellom anna støyping av ljos.
02.03.2015
Flott presentasjon av nye sambygdingar.
Denne vinteren har Kvinnheringen ein svært interessann serie.  Under tittelen Det internasjonale Kvinnherad presenterer dei kvar mandag innflyttarar frå stadig nye land.  Serien er blitt svært godt motteken av lesarane, og den viser mangfaldet i kommunen på ein flott måte.  Fleire uskedelingar med opphav i andre land har tidlegare blitt presentert, og i dag er turen komen til Daniel Roman frå Romania som bur på Sanden.
Sponsorar
Spar
Byggeriet
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Solheim Turiststajson
Auto 88
Dønhaug Gjestegard
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Kvinnherad Elektro
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Breiband
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Sparebank 1 SR bank ASA
grenda
Harding
Gros Blomster
Uskedal Båtlag
iDrift AS
Stord Lufthamn
Systrene Nilsen
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS