Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Ola Matti Mathisen
Tlf nr:993 71 325
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
E-post: Anita Enæs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Teljar
Antal besøkjande
siste døgn:
963
Aktivitetar i Uskedal

Englafjell-tur avlyst

11.09.2011
Kvinnherad Turlag skulle i dag hatt tur på Englafjell i Uskedalen,
men måtte avlyse på grunn av det vindfulle veret.
Det bles kraftig og dessutan er det glatt etter regnet og difor
ikkje forsvarleg med fjellturar sjølv om temperaturen er
nesten oppsiktsvekkjande høg for årstida.
 
På morgonkvisten er det 19 grader på Neset i Uskedalen.
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
01.07.2015
Uskedal Trelastlager Byggeriet.
Åpningstider i Juli:
Mandag - Fredag 09.00 - 16.30
Lørdag 09.00 - 13.00
Ynskjer alle våre gode kunder ein strålandes sumar.

tid.
29.06.2015
Kilosfisk etter 13 timar
Kasper Verlo rapporterar på heimesida til elveeigarlaget at han har fiska i 13 timar og fått ein fisk på 1 kilo. Ellers aukar oppfiska kvantum jamt og trutt og er no oppe i vel 67 kilo. Mellom anna har Per O, fått eiun ny stor fisk, på 5,8 kilo. Fisketilhøva har vore tildels gode i det siste, med regn frå tid til annan.

omm
29.06.2015
Hovland-humor
Humoristen Ragnar Hovland har denne notisen i siste nummer av Dag oig Tid - på Innsida under overskriften Avlysing:

Det årlege kurset i innsideskriving, som har hatt fast støtte frå Fritt Ord. skulle i år vore arrangert i Uskedalen frå 15. til 18. juli. Det må dessverre avlysast på grunn av dårleg ver. I tillegg har kursleiaren tannlegetime omtrent på den tid. Men det kjem ein ny sjanse neste år

omm
25.06.2015
Idrettsmerketaking på Heio.
Mandag 29.06. kl.18.00 er det klart for idrettsmerketaking på Heio.  Arrangørane vert svært glade om tidlegare og nye merketakarar stiller, så MØT OPP!

tid
23.06.2015
Klatring inne først til hausten
Klatregruppa meldar at no vert det ikkje meir klatring i veggen inne før etter sommarferien, Men vi kjenner til at det kjem flinke klatrarar utanfrå før det, til dømes frå Bergen, for å klatra i Nåso!

omm
22.06.2015
Aksjon avskilta bilar held fram
Vi har før hatt fokus på avskilta bilar i sentrum og på nokre andre plassar i bygda.
Med glede registrerer vi at nokre bilar er fjerna, men framleis står det to avskilta bilar godt synlege langs fylkesvegen i sentrum.
Det er skjemmande og dreg ned det gode inntrykket mange har av bygda vår.
Difor oppmodar vi eigarane om å rydda opp.

Uskedal utvikling
22.06.2015
Sommarpause for styrketreninga
Helselaget melder at styrketreninga no tek pause til 3. august. Då er alle gamle og nye deltakarar igjen velkomne i Gamleskulen klokka 11 om måndagane.

omm
22.06.2015
Dugnad på Gamleskulen
I kveld, måndag, kl. 18, vert det invitert til dugnad på Gamleskulen.
Det gjeld rydding av uteområde, rundt skulen og under inngangstrappa.
Styret er takksam om nokon har høve til å vera med nokre timar i kveld.

kb/tid
21.06.2015
Katamaranen er snudd
Fitjar Mekaniske Verkstad lager understellet til oppdrettsbåten Rubin for Stava Sjø på Fitjar og båten som er ein katamaran vert bygd hos Eidsvik i Uskedalen. Den v ert 12X22 meter og det siste som er skjedd er at 58 tonn stål vart snudd. Skroget vart bygd oppned og i 2 delar og deretter  skjer snuingen.Så skøytast baug- og akterdel saman, går det fram av ein reportasje i Grenda

omm
19.06.2015
Ta hundeskiten sjølv!
Vi vert rett som det, er kontakta av folk som klagar på hundeskit, og vi har skrive om det fleire gonger.  Det ser ikkje ut til å hjelpa!!  I dag har eg sjølv fjerna tre store hundekaker ved inngangen til eige hus.  Slik vil vi ikkje ha det!!  Ta med og bruk hundepose!  Ikkje ver til irritasjon og ulempe for hundeeigarar som tar ansvar, og alle andre!! ÆSJ!!

tid
Siste Nyhende
01.07.2015
Allsong i sjøkanten vert på Systrene Nilsen.
Som vi gjorde kjent i går, vert det Allsong i sjøkanten på laurdag. Systrene Nilsen har sagt at det kan vera i deira lokale slik som tidlegare år, og derfor vert det ikkje flytta til teltet i båthamna slik vi skreiv i går.  Det vert på Systrene Nilsen laurdag kl. 16.00, og Kristian Bringedal, Reidar Myklebust og Hans Gustav Mussland leiar det.
01.07.2015
Speidarleiarsamling på bøkkaren.
Onsdag ettermiddag var i overkant av 30 relativt nyutdanna speidarleiarar samla på bøkkarverkstaden på Rød.  Dette var ei samling for dei i Hordaland krins som hadde gjennomført den eittårige speidarleiarutdanninga dei siste 5 åra.  Det er vanlegvis 10-12 deltakarar kvart år, og det var såleis deltakarar frå 5 ulike kurs.
01.07.2015
28 topphundar i meisterskapen
Det stillar 28 topphundar i bandhund-NM frå 6. til 8. august og 2 av dei er frå Kvinnherad: Svarthunden Milja til Tore Storhaug og Hero av Bjønnsteg til Arne Hansen.
Meisterskapen er for elghundar og det vert stilt omtrent like mange svarte som grå - og også ein kvit. Storhaug har sigra før - det var i 2009.Kvar av ekvipasjane vert tildelt 3000-6000 mål samt  ein dommar og ein kjentmann. Jegarar og hundefolk er hyrt inn og det heile startar torsdag kveld med trekking av terreng, Fredag og laurdag går så sjølve konkurransen med start klokka 6 om morgonen, Då er det lettare å finna dyr.

01.07.2015
Nytt autovern i Ospelunden.
Tidlegare i vår vart det bygt ein fin steinmur for å betra oversikt og breidde på vegen ved innkøyrsla til einebustadene i Ospelunden.  I dag vart dette arbeidet fullført då det vart montert autovern på muren slik at den er sikra..
30.06.2015
Allsong i sjøkanten på laurdag.(VERT PÅ SYSTRENE NILSEN).
Laurdag kl. 16 er det klart for 5. sesong av det populære miljøskapande tiltaket Allsong i sjøkanten.  Sidan oppstarten sommaren 2011 har dette allsongprogrammet vorte svært populært. Denne gongen skal det føregå i båthamna med det nye teltet som base.  Med dei gode vermeldigane som er lova, vert dette garantert svært stemningsfullt!
30.06.2015
Samlar pengar til kreftsaka.
Hugsar de dei flinke jentene som samla inn pengar til kreftforeningen, og som overleverte heile 6000 kroner til barneavdelinga ved Haugesund sjukehus i fjor sommar?  No er dei i gong med ny innsamling til den gode saka når dei sel fine ting som dei har laga, utanfor Spar-butikken på Sanden.
30.06.2015
Vakker, men farleg
No blømer gullregnen også i Uskedalen. Den er svært vakker men også svært farleg ved høgt inntak, vert det opplyst i rettleiingane om dei giftigaste plantene i landet. Difor må ein begrensa seg til å nyta synet av gullregnen som no er i sitt fullaste flor tett på Sandakaien.
Dei 10-30 centimeter lange klasane er verkeleg vakre og svarar heilt ut til namnet,
Gullregn kan vera dødeleg, står det i alle kjelder. Symptomar er intens trettheit, oppkast, koma og ulikt utvida pupillar, Det er overraskande at fleire sommarfuglartar nyttar gullregnen som vertsplante for larvane sine.
29.06.2015
På veg mot fleire idrettsmerker
Ta idrettsmerket! Det var oppmodinga frå leiar Kjersti R. Bråtun i idrottsmerkekomiteen på tampen av vårsesongen og 5 lot seg frista på Heio ikveld. Det kan hevdast at det ikkje var særleg imponerande, men det var trass i alt eit stykke på veg mot det som er eit rimeleg mål: Å slå fjorårsnoteringa på 15 merketakarar. Kjersti lova to nye samlingar på haustparken. Etterat fleire av veteranane har takka for seg er det Aslaug Lyse som ligg fremst i køen med 49 medan yngste deltakar Kari Bråtun som er 19 er med på tredje året.Idrettsmerket er i stor grad ein familiær affære - Kari er datter av Kjersti og ekteparet
Ingrid og Steinar Kroka er blant deltakarane. Å få til eit breiare rekrutteringsgrunnlag har vist seg svært problematisk.
29.06.2015
Rhododendronvikua?
Alf Prøysen  song om blåklokkevikua. No må Uskedalen vera inne i rhododendronvikua slik som denne utruleg mangfaldige busken pryder hagene mange stader, ikkje minst langs Geilo. Visste du forresten at det er 400 artar av den berre i Noreg og 1000 på verdsbasis. Det skulle ein ikkje tru når ein ser det relativt einsarta fargevalet,

Sponsorar
Nedre Halsane Byggefelt
Solheim Turiststajson
Auto 88
Gros Blomster
Kvinnherad Elektro
Dønhaug Gjestegard
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Spar
Brødrene Hjønnevåg AS
Byggeriet
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Vekstbedrift AS
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Sparebank 1 SR bank ASA
grenda
Harding
Uskedal Båtlag
iDrift AS
Stord Lufthamn
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS