Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Ola Matti Mathisen
Tlf nr:993 71 325
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
E-post: Anita Enæs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Teljar
Antal besøkjande
siste døgn:
1183
Aktivitetar i Uskedal

Englafjell-tur avlyst

11.09.2011
Kvinnherad Turlag skulle i dag hatt tur på Englafjell i Uskedalen,
men måtte avlyse på grunn av det vindfulle veret.
Det bles kraftig og dessutan er det glatt etter regnet og difor
ikkje forsvarleg med fjellturar sjølv om temperaturen er
nesten oppsiktsvekkjande høg for årstida.
 
På morgonkvisten er det 19 grader på Neset i Uskedalen.
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
31.08.2015
Scora 4 mål!!
16 år gamle Sondre Myklebust laga heile 4 mål då  A-laget til Rosendal vann heile 6-0 over Tertnes 2 på heimebane på laurdag.  Uskedelingane var verkeleg med og prega kampen.  Marius Myklebust spela godt og laga eitt mål, medan Hermund Døssland vart kåra til bestemann på laget av Grenda.  Det vert også meldt at Kristoffer Rød som har gjort cameback på laget og spelar midtstoppar, er ein super tilvekst i dei bakre rekkjer!

tid
30.08.2015
13 stemte i kyrkja
97 var til stades under gudstenesta i kyrkja i ettermiddag. Det var høve til  å førehandsrøysta i soknerådsvalet eterpå og det var det 13 som gjorde.

omm
29.08.2015
Fiskefangst over 500 kilo?
Det gode elvefisket held fram og no er kvantumet oppe i 446 kilo som er
meldt inn til laget. Det er eit overraskande resultat og særleg då på bakgrunn av kva som var venta etter dei strenge restriksjonane. Men det har vore gunstige tilhøve med
omsyn til nedbør, held fiskarane fram.
Og det er 2 veker før fiskeslutt. Kan 500 kilo passerast?

omm
28.08.2015
Meld frå om båtplassar
Styret i båtlaget har sendt ut ein mail til medlemmene om ledige båtplassar.
Hvis nokon ynskjer båtplass må dei melda frå no til styret.
- Send det ut  på jungeltelegrafen, ellers vert dei seld ut av bygda, heiter det i mailen,
Eit medlem reagerar og meiner at denne kunngjeringa burde vore sendt ut til alle og ikkjje berre til medlemmene.

omm
28.08.2015
Løyve til gjødselstank for Myklebust
Kommunen har gjeve Runar Myklebust løyve til å montera ein gjødselstank på 217 kvadratmeter og eit volum på 850 kubikkmeter på Kjerlandssido 73.
Naboar og gjenbuarar har ingen merknadar og tiltaket har god utforming i høve til rimelege estetiske omsyn.
Landbrukskontoret har ingen merknad til plasseringa

omm
27.08.2015
Ope møte onsdag 2. september.
Uskedal utvikling inviterer til ope møte i Gamleskulen onsdag 2. sept.
Kl. 19: Oppsummering av sommaren 2015 m/ vekt på arrangement, fiske, handel, turisme og friluftsliv.
Kl. 20: «Gull av grus» - presentasjon og status av arbeidet med fast dekke på Grusbanen
Styremøte kl. 18. Dersom du har saker, meld frå til styret.

kb/tid
27.08.2015
Crossmix utsett
På grunn av kolliderande møte er crossmix utsett til
onsdag, melder turngruppa.

omm
25.08.2015
Pokalen til Audun Eik
Audun Eik vann styltemeisterskpet på Rød under museumsdagen søndag. Han har med dette vunne tre gonger og pokalen er hans til odel og eige.
Siv Janne Kjærland og Jan Ove Totland hadde to napp i pokalen. Ingen av dei var med i tevlinga på Rød.

kb/tid 
24.08.2015
Gåve frå Sparebank1-stiftinga Kvinnherad.
Det er tid for å planleggja søknad om gåve frå Sparebank1-stiftinga Kvinnherad.  Søknadsfristen er 27.september, og alle søknader må sendast inn via det elektroniske søknadsskjemaet på stiftinga si heimeside, www.kvinnheradstiftinga.no.  På heimesida er det også informasjon om søknaden og kva ein kan søkja gåver til.

tid.
24.08.2015
Stepstart vert utsett
Oppstarten av step vert utsett til neste måndag 31. august klokka 20 på grunn av sjukdom, melder turnleiinga..
Dametrim med strid Haugland går som vanleg klokka 19.

omm
Siste Nyhende
31.08.2015
Stormen stilt i travel haust-start
Frammøtet kunne ha vore betre då sundagsskulen opna haustsesongen i bedehuset ikveld, men slik er det gjerne i starten. Leiaren av sundagsskulen i distriktet, Elisabeth Fauskanger, var på plass og hadde fleire roller denne kvelden. På biletet over sit ho nummer 2 frå høgre og er med og stillar stormen på Genesaret sjø! Seinare  på kvelden
leia ho eit inspirasjons-seminar for alle sundagsskulane i Kvinnherad og det er ikkje færre enn 8. Dei er noko varierande organisert - til dømes har Rosendal kor. Det burde også Uskedalen hatt, tykkjer Nelly Kjærland.
31.08.2015
Langrennstalent på kretssamling.
Sist helg var det kretssamling for unge langrennsløparar fødd i åra 2000 til 2003 på Stord.  Til saman 50 unge og treningsvillige løparar frå heile Hordaland var med på samlinga, og 5 av dei kom frå den driftige skigruppa her i Uskedalen.  På Stord fekk dei kontakt med nye langrennsvenner innimellom harde treningsøkter.
31.08.2015
I sin fars fotspor.
Ein kjend person i krigshendingane i Herøysundet/Uskedalen aprildagane 1940 var løytnant Bugge. Saman med kaptein Ulstrup og kaptein Hauge var han sentral i organiseringa og gjennomføringa av motstanden og kampane 18. – 20. april. Sven Bugge, son til løytnant Bugge, var søndag saman med kona si på besøk i Uskedalen.   
31.08.2015
Gaute i verbal kamp med kollega
Uskedalens dyktige gatekunstnar Gaute Haugland har hamna i ein skarp verbal kamp med ein kollega og seier mellom anna at ørna ikkje diskuterar flyteknikk med ei høne. Han seier og at kollegar som nyttar sjablong er amatørar og at det er det same som dei gjorde i barnehagen. Til BA seier han at alt ein treng er ein halvgod eksamen frå barnehagen og å læra ein enkel funksjon i fotoshop.
Petter Nord i firmaet Bart som nyleg er starta meiner uskedelingen har måla det samme ansiktet i 10 år og at det er ein enorm forskjell på det dei 2 driv med, Nord hevdar at Gaute ikkje gjev noko som helst bodskap.
30.08.2015
Frisk sport og sunn mat på Heio
- Kjenn så godt det luktar,  sa ei mor på Heio under Spar-cup i dag og sikta til den herlege lukta av betasuppe som mange fanga opp. Og årets fotballturnering for klassane 2005,2006,2007,2008 og 2009 var verkeleg ein spennande kombinasjon av sunn mat og frisk sport. Matgruppa skaut blink med ein enkel, men velsmakande meny
og lovorda var mange frå foreldre som slapp å haste heim og sette på potetar i ein fei.
No åt dei sunn mat på idrottsplassen medan dei såg den neste generasjon utfalda seg i sunn sport. Førebels veit ein ikkje korleis rekneskapen vart, men vi tippar at han har eit positivt forteikn...I alle fall var dette ei viktig sosial hending som bør gjentakast.
30.08.2015
10 000 til kreftsaka
Også denne sommaren vart det gjort ein storinnsats for eit vilktig føremål med basis i Øyro Marina. Det vart samla inn 10 000 kroner til kreftsaka!

I samband med det takkar no Tove Høgemark for velvilje lokalt, Takken går til alle i uskedalen og  Festidalengjengen som lot ungane samla og rydda tomboksar.
Ho takkar også Spar som lot dei sitta og selgja sjøllaga  ting.
29.08.2015
Kjærland kjøper 20 mål av Myklebust
Hans Reidar Kjærland har fått konsesjon av kommunen for kjøp av 20 mål av Trond H. Myklebust. Arealet skal nyttast som tilleggsjord til 3 andre eigedomar som Kjærland har. Det vert ingen endring i arealbruken, Administrasjonen, som har fatta eit delegert vedtak, finn ingen tilhøve som talar imot å gje konsesjon.
29.08.2015
Førehandsrøysting i kyrkja
Diskusjonen har gått høgt om  val og røystimg, men det vert neppe problem med røystinga i soknerådsvalet. Det er opna for førehandsrøysting i 5 kyrkjer til helga, også i Uskedalskyrkja. I vår kyrkje er gudstenesta klokka 17 og røystinga kan finna stad etterpå.
28.08.2015
Kraftig kritikk av køyringa
No kan vi ikkje godta dette lenger. Eller må det ei alvorleg ulukke
til før noko skjer? Det skriv Inger Lise Eidsvik med fleire i eit
lesarinnleg om vanvittig køyring gjennom sentrum av Uskedalen,
Innlegget spør om det ikkje er nokon som kanta tak i og gjera noko
med denne køyringa, Mange turistar er innom butikken hennar men
ingen kan forstå at det kan vera slik køyring i ei 50-sone.
Sponsorar
Byggeriet
Nedre Halsane Byggefelt
grenda
Dønhaug Gjestegard
Gros Blomster
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Spar
Auto 88
Stord Lufthamn
Brødrene Hjønnevåg AS
Solheim Turiststajson
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Vekstbedrift AS
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Harding
Zjakk Frisørsalong
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS