Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Ola Matti Mathisen
Tlf nr:993 71 325
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
E-post: Anita Enæs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Teljar
Antal besøkjande
siste døgn:
986
Aktivitetar i Uskedal

Englafjell-tur avlyst

Kvinnherad Turlag skulle i dag hatt tur på Englafjell i Uskedalen,
men måtte avlyse på grunn av det vindfulle veret.
Det bles kraftig og dessutan er det glatt etter regnet og difor
ikkje forsvarleg med fjellturar sjølv om temperaturen er
nesten oppsiktsvekkjande høg for årstida.
 
På morgonkvisten er det 19 grader på Neset i Uskedalen.
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
30.03.2015
Mandagens Spar-vinnar.
Torleif Jensen er den heldige i dag som vinn i Spar Uskedalen si kjekke førpåske-trekning.  Han kan henta vinsten sin i butikken. Gratulerer!

tid

29.03.2015
Til lag og organisasjonar.
Lag og organisasjonar, som ikkje har eiga heimeside, bør leggja ut informasjon på uskedalen.no.
Send redaksjonen naudsynt informasjon og det vert redigert og lagt ut i venstre marg. De kan også nytta skjema som ligg under Lag og organisasjonar, til innsendinga.
Uskedal Friluftslag med Stemneplassen er på plass. Her finn du info om laget, medlemsskap, møterom og utleige.
kb/tid

28.03.2015
Utskriven turbok ved Kalkstasjonen
Kalkstasjonen på Haugland er eit mykje brukt turmål.
Turboka er utskriven. Turgruppa gjer sikkert sitt til at det kjem på plass ei ny turbok.
Om nokon har liggjande ei høveleg bok, er det berre å ta den i bruk.

kb/tid
28.03.2015
Lørdagens Sparvinnar.
I dag er Annemor Rød den heldige vinnaren i Spar si koselege førpåske-trekning.  Vi gratulerer Annemor som kan henta gevinsten sin i butikken på Sanden.

tid
27.03.2015
Fredagens Spar-vinnar.
Dagens heldige vinnar i Spar Uskedalen si kjekke førpåske-trekning er Anne Sofie Feet.  Vi gratulerer den heldige vinnaren som kan henta godsakene sine i butikken.

tid
26.03.2015
Påske i Fjellhaugen.
Fjellhaugen Skisenter planlegg å ha ope kvar dag f.o.m. torsdag 2. april t.o.m. 2. påskedag 6. april i tida 10.00-16.00.
Opning er avhengig av vèrtilhøva og det kan difor verta endringar på kort varsel. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på heimesida og facebook-sida til skisenteret. Følg med der til eikvar tid.I Palmehelga er det vanleg helgeopning.

tid
26.03.2015
Torsdagens Spar-vinnar.
Den heldige vinnaren i Spar si førpåske-trekning i dag er Kjell Yri.  Han kan henta gevinsten sin i butikken.

tid
26.03.2015
Dei kreative møtast i kveld
I kveld klokka 17.30 møtast dei kreative i Bedehuskjellaren og dette er den siste samlinga.
Vi gjør ferdig påskekyllingane vi strikka sist og så kosar vi os med pizza og solo.

Nelly
25.03.2015
Takkar for flott dugnadsinnsats.
Idrettslaget har siste tida gjort ein stor dugnadinnsats på Norsafe Årsnes.  No er dei ferdig etter imponerande innsats.  Dugnaden har sikra laget eit så stort beløp at det betyr mykje for drifta av laget.  Vi har motteke følgjande takk frå dugnadsleiar Arvid Hjelmeland:
- Da var dugnaden over og det vanker en pen slant med penger til idrettslaget i Uskedalen.  Tusen takk til alle som bidrog til at dette vart ein kjempesuksess.
Flott at så mangen stilte opp !
Arvid
25.03.2015
7.300,- til ny dør på Fjelly
Det kom inn heile 7.300,- på utlodninga i går i Helgheim. Då er ein langt på veg for å dekka kostnaden med ny ytterdør på lagshytta Fjelly.
Det er framleis høve å støtta drifta av Fjelly. Hytta treng nytt kjøkken og ymse arbeid må gjerast for å gjera hytta musetett.
Ta kontakt med styret: Rigmor Rasmussen eller Karin Saghaug Kjerpeseth.

kb/tid
Siste Nyhende
30.03.2015
Grønt lys for fortelt av stålplater
- Dette er viktig og positivt for oss, seier dagleg leiar av Rabben Feriesenter Magne Heggøy til uskedalen.no om vedtaket som vart fatta i forvaltningskomiteen like før påske: Det er heretter tillatt å nytta prefabrikerte fortelt av type WeeCamp eller tilsvarande som fortelt i det område som er regulert til turistområde i Uskedalen.

Rabben kom med ein spurnad til kommunen om prefabrikerte fortelt av galvaniserte og pulverlakkerte stålplater kunne definerast som fortelt
og dermed nyttast i staden for fortelt av duk og fekk positiv reaksjon. Det vart vist til at fortelt av duk er lite motstandsdyktige mot ver og vind og ofte vert øydelagde om vinteren.
30.03.2015
Klar for seriestart i 1.divisjon.
2. påskedag er det klart for seiestart i 1.divisjon, eller OBOS-ligaen som det heiter i år.  Når eit av favorittlaga Sogndal tar mot Bærum på Fosshaugane Campus, er det ein uskedeling som er medisinsk ansvarleg.  Yngve Myhre har etter sesongen i fjor skifta klubb, frå Brann til Sogndal.
29.03.2015
Viktig innsamling av stoff om gamle bilar.
Mange av lesarane våre hugsar sikkert Einar Gjertsen sin interessanne artikkel om dr. Haugen sine bilar.  Om det var den som sparka det i gong, veit vi ikkje, men no er Gjertsen i gang med ei stor innsamling av bilete og stoff om bilar i Kvinnherad i perioden frå 1915 til 1965.
29.03.2015
Hjelper Odda med å reparera flaumskadane
Også velvaksne steinblokkar frå Børnes i Uskedalen inngår i reparasjonen av det raserte elvefaret etterat Opo gjennom Odda gjekk amok i fjor haust. Det er gravemaskinane som framleis dominerer og det er ein stor innsats som er gjort for at elva skal vera skikkeleg sikra før vårflaumen, Det er nærmast utruleg at det skal verta anretta så store skader på så stutt tid langs eit så stutt elveløp. Opo er faktisk ikkje lenger enn 2,33 kilometer når ein ikkje tek med  tillaupselvar.
29.03.2015
Påskegodt hos Elin`s Matgleder.
Eg vil tru at påskegodtet på biletet verkar freistande på nokon kvar!  Det er av den gode heimelaga sorten, og det er Elin Enes og lærling Silje Eik Gjerde som er meister for det.  I førpåskeveka har dei vore travelt opptatt med både dette og andre oppdrag.  Dei får nok rikeleg å gjera dageane framover og.  Butikken vert open 2 dagar i påsken.
28.03.2015
Video frå Festidalen 2014
Vi går inn i Palmehelga, og om veret vert slik det teiknar til ute no, kan det vera godt å mimra litt og sjå tilbake på gode stunder i fjoråret.  Eit absolutt høgdepunkt i bygda var Festidalen som med sitt rikhaldige program hadde gode tilbod både til dei heilt unge og dei eldre.  Reflektor Produksjoner har laga ein video frå festivalen.
28.03.2015
Operasjon Buskmann med ny innsats
Hugsar du  den såkalla Operasjon Buskmann som vart lansert for mange år sidan?
Den gjekk ut på å fjerna vegetasjon som var eit problem og ein fåre for trafikken på grunn
av at den skjerma for utsikten.  For 2 år sidan såg vi på tilhøva langs vegane i Uskedalen og konstaterte at Buskmannen burde ta seg ein runde att også på våre kantar. Det var rett nok eit lyspunkt at det vart fjerna ein god del vegetasjon langs fylkesvegen ved Rød, men aksjonen vart ikkje ført vidare. Eit døme på det var innkøyringa til sentrum i Uskedalen frå vest.
28.03.2015
Spar-løpet finale i terrengløpskarusellen.
Rett over påske, onsdag 8.april, vert første løpet i Kvinnheradskarusellen i terrengløp arrangert på Husnes. Terrengløpskarusellen vart tatt opp att i fjor etter mange års pause.  Det vart ein skikkeleg suksess som appelerte til breidda av trimmarar, unge som eldre.  Godt over 30 løparar frå Uskedalen deltok, og mange deltok i minst 3 av løpa.
27.03.2015
Inga utleigeavtale førebels
Det har vore kontaktar med interesserte men førebels er det ikkje inngått nokon avtale om utleige av vertshuset Systrene Nilsen, opplyser Frøydis N. Mathisen til uskedalen.no.

Ho og Gunnhild Nilsen Hillestad vi satsa på rein utleige av huset dei neste månadane. I utgangspunktet har selskapet skjenkeløyve fram til 30. august, men grunna endring av driftsform ynskjer dei å drifte huset utan skjenkelølyve.
Sponsorar
Spar
Byggeriet
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Solheim Turiststajson
Auto 88
Dønhaug Gjestegard
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Kvinnherad Elektro
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Breiband
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Sparebank 1 SR bank ASA
grenda
Harding
Gros Blomster
Uskedal Båtlag
iDrift AS
Stord Lufthamn
Systrene Nilsen
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS