Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Ola Matti Mathisen
Tlf nr:993 71 325
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
E-post: Anita Enæs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Teljar
Antal besøkjande
siste døgn:
1402
Aktivitetar i Uskedal

Englafjell-tur avlyst

11.09.2011
Kvinnherad Turlag skulle i dag hatt tur på Englafjell i Uskedalen,
men måtte avlyse på grunn av det vindfulle veret.
Det bles kraftig og dessutan er det glatt etter regnet og difor
ikkje forsvarleg med fjellturar sjølv om temperaturen er
nesten oppsiktsvekkjande høg for årstida.
 
På morgonkvisten er det 19 grader på Neset i Uskedalen.
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
25.11.2015
Elghundane er komne til rette.
Hans Ølver Sandvik er svært glad for å kunna melda om at dei to grå elghundane som har vore sakna, er komne til rette.  Med god hjelp av ungdommane, Kjell Inge Tveito og Hege Hjelmeland, fann han dei i dag på Solfjellssida ved Mannsvatnet.  Dei var svoltne, men i god behald.  Han er svært takksam for hjelpa frå ungdommane, engasjementet frå andre og for at han fekk låna skogsvegen til Pål Haugland m.fl.

tid
23.11.2015
Har de sett sakna elghundar?
Hans Ølver Sandvik saknar to grå elghundar som forsvann søndag.  Dei vart sist registrert på Ljosnesakslo i går.  Hundane er ID-merka, og den eine er også merka med eigaren sitt namn.  Hans Ølver vert svært glad om nokon har sett hundane hans, og bed dei ta kontakt på mobil 993 27 051 med opplysningar.

tid
22.11.2015
Jule-avslutningar i kø
Jule-avslutningane står nærmast i kø framover og turnfolket skal møtast onsdag klokka 17.30.. Alle 3 partia vil vera i sving. Etter oppvisninga vert det servert kaffi, kaker, saft og det vert seld lodd med mange kjekke premiar, Prisen er 100 kroner
for ein familie med opptil 5 og 40 kroner for ein enkeltbillett.

omm
22.11.2015
I drift att.
Uskedalen.no er no oppe og går att etter at den har vore ute av drift pga tekniske problem i vel ein time. Beklagar problema.

tid
20.11.2015
Juleavslutning i turngruppa.
Det vert juleavslutning i turngruppa i Aktivitetshuset onsdag 25.11, kl. 17.30.  Det vert oppvisning av dei ulike partia.  Dessutan vert det utlooding, kaffi og kaker.
Inngangsprisen er 40,-kr pr. person eller 100,-kr pr. familie (opp til 5 pers.)
Velkomne!

tid
19.11.2015
Uskedelingar på sonesamling.
Dei 4 unge fotballspelarane Sander Myklebust(14), Thea S. Taranger(13), Hanna Tvilde(13) og Martin H. Arnesen er kalla inn til sonesamling for Sunnhordland på Prestegardskogen på Stord laurdag 28.11.

tid
15.11.2015
Konsertserie i kyrkja
Soknerådet gjer kjent at det vert ein serie konsertar i kyrkja før jul:
19. nov.: Orgelkonsert m/ Eva Megyesi og Felician Rosca
26. nov.: Salmekveld m/ tema Advent
05. des.:  Gospelkonsert m/ koret Abraham
13. des.:  Julekonsert m/ mange innslag.
Gospelkonserten byrjar kl.20, dei 3 andre kl.19.

kb/tid
14.11.2015
Onsdag 2. des – møte i Uskedal utvikling
Det siste møte i Uskedal utvikling i 2015 vert onsdag 2. desember.
Tema vert Handlingsplan 2016. Dette er ei viktig møte. Det er her grunnlaget vert lagt for kva arbeidsoppgåver Uskedal utviking skal jobba med til neste år.
Gjest: Harald Sætre m/ informasjon om den nye boka hans.
Sei frå dersom du har saker til møte.

kb/tid
14.11.2015
Stengt klatrevegg på søndag
Søndag 15.november vert det ikkje klatring då skulemusikken arrangerer basar i Aktivitetshuset.

tid
14.11.2015
Live-oppdatering frå opprykkskampen.
I dag spelar A-laget til Rosendal turnlag andre kvalifiseringskamp for opprykk til 5.divisjon borte mot Nordre Holsnøy.  Det vert live-oppdatering frå kampen på RT si facebook-side. Den spennande kampen startar kl.13.30.

tid
Siste Nyhende
26.11.2015
Priste den frivillige innsatsen
Eit nytt år er gått for Kafe Tiaren som har ope kvar tysdag på Gamleskulen og dei driftige damene som driv han har fått sin fortente takk under eit festleg samvær.
Det var leiar i Uskedal Utvikling  Kristian Bringedal som formidla takken i ord og tonar og streka under både frivillig-innsatsen i Uskedalen og generelt i landet.
- Vi er takksame for det store arbeidet som vert gjort  kvar tysdag gjennom heile året. Det er viktig både for bygda, fastbuande og tilreisande, i det heile for alle som brukar Gamleskulen som ein positiv møteplass, sa leiaren.
Sryret set stor pris på arbeidet som vert gjort og ville som i tidlegare år iunvitera til ein triveleg og sosial kveld.
25.11.2015
Hopp og sprett før jul
Til og med mange foreldre var med i ringen då turngruppa inviterte til juleavslutning.  Det møtte så mange som 60.  Men det var dei unge som var dei sprekaste og imponerte med hopp og sprett i Hallen i kveld. Alle 3 partia  var i aksjon før det vart servering og loddsal med mange fine gevinstar. Det er på onsdagane dei unge turnarane har vore i aksjon.
25.11.2015
Statsministeren med julekortmotiv frå Uskedalen.
OPPDATERT kl.22.Då statsminister Erna Solberg skulle velja julekortmotiv i år, ønskte ho eit kort med det finaste julmotivet frå Hordaland.  Derfor lyste ho ut til ein fotokonkurranse.  No er vinnarmotivet klart.  Det er eit flott bilete med motiv frå Fjellandsbø.  Fotograf er Inga Tveito frå Uskedalen som er lærar og busett i Bergen.
25.11.2015
Sigrid Øyrehagen med ny stor separatutstilling.
Mange hugsar nok med glede tilbake til Sigrid Øyrehagen og ektemannen Tom Gundersen sine flotte utstillingar i Galleri G Guddal i sommar.  Der var mange av motiva til Sigrid frå baroniet og Kvinnherad elles.  I morgon opnar ho ei ny stor utstilling på Galleri Norske Grafikere i Oslo.  Den vil stå fram til 20.desember.
25.11.2015
Superveteranar og nybyrjarar, side om side.
Det var stor spennvidde i korpsbakgrunn på musikarane då skulemusikken og musikklaget hadde ei lita fellesøving i skulen tirsdag.  Medan dei eldste er sprekingar langt oppe i pensjoniståra, hadde dei yngste ei tid att før dei rundar 10 år.  Det fine med korps er at det er ein hobby ein kan ha heile livet!
24.11.2015
Røysterett med julekonsert i Varaldsøy kyrkje.
Røysterett for alle er inne i ein aktiv førjulsperiode.  Torsdag 26.november vitjar dei Varaldsøy, og koret skal då ha julekonsert i kyrkja der.  Dirigent er som vanleg Maria Malmsten, og koret presenterer eit variert og godt program der kjende og kjære juletonar dominerer. Det vert også andre innslag.
24.11.2015
Levekårskomitèen går mot skulenedleggingar

Då den nye levekårskomitèen hadde sitt første møte i kveld, var saka om ny plan for skulane i Kvinnherad på saklista.  På møtet gjekk dei med klart fleirtal inn for at det såkalla 0-alternativet skal vera gjeldande i det vidare arbeid med skulebruksplanen.  Det er eit tydeleg signal for den vidare kommunale behandlinga av saka.
24.11.2015
Kraftanlegg med liten påverknad på landskapet
Forvaltningskomiteen har gått inn for dispensasjon frå formålet LNF i gjeldande
kommunedelplan i sin behandling av det nye Tverrelva Kraftverk. Byggjinga startar truleg like over nyttår og det heiter i saksutgreiinga at byggjetiltaka i seg sjølv vil ha liten påverknad på landskapet og friluftsinteressene i området. med nedgraven røyrgate og bruk av eksisterande traktorveg,
Men redusert vassføring i elva og mogleg straumforsyning i luftlinje vil truleg gje noko redusert for friluftslivet. Det er imidlertid sikra minstevassføring i elva. 
23.11.2015
Gøy på skisamling!
Sist helg inviterte skigruppa i UIL til barmarksamling.  Med verforandringar og kaldare ver måtte det opprinnelege programmet endrast og tilpassast.  Dermed vart også ein del av barmarksamlinga også den første snøsamlinga denne sesongen.  I etterkant kan både leiarar og deltakarar slå fast at det vart ei særdeles vellukka samling!
Sponsorar
Byggeriet
Nedre Halsane Byggefelt
grenda
Dønhaug Gjestegard
Gros Blomster
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Spar
Auto 88
Stord Lufthamn
Brødrene Hjønnevåg AS
Solheim Turiststajson
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Vekstbedrift AS
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Harding
Zjakk Frisørsalong
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS