Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Ingebjørg Haugland - studiepoeng på 78 grader nord.

08.02.2020
Klikk på bilete for full storleik
Mastergradsstudent Ingebjørg Haugland med rifle på Svalbard.
 
I serien vår med innlegg frå Svalbard er vi no komne fram til Ingebjørg Haugland som er student på UNIS i Longyearbyen. Ho er mastergradstudent i geologi. Oppgåva handlar om Folgefonna og skal leverast før jul i år. Artikkelen hennar med bilete har før vore publisert i Grenda. Åse Hjetland Bringedal var student på UNIS i år 2000. Ho var tilbake i 2001 og 2002 for å gjera ferdig feltarbeidet og skriva hovudfaget. Tema var: Paleoklima siste 4000 år. Åse var også studentrepresentant i styret for UNIS.
 

Mastergraden i geologi starta for min del med eit semester ved universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Nærare tre månadar som innbyggjar i Longyearbyen har vore spanande, lærerikt og gjeve nyttige erfaringar. Longyearbyen er med i overkant av 2000 fastbuande den største busetnaden på Svalbard og skil seg frå alle andre stadar eg har set før. Her er snøskuterar meir vanlege enn bilar.  Vegane har nummer – ikkje vegnamn, turbukse og ullgenser er kleskoden på skulen og rifle er obligatorisk på tursekken.

 
UNIS er Universitetssenteret på Svalbard med tilbod om realfagstudie i ulike fagområde.
I tillegg har skilnaden i dagslys gjeve stortinntrykk. Då eg landa midt på dagen 1. februar var det så mørkt at ein knapt kunne sjå fjella som ligg kring byen. Gatelysa stod på dagen lang, og alle gjekk rundt i refleksvest. Fleire kveldar og netter kunne vi sjå nordlys som dansa over himmelen. For ein vestlending var det spesielt å spenna på seg skia og gå på tur midt på natta medan det grøne lyset bevegde seg over himmelen.  
 

Frå nærast polarnatt-mørke vart det raskt lysare, og ein kunne merka stor skilnad frå dag til dag. Utover februar, før sola vart synleg på himmelen, var det anten blått som ein blåtime eller eit flott rosaskjær på himmelen. Det var stor stas då sola for alvor kom til Longyearbyen. På soldagen 8. mars var heile byen samla ved den gamle sjukehustrappa for å markera at sola var kome attende. Etter at sola først kom har det lysna utruleg fort, og allereie frå 15. april er det midnattssol i Longyearbyen! 

 
Nordlyskveld tysdag i denne veka. PÅ bilete står Solveig og Veslemøy Haugland som var på besøk nokre dagar.

Å vera student på Svalbard har vore stas på mange måtar. Miljøet er svært internasjonalt og undervisninga feltbasert med høgfagleg kvalitet. UNIS er verdas nordlegaste utdanningsinstitusjon og vart grunnlagt i 1993. Universitetssenteret driv forsking og undervising innafor arktisk biologi, geologi, geofysikk og teknologi.

Det er ikkje mogeleg å fullføre ein heil grad på UNIS, men studentar har høve til å ta enkeltemne eller delar av utdanninga si her oppe. Eg tar mastergraden min ved Universitetet i Bergen, og kom opp for å ta to fag: glasiologi (læra om isbrear) og snø-og snøskreddynamikk.

 

Semesteret starta med eit tryggleikskurs over to dagar. Vi var på skytebanen og lærte sikker handtering av våpen, fekk opplæring på snøskuter og lærte elles om andre farar ein må ta omsyn til når ein ferdast utandørs i Arktis. I februar var det først og fremst kulda ein måtte tenkja på.

 
Vi erfarte fort at på kalde dagar vert både niste og drikkevatn stivfrose før første pause, og at ein bør unngå å stikka ei metallskei i munnen utan å røra i den varme maten først! I februar varierte temperaturen rundt 20 minus, med både varmare og kaldare dagar.  
 

Longyearbyen har på grunn av permafrosten berre totalt 10 km med veg, men på vinterstid kjem ein seg lett rundt med skuter. Skulen har mange skuterar til bruk på feltarbeid, og ein heil avdeling av tilsette som arbeidar med logistikk, utstyr og trygg ferdsel i området kring byen.

 
I byen er det trygt å ferdast utan isbjørnbeskyttelse, men dersom ein skal på tur utanfor busetnaden, må ein ha med rifle og gjerne signalpistol i tilfelle ein skulle treffa på isbjørn. For at studentar skal kunna gå på eigne turar på kveldstid og helg, arrangerer skulen annakvar veke eit riflelotteri der ein kan søka om å få tildelt ei rifle og signalpistol til eige bruk i 14 dagar.  
 
 
På tur med glasiologiklassen reiste vi og såg på ulike brear og gjorde diverse målingar. På tur mot Tempelfjorden og Tunabreen måtte vi ta tidleg lunsj då ei isbjørnmamma med to ungar var på veg over sjøisen. Vi heldt god avstand for å ikkje uroa bjørnane medan vi kikka på dei i kikkert. Ein anna tur gjekk til Scott-Turner breen der vi kartla og undersøkte ei fleire hundre meter lang isbregrotte. På feltkurs med ski til Foxfonna målte vi -32,6 C i lufta, og det vart ein heller mindre effektiv feltdag. Den dagen var vi heldige å bli plukka opp av ei beltevogn, og fekk varma opp frosne tær i ein garasje i Gruve 7.
 
Mot slutten av kurset var vi på dagstur med skuter til den russiske gruvebyen Barentsburg. Då vi nærma oss byen kom det Velkommen til Russland melding frå Telenor. I Barentsburg åt vi ein kraftig lunsj på hotellet og tusla rundt å kikka på flott natur, russiske bygg og den store Leninstatuen. 
 

Medan glasilogiundervisinga var retta mot brear og klimaendringar på Svalbard, handla snøskredkurset meir om snøskred og skredfare i og rundt Longyearbyen. For å få ta kurset måtte ein ha med toppturski og sjølvsagt skredutstyr, då feltdagane stort sett har vore skikøyring og graving av snøprofilar.

 
Siste helga i mars pakka vi ski på skutersleden og reiste på helgetur til Sveagruva. Akkurat no bur og jobbar det mellom 50 og 70 personar i Svea. UNIS hadde leigd rom frå gruveselskapet og vi fekk god mat i messa til gruvearbeidarane. Målet med turen var å utarbeida regionalt skredvarsel for området. I tillegg til å grave eit par snøprofilar fekk vi stått mykje på ski i knallsol og puddersnø. Utanom dagane i felt har undervisninga på UNIS vore forelesingar og gruppearbeid.  
 

På fritida her oppe har det òg blitt mykje ski og turar. Dei fleste studentane er glade i å vera ute, og det er ikkje vanskeleg å finna nokon som vil vera med på tur. For min del er det no berre ei god veke igjen med lange lyse dagar, skiturar, snøprofilgraving og litt lesing fram mot eksamen. I påskeveka reiser eg frå midnattssola og heim til vår, grønt gras og masterprosjekt om smeltevatn på Folgefonna. 

 
 

Tekst/foto: Ingebjørg Haugland                                                                       

Nett: Kristian Bringedal
 
 
 
 
 
 
 
 
Klikk på bilete for full storleik
Scooter er den vanlege måten å ta seg fram på.
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
06.07.2020
Eigaren til båten har meldt seg.
Eigaren til båten som var etterlyst tidlegare i dag, er funnen, og dermed  er det avklart at båten iikkje har noko med tjuveria søndag å gjera. Dette melder politiet.  Dei kan også melda om at dei har fått god oversikt av det som skjedde, og det meste av det som vart stole er komme til rette slik at det kjem tilbake til dei rettmessige eigarane.

tid.
29.06.2020
Redusert drift på uskedalen.no i denne veka.
Grunna ferietur vert det redusert drift på Uskedalen.no i denne veka ( Veke 27 ). Thor Inge Døssland og Hans Ordin Østebø legg ut hastemeldingar, kunngjeringar og notisar. Ferdige manus med bilete vert, så langt det let seg gjera, redigert og lagt ut. Send til: uskedalen.no@gmail.com

Red.
27.06.2020
Harald Nilsen Tangen startar mot Vålerenga.
Talentfulle Harald Nilsen Tangen med røter på Sanden her i Uskedalen startar på midtbanen i kveldens eliteseriekamp der Viking møter Vålerenga.  Ein annan kvinnhering, Johnny Furdal, sit på benken klar til å komma innpå.  Kampen startar kl.20.30, og den blir vist på TV Norge.

tid
25.06.2020
Stor helikoptertrafikk i Uskedalen.
Det er Forsvaret sine helikopter som er over Uskedalen i denne veka. Det er truleg ei øving der fjella i Uskedalen er eit øvingsobjekt. Det er så langt Uskedalen.no kjenner saka.

kb
23.06.2020
Meir informasjon om fiske.
Det er stor interesse for fiske i Uskedalselva. Grunna tekniske vanskar har det vore problem med fiskekortsal på nettet i dag. Problema skal vera løyste innan utgangen av dagen. Nytt i år er at det vert soneinndeling i elva. Meir om fiskereglane og sal av fiskekort kjem som eige innlegg i morgon, onsdag 24. juni.

kb
23.06.2020
Elvefiske 2020 opnar torsdag 25. juni.
Elveeigarlaget melder frå om at fiske i Uskedalen opnar i denne veka, torsdag 25. juni. Det er høve til å kjøpa fiskekort frå i dag, tysdag 23. juni. Alle med grunneigarkort kan fiska frå i dag kl. 18.00.

Styret
23.06.2020
Fylkesmannen har oppheva vedtak i dispensasjonssak i Halsabrotet.
Etter avklaring av planstatus i Halsabrotet har Fylkesmannen i Vestland oppheva vedtaket i Forvaltningsutvalet om å gi dispensasjon i byggesak 122/16. Saka er sendt tilbake til kommunen med ei grunngjeving om kvifor dei ikkje  godkjende vedtaket. Svaret og saka ligg på postlista i kommunen.

kb
22.06.2020
Byggeløyve på våningshus med carport, 125/7 - Haugland.
Lina Marie og Tor Håkon Haugland har motteke byggeløyve på våningshus med carprot på 125/7 på Haugland. Ansvarleg søkjar er Norgeshus AS. Byggfirma er Kjell Høyland AS. INTO Røyr har alt røyrarbeidet. Alle formelle godkjenningar er på plass. Arbeidet kan ta til straks.

kb
21.06.2020
Namnet på ny sokneprest vert kunngjord på tysdag.
Det er søkjar til prestestillinga i Uskedalen. Namnet vert kunngjord på tysdag i denne veka. Uskedalen har vore utan eigen sokneprest i tida etter at Lina Håland slutta. Vikarprest og andre sokneprestar har fungert i stillinga. Etter at Reidar Ådnanes slutta, har Kjersti Brakestad Boge vore prest i Uskedalen.

kb
21.06.2020
Indremisjonssamskipnaden med live sending frå Uskedalen i dag.
Indremisjonssamskipnaden ( IMS ) har stopp med live sending på Facebook ved Uskedal Bedehus i dag med ulike aktivitetar i det dei kallar Kjør igjøno basar. Seinare i dag er det stopp på Halsnøy. Dei som ynskjer å kjøpa lodd, kan bruka VIPPS: 102696. Mange fine premiar.

kb
Siste Nyhende
06.07.2020
Tjuveri i Korsnes og Kleivadalsområdet.
I løpet av søndagen har ein god del eigendeler forsvunne frå ulike adresser i Korsnes og Kleivadalsområdet.  Uvedkommande har teke seg inn i naust, garasjar og andre stader og har stole ein god del gjenstander.  Noko er funne att ulike stader i området der det truleg har blitt lagra for seinare henting.  Fleire har observert ein ung mann i området søndag ettermiddag.  Fleire har meldt frå til politiet om saka.
05.07.2020
Flinke ungdommar på Rabben Feriesenter.
- Dette året er det nye ungdommar som står klare til å ta mot gjestene på Rabben Feriesenter.  Dei flinke jentene som har vore der dei siste åra, har teke eit steg vidare i arbeidslivet, og campingeigar Magne Lorentz Heggøy fortel at han har tilsett fire flinke unge jenter.  Dei er alt godt i gang med arbeidet på feriesenteret.
05.07.2020
Uskedalstrio i godt samarbeid på Retro.
Det var travelt på Retro i Hellandskrysset på Husnes då vi stakk innom fredag i middagstida.  Kundar gjekk og kika i bruktbutikken, nokre venta på å få ordna sommarfrisyren medan det var travelt i kafèavdelinga der det tyntes ut med saltmat medan det framleis var eit variert utvalg i gode og fristande kaker.  Det hadde vore svært godt besøk denne gråversdagen.
04.07.2020
- Ungdommane er kjempeviktige for oss!
- Ungdommane er kjempeviktige for oss.  Vi hadde ikkje klart oss utan dei, og dei er så kjekke og flinke, uttalar dagleg leiar ved Spar Uskedalen, Gunn Mari Moberg. Kroppsspråk og tonefall når ho seier det, understrekar at dette er noko som ho verkeleg meiner.  I dag er 11 av dei 19 på lønningslista i den svært populære butikken, som er så kjend for sin gode service, ungdommar under 25 år.
03.07.2020
Nye uteplasser og serveringsløyve på Rabben Feriesenter.
Rabben Feriesenter ligg idyllissk til i sjøkanten like ved elveosen.  Før denne sesongen har Magne Heggøy gjort nokre oppgraderingar som har gjort plassen endå meir fullkommen.  Han har bygt opp to felles uteplasser som vil vera til stor glede for både gjestene og andre.  I tillegg har Rabben Feriesenter fått innvilga serveringsløyve.
03.07.2020
Mange vil bu i Ospelunden.
Det verkar som om interressa for Ospelunden byggjefelt berre aukar.  Det er lett å forstå, for etter kvart som nye deler av byggjefeltet vert tilrettelagt, vert det meir og meir tydeleg kor vanvittig flott utsikt det er.  Ein ser i alle retningar, både innover og utover, og ein har utsikt langt uti leia over dei flotte øyane.  Det forklarar nok den store interessa og aktiviteten.
02.07.2020
Kosa seg med slektstreff på Rabben Feriesenter.
Då eg var nedom Rabben Feriesenter onsdag føremiddag, sat ein fornøgd gjeng og kosa seg skikkeleg med frukosten på den nye flotte uteplassen som campingeigar Magne Heggøy har laga i tilknytning til servicebygget.  Smila sat laust hos den trivelege gjengen av slekt og venner frå Gol og Voss som møttest og nytte gode feriedagar i lag.
01.07.2020
Brødrene Musland byggjer storhall i Børnes.
Frå brørne Tore og Roar Musland etablerte entreprenørverksemda Brødrene Musland Maskin for 15 år sidan, har firma utvikla seg til eit solid og høgt repektert entreprenørselskap i dag.  Jamt og trutt har maskinpark blitt fornya og utvida, og siste store investeringa i selskapet er ein stor lager- og garasjehall som no vert bygt på arealet deira i Børnes industriområde.
29.06.2020
To systerskip gjennom Storsund i dag.
To eller fleire prikk like skip vert kalla systerskip. SEADREAM 1 og SEADREAM 2, bygde i 1984 og 1985 i Finland, går på kystcruise denne sommaren og begge skipa er i Rosendal i dag. Skipa kom frå Oslo via Skagen i Danmark og fyrste destinasjon i Noreg er Rosendal. Cruiseskipa tilhøyrer reiarlaget SeaDream Yacht Club ved Atle Brynestad som eigar.
Sponsorar
Kvinnherad Breiband
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
S. Rødsten Bilforretning A/S
Ospelunden
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Eidsvik Eigedom AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Renhold service
Spar
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS