Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Uskedal Bondelag mobiliserer for Brannstasjonen i bygda.

04.02.2020
Klikk på bilete for full storleik
Styret i Uskedal Bondelag skriv brev til Kommunedirektør og politikarane. F.v: Kjell Arne Myklebust, Ingvill Ersland Myklebust, Marita Kjærland, Lars Haugland ( leiar ) og Runar Myklebust.
 
Uskedalen Bondelag reagerer kraftig på framlegget om å legga ned Brannstasjon i Uskedalen. Uskedalen er ei langstrakt bygd i vekst, både når det gjeld bustadbygging og næring. Landbruket er den største næringa i bygda. Gardsbruka ligg spreidd frå Ljosnes til Steinsletto, og heilt til Friheim og Fjellandsbø. Frå Uskedalsvegen til Friheim er det om lag 8 km. Og enda litt lenger til Fjellandsbøvatnet, eit populært skøyteområde med ofte litt for tynn is. I driftsbygningane vert det stadig fleire dyr, meir elektrisk utstyr, her er utstyr som kan eksplodere, andre farlege kjemikaliar, og det er gassfare.  Ved ein brann er det mange stressa dyr som skal ut, og dette er eit svært krevjande arbeid.
 

UTRYKKINGSTID                                                                                                                
I forslaget er det troppane i Rosendal og på Husnes som skal sløkkje i Uskedalen. Teoretisk er det kanskje mogeleg å nå Uskedalen sentrum innanfor kravet til utrykkingstid på 20 min.  Men han som har gått gjennom isen på Fjellandsvatnet, har ikkje håp om hjelp før det er gått langt over 30 min. 
 

4 januar 2020 omkom 4 personar i brann i Bergen. Brannvesenet brukte 12 min frå alarm til røykdykkarane gjekk inn i huset. Dei kom frå bemanna stasjon i Fana og måtte køyra ca 10 km. I ei slik tragisk ulykke tel kvart sekund.12 minutt vart for lenge.  
 

Når alarmen går i Uskedalen må mannskapa fyrst køyre (etter fartsgrensa) til Brannstasjonen. Dette vil normalt ta om lag 5 min. Så skal dei frå Husnes køyre ca 5 km lenger enn i Bergen. Frå Rosendal er det litt kortare, men her er langt fleire fartshumpar. Og husk: Brannbilen er ein lastebil.  
 

Vert Brannstasjonen i Uskedalen lagt ned, og vi ikkje kan forvente hjelp før det er gått 20-30 min, kan vi ta dårlege val. Vi må vera våre eigne brannmenn, og prøver sjølv å redda ut folk og dyr. Vi har ikkje verneutstyret eller kunnskapen til brannmannskapet. Eller legg administrasjonen opp til at kvart gardsbruk må ha sitt eige sløkkjeutstyr?  

 

Branntroppen rykkjer og ut til trafikkulykker, og  har fått opplæring på hjartestartar.  Det er viktig å vite at hjelpa er nær, og at det er håp sjølv når hjarta stoppar. Ved  nedlegging av stasjonen i Uskedalen vert det heilt klart mindre trygt å bu i Uskedalen. Når administrasjonen seier at det ikkje er pengar til Uskedalen Brannstasjon, må vi trekkja fram Maslows behovspyramide. Fyrst  kjem mat, vatn, søvn og liknande, så TRYGGHET, så får det andre koma etterpå.

 

Branntroppen i Uskedalen tel 8 unge menn, som vi har stor tillit til. Dei er alle røykdykkarar, og har teke mange kurs som brann og redningsmenn. Dei har hatt øving på gardsbruk, og innehar viktig lokalkunnskap om Uskedalen. Då troppen fekk ny bili 2013, sa dei frå seg godtgjersle, arbeidde over 900 dugnadstimar på Stasjonog bil for å få ting på stell. Og næringslivet i sløkkjeområdet støtta arbeidet med kr 36 000,-.  

 

Kjære politikarar: Vi kan ikkje sei opp denne fantastiske, motiverte, hardtarbeidande troppen.

 

Konklusjon: Med ei utrykkingstid på 20-30 min MÅ  menneske og dyr vera ute av den brennande bygningen lenge før branntroppen kjem fram. Dette er ikkje godt nok. Det er lov å vere betre enn dei dårlegaste.

 
 
 

Tekst:/foto: Uskedal Bondelag

Nett: Kristian Bringedal

 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
06.07.2020
Eigaren til båten har meldt seg.
Eigaren til båten som var etterlyst tidlegare i dag, er funnen, og dermed  er det avklart at båten iikkje har noko med tjuveria søndag å gjera. Dette melder politiet.  Dei kan også melda om at dei har fått god oversikt av det som skjedde, og det meste av det som vart stole er komme til rette slik at det kjem tilbake til dei rettmessige eigarane.

tid.
29.06.2020
Redusert drift på uskedalen.no i denne veka.
Grunna ferietur vert det redusert drift på Uskedalen.no i denne veka ( Veke 27 ). Thor Inge Døssland og Hans Ordin Østebø legg ut hastemeldingar, kunngjeringar og notisar. Ferdige manus med bilete vert, så langt det let seg gjera, redigert og lagt ut. Send til: uskedalen.no@gmail.com

Red.
27.06.2020
Harald Nilsen Tangen startar mot Vålerenga.
Talentfulle Harald Nilsen Tangen med røter på Sanden her i Uskedalen startar på midtbanen i kveldens eliteseriekamp der Viking møter Vålerenga.  Ein annan kvinnhering, Johnny Furdal, sit på benken klar til å komma innpå.  Kampen startar kl.20.30, og den blir vist på TV Norge.

tid
25.06.2020
Stor helikoptertrafikk i Uskedalen.
Det er Forsvaret sine helikopter som er over Uskedalen i denne veka. Det er truleg ei øving der fjella i Uskedalen er eit øvingsobjekt. Det er så langt Uskedalen.no kjenner saka.

kb
23.06.2020
Meir informasjon om fiske.
Det er stor interesse for fiske i Uskedalselva. Grunna tekniske vanskar har det vore problem med fiskekortsal på nettet i dag. Problema skal vera løyste innan utgangen av dagen. Nytt i år er at det vert soneinndeling i elva. Meir om fiskereglane og sal av fiskekort kjem som eige innlegg i morgon, onsdag 24. juni.

kb
23.06.2020
Elvefiske 2020 opnar torsdag 25. juni.
Elveeigarlaget melder frå om at fiske i Uskedalen opnar i denne veka, torsdag 25. juni. Det er høve til å kjøpa fiskekort frå i dag, tysdag 23. juni. Alle med grunneigarkort kan fiska frå i dag kl. 18.00.

Styret
23.06.2020
Fylkesmannen har oppheva vedtak i dispensasjonssak i Halsabrotet.
Etter avklaring av planstatus i Halsabrotet har Fylkesmannen i Vestland oppheva vedtaket i Forvaltningsutvalet om å gi dispensasjon i byggesak 122/16. Saka er sendt tilbake til kommunen med ei grunngjeving om kvifor dei ikkje  godkjende vedtaket. Svaret og saka ligg på postlista i kommunen.

kb
22.06.2020
Byggeløyve på våningshus med carport, 125/7 - Haugland.
Lina Marie og Tor Håkon Haugland har motteke byggeløyve på våningshus med carprot på 125/7 på Haugland. Ansvarleg søkjar er Norgeshus AS. Byggfirma er Kjell Høyland AS. INTO Røyr har alt røyrarbeidet. Alle formelle godkjenningar er på plass. Arbeidet kan ta til straks.

kb
21.06.2020
Namnet på ny sokneprest vert kunngjord på tysdag.
Det er søkjar til prestestillinga i Uskedalen. Namnet vert kunngjord på tysdag i denne veka. Uskedalen har vore utan eigen sokneprest i tida etter at Lina Håland slutta. Vikarprest og andre sokneprestar har fungert i stillinga. Etter at Reidar Ådnanes slutta, har Kjersti Brakestad Boge vore prest i Uskedalen.

kb
21.06.2020
Indremisjonssamskipnaden med live sending frå Uskedalen i dag.
Indremisjonssamskipnaden ( IMS ) har stopp med live sending på Facebook ved Uskedal Bedehus i dag med ulike aktivitetar i det dei kallar Kjør igjøno basar. Seinare i dag er det stopp på Halsnøy. Dei som ynskjer å kjøpa lodd, kan bruka VIPPS: 102696. Mange fine premiar.

kb
Siste Nyhende
06.07.2020
Tjuveri i Korsnes og Kleivadalsområdet.
I løpet av søndagen har ein god del eigendeler forsvunne frå ulike adresser i Korsnes og Kleivadalsområdet.  Uvedkommande har teke seg inn i naust, garasjar og andre stader og har stole ein god del gjenstander.  Noko er funne att ulike stader i området der det truleg har blitt lagra for seinare henting.  Fleire har observert ein ung mann i området søndag ettermiddag.  Fleire har meldt frå til politiet om saka.
05.07.2020
Flinke ungdommar på Rabben Feriesenter.
- Dette året er det nye ungdommar som står klare til å ta mot gjestene på Rabben Feriesenter.  Dei flinke jentene som har vore der dei siste åra, har teke eit steg vidare i arbeidslivet, og campingeigar Magne Lorentz Heggøy fortel at han har tilsett fire flinke unge jenter.  Dei er alt godt i gang med arbeidet på feriesenteret.
05.07.2020
Uskedalstrio i godt samarbeid på Retro.
Det var travelt på Retro i Hellandskrysset på Husnes då vi stakk innom fredag i middagstida.  Kundar gjekk og kika i bruktbutikken, nokre venta på å få ordna sommarfrisyren medan det var travelt i kafèavdelinga der det tyntes ut med saltmat medan det framleis var eit variert utvalg i gode og fristande kaker.  Det hadde vore svært godt besøk denne gråversdagen.
04.07.2020
- Ungdommane er kjempeviktige for oss!
- Ungdommane er kjempeviktige for oss.  Vi hadde ikkje klart oss utan dei, og dei er så kjekke og flinke, uttalar dagleg leiar ved Spar Uskedalen, Gunn Mari Moberg. Kroppsspråk og tonefall når ho seier det, understrekar at dette er noko som ho verkeleg meiner.  I dag er 11 av dei 19 på lønningslista i den svært populære butikken, som er så kjend for sin gode service, ungdommar under 25 år.
03.07.2020
Nye uteplasser og serveringsløyve på Rabben Feriesenter.
Rabben Feriesenter ligg idyllissk til i sjøkanten like ved elveosen.  Før denne sesongen har Magne Heggøy gjort nokre oppgraderingar som har gjort plassen endå meir fullkommen.  Han har bygt opp to felles uteplasser som vil vera til stor glede for både gjestene og andre.  I tillegg har Rabben Feriesenter fått innvilga serveringsløyve.
03.07.2020
Mange vil bu i Ospelunden.
Det verkar som om interressa for Ospelunden byggjefelt berre aukar.  Det er lett å forstå, for etter kvart som nye deler av byggjefeltet vert tilrettelagt, vert det meir og meir tydeleg kor vanvittig flott utsikt det er.  Ein ser i alle retningar, både innover og utover, og ein har utsikt langt uti leia over dei flotte øyane.  Det forklarar nok den store interessa og aktiviteten.
02.07.2020
Kosa seg med slektstreff på Rabben Feriesenter.
Då eg var nedom Rabben Feriesenter onsdag føremiddag, sat ein fornøgd gjeng og kosa seg skikkeleg med frukosten på den nye flotte uteplassen som campingeigar Magne Heggøy har laga i tilknytning til servicebygget.  Smila sat laust hos den trivelege gjengen av slekt og venner frå Gol og Voss som møttest og nytte gode feriedagar i lag.
01.07.2020
Brødrene Musland byggjer storhall i Børnes.
Frå brørne Tore og Roar Musland etablerte entreprenørverksemda Brødrene Musland Maskin for 15 år sidan, har firma utvikla seg til eit solid og høgt repektert entreprenørselskap i dag.  Jamt og trutt har maskinpark blitt fornya og utvida, og siste store investeringa i selskapet er ein stor lager- og garasjehall som no vert bygt på arealet deira i Børnes industriområde.
29.06.2020
To systerskip gjennom Storsund i dag.
To eller fleire prikk like skip vert kalla systerskip. SEADREAM 1 og SEADREAM 2, bygde i 1984 og 1985 i Finland, går på kystcruise denne sommaren og begge skipa er i Rosendal i dag. Skipa kom frå Oslo via Skagen i Danmark og fyrste destinasjon i Noreg er Rosendal. Cruiseskipa tilhøyrer reiarlaget SeaDream Yacht Club ved Atle Brynestad som eigar.
Sponsorar
Kvinnherad Breiband
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
S. Rødsten Bilforretning A/S
Ospelunden
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Eidsvik Eigedom AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Renhold service
Spar
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS