Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

God julestemning på tradisjonsrik julefest.

28.12.2019
Klikk på bilete for full storleik
Juletregang har alltid vore ein sentral programpost på festane i Vonheim.
 
Tidlegare var det tett mellom julefestane i Uskedalen, men no er det langt færre, - berre to.  Ein av festane som held stand er den tradisjonsrike julefesten i Vonheim på Haugland 4. juledag.  Også i år var denne festen godt besøkt, og dei som var der opplevde ein god gammaldags julefest og var fylt med den gode julestemninga då dei forlet Vonheim etter festen.
 
Klikk på bilete for full storleik
Musikklaget opna festen for 33. gang.
 
 
Eldstemann som var på festen, Trygve A. Haugland (91,5 år), kunne fortelja at første julefesten i Vonheim vart halden i 1934 eller 1935, like etter at forsamlingshuset var reist på Haugland.  Før det hadde dette huset hatt teneste av forskjellig slag ulike stader.  Det starta som stall i Sandvikjo før det vart flytta til Uskedalen.  Først gjorde det teneste som skulehus før det like før 1900 vart teke i bruk som det første ungdomshuset Helgheim.  Då noverande Helgheim vart bygd, vart huset teke ned og merka.  Deretter vart det transportert med hest og kjerre til Haugland der det vart reist på nytt på dugnad.  Etter det har det vore forsamlingshuset i krinsen.
 
Med eit hus fylt med slike tradisjonar er det kjekt å denne julefesten, som altså starta opp for rundt 85 år sidan, framleis held koken.  Trygve A. Haugland fortel at programmet den første tida hadde faste innslag.  Opplesing av juleevangeliet var alltid med.  Det same var andakt, barnekor leia av lærar Haugland og gang rundt juletreet, men det var ikkje nisse.  Det kom til seinare.  Det er svært kjekt at dei fleste av desse elementa er på programmet framleis.
 
Innslaget som innleia årets fest, har og etter kvart blitt ein tradisjon.  Musikklaget opna festen i 1987 etter initiativ av Leif Matre, og sidan har dei vore med kvart år. Såleis var dei med for 33. gang i år, men det har vore med korpsmusikk tidlegare.  På slutten av 1950-talet spela Guttemusikken under leiing av Sigurd Wang.  To av dagens musikarar, Per Myklebust og Ståle Eik var med då.
 
Musikklaget spela kjende juletonar som Det kimer nu til julefest, Nu vandrer frå hver en verdens krok, Sonjas sang og Hør den englesang før dei var tonefølgje då festlyden song Deilig er jorden.
 
Klikk på bilete for full storleik
Nora H. Kristoffersen las juleevangeliet.
 
 
Festleiar Tore Mathiesen gav ordet vidare til Nora H. Kristoffersen som les juleevangeliet før Svanhill Haugland heldt andakt. Sjølvsagt var jolebodskapen sentral, og Svanhill tok mellom anna utgangspunkt i at ho denne jula hadde høyrt mykje på radio, på dei fine julesongane som gjennom sine gode tekstar presenterte det glade juleevangeliet på ein så fin måte.
 
Tore Mathiesen stod for leikane som starta med songkonkurranse som alltid høyrer med.  Salen vart delt i to lag, og etter mange særdeles gode songprestasjonar, var det også i år laget med Møyfrid Kristoffersen som kaptein, som sikra seg ein hårfin siger.  Etter det fulgte ein artig stolleik med 6 deltakarar der Tore Mathiesen las ei kjekk historie, og deltakarane måtte springe ein runde kvar gong namnet deira vart nemnt.
 
Juletregangen er sentral på desse festane.  I år føregjekk det i to omgangar.  Innimellom var det tid for både matøkt og nissebesøk.  Med juletregang vart nok ei særs vellukka utgåve av den tradisjonsrike julefesten avslutta.
 
 
 
Klar for stolleik.
 
Tekst, foto og nett: Thor Inge Døssland
 
 
 
 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
20.01.2020
Kyrkjekoret Nordsaang syng på Nyttårskonsert i kveld.
Nyttårskonserten er i Valen kyrkje i kveld, måndag 20. januar, kl. 19.00. Kyrkjekoret Nordsaang deltek med to songar. Det vert i tillegg korpsmuikk, solosong, duett, fløyte, saxofon og orgel. Alle er velkomne.

kb
17.01.2020
Meld frå om årsmøte.
Det er tid for årsmøte i lag og organisasjonar. Melding om årsmøte er viktig informasjon. Send oss ei melding og vi legg det ut som ei kunngjering.

Red.
16.01.2020
Jørn Øyrehagen Sunde fører Aarebrot tradisjonen vidare.
Jussprofessor Jørn Øyrehagen Sunde skal i helga halda Aarebrotførelesinga 2020, 1000 års rettshistorie på 200 minutt, i Aulaen på UiB. Til liks med Frank Aarebrot er Øyrehagen Sunde ein levande og engasjert formidlar. På 200 minutt skal Jørn dra linene frå mellomalderen i Bergen til dagens NAV skandale og riksrettssaka mot Donald Trump.

kb
16.01.2020
Årsmøte i Uskedal Friluftslag, måndag 17. februar.
Dette er ei kunngjering om at Uskedal Friluftslag har sitt årsmøte måndag 17. februar kl. 19.00 på Stemneplassen. Medlemslaga har møterett med to utsendingar kvar. Leiar, to styrmedlemer og varamedlemer står på val. Bondelaget er valnemnd.

kb
15.01.2020
Ny runde med søknader til SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad.
Søknader om gåver til allmennyttige føremål opnar tysdag 4. februar. Søknadstida er fram til tysdag 3. mars. Alle søkjer elektronisk. Meir informasjon på Facebook og på stiftinga si heimeside.

kb
14.01.2020
Opplæring i aktivitetskalenderen Friskus.
Onsdag 22. januar kl. 17.00 vert det skipa til infokveld og opplæring i friskus.com, på Rådhuset i Rosendal. Friskus er ein digital aktivitetskalender som gjer den enkelt å delta i og organisera frivillig arbeid. Alle må ha med eigen datamaskin. Meir informasjon finn du på kommunen sin heimeside.


kb
12.01.2020
PIONER 10 fots jolle funnen og sikra på Rød.
Torsdag i denne veka vart ein 10 fots PIONER funnen og dregen på land på Rød. Båten ligg på Helge Rød sin eigedom. Eigar kan sjå og henta båten der. Siste: Eigar har meldt seg.

kb
12.01.2020
Saka om brannstasjonen engasjerer.
Redaksjonen har moteke fleire kommentarar og merknader til saka om det som kan føra til nedlegging av brannstasjonen i Uskedalen. VI føl opp saka med å få fram ulike synspunkt. Dersom du har merknader, skriv kort og send til uskedalen.no@gmail.com

Red.
11.01.2020
Innsamlinga til Ukraina held fram.
Innsamlinga til Ukraina i regi av Tro - Håp - Kjærlighet stiftelsen held fram. Ring 971 47 851 for avtale om levering. Minst kr. 50,- pr. sekk som dekker felleskostnader.

kb
10.01.2020
Frøydis Gjuvsland - søkjar til rådgjevarstilling oppvekst.
Frøydis Gjuvsland ( 45 ) frå Uskedalen er ein av 11 søkjarar til stillinga som rådgjevar for oppvekstsektoren i 100 % stilling. Frøydis er utdanna lærar og har arbeidet sitt innan oppvekst i dag.

kb
Siste Nyhende
21.01.2020
Det går mot kommunal drift og eigarskap av Kalkdoseraren.
Staten ved Fylkesmannen vil at Kvinnherad kommune skal overta drift og eigarskap av kalkdoseraren i Uskedalsvassdraget. Anbjørn Høivik i Kvinnherad kommunen stadfestar at det er drøftingar på gang og at ein legg opp til nytt driftsopplegg i februar månad. Før det må det fremjast sak for politisk behandling.
20.01.2020
Mållaget går nye vegar i si profilering.
Kvinnherad mållag med fast møteplass i Uskedalen går nye vegar i si profilering. Det siste er at raudrussen kan tinga seg strykemerke med nynorske slagord. Det kan gjerast så enkelt at russen skriv namnet sitt på mållaget si Facebookside. Mållaget tingar strykemerka og dekkar kostnaden.
19.01.2020
Reisebrev 2 frå turen til Umbred i India.
India er eit stort land. Vi tok fly frå Chandigar til Nagpur. Vidare var det 1 time å køyra til Umred. Kjøreturen var treg for det var mykje vegarbeid. Effi David og sonen Moses henta oss. På hotellet var det stilt sidan det var etter midnatt. Effi fekk liv i personalet og vi fekk romma våre. Hotellet var 3 år gamalt og vi var dei fyrste utlendingane som var der. Personalet kunne ikkje eit einaste ord engelsk så vi måtte ha Effi som tolk. Han og famiien ordna alt.'Kvitingane' vekte oppsikt! Effi inviterte seinare personalet til å koma til skulen for å læra engelsk.
18.01.2020
Jørn Øyrehagen Sunde held Aarebrotførelesinga i morgon, sundag 19. januar.
I morgon, sundag 19. januar, arrangerer Universitetet i Bergen Aarebrotførelsinga 2020 i Aulaen på Museplassen 3. Jørn Øyrehagen Sunde frå Uskedalen er professor i rettshistorie og skal halda årets førelesing. Han skal på 200 minutt førelesa om rettshistoria frå mellomalderen til den moderne rettsstaten. Studentane er med og underheld med song og tablå frå lover i historia.
17.01.2020
Ny garasje er snart på plass etter brannen.
Natt til 1. nyårsdag vart garasjen til Affi Eidsvik totalskadd i brann. Veka etter er tomta rydda. To veker etter vert det reist ny garasje på tomta. Snakk om tempo der alt går som smurt. Uskedalen.no var på plassen i går og fekk snakka med eigaren og snikrane frå Byggefirma Kjell Høyland.
16.01.2020
Tor Erik Eide er tildelt Forsvarsmedaljen.
Tor Erik Eide ( 45 år )  frå Uskedalen er i dag tildelt Forsvarsmedaljen. Markeringa var på Haakonsvern i Bergen og sjefen for Sjøforsvaret, admiral Nils Andreas Stensønes, stod for sjølve overrekkinga. Eit av kreteria for å bli tildelt Forsvarsmedaljen er minst 25 års teneste i Forsvaret. Tor Erik Eide gjekk inn i Forsvaret som 18 åring og har sidan vore i Kongens klede.
16.01.2020
To stormfloer på 24 timar, men ikkje rekord.
Ekstremveret Didrik vart oppgradert med raudt varsel i Sunnhordland. Vasstanden var 70 til 80 centimeter over det normale i går, onsdag. Dermed vart det ikkje rekord. På natta var lite vind, på dagen berre bris styrke. Så langt vi kjenner til er det ikkje gjort skade på bygg eller på andre installasjonar i strandsona.
15.01.2020
Nye veglys og trafikksikring i Korsneset.
Det vert montert nye veglys langs Fylkesvegen ved byggefelta Korsneset og Ospelunden. Tiltaket er ein del av arbeidet med betre trafikksikring.
15.01.2020
Stort engasjement i brannstasjonssaka.
Brannsjefen i Kvinnhead kommune går for altenativ 2/3 til framtidig brannvernorganisering. Framlegget inneber at ein held på tre stasjonar, Husnes, Rosendal og Ølve, og tre såkalla framskotne einingar, Varaldsøy, Åkra og Halsnøy. Brannstasjonen i Uskedalen vert med dette framlegget nedlagd. Uskedalen.no har dei siste dagane motteke innlegg som bed om ei meir fagleg grunngjeving for nedlegging. Særleg dette med responstid er viktig å få fram.
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS