Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Heidra med folketog og korpsmusikk på 80 års-dagen.

17.05.2017
Klikk på bilete for full storleik
Heidersmannen Gunnvald Friheim vart heidra med korpsmusikk og folketog.
 
Det er mest ikkje til å tru, men sprekingen Gunnvald Friheim runda 16.mai 80 år.  Etter initiativ frå Rosendal musikklag vart dette storveis markert med korpsmusikk og folketog.  I det deltok mange lag, organisasjonar og privatpersonar som har nytt godt av den store innsatsen som JA-mannen Gunnvald Friheim har lagt ned.  Truleg var det nærare 100 personar i toget.
 

Folketoget starta øvst i Skeishagen. Etter tamburmajor og drillpiker fremst fulgte eit storkorps samansett av musikarar frå Rosendal musikklag A og B, Uskedal musikklag og Rosendal skulekorps.  Deretter fulgte personar frå andre lag og privatpersonar som ville heidra Gunnvald.  80-åringen er framleis aktiv både i Rosendal musikklag A og B, og Uskedal musikklag.

 
Klikk på bilete for full storleik
Jubilanten vert overrekt medalje og diplom for 60 års medlemsskap i NMF. Gunnvald, Finn Opsahl, Atle Fredheim, Annbjørg Fossberg, Karl Ø. Kristiansen som spela fanfare og Marit Friheim. Det var Kristin Lamberg som heldt talen.

Toget gjekk ned til heimen til jubilanten, og då dei marsjerte fram mot bustaden tona Jubilant-marsj av Per Olav Paulsen ut av instrumenta.  Toget vart møtt av ein strålande og rørt jubilant med familie ute på plassen. Gunnvald visste ikkje noko om markeringa på førehand.   Fleire nytta høve til gode helsingsord og overrekkingar.  Kristin Lamberg helsa frå Rosendal musikklag, og han vart mellom anna tildelt NMF sin deltakarmedalje for å ha vore medlem i NMF i meir enn 60 år.  Det er 68 år sidan Gunnvald byrja i Uskedal musikklag.

Frå Uskedal musikklag og Uskedal ungdomslag var det hans gode ven og 'samarbeidspartnar' gjennom alle år Bjørgulv Eik som helsa og overrekte blomar.  I tillegg til musikken nemnde han spesielt innsatsen innan teater- og leikarbeidet i ungdomslaget i tillegg til at han har vore formann i begge laga.  Trygve B. Torjussen helsa og takka frå Rosendal samfunnshus. 

 
Klikk på bilete for full storleik
Bjørgulv Eik overrekte blomar og helsa frå Uskedal musikklag og Uskedal ungdomslag.

I tillegg til dei nemnde var det altså mange andre lag som heidra jubilanten.  Det vart halde fram at Gunnvald er ein mann som ordnar og reparerer det meste.  Ein mann vi kontaktar når vi treng hjelp.  Og svaret er JA.  Ofte treng vi ikkje spørja ein gong.  Sidan det er 17.mai i dag, nemner eg at eg i 1986 fekk ein flott stor konserttuba.  Den var forferdeleg vond å gå med, men vi ville helst bruka den p.g.a. god lyd.  Som konsert instrument, var det ikkje råd å få kjøpt tilpassa beresele.  Eg veit ikkje kor mange bereselar Gunnvald`n laga til den.  Kvart einaste år, i minst 10, kom han med stadig nye og vidareutvikla selar som skulle gjera det betre for meg å bera 'uhyret' i folketoget. 'Prøv denne, du,' sa han og 'kledde ' på meg.  Eg fekk like vondt, og klagde vel like mykje, og det resulterte at ved neste marsjering kom Gunnvald med ei ny og forbetra utgåve av bereselen.  Slik er snille og hjelpsomme Gunnvald!

På øvingane no er det rett som det er einkvan som har gløymt brillene.  Då har alltid Gunnvald reservebriller til hjelp i kofferten.  Slik er Gunnvald.  Han tenkjer på det meste.

Etter markeringa ute på plassen, takka både Gunnvald og kona Marit hjarteleg og inviterte alle til kaffi og kaker.  Eg trur mest alle vart med, og rikeleg var det både av kaker og kaffi.  Ei storveis markering av den flotte 80-åringen var det. 

 
Klikk på bilete for full storleik
Jubilanten med 60års-medaljen

Tekst, foto og nett:  Thor Inge Døssland

 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
23.06.2018
Jonsokbål i kveld - send bilete.
Redaksjonen er takksam om de sender bilete frå jonsokbålet i kveld. Send til: uskedalen.no@gmail.com

Red.
22.06.2018
Vanlege opningstider på Gros Blomster.
Gros Blomster er tilbake til vanlege opningstider. Blomebutikken har ope slik:
Måndag - torsdag: kl. 09 - 16.30
Fredag: kl. 09 - 18
Laurdag: kl. 09 - 15.

kb
21.06.2018
SMIL midlar til sauegjerde.
Løyving frå SMIL midlane er til særskilde miljøtiltak i landbruket. Kjelrun Eik  er løyvd kr. 19.600,- til sauegerde på Eik i Uskedalen. Det er Formannsskapet som står for denne tildelinga.

kb 
21.06.2018
Advokatane Lomheim/Døssland startar for seg sjølve.
Edle Lomheim og Bjarte Døssland sluttar i Borgen Advokater og startar eige advokatfirma heime på garden på Døssland. Oppstarten er frå hausten 2018. Det er Kvinnheringen som skriv om dette på si nettside.

kb
19.06.2018
Ny pubkveld i Dønhaugkjedlaren på fredag.
Det vert ny pubkveld i Dønhaugkjedlaren fredag 22. juni. Den vellukka kvelden i mai månad gav meirsmak. Opplegget er det same,- ein uformell kveld med ei sosial ramme som høyrer ein gardspub til. Alle er velkomne i Dønhaugkjedlaren på fredag.

kb
19.06.2018
Klargjort for asfaltering i Ospelunden.
Alt er gjort klart for asfaltering i byggefeltet Ospelunden. Dersom alt går etter oppsett plan, vert alle vegar i byggefeltet asfaltert i neste veke. Det er lokalt firma som gjer jobben.

kb
19.06.2018
Spelemidlar til Uskedal Idrettslag.
Det  er løyvd Spelemidlar frå Norsk Tipping til to anlegg i Uskedalen: Idrettsanlegget Kunstgrasbanen: kr. 772.000,- Nærmiljøanlegget Klatreparken: kr. 300.000,- Søkjar er Uskedal Idrettslag.

kb
17.06.2018
Nytt parkeringareal ved Uskedal skule.
I utdrag av kommunen sin vedlikehaldsplan finn vi nytt parkeringsareal ved Uskedal skule. Tiltaket er kostnadsrekna til vel 2 mill. kr og har oppstart i 2021. Det har lenge vore ynskje om meir parkeringsareal ved skulen og barnehagen.

kb
16.06.2018
Hugs gudstenesta i morgon med gjester frå India.
Gudstenesta i morgon, sundag 17, juni. kl. 11 vert litt utanom det vanlege.Ekteparet Essi og Mary David frå barneheimen i Umred i India vert med. I dei åra Lina Håland har vore sokneprest i Uskedalen, har soknerådet støtta arbeidet ho og familien gjer for born og ungdom i dette landet.

kb
15.06.2018
Paul Are Ljosnes - 4. plass i Mazdafinale.
Paul Are Ljosnes frå Uskedalen fekk saman med ein kollega frå Haugesund ein 4. plass i den norske Mazdafinalen for bilmekanikarar. Det er lagvis deltaking, ikkje individuell.

kb
Siste Nyhende
23.06.2018
Midtsumarskonsert i Helgheim i morgon, sundag 24. juni.
Uskedalen.no minner om GLIMRAH Vokalensemble sin Midtsumarskonsert» i Helgheim i morgon, sundag 24. juni kl. 19. Koret tek  imot publikum med blomsterkransar i håret, glittrande tonar og nykokt kaffi med sommarkake til.
Serveringa er inkludert i billetten.Det vart LODDSAL med gøyale gevinstar.

23.06.2018
Kongeskipet NORGE «uglesett» i Øredalen på Skorpo.
Vår maritime hoffotograf, Øystein Enæs, fanga eit motiv i det Kongeskipet NORGE sakte sig forbi Øredalen på Skorpo. Vi ser tydeleg ei landskapsform som ei ugla i bakgrunnen, som ser alvorleg på det staselege skipet i Storsund. Kongeskipet kom kl. 12.30 i sakte fart inn Gavelen på sin seglas til Rosendal med Dronninga om bord. NORGE gjekk dagen før gjennom Høylandssundet og låg natta over oppankra ved Klostervågen på Halsnøy. Dronninga vitja Halsnøy Kloster.
22.06.2018
Ivar Gundersen - ny banksjef i SpareBank1 SR bank.
Ivar Gundersen ( 52 år ) er tilsett som banksjef i SpareBank1 SR Bank på Husnes etter Synnøve Handeland. Gundersen kjem frå stilling som logistikkansvarleg på Kværner Stord. Før det han han hatt ei rekkje sentrale stillingar både på Kværner, i Statoil og Hydro. Ei tid hadde han arbeidet sitt i Odda.
21.06.2018
Sondre Klyve - beste nynorskbrukar i 10. klasse.
Kvinnherad mållag har dei siste 15 åra delt ut ein nynorskpris til den beste nynorskbrukaren på Rosendal ungdomsskulen. Etter samanslåinga med Husnes mållag gjeld ordninga også for Øyatun og Husnes ungdomskular. I går kveld, på avlsutningsfestane, vart utdelinga markert. Sondre Klyve frå Uskedalen fekk prisen på Rosendal ungdomsskule.
21.06.2018
Ei venare bygd trur eg ikkje er i Noreg enn Uskedal.

Ei venare bygd trur eg ikkje er i Noreg enn Uskedal. Ja, slik startar Uskedalssongen. Songen som blei skriven av Søren Feet for over 100 år sidan. Like aktuelt i dag. Uskedalen er i dag ei av dei finaste jordbruksbygdene på Vestlandet. Velstelte gardsbruk på rekkje og rad frå Eik og Steinsletto til Musland øvst oppe i dalen.

21.06.2018
Ein skuledag på Haugland skulemuseum.
I dag var det 4 klasse på Uskedal skule som la skuledagen til det som var Haugland skulekrins med skulestove frå 1893. 19 elevar, ein lærar og ein assistent var med i fylgje. Alle fekk ei innføring med praktiiske øvingar om skuledagen slik det var på ein liten krinsskule for 50 år sidan. Elevane var lydige og ingen vart sett i skammekroken eller fekk stryk.
20.06.2018
300 bilar kontrollerte i Uskedalen - ei begjering.
Statens vegvesen med fire inspektørar var i Uskedalen i dag og kontrollerte 300 køyretøy. Det vart skrive ut ei begjering, noko som er eit godt resultat. Av alle desse var det berre ein som ikkje brukte bilbelte. Ein kunne ikkje syna fram vognkortet. Målet med kontrollen i Uskedalen i dag er fokus på trafikksikkerhet og førebyggjande arbeid. Då er alt like viktig, sjølv om ein berre skal ein kjapp tur på butikken.
20.06.2018
Siger til J17 jentene mot Odda 9er
Tysdag kveld spelte J17 jentene til Rosendal/Uskedal (R/U) kamp på Uskedal kunstgrasbane mot Odda 9er. Også i denne kampen har R/U måtta låna spelarar frå J14 laget, deriblant er Maria som fekk sin debut kamp for J17 laget. Ina som til vanleg spelar med G15 laget, stilte også kampklar.
19.06.2018
Maria Larssen, lærar på Uskedal skule, går for mastergrad.
Maria Larssen, lærar på Uskedal skule i praktisk estetiske fag, presenterer masterarbeidet sitt i morgon, 21. juni, på Høgskulen på Rommetveit. Masteroppgåva hennar har tittelen: Langt fra perfekt - et undervisningsdesign i utvidet tegning. Maria Larssen er tilsett i 80 % stilling i Uskedalen og har studert parallelt ved å jobba i skulen. Ho har brukt fire år på studiet fram mot ein mastergrad.
Sponsorar
S. Rødsten Bilforretning A/S
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
iDrift AS
grenda
Kvinnherad Breiband
Spar
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Kvinnherad Elektro
Sparebank 1 SR bank ASA
kvinnheringen
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS