Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Heidra med folketog og korpsmusikk på 80 års-dagen.

17.05.2017
Klikk på bilete for full storleik
Heidersmannen Gunnvald Friheim vart heidra med korpsmusikk og folketog.
 
Det er mest ikkje til å tru, men sprekingen Gunnvald Friheim runda 16.mai 80 år.  Etter initiativ frå Rosendal musikklag vart dette storveis markert med korpsmusikk og folketog.  I det deltok mange lag, organisasjonar og privatpersonar som har nytt godt av den store innsatsen som JA-mannen Gunnvald Friheim har lagt ned.  Truleg var det nærare 100 personar i toget.
 

Folketoget starta øvst i Skeishagen. Etter tamburmajor og drillpiker fremst fulgte eit storkorps samansett av musikarar frå Rosendal musikklag A og B, Uskedal musikklag og Rosendal skulekorps.  Deretter fulgte personar frå andre lag og privatpersonar som ville heidra Gunnvald.  80-åringen er framleis aktiv både i Rosendal musikklag A og B, og Uskedal musikklag.

 
Klikk på bilete for full storleik
Jubilanten vert overrekt medalje og diplom for 60 års medlemsskap i NMF. Gunnvald, Finn Opsahl, Atle Fredheim, Annbjørg Fossberg, Karl Ø. Kristiansen som spela fanfare og Marit Friheim. Det var Kristin Lamberg som heldt talen.

Toget gjekk ned til heimen til jubilanten, og då dei marsjerte fram mot bustaden tona Jubilant-marsj av Per Olav Paulsen ut av instrumenta.  Toget vart møtt av ein strålande og rørt jubilant med familie ute på plassen. Gunnvald visste ikkje noko om markeringa på førehand.   Fleire nytta høve til gode helsingsord og overrekkingar.  Kristin Lamberg helsa frå Rosendal musikklag, og han vart mellom anna tildelt NMF sin deltakarmedalje for å ha vore medlem i NMF i meir enn 60 år.  Det er 68 år sidan Gunnvald byrja i Uskedal musikklag.

Frå Uskedal musikklag og Uskedal ungdomslag var det hans gode ven og 'samarbeidspartnar' gjennom alle år Bjørgulv Eik som helsa og overrekte blomar.  I tillegg til musikken nemnde han spesielt innsatsen innan teater- og leikarbeidet i ungdomslaget i tillegg til at han har vore formann i begge laga.  Trygve B. Torjussen helsa og takka frå Rosendal samfunnshus. 

 
Klikk på bilete for full storleik
Bjørgulv Eik overrekte blomar og helsa frå Uskedal musikklag og Uskedal ungdomslag.

I tillegg til dei nemnde var det altså mange andre lag som heidra jubilanten.  Det vart halde fram at Gunnvald er ein mann som ordnar og reparerer det meste.  Ein mann vi kontaktar når vi treng hjelp.  Og svaret er JA.  Ofte treng vi ikkje spørja ein gong.  Sidan det er 17.mai i dag, nemner eg at eg i 1986 fekk ein flott stor konserttuba.  Den var forferdeleg vond å gå med, men vi ville helst bruka den p.g.a. god lyd.  Som konsert instrument, var det ikkje råd å få kjøpt tilpassa beresele.  Eg veit ikkje kor mange bereselar Gunnvald`n laga til den.  Kvart einaste år, i minst 10, kom han med stadig nye og vidareutvikla selar som skulle gjera det betre for meg å bera 'uhyret' i folketoget. 'Prøv denne, du,' sa han og 'kledde ' på meg.  Eg fekk like vondt, og klagde vel like mykje, og det resulterte at ved neste marsjering kom Gunnvald med ei ny og forbetra utgåve av bereselen.  Slik er snille og hjelpsomme Gunnvald!

På øvingane no er det rett som det er einkvan som har gløymt brillene.  Då har alltid Gunnvald reservebriller til hjelp i kofferten.  Slik er Gunnvald.  Han tenkjer på det meste.

Etter markeringa ute på plassen, takka både Gunnvald og kona Marit hjarteleg og inviterte alle til kaffi og kaker.  Eg trur mest alle vart med, og rikeleg var det både av kaker og kaffi.  Ei storveis markering av den flotte 80-åringen var det. 

 
Klikk på bilete for full storleik
Jubilanten med 60års-medaljen

Tekst, foto og nett:  Thor Inge Døssland

 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
21.02.2018
Restauranten Smakifrå AS er konkurs.
Då restauranten Smakifrå stengde dørane før nyttår i fjor, var det uvisst om det vart meldt oppbod. No er det kjend at Smakifrå AS er konkurs. Stenginga av Oska er eit  tap og stort tilbakesteg for Uskedalen, med det tilbodet Roy Lervåg hadde for fastbuande og tilreisande.

kb
19.02.2018
Idrettslaget treng nye styremedlemer.
Årsmøte i Uskedal Idrettslag er 19. mars kl 19 i Gamleskulen. Saker må meldast innan 5 mars. To styremedlemer er i avgang. Difor treng Idrettslaget nye kandidatar til styret og vonar at nokon melder seg frivillig på den adressa du finn på heimesida deira.

kb
19.02.2018
Rustne Menn til Utåker i dag.
Song- og musikkgruppa Rustne Menn er invitert på kafe på Utåker i dag, tysdag 20. februar, mellom kl. 11 og 13. Det er eit dagtilbod i skulen kvar tysdag i februar månad. Bygdalaget er tilskipar. Rustne Menn vil underhalda med føredrag og allsong.

kb
19.02.2018
Påmelding til Telenorrennet på torsdag 22. febr.
Det er tid for påmelding til Telenorrennet som vert skipa til torsdag ettermiiddag og kveld. Det er eit sponsa rett og det premiar til alle. Dei under 10 år går berre prologen på 850 meter i fristil. Dei over 10 år går i tillegg heat og finale. Prologen tel med i skikarusellen.

kb
19.02.2018
Ring RiksTV og problemet med hakkinga vert løyst.
Gerd Myklebust fortel til Uskedalen.no at alle som har RiksTV og som er plagd med hakking i sendinga, må ringja telefon 22883790 og oppgje kortlesar og nummer på kortet. Feilen vert retta digitalt innan ein time. Det har ho gjort og no er sendinga god. Viktig at kunden tek direkte kontakt med RiksTV.

kb
18.02.2018
Årsmøte i Uskedal Helselag 6. mars.
Det vert kunngjort at årsmøte i Uskedal Helselag vert tysdag 6. mars kl. 19 i Gamleskulen. I tillegg til vanleg sakliste er det høve å melda inn saker. Dette må gjerast innan 25. februar til styret. Det same gjeld søknader om støtte.

Styret
17.02.2018
Gudsteneste 1. sundag i fastetida.
Soknerådet minner om gudstenesta i morgon, sundag 18. februar kl. 11. Gudstenesta er ved sokneprest Lina Håland og kantor Eva Megyesi. Ein vil i gudtenesta prøva å øva inn nokre nye salmar.

kb
17.02.2018
Irriterande hakking på RiksTV.
Det er registrert irriterande hakking på RiksTv. Problemet er teke opp med RiksTV, utan resultat så langt. Alle, som har dette problemet, vert oppmoda om å melda frå til RiksTV via Facebook eller gå inn på www.rikstv.no/kundeservice og bruka E- post adressa der..

kb
15.02.2018
Elins Matgleder - ope på laurdag 17. februar.
Elins Matgleder har ope laurdag 17. febr. Det er siste laurdagen med brødbaking på ei stund. Etter ei travel tid i det nye året, legg Elin og familien inn ferie og tur til Spania frå 24. februar.

kb
15.02.2018
Møteveke i Bedehuset.
Det er møteveke i Bedehuset i perioden 14. til 18. februar. Talar er Olav Eikemo. Onsdag, torsdag og fredag tek møta til kl. 19. På laurdag vert det familiemøte kl. 16. Møteveka vert avslutta sundag kl. 14.

kb
Siste Nyhende
21.02.2018
Nytt og betre webkamera i campingen og båthamnene.
Knut Andreas Myklebust har ytt ei teneste med webkamera som dekkar elvosen, campingen, båthamnene og område rundt. Mange har sett pris på dette tilbodet. Det gjeld særleg dei med bubilar og hytter på campingen og dei med båtar i Øyro Marina og i Uskedal båtlag si hamn. Mange sit langt borte og er oppdatert på situasjonen i Uskedalen, til dømes ved dårleg ver.
20.02.2018
Sjømannsgrava på Curacao er funnen og vert restaurert.
På reise til Karibien og Curacao før jul vart grava til Oskar Selmer Bringedal funnen på den protestantiske kyrkjegarden Fortkerk. Bringedal døydde etter ei fallulukke på MT ANNA KNUDSEN i november 1938. Han er gravlagd på den nederlandske øya Curacao. I dag reiser sonen, Johan Bringedal, og barnebarna Oskar og Per til Curacao for å sjå til at grava vert restaurert og få markert hendinga med ei minnestund.
20.02.2018
Attval av styret i Uskedal Båtlag.
Alle i styret i Uskedal Båtlag tok attval på årsmøte i kveld. Årsmeldinga skildrar eit godt og aktivt år der mange tiltak er løyste. Ny strandstove er på plass og det er grøfta og drenert langs hamna. Det vert arbeidd med å få lagt ny asfalt på plassen. Bygningsmassen er målt og det er utført eit flott arbeid med felling av trær langs Kyrkjevegen.
20.02.2018
Regionsmøte for helselaga i Kvinnherad.
Regiosmøtet for Nasjonalforeningen for folkehelsen vart avvikla i Uskedalen, Gamleskulen 15.02.18. Dagleg leiar for fylkeskontoret, Åse Fretheim kom frå Bergen i stormen. 18 helselagsdamer frå Løfallstrand, Rosendal, Seimsfoss, Uskedalen og Husnes var med på møtet. Dei frå Hatlestrand kom ikkje på grunn av veret og tvilsam ferje.
20.02.2018
Kvinnherad Turlag med mange turar i Uskedalsfjella.
Den nye turkatalogen Ta turen 2018 frå Kvinnherad Turlag syner at heile 5 turar er lagt til fjella i Uskedalen. Det er eit utvida tuilbod i høve til det som har vore før. Det einaste vi saknar er Barnas Turlag med aktivitetar ved Fjellansbøvatnet. Kvinnherad Turlag med sin leiar Kjell Yri inviterer til stor markering torsdag 8. november. Då er turlaget 20 år.
19.02.2018
Mange lite kjende salmar - mange fine tonar

Uskedal sokneråd hadde bede inn til salmekveld i kyrkja måndags kvelden, og om lag 25 'medaktørar' hadde benka seg då Kristian Bringedal yngste velkomen kl. 19. Måndagen er ein god kveld for salmekveldar. Kyrkjekoret Nordsaang øver i kyrkja og hadde høve til å vera med på opninga med salmane GI oss no ei nådestund og Min største hjertens glede.
19.02.2018
Begge barnehagane scorar over snittet på foreldreundersøking.
Både Dønhaug Gardsbarnehage og Uskedalen barnehage scorar over snittet på foreldreundersøking gjennomført av Utdanningsdirektoratet. Foreldra vart mellom anna spurde om kor nøgde dei var med ute- og innemiljø, trivsel og utvikling  hjå barnet. Topp score er 5 og Dønhaug Gardsbarnehage kjem best ut av to barnehagar i Uskedalen med ein karakter på 4,8. Uskedalen barnehage kjem ut med 4,3. Hatlestrand barnehage og Mauranger barnehage toppar lista med karakteren 5.
18.02.2018
Kom og ver med på salmekveld i kyrkja, måndag kl. 19.
Soknerådet i Uskedalen inviterer til salmekveld i kyrkja måndag 19. februar kl. 19. Salmane er henta frå Norsk salmebok 2013, frå dei bolkane som har tema: Forvaltaransvaret, rettferd og fred, årsskifte og kveld. Kyrkjekoret Nordsang syng til opning og det vert soloinnslag ved kantor Eva Megyesi.
18.02.2018
Rosendal/Uskedal J02-03 vant Trio Cup 2018
Trio cup 2018 vart arrangert i helga 17. og 18. februar. Laurdag var det klasse J16 og G16 som var i sving. I klassen som J02-03 spelte var det 9 deltakande lag frå Kvinnherad og Odda.
Sponsorar
Auto 88
kvinnheringen
Spar
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Byggeriet
Stord Lufthamn
grenda
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Sparebank 1 SR bank ASA
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Breiband
iDrift AS
Solheim Turiststajson
Kvinnherad Elektro
Uskedal Røyr og Multiservice
Gros Blomster
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS