Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Heidra med folketog og korpsmusikk på 80 års-dagen.

17.05.2017
Klikk på bilete for full storleik
Heidersmannen Gunnvald Friheim vart heidra med korpsmusikk og folketog.
 
Det er mest ikkje til å tru, men sprekingen Gunnvald Friheim runda 16.mai 80 år.  Etter initiativ frå Rosendal musikklag vart dette storveis markert med korpsmusikk og folketog.  I det deltok mange lag, organisasjonar og privatpersonar som har nytt godt av den store innsatsen som JA-mannen Gunnvald Friheim har lagt ned.  Truleg var det nærare 100 personar i toget.
 

Folketoget starta øvst i Skeishagen. Etter tamburmajor og drillpiker fremst fulgte eit storkorps samansett av musikarar frå Rosendal musikklag A og B, Uskedal musikklag og Rosendal skulekorps.  Deretter fulgte personar frå andre lag og privatpersonar som ville heidra Gunnvald.  80-åringen er framleis aktiv både i Rosendal musikklag A og B, og Uskedal musikklag.

 
Klikk på bilete for full storleik
Jubilanten vert overrekt medalje og diplom for 60 års medlemsskap i NMF. Gunnvald, Finn Opsahl, Atle Fredheim, Annbjørg Fossberg, Karl Ø. Kristiansen som spela fanfare og Marit Friheim. Det var Kristin Lamberg som heldt talen.

Toget gjekk ned til heimen til jubilanten, og då dei marsjerte fram mot bustaden tona Jubilant-marsj av Per Olav Paulsen ut av instrumenta.  Toget vart møtt av ein strålande og rørt jubilant med familie ute på plassen. Gunnvald visste ikkje noko om markeringa på førehand.   Fleire nytta høve til gode helsingsord og overrekkingar.  Kristin Lamberg helsa frå Rosendal musikklag, og han vart mellom anna tildelt NMF sin deltakarmedalje for å ha vore medlem i NMF i meir enn 60 år.  Det er 68 år sidan Gunnvald byrja i Uskedal musikklag.

Frå Uskedal musikklag og Uskedal ungdomslag var det hans gode ven og 'samarbeidspartnar' gjennom alle år Bjørgulv Eik som helsa og overrekte blomar.  I tillegg til musikken nemnde han spesielt innsatsen innan teater- og leikarbeidet i ungdomslaget i tillegg til at han har vore formann i begge laga.  Trygve B. Torjussen helsa og takka frå Rosendal samfunnshus. 

 
Klikk på bilete for full storleik
Bjørgulv Eik overrekte blomar og helsa frå Uskedal musikklag og Uskedal ungdomslag.

I tillegg til dei nemnde var det altså mange andre lag som heidra jubilanten.  Det vart halde fram at Gunnvald er ein mann som ordnar og reparerer det meste.  Ein mann vi kontaktar når vi treng hjelp.  Og svaret er JA.  Ofte treng vi ikkje spørja ein gong.  Sidan det er 17.mai i dag, nemner eg at eg i 1986 fekk ein flott stor konserttuba.  Den var forferdeleg vond å gå med, men vi ville helst bruka den p.g.a. god lyd.  Som konsert instrument, var det ikkje råd å få kjøpt tilpassa beresele.  Eg veit ikkje kor mange bereselar Gunnvald`n laga til den.  Kvart einaste år, i minst 10, kom han med stadig nye og vidareutvikla selar som skulle gjera det betre for meg å bera 'uhyret' i folketoget. 'Prøv denne, du,' sa han og 'kledde ' på meg.  Eg fekk like vondt, og klagde vel like mykje, og det resulterte at ved neste marsjering kom Gunnvald med ei ny og forbetra utgåve av bereselen.  Slik er snille og hjelpsomme Gunnvald!

På øvingane no er det rett som det er einkvan som har gløymt brillene.  Då har alltid Gunnvald reservebriller til hjelp i kofferten.  Slik er Gunnvald.  Han tenkjer på det meste.

Etter markeringa ute på plassen, takka både Gunnvald og kona Marit hjarteleg og inviterte alle til kaffi og kaker.  Eg trur mest alle vart med, og rikeleg var det både av kaker og kaffi.  Ei storveis markering av den flotte 80-åringen var det. 

 
Klikk på bilete for full storleik
Jubilanten med 60års-medaljen

Tekst, foto og nett:  Thor Inge Døssland

 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
19.04.2018
MATHILDE sine leirskuletokter er i gang.
I denne veka la hardangerjakta MATHILDE turen til Uskedalen med den fyrste leirskuleklassen i vår. Etter dusjing og proviantering i Uskedalen la skuta til kai på Skorpevågen i går kveld. Det var avgang midt på dagen i dag, torsdag. Kvar onsdag/torsdag i veka fram til skuleferien kan vi rekna med skute- og klassebesøk i Uskedalen.

kb
19.04.2018
Rektor for tre skular.
Bjørn Olav Tveit vert rektor for tre skular,- Malmanger, Mauranger og ungdomsskulen i Rosendal. Det er eit prøveprosjekt over fire år. På kvar skule vert det avdelingsleiarar. Tveit vil ha det overordna ansvaret.

kb
19.04.2018
Bøkkeren på Facebook og ny kontaktperson.
Bøkkerverkstaden på Rød er komen på Facebook, Her finn du vakre bilete og informasjon om bruken. Ny kontaktperson for utlån/leige er Siv Framnes, mobil 995 24 607. 

kb
19.04.2018
Nærmar seg fullt på Uskedalen Cheercamp!
Det er tydeleg at interessa for Uskedalen Cheercamp 2018 er stor.  Campen føregår 22.-26.juni, og allereie i går ettermiddag kunne arrangøren melda at det var fullt på yngste gruppe, peewee.  Derfor hadde dei utvida aldersgrensa i juniorklassen til 10-17 år, men det var berre 6 plasser att i denne klassen også. Påmeldinga vart opna i starten av denne veka.  De han lesa meir om Uskedalen Cheercamp 2018 HER.  Der finn de også påmeldingsskjema.

tid
17.04.2018
Frivilligmøte på Rosendalstunet torsdag 19. april.
Uskedalen høyrer til Rosendalstunet og Heimetenester Nord. Det vert invitert til informasjonsmøte torsdag 19. april kl. 14. Sona treng fleire frivillige frå Uskedalen som kan yta ei sosial/kulturell teneste for dei som bur på Rosendalstunet, men også for dei mange heimebuande.

kb
16.04.2018
Sykkelquiz rundt dalen 1. mai.
I forkant av opninga av Gull av grus vert det sykkelquiz rundt dalen 1. mai  mellom kl. 11 og 12. Det er innlagd postar og drikkestasjon. Ved innkomsten på skuleplassen vert det sal av kaker, kaffi og saft. All inntekt går til Gutar 13 år som skal på Bø Cup i sommar.

kb
16.04.2018
Gull av grus - opningshøgtid tysdag 1. mai.
Det vert offisiell opning av Gull av grus tysdag 1. mai frå kl. 12. Prosjektet er stort og omfattar mellom anna kunstgrasbane, klatrepark, trimapparat og turvegar. Meir om programmet kjem seinare.

kb
15.04.2018
Mange på skitur i Ulvanåso.
Også i dag vert det meldt om at mange er på tur i Ulvanåso.  På plassen ved kalkestajonen og i vegkanten er det kjåka fullt med parkerte bilar.

tid
12.04.2018
Nye sponsorar/annonsørar på årsbasis.
Redaksjonen har før lagt ut at det er ledig annonseplass på nettsida. Dei to siste, som har komne til, er Tysnes Sparebank og Rødsten Bilforretning. Det er enno plass til nokre til før vi set strek. Årsprisen er pr. dato: kr. 3.300,-

Red.
12.04.2018
Kommunale tilskot til to tiltak i Uskedalen.
På møte i Levekårskomiteen i denne veka vart det løyvd tilskot til to tiltak i Uskedalen. Festidalen vart løyvd kr. 100.000,- til årets festival. Uskedal utvikling har søkt om Investeringstilskot til oppussing av kjellaren i Gamleskulen. Løyving: kr. 230.000,-. Frå før er det løyvd kr. 70.000,-. Med dette er prosjektet løyvd maks tilskot av det ein kan få av kommunalt byggetilskot.

kb 
Siste Nyhende
20.04.2018
Rosendalstunet og Heimetenesta treng fleire frivillige.
På onsdag var det eit ope møte om frivillig arbeid i høve til bebuarar på Rosendalstunet og heimebuande eldre. Frå Uskedal Helselag møtte tre medlemer til orientering og drøfting om organisering og gjennomføring av frivillige tiltak for denne gruppa. Det har til no ikkje vore organisert arbeid mot heimebuande eldre i Uskedalen.
20.04.2018
Oppgradering av høg- og lågspentline på Skorpo.

Det pågår eit større arbeid med oppgradering av straumforsyninga på Skorpo. Onsdag var det stor helikoptertrafikk frå Børneset industriområde til Skorpo. Stolpar og materiell kom kjapt på plass. Tilsaman vert det bygd 450 meter med ny høgspentline, 800 meter med ny lågspentline. Det vert samanhengande arbeid fram til sein sommar/tidleg haust.
19.04.2018
Kjellaren er rydda - kom og hent før det vert dumpa.

I dag er kjellaren i Gamleskulen rydda for bord, benker og anna overskotsmateriell. Mykje vert køyrt på SIM. Noko kan med enkle tiltak brukast. Difor: Ta kontakt med Egil Myhre på mobil: 926 65 535 og gjer ein avtale for henting. Når kjellaren no vert synt fram, er det viktig at den ikkje er ein stort overfylt  lagerrom. Les meir kva gjenstandar dette er:
18.04.2018
Jubileumstildeling med over kr.700.000,- til Uskedalen.

Sju av tilsaman 71 tildelingar frå Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad gjekk til Uskedalen. Totalt utgjer det ei løyving på kr. 703.000,-. Kommunane Stord og Odda var også med på jubileumsmarkeringa i Kulturhuset Husnes i kveld. Frå utdelinga tok til i 2011 og fram til i dag er det løyvd over 52 mill kr.
18.04.2018
Ny festeanordning sponsa av Lio Sag.

Det er montert ny festeanordning for gangbru til flytebrygge i Båthamna. Fundament, treverk og arbeidet er sponsa av Lio Sag ved Rune Myklebust. Egil Myhre har laga alle beslag. Plattforma vil vera feste for gangbru ut til flytebrygge. Installasjonen vil vera til stor hjelp ved slipping og når ein skal ta båtar på land.
16.04.2018
Rosendal/Trio tapte 2-1 mot Os/Nore Neset
Søndag spelte Rosendal/Trio årets første kamp borte mot Os/Nore Neset. Damene leverte ein god kamp, men dessverre var ikkje marginane på Rosendal/Trio si sida i denne kampen. Laget var og noko redusert, grunna forfall i spelarstallen.
16.04.2018
Rask og effektiv båtberging i Uskedal Båthamn
Onsdag i veka oppdaga to menn som arbeidde i båthamna at ein båt tok inn vatn og var i fare for å søkka. Det vart meldt frå og Jostein Hauso frå Uskedal Båtlag  Han vurderte det slik at det enno var tid til å varsla eigar. Tidleg torsdag morgon ba ein om assitanse via 110 sentralen og Branntropp Uskedal kom på plassen og starta lensing.
16.04.2018
Jubilanten Røysterett for Alle på sitt beste.
Eit variert konsertprogram, ei strålande musikalsk framføring, nøgde koristar og god publikumstilstrøyming er stikkorda for jubileumskonserten til Røysterett for Alle. Den to timar lange konserten hadde eit lett og ledig program med stor spennvidde. Pianisten Geir Botnen var eit god val med si framføring med musikk av Grieg, Sinding, Sæverud og Geirr Tveit.
15.04.2018
God framføring gav 7.plass i Hordablæsten
(OPPDATERT): Samarbeidet mellom skulekorpsa i Rosendal og Uskedalen har vore ein suksess.  Dei fleste av musikarane deltok i sin aller første konkurranse då dei deltok i Hordablæsten i Grieghallen i dag.  I konkurranse med meir garva konkurransekorps spela dei opp mot sitt beste, og dommarane belønna dei med 89 poeng og ein fin 7.plass.
Sponsorar
S. Rødsten Bilforretning A/S
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
iDrift AS
grenda
Kvinnherad Breiband
Spar
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Kvinnherad Elektro
Sparebank 1 SR bank ASA
kvinnheringen
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS