Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Lesarbilete

Eldre bilete
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Lesarbilete
Notisar
29.01.2020
Forvaltningsutvalet tok ikkje omsyn til nabomerknader.
Etter synfaring og 2. gongs førehaving 4. desember 2019 gav Forvaltingsutvalet dispensasjon frå utnyttingsgrad og takform i eksisterande reguleringsplan for Nedre Halsabrotet. Riving av grunnmur og byggjeløyve ( 122/16) kan omsøkjast på vanlege vilkår. Nabo har klaga på vedtaket.

kb
29.01.2020
Detaljregulering på Skorpo ligg ute til ettersyn.
Detaljregulering 132/2 med fleire på Skorpo ligg ute til offentleg ettersyn. Arealet er regulert til  fritidsområde og småbåthamn. Merknader kan sendast til Kvinnherad kommune innan 21. februar 2020. Planen er lagt ut til gjennomsyn på SPAR, Uskedalen.

kb
28.01.2020
Bingo i Helgheim kvar onsdag, kl. 19.00
Den tradisjonelle bingoen i Helgheim går etter oppsett plan, kvar onsdag kl. 19.00. Fine premiar, kaffi og prima kaker. Kom og ver å støtta Uskedal Ungdomslag og ikkje minst drift og renovering av Helgheim.

kb
28.01.2020
Kvinnherad KrF legg årsmøte 2020 til Uskedalen.
Det er vanleg at Kvinnherad KrF har årsmøte sitt i Uskedalen, slik også i år. Møte er i Gamleskulen, måndag 3. februar kl. 18.00. I tillegg til ordinære årsmøtesaker vert det tale ved Harald Rydland.

kb
27.01.2020
Årsmøte i skulemusikken 12.februar.
Uskedal skulemusikk kallar inn til årsmøte i Uskedalen skule den 12.februar kl.18.00. Det vert vanlege årsmøtesaker.  Evt. saker ein ønsker å ha opp, må meldast til styret.  Velkomne!

tid
27.01.2020
Årsmøte i Røysterett for Alle, torsdag 30. januar.
Røysterett for Alle har årsmøte fyrstkomande torsdag i Gamleskulen. Nokre veker framover er det oppussing og måling av festsalen i Helgheim. Difor legg koret sine aktivitetar til Gamleskulen.

kb
27.01.2020
Allsongen på Kafe Tiaren er utsett ei veke.
Grunna reise er allsongen på Kafe Tiaren utsett ei veke, til tysdag 4. februar kl. 12.

kb
26.01.2020
Straumen har vore borte på Eik/Steinsletto i dag.
Mellom kl. 10 og kl. 13 i dag, sundag 26. januar, har straumen vore borte frå Sekundærstasjonen på Nedre Fet og utover. Straumbrotet var varsla. Årsaka er linjearbeid.

kb
25.01.2020
Linnea Myklebust Ripel vart kretsmeister!
12 år gamle Linnea M. Ripel viste sitt store talent då ho gjekk heilt til topps i Vikingrennet på Voss og vart kretsmeister i dag i hard konkurranse med mange jamaldringar.  13 år gamle Amund Hella Berge-Soldal og 11 år gamle Frøy Sæle gjorde og ein super innsats då dei sikra seg bronsemedaljar i sine klassar.  Fleire andre uskedelingar gjorde og ein god innsats i rennet som gjekk i klassisk stil.  I morgon held kretsmeisterskapet fram på Voss.  Då er det fristil som gjeld i Fanarennet.  Uskedalen.no kjem med meir stoff frå meisterskapshelga.

tid.
24.01.2020
Jazzkveld på Dønhaug laurdag 14. mars.
Kvinnherad Jazzklubb legg ein av sine vårkonsertar til Dønhaugkjedlaren, med den kjende danske saksofonisten Christina Dahl og hennar gruppe på tre musikantar. Det er planlagd til laurdag 14. mars. Meir informasjon frå Jazzklubben kjem seinare.

kb
Siste Nyhende
29.01.2020
Kom og hent meg.
Attgløymde syklar er eit problem i mange bygder, også i Uskedalen. Det står attlatne syklar fleire stader, særleg langs Fylkesvegen gjennom bygda. I busslomma ved skulen finn vi to syklar, ein defekt og ein i tolleg god stand. Ein godt brukande sykkel står også i busstoppet nedom Halsabrotet byggefelt. I Båthamna står det ein sykkel.
28.01.2020
Kreftkafe i Gamleskulen tysdag 4. februar kl. 18.00.
Uskedal helselag vil ha ny kreftkafé i Gamleskulen i Uskedalen, tysdag 4. februar kl. 18.00. Som vanleg vert det tid til både prat og kaffi med noko attåt. Det er fjerde gongen Uskedal Helselag skipar til kreftkafe med inviterte innleiarar. Det var Eva Haugland som tok opptakten til at helselaget la kreftsaka inn i sin møteplan. Før det var det samlingar på Stord og i Odda.
28.01.2020
Kåre Hauge fekk Forsvarsmedaljen alt i 1987.
Innlegget om tildeling av Forsvarsmedaljen til Tor Erik Eide for 25 års teneste i Forsvaret fekk stor merksemd i lokalaviser og på sosiale medier. Uskedalen.no bad om informasjon frå lesarane om kven frå Uskedalen som er tildelt medaljen. Maskinmeister Kåre Hauge ( f.1935 ) frå Steinaneset på Skorpo vart tildelt Forsvarsmedaljen 12.12.1987. Etter 32 års teneste vart medaljen utvida med band/stripe på jakkeslaget.
27.01.2020
Beste laginnsats i KM nokonsinne.
Han var svært så fornøgd langrennstrenaren Pål Haugland då vi kontakta han etter ei helg med kretsmeisterskap i langrenn på Voss både laurdag og søndag.  Han kunne fortelja at UIL aldri hadde hatt så mange løparar som hevda seg så høgt oppe på resultatlistene i KM.  Heilt til topps gjekk Linnea M. Ripel då ho vart kretsmeister i klassisk stil i J12 laurdag.
26.01.2020
VG artikkel om Trygve Leite som pokerspelar i Las Vagas.
VG nett har i dag eit større artikkel om Trygve Leite frå Uskedalen som i 2017 sa opp jobben sin, selde leilegheten og valde å satsa på internasjonalt pokerspel der Las Vegas og den stor verda er jobbplassen. Trygve Leite er 38 år og var tidlegare proff sandvollyballspelar.
25.01.2020
Eigarskifte på populær camping i Uskedalen.
Det er skriven avtale om eigarskifte på Rabben Feriesenter, ein populær camping som no vert driven vidare i tredje generasjon. Tove Myklebust Heggøy er ny eigar. Mannen hennar, Magne Heggøy, er direktør og dagleg leiar. Ekteparet har lenge vore engasjerte i drifta i Uskedalen. No har dei planar om fornying og utvikling av plassen.
24.01.2020
For lite venteskur i busslomma ved skulen.
I Torleif J.Hellesøy si ordførartid, på 1990 talet, vart busslomma ved skulen og barnehagen bygd. Straks etter kom venteskur i betong. No er venteskuret for lite, særleg på den tida skulebussen kjem frå dalen i 08 tida på morgonen og det er overgang til ungdomsskulebussen mot Rosendal. Dei fleste står ute. I vind og dårleg ver vert elevane våte på kort tid før ein kjem seg på plass på neste buss.
23.01.2020
Endra plangrense for detaljregulering Børnes næringsområde.
I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, varslar kommunen med dette utviding av plangrense for detaljregulering for Børnes næringsområde, 134/34 m.fl., PlanID 20190006. Varsel om oppstart er tidlegare kunngjort i Kvinnheringen 28.6.2019, og partar er tidlegare varsla i eige brev. Nytt varsel er no sendt på avgrensa høyring til råka grunneigarar, Fylkesmannen i Vestland og Vestland fylkeskommune som fylkesvegmynde.
23.01.2020
Idrettslaget med Grasrotandel på over kr. 100.000,-
Uskedal Idrettslag toppar lista for lag og organisasjonar i Uskedalen som er tildelt tilskot frå Grasrotandelen. Heile kr. 101.576,- er overført laget sin konto. Samla grasrotandel til 9 uskedalslag er rundt kr. 190.000,-. Det er ein merkbar auke frå 2018. Den neste på lista er Uskedal skulemusikk med ei overføring på knappe kr. 40.000,-
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS